advertentie

Dossier: Keolis

Almere 11 januari 2018
Negentien buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn voor busmaatschappij Keolis worden vrijdag beëdigd. Zij mogen dan proces verbalen uitschrijven en boetes uitdelen voor parkeren op de busbaan. Geweldincidenten Het busvervoer in Almere kwam begin vorig jaar negatief in het nieuws na meerdere geweldsincidenten. De SP stelde toen schriftelijke vragen over de veiligheid van de buschauffeurs . Er zouden te weinig veiligheidsmedewerkers in en rond de bus aanwezig zijn.  Debat met burgemeester De afgelopen maand bleek dat er maar drie boa's bevoegd zijn bij de nieuwe busvervoerder Keolis. Reden voor de VVD om een debat aan te vragen. Burgemeester Franc Weerwind reageerde door gemeentelijke boa's op de stadsbussen in te zetten. Een maatregel die de raad niet ver genoeg ging. Meerdere raadsfracties twijfelden of zodoende  de veiligheid in de stad  voldoende gewaarborgd was. Later bleek dat de gemeentelijke boa's in een andere categorie vallen dan de boa's in het openbaar vervoer en de bevoegdheden dus anders zijn. Zo mochten de door de burgemeester aangestelde boa's geen kaartjes controleren in de bus. Dit tot onvrede van de VVD. Administratief proces Sinds december zijn er 43 Service & Veiligheid medewerkers actief bij de busvervoerder. Slechts drie van hen hebben een boa bevoegdheid. De rest is toezichthouder en mag geen proces verbalen uitschrijven of boetes geven voor parkeren op de busbaan. Vrijdag worden er negentien boa's beëdigd, wat zorgt voor een totaal van 22 boa's met bevoegdheid. De reden dat een deel van de boa's nu pas kan worden beëdigd, komt doordat de bevoegdheid is gekoppeld aan één werkgever. Een deel van de boa's is van Connexxion overgenomen en volgens Keolis is het een 'zeer langdurig administratief proces' om alle boa's weer bevoegd te maken.
Almere 10 januari 2018
Er gaan extra bussen rijden tijdens de ochtendspits in Almere. Het gaat om het traject tussen Station Parkwijk en Station Almere Poort, met een extra stop op Gooisekant. Volgens vervoerder Keolis waren de regiolijnen 322 en 323 de afgelopen maand vaak overvol in de ochtend. Keolis heeft het busvervoer in de stad per 10 december overgenomen en had zich gebaseerd op cijfers van de aanbesteding. “In de huidige situatie blijkt echter, dat er meer reizigers gebruik maken van deze lijnen. Tevens hebben wij het idee dat reizigers het alternatieve traject naar Poort, via lijn M4 nog niet hebben gevonden. Daarom bieden wij de komende maanden een oplossing met extra ritten tijdens de ochtendspits.“ Aldus woordvoerder Hanneke Ruiter van Keolis. De extra ritten worden gereden met blauwe allGo stadsbussen en rijden onder de titel “Almere Poort versterkingsrit”. Ze zijn niet zichtbaar in de reisinformatie of op de dienstregeling. De bussen rijden enkele minuten voorafgaand aan de reguliere rit. De extra bussen rijden in ieder geval tot half april, daarna wordt gekeken hoe het gaat.
Almere 9 januari 2018
De informatie over de bussen in Almere klopt vandaag niet. Dat meldt Keolis.   Er staan meldingen waaruit blijkt dat bussen niet zouden rijden. Maar deze rijden toch.  De storing kan de hele dag duren.
Flevoland 2 januari 2018
In het hele land rijden donderdag geen of minder streek- en stadsbussen en regionale treinen als gevolg van een staking. Dat hebben de vakbonden dinsdag laten weten, nog voordat een ultimatum dat zij aan de werkgevers hadden gesteld was verlopen. De bonden hadden de werkgevers tot dinsdag 12 uur de tijd gegeven om op hun eisen voor een nieuwe cao in te gaan. Ook willen ze dat vervoersbedrijven de werkdruk voor chauffeurs verlichten. Dinsdagmorgen werd bekend dat de werkgevers graag opnieuw om de tafel wilden met de bonden, om zo een staking te voorkomen. De bonden lieten toen weten daar weinig van te verwachten, omdat de werkgevers bij eerdere gesprekken geen enkele toezegging wilden doen. Om die reden hebben de bonden dinsdag rond 11 uur al besloten de 24-uursstaking door te laten gaan. Reactie vervoersbedrijven Volgens de busvervoerders is de aankondiging van de staking vooral erg vervelend voor reizigers. Hoewel pas donderdagmorgen exact duidelijk wordt hoeveel chauffeurs aan de staking meedoen, moeten reizigers er volgens de vervoerders rekening mee houden dat er die dag geen bussen rijden.   De werkgevers zeggen nog steeds onderhandelingsruimte te zien en benadrukken dat de uitnodiging om verder te praten blijft bestaan. In de tussentijd gaat de vervoerder de reizigers zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van de staking en alternatieve vervoersmogelijkheden.
Flevoland 2 januari 2018
Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of er donderdag wordt gestaakt door buschauffeurs. Die dreigen met een landelijke staking omdat ze een betere cao willen. Vanmiddag om 12:00 uur loopt een ultimatum van de vakbonden FNV en CNV af aan de vervoersbedrijven. Ze eisen een loonsverhoging en een lagere werkdruk. Twee weken geleden hielden chauffeurs van Keolis in Almere al een wilde staking. Ook toen was de hoge werkdruk een van de aanleidingen. Volgens chauffeurs zouden ze volgens een veel te strakke planning moeten rijden en daardoor geen tijd hebben voor een kop koffie of een sanitaire stop.
Almere 29 december 2017
Gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die tijdelijk worden ingezet op het busvervoer, mogen daar maar een beperkt aantal taken uitvoeren. Dat laat het Openbaar Ministerie desgevraagd weten.  Burgemeester Franc Weerwind heeft tot de inzet van gemeentelijke boa’s op stadsbussen besloten na aandringen van de gemeenteraad . Dit aangezien busbedrijf Keolis pas vanaf 12 januari kan beschikken over een grote groep eigen boa’s. Zes categorieën De Nederlandse wet maakt bij boa’s onderscheid tussen zes verschillende categorieën . De boa’s van de gemeente vallen onder het domein ‘Openbare Ruimte’, die van busbedrijven onder ‘Openbaar Vervoer’. Bij elke categorie horen eigen regels en bevoegdheden. Burgemeester Weerwind gaf tijdens de raadsvergadering van 22 december aan dat een tijdelijke maatregel van het Openbaar Ministerie het mogelijk maakt om de gemeentelijke boa’s ook bevoegd te maken voor het stadsvervoer. Boa’s controleren geen kaartjes In de praktijk betekent dit dat gemeentelijke boa’s alleen kunnen optreden als het gaat om het handhaven van de openbare orde en veiligheid, zo zegt het OM. “Voor deze vijf specifieke artikelen uit het Besluit Personenvervoer 2000 zijn de boa’s Openbare Ruimte Almere tijdelijk beëdigd. Ze kunnen dus ook in het openbaar vervoer de orde, rust en veiligheid handhaven. Maar het is niet zo dat ze kaartjes gaan controleren.” Niet op de bus Overigens gaf de gemeente donderdag zelf al aan dat de gemeentelijke boa’s niet uit voorzorg op bussen meerijden . Ze worden ingezet rond bushaltes en onderhouden contact met de buschauffeurs. Boa's in ploegendiensten op de bussen mee laten rijden is volgens een woordvoerder niet haalbaar. Dit omdat ze ook op straat hun werk moeten blijven doen. In januari zal de gemeenteraad nogmaals over de ontstane situatie praten. De VVD heeft al aangegeven ontevreden te zijn met hoe de oplossing van de burgemeester nu in de praktijk uitpakt.
Almere 28 december 2017
De gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben tot nu toe nog niet in actie hoeven komen op de Almeerse stadsbussen. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten. De vijftig boa's die werkzaam zijn bij de afdeling Stadstoezicht surveilleren wel vaker rond de bushaltes en onderhouden contact met de buschauffeurs. Onder druk vanuit de gemeenteraad zegde burgemeester Franc Weerwind vorige week donderdagavond tijdens de raadsvergadering toe dat de gemeentelijke boa's ook op de stadsbussen hun werk mogen doen. Vooral de VVD maakte zich zorgen over de veiligheid nadat was gebleken dat de meeste toezichthouders van vervoerder Keolis nog niet waren beëdigd. Negentien van de 43 toezichthouders kunnen pas op 12 januari worden beëdigd . Bij incidenten kunnen de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren via een meldsysteem worden opgeroepen, maar dat is volgens de woordvoerder nog niet nodig geweest. Voorzorg  Gemeentelijke boa's uit voorzorg al in ploegendiensten op de bus mee laten rijden, is volgens de woordvoerder niet haalbaar. "De boa's moeten ook op straat hun werk blijven doen. Bovendien zijn er van Keolis nu 3 boa's en 40 handhavers actief. Ook zijn onze boa's dus meer zichtbaar rond de bussen en ze zijn oproepbaar mocht extra assistentie nodig zijn." Verbaasd VVD fractievoorzitter Hilde van Garderen laat weten verbaasd te zijn dat de boa's niet op de bussen meerijden. De huidige situatie is volgens haar anders dan toegezegd en eigenlijk zoals het al was.  Openbaar ministerie  Via het Openbaar Ministerie is er vrijdag voor gezorgd dat de boa's van de gemeente tot 12 januari ook op de bus hun werk mogen doen. Daarvoor was een speciale aanwijzing van een Officier van Justitie nodig. Hierdoor kunnen ze hun werk zowel op straat als in de bus doen.
Almere 22 december 2017
Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad vindt het nog te vroeg om nu al in te grijpen bij busvervoerder Keolis. Eerst moet de directie met werknemers en vakbonden de problemen zien op te lossen. Dinsdagmorgen brak een wilde staking uit onder de chauffeurs. Ze zijn ontevreden over te strakke rijtijden en onveiligheid op de bus. Het werk werd onverwachts een half uur stilgelegd,  waardoor reizigers werden gedupeerd.  De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld en wil dat het college de directie van Keolis op het matje roept. Maar andere partijen als bijvoorbeeld PvdA, VVD, Leefbaar Almere en SP vinden dat te voorbarig. Ze willen dat de directie eerst zelf met het arbeidsconflict aan de slag gaat. Als dat niet snel wat oplevert, zullen ze wethouder Frits Huis vragen zich in te zetten voor een oplossing. Tweede week voor Keolis Onder de naam AllGo is dit de tweede week dat Keolis het busvervoer in Almere verzorgd, nadat Connexxion dat achttien jaar heeft gedaan. De busvervoerder maakt een uitermate slechte start omdat ernstige sneeuwval de rittenschema's op dag één al in de war schopte. Bussen waren vertraagd en vielen zelfs uit. Landelijke staking Buschauffeurs van de vijf grote maatschappijen klagen over een te hoge werkdruk. Verder vinden ze het loon te laag. Ze worden ondersteund door de vakbonden CNV en FNV. Werkgevers krijgen tot begin januari de tijd om met voorstellen over de brug te komen. Doen ze dat niet dan lijken stakingen in het openbaar vervoer onvermijdelijk. In eerste instantie gaat het om een 24 uursstaking op donderdag 4 januari.
Almere 22 december 2017
De gemeente Almere gaat gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) inzetten op de stadsbussen van Keolis om de veiligheid te vergroten. Dat beloofde burgemeester Franc Weerwind donderdagavond tijdens een debat aan de gemeenteraad. De VVD had het debat aangevraagd nadat uit berichtgeving bij Omroep Flevoland was gebleken dat de toezichthouders van de nieuwe vervoerder Keolis nog niet zijn beëdigd. De medewerkers hebben daardoor minder bevoegdheden. Zo kunnen de toezichthouders geen proces verbaal uitschrijven. De VVD wilde net als de rest van de gemeenteraad weten hoe het college van burgemeester en wethouders de veiligheid op de bussen nu had gewaarborgd. Oplossing van Huis en Weerwind  Wethouder Frits Huis van Openbaar Vervoer werd daarover door de raad aan de tand gevoeld. Hij stelde net als burgemeester Weerwind in gesprekken met Keolis op een vlotte oplossing te hebben aangedrongen. "We waren er behoorlijk pissed over", aldus Huis tijdens de vergadering. Momenteel zijn er drie boa's van Keolis aan de slag. Afgesproken is dat 19 van de 43 toezichthouders in elk geval op 12 januari kunnen worden beëdigd. Ook zijn er afspraken gemaakt met de politie. "Die kan komen ingrijpen als dat nodig is. Het is geen ideale situatie, maar ook niet rampzalig", zo stelde Huis. Raad kritisch Maar daar dachten raadsfracties anders over. Vooral de VVD vond de afspraken met Keolis te matig. Deze partij wilde ook tekst en uitleg van burgemeester Franc Weerwind, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Die liet na een schorsing van de vergadering weten dat er ook tot 12 januari gemeentelijke boa's op de bussen zullen worden ingezet. Maar die extra maatregel stemde niet direct tot tevredenheid. Partijen vroegen zich af of dat dan niet ten koste zou gaan van de veiligheid in de stad. Weerwind stelde over de precieze inzet van de gemeentelijke boa's de raad later nog te informeren, na overleg met politie, openbaar ministerie en Keolis. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd?  Het debat van donderdagavond krijgt nog een staartje. Enkele partijen vroegen zich af waarom de wethouder en de burgemeester niet eerder de gemeenteraad over de situatie bij de busvervoerder hadden geïnformeerd. De burgemeester vond dat niet nodig omdat wat hem betreft de situatie afdoende was opgelost. Desondanks komt het onderwerp volgend jaar, na de feestdagen, aan de orde.
Almere 21 december 2017
Ervoor zorgen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die van Connexxion zijn overgekomen naar Keolis ook daadwerkelijk als boa aan het werk mogen is een “zeer langdurig administratief proces”. Dat zegt Keolis in een reactie (PDF)  op het nieuws dat de medewerkers Service & Veiligheid op Almeerse stadsbussen nog niet allemaal zijn beëdigd. Daardoor mogen ze sommige taken niet uitvoeren.  12 januari De problemen zijn ontstaan doordat de bevoegdheid om als boa op te treden is gekoppeld aan een werkgever. Personeel dat van Connexxion is overgenomen naar Keolis moet dus opnieuw worden beëdigd. Dat gaat op 12 januari gebeuren. Wel aan het werk Tot die tijd zijn zij wel gewoon aan het werk. Het bedrijf zegt dat de medewerkers wel gewoon zwartrijders kunnen beboeten. Een aantal andere zaken, zoals het uitschrijven van een bon voor het opgeven van een valse naam mogen de boa’s nu niet. Volgens Keolis doet dit “geen of minimale afbreuk aan de inzet op het gebied van de veiligheid of controle op zwartrijden.” Keolis zegt dat het binnen haar vermogen er alles aan gedaan heeft om de processen te versnellen. “De complexiteit en de geringe mate van invloed op die externe processen maken dit echter lastig.” Inmiddels zijn er 43 medewerkers Service & Veiligheid in Almere aan het werk. Dat zijn zowel boa's als toezichthouders. Het aantal medewerkers en surveillancevoertuigen is hiermee volgens Keolis hoger dan voorheen bij Connexxion. Politieke Markt De Almeerse VVD heeft aangekondigd donderdagavond op de politieke markt de situatie rondom de boa's te willen bespreken met het college van burgemeester en wethouders.
Almere 20 december 2017
Bij de overgang van het Almeerse busvervoer van Connexxion naar Keolis is een probleem ontstaan met de bevoegdheden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Op dit moment zijn niet alle medewerkers van Keolis die als boa worden ingezet daar ook daadwerkelijk toe bevoegd. Daardoor mogen ze bijvoorbeeld geen handboeien gebruiken.  Opnieuw De problemen zijn ontstaan doordat de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar gekoppeld is aan de werkgever. Hoewel Keolis het personeel van Connexxion heeft overgenomen, moet er dus opnieuw een procedure doorlopen worden om de bevoegdheid van boa formeel te regelen.  Verbazing Vakbond CNV verbaast zich erover dat dit nog niet voor elkaar is. De vakbond zegt dat er van te voren afspraken zijn gemaakt waardoor de situatie voorkomen had kunnen worden. Keolis wist volgens CNV namelijk al maanden geleden welke medewerkers zij van Connexxion zouden overnemen. De aanvraagprocedure om opnieuw tot boa beëdigd te worden, had dan ook al eerder in gang gezet kunnen worden, zo zegt het CNV.  Keolis heeft nog niet aangegeven hoe de situatie is ontstaan en wat er wordt gedaan om tot een oplossing te komen 12 januari Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland laat weten dat er aandacht is voor het probleem. Volgens een woordvoerder is op 12 januari een moment gepland om een grote groep mensen in één klap tot boa te beëdigen. Vragen Ulysse Ellian van de VVD in Almere heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd. Hij wil donderdagavond tijdens de Politieke Markt horen hoe het kan dat de BOA's onbevoegd zijn en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt.
Almere 19 december 2017
De wilde staking die dinsdagmorgen onder buschauffeurs is uitgebroken in Almere, is volgens FNV vakbondsbestuurder Lutz Kressin ontstaan omdat de chauffeurs zich "machteloos voelen". En daarvoor zijn volgens hem vele redenen.  Sinds Keolis begin deze maand het openbaar busvervoer in Almere overgenomen heeft van Connexxion, zouden er volgens de vakbond een aantal dingen mis zijn gegaan. Zo zitten veel vaste uitzendkrachten thuis, waarvan een aantal zonder inkomen, terwijl het door Keolis ingehuurde uitzendbureau Randstad chauffeurs uit Amersfoort naar Almere stuurt om te werken. Volgens Kressin kregen chauffeurs die hierover klaagden bij Keolis te horen dat ze daarover moesten klagen bij Randstad.  Sanitaire stop Ook de slechte arbeidsomstandigheden zijn reden voor de chauffeurs om zich boos te maken, aldus Kressin van FNV. Ze zouden volgens een veel te strakke planning moeten rijden en daardoor geen tijd hebben voor een kop koffie of een sanitaire stop. Ook voelen de chauffeurs zich om verschillende redenen niet veilig in de bus. Er zijn incidenten geweest met noodknoppen die niet werken, de verkeersleiding die niet bereikbaar was en beveiligers die hun werk niet kunnen doen.  Wilde staking Buschauffeurs van Keolis legden dinsdagmorgen op station Almere Centrum het werk neer van 8.30-9.00 uur. Het FNV stond niet achter de wilde staking. Op 4 januari wordt er waarschijnlijk  een landelijke staking gehouden onder buschauffeurs.  Volgens woordvoerder Jasper Plender van Keolis hebben bijna alle chauffeurs aan de werkonderbreking meegedaan. De reden voor de staking zou volgens Keolis voortkomen uit "onvrede als gevolg van de overname".  Uit de bus gezet Op Twitter wordt vermeld dat reizigers plompverloren uit de bus zijn gezet, op het moment dat de staking begon. Woordvoerder Plender van Keolis kon daar geen reactie op geven: "Dat is mij niet bekend, daar overvalt u mij mee." Ook de vakbondsbestuurder zegt dat hij zich dit niet kan voorstellen.
Flevoland 11 december 2017
Busmaatschappij Arriva heeft in Lelystad alle bussen van de weg gehaald vanwege de hevige sneeuwval. Ook in Almere rijden vanaf 21:00 geen stadsbussen meer. Al eerder op de avond werden de bussen van het streekvervoer teruggeroepen. Dinsdagochtend hervat Keolis de dienstregeling zoals gepland, maar moeten reizigers nog wel rekening houden met vertragingen vanwege de gladheid.  Ook maandagochtend had de kersverse busvervoerder in Almere last van het winterweer . Door gladheid zijn meerdere busritten tijdens de ochtendspits uitgevallen. Volgens Keolis hadden de nieuwe bussen te kampen met spiegelgladde wegen waardoor ze langzamer moesten rijden en door de vertraging ritten uitvielen. Niet overal bleek voldoende zout te zijn gestrooid. Almere jong abonnement Een ander probleem ontdekten de houders van een zogeheten Almere jong abonnement. Zij konden niet inchecken, omdat het saldo op nul stond. Door een softwarefout is het geld niet doorgezet. Gedupeerden wordt geadviseerd contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Keolis.
Almere 9 december 2017
Vervoersmaatschappij Keolis rijdt vanaf zondag in Almere. Keolis doet dat onder de naam allGo. AllGo bestaat uit een metro-achtig systeem met zeven lijnen. Alle buslijnen rijden via station Almere Centrum, maar sommige lijnen gaan vanaf daar door als een andere metrolijn.  Tientallen nieuwe bussen rijden de stad in Een konvooi van tientallen bussen vertrok zaterdagmiddag vanuit Hoogeveen naar Almere. Daar werd de nieuwe busmaatschappij tijdens een openingsceremonie door burgemeester Weerwind ontvangen. In het centrum van Almere onthulde de burgemeester een klok waar een begin werd gemaakt met aftellen tot de eerste rit. Die vertok op zondagochtend om half vijf vanaf industrieterrein De Steiger.  Connexxion reed zaterdag voor het laatst Het was zaterdag tevens de laatste dag dat Connexxion-bussen door Almere en omstreken reden. Het busvervoer in Almere was meer dan achttien jaar in handen van Connexxion. De stadsdienst reed onder de naam Maxx. Met foto's op de bussen nam de maatschappij afscheid van de Almeerse passagiers. Het bedrijf verloor de concessie van de gemeente om het busvervoer ook de komende jaren te mogen verzorgen. De meeste chauffeurs behouden hun baan. Zij zijn vanaf zondag bij de nieuwe vervoerder in dienst.  Connexxion is sinds 1999 actief in Almere. Het bedrijf is ontstaan uit samenvoegingen van andere busmaatschappijen. Voor die tijd reden de bussen in de stad enige jaren onder de naam Midnet. Dat bedrijf was weer ontstaan vanuit de Flevodienst en de Verenigde Autobus Diensten, VAD.
Almere 24 november 2017
Er is straks meer plek voor rolstoelen en buggy's in de Almeerse bus. Er is wifi aanwezig en reizigers kunnen hun telefoon opladen. Vanwege de veiligheid kunnen mensen niet meer met contant geld betalen . En de deuren zijn wat breder zodat mensen makkelijker in en uit kunnen stappen. Het is een greep uit de veranderingen waarmee de busreiziger vanaf 10 december te maken krijgt. Busmaatschappij Keolis presenteerde vrijdag de nieuwe bussen aan de Almeerse reizigers. Zij konden zowel de blauwe stadsbus als de rode streekbus achter het station in Almere Stad bewonderen. Ook was er informatie aanwezig over de nieuwe lijnnummers, vertrektijden en routes . De stadsdienst gaat rijden onder de naam AllGo . De bus is 15 meter lang.  De reacties waren overwegend positief. De instapmogelijkheden in het midden van de bus werden geprezen. Ook de veiligheidsmaatregelen voor de chauffeurs kon rekenen op bijval. Zorgen waren er over de wat smalle looppaden in de bus.
1
Hemingway komt tot leven in Lelystad-Haven
En nu is het dicht?
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Jan Terlouw heeft dit maanden geleden al aangekondigd.Net als De P.v.d.A met Sharon Dijksma en recent Eppo Bruins v.d C.U. Feit: sinds de bouw van flutvliegveld L'stad stijgt de werkloosheid in...
Darter Co Stompé annuleert rentree
Geen tijd??? Laat me niet lachen! Gewoon niet goed genoeg!
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Daar zal hij ook echt van schrikken.
Tiny houses wellicht in Emmeloord
Als je zo'n hokkie koopt voor minimaal € 125.000 heb je geld teveel of je bent niet goed wijs. In de USA kost zo'n hokkie ongeveer $10.000 kant en klaar geplaatst.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Eerst maar eens zien of hij daar dan ook blijft wonen, hè? Misschien moet iemand hem dat eens vragen.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Juist. Bij dit soort politici gaat het niet om wat ze zeggen en suggereren, maar om wat ze niet zeggen. En inderdaad, de bewoners rondom Schiphol roeren zich inmiddels ook, en dat zijn veel meer po...
Politie ontmantelt 'wietwoningen'
Snel legaliseren, dan kan de politie weer echt aan het werk.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Pechtold, die riep voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer toch ook dat de provincies Flevoland en Zeeland wel opgeheven mochten worden, omdat ze niets te doen hebben? Horen we hem daar nog over?...
Burgemeester: geen toestemming om woning binnen te treden
Dus als je niet betaald mag je gewoon blijven zitten? Dan kan iedereen wel stoppen met zijn hypotheek te betalen. Ik vind het compleet kansloos dat mensen dit "toppie" vinden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer