advertentie

Dossier: Floriade 2022

Almere 27 juni 2017
De gemeente Almere wil weten hoe inwoners denken over de Floriade die in 2022 wordt gehouden. Daarom is dinsdag een enquête online gezet. Daarin wordt onder meer gevraagd wat mensen ervan vinden dat de Floriade in Almere wordt gehouden. Ook kunnen ze aangeven in hoeverre ze vinden dat die bijdraagt aan de werkgelegenheid en aan de levendigheid in de stad. Verder wordt gevraagd of inwoners zich zorgen maken over de wereldtuinbouwtentoonstelling en zo ja, waarom.
Almere 23 juni 2017
De PVV in Almere heeft vrijdagmorgen een motie van wantrouwen tegen het college van burgemeester en wethouders ingediend. Volgens fractievoorzitter Toon van Dijk is dat gebeurd naar aanleiding van het raadsvoorstel voor de begroting van de Floriade. "We zien dat het college nog meer belastinggeld in het prestigeproject Floriade wil pompen. De PVV is daarop tegen." Donderdagavond sprak de gemeenteraad over het voorstel om in totaal 11,6 miljoen euro voor de Floriade uit te trekken. Van dat geld worden ambtenaren betaald en worden deskundigen en adviseurs ingehuurd. Volgens Toon van Dijk wilde de PVV de bespreking van het voorstel nog netjes afwachten, maar is donderdag na afloop van de Politieke Markt in een extra fractievergadering besloten dat de maat nu vol is.  "Floriade zorgt voor blinde vlek" “Dit college blijkt niet bij machte om als een goed huisvader over de het geld van de burgers in onze stad te waken. De Floriade zorgt voor een blinde vlek bij onze bestuurders. De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit in de komende 5 jaar anders zal gaan en we voorzien dan ook dat de Floriade nog veel meer extra belastinggeld zal gaan kosten.''  De PVV zegt daarom geen andere mogelijkheid te zien dan het vertrouwen in het college op te zeggen.  Omdat er volgende week geen reguliere Politieke Markt is, zal de motie over twee weken pas in de plenaire vergadering behandeld worden.
Almere 17 juni 2017
De eerste open dag van de Floriade werd druk bezocht. Volgens de organisatie lieten zo'n 4.000 Almeerders zich zaterdag informeren over de plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere gehouden wordt.  Veel bedrijven en organisaties presenteerden zich met duurzame en groene initiatieven. Almere wil zich profileren als Growing Green City. De Floriade draagt daar aan bij. De meeste belangstelling ging uit naar het Floriade-eiland in het Weerwater. Belangstellenden lieten zich met een sloep overzetten en lieten zich informeren over de plannen voor het eiland. Dat gaat deel uit maken van een groter plan waarbij het vierkante Floriade-gebied opgedeeld wordt in vakken. Elk vak krijgt een letter van A tot en met Z. De planten in de vakken moeten passen bij die letters.  Ook in het nieuwe voedselbos werden rondleidingen gegeven. Verder is er een horecapleintje waar lokale ondernemers groene en gezonde producten aanboden. Bezoekers waren vooral benieuwd wat de plannen voor de Floriade inhouden. Dat kan zijn omdat ze uitzicht hebben op het Floriadeterrein of omdat ze bijvoorbeeld willen weten of ze hun rondje hardlopen rond het Weerwater nog kunnen blijven doen. Er zijn niet veel tegenstanders van de Floriade op het evenement afgekomen. De open dag werd gehouden aan de Sturmeyweg.
Almere 16 juni 2017
Het toekomstige Floriadeterrein in Almere moet zo’n twintig unieke bouwwerken krijgen die na het evenement onderdeel gaan uitmaken van de stadswijk die er komt. Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling worden de gebouwen gebruikt als expo-paviljoen voor verschillende landen en steden. Iconen Hoe de gebouwen er precies uit komen te zien is nog niet bekend, maar de organisatie heeft er al wel bepaalde ideeën bij. Zo wordt gedacht aan een restaurant op grote hoogte met uitzicht over de stad, drijvende huizen, een glijbaan zo hoog als de grootste boom en een gestapelde kas. Ook een openluchtzwembad in het Weerwater behoort tot de mogelijkheden. Om landen en steden te interesseren zijn een aantal schetsen gemaakt van deze voorbeelden. Na de zomer gaat de organisatie de markt op en wordt aan steden gevraagd met uitgewerkte plannen te komen. De beste ideeën zullen uiteindelijk worden gerealiseerd.  China Aangezien er in 2019 in Beijing ook een wereldtuinbouwtentoonstelling wordt gehouden duurt het nog wel enige tijd voordat er ook echt handtekeningen worden gezet. De regels schrijven voor dat dit pas na afloop van het evenement in China mag gebeuren. Maar op de achtergrond wordt al met geïnteresseerden steden gesproken, zo benadrukt de organisatie. Open dag Zaterdag is er op het toekomstige Floriade-terrein aan het Weerwater een open dag waar Almeerders terecht kunnen voor meer info over de plannen. Het zes maanden durende evenement in 2022 zal vooral in het teken staan van innovatieve manieren om het leven in grote steden duurzamer te maken. Dit zijn voorbeelden van ideeën waar de organisatie op hoopt:
Almere 15 juni 2017
Een meerderheid van de gemeenteraad van Almere steunt het voorstel om extra miljoenen te steken in de organisatie van de Floriade. Diverse partijen gaven donderdagavond op de Politieke Markt aan met een dubbel gevoel in te gaan stemmen. Wethouder Tjeerd Herrema betoogde 4,4 miljoen extra nodig te hebben om de klus op tijd te kunnen klaren en daar zijn de meeste partijen ook wel van overtuigd. Desalniettemin zijn ze wel kritisch. Een greep uit de reacties:  D66: "We staan niet bepaald te trappelen om de portemonnee te trekken." Leefbaar Almere: "Dit soort berichten vallen beroerd in mijn fractie en de rek is er wel uit.." ChristenUnie: "Dit is wel slikken."  VVD: "Het is pijnlijk, maar het is niet anders." CDA: "We zijn er niet blij mee, maar we onderschrijven dat het nodig is." Felle tegenstanders zijn de PVV en de SP.  PVV: "De geldsluizen staan open en er gaan nog tientallen miljoenen euro's bijkomen." SP: "We donderen met oogkleppen op het ravijn in." GroenLinks liet zich nog niet echt in de kaarten kijken, maar gaf wel aan bezorgd te zijn. "Het is verbijsterend hoeveel extra geld er wordt gevraagd. We maken ons zorgen of we het over vijf jaar wel halen. Er moet nog zoveel gebeuren." Moet er straks weer meer geld bij? Diverse fracties wezen erop dat het stadsbestuur eerder de belofte deed 10 miljoen euro in de Floriade te steken en geen cent meer. Zij wilden dan ook van de wethouder weten of het bij deze extra miljoenen blijft. "Is dit het nou. Blijft het hierbij?", vroeg de PvdA zich bijvoorbeeld af. Volgens wethouder Tjeerd Herrema is de extra 4,4 miljoen voldoende voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de bouw van de groene stadswijk na het evenement. Ook wordt er intern op het stadhuis met ambtenaren en werkbudgetten geschoven. De kosten hiervoor bedragen 7,2 miljoen euro. Hierdoor bestaat het aparte Floriade-team straks uit 16 ambtenaren. "Voor de organisatie is dit genoeg en daar blijft het ook bij", aldus de wethouder.  Herrema geeft toe dat de gemeente de organisatie van het evenement heeft onderschat. "Zeker als je er nog een wijk aan koppelt. Het vergt veel meer tijd dan we aanvankelijk hebben gedacht." De gemeenteraad moet op een later moment nog officieel instemmen met het voorstel.
Almere 14 juni 2017
“We zijn juist transparanter dan voorheen.” Dat zegt wethouder Tjeerd Herrema van Almere als toelichting op zijn verzoek aan de gemeenteraad om extra geld uit te trekken voor de Floriade. Het geld gaat niet zozeer naar de wereldtuinbouwtentoonstelling zelf, maar vooral naar de woonwijk die na afloop van het evenement overblijft. Herrema zegt dat hij 4,4 miljoen euro extra nodig heeft om ervoor te zorgen dat alles voor elkaar komt.    Schuiven met geld  Onderdeel van de plannen is ook een verschuiving binnen de gemeentelijke organisatie. Alle ambtenaren die aan de Floriade werken, moeten op één afdeling bij elkaar komen te zitten. Aan die nieuwe afdeling hangt een prijskaartje van 7,2 miljoen euro. Samen met de 4,4 miljoen euro maakt dat een bedrag van 11,6 miljoen.  Herrema geeft aan dat veel kosten op het stadhuis sowieso gemaakt zouden worden, ook als er geen verschuiving zou plaatsvinden. De uitspraak van verschillende politici dat de Floriade 11,6 miljoen duurder uitvalt, verwerpt hij dan ook. Volgens Herrema hebben raadsleden altijd kunnen weten dat er op het stadhuis kosten gemaakt worden voor het project.    Wantrouwen De 4,4 miljoen euro die de wethouder extra wil uittrekken, is voor een periode van een aantal jaar. Herrema merkt op dat er verschillende andere projecten zijn die de belastingbetaler meer geld hebben gekost. Dat terwijl daar minder voor terug is gekomen als bij de Floriade uiteindelijk het geval zal zijn.   Dat mensen zich zorgen maken over de Floriade kan Herrema wel verklaren. Hij wijst op eerdere grote projecten, zoals Het Kasteel of het sportproject Omniworld, die mislukt zijn. Daardoor worden volgens hem nieuwe grote projecten met wantrouwen bekeken.    Als de gemeenteraad daadwerkelijk besluit het extra geld uit te trekken maakt dat de kans van slagen van de Floriade en de Floriadewijk volgens Herrema een stuk groter. “Dit is echt nodig om de klus te klaren.”
Almere 13 juni 2017
De politieke partijen in de Almeerse gemeenteraad reageren wisselend op de extra miljoenen die burgemeester en wethouders vragen voor de Floriade. Het college van B en W stelt dat er op het stadhuis een grotere, zelfstandige groep ambtenaren moet komen om de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de bouw van de groene stadswijk na het evenement tot een succes te maken. Om dit mogelijk te maken gaan ambtenaren die vanuit andere afdelingen al ondersteuning geven aan de Floriade voor de nieuwe organisatie werken. Ook worden hun werkbudgetten van 7,2 miljoen euro overgeheveld naar deze nieuwe organisatie. Daar bovenop wordt de gemeenteraad om 4,4 miljoen euro extra gevraagd. Oppositiepartijen tegen extra uitgaven Vooral oppositiepartijen zijn boos. Volgens SP-raadslid Ans DeSumma is de gemeenteraad jarenlang beloofd dat de gemeente niet meer dan 10 miljoen euro zou bijdragen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling, maar is het nu 21,6 miljoen euro geworden. De PVV, die tegen de Floriade is, is niet verbaasd over de extra kosten. Volgens raadslid Toon van Dijk heeft de PVV meerdere malen gewaarschuwd dat het evenement veel geld gaat kosten. Ook GroenLinks vindt dat het college van B en W erg veel geld vraagt voor de Floriade. Collegepartijen kritisch maar positief Collegepartij PvdA vindt het jammer dat extra geld nodig is voor het evenement, maar de partij is positief gestemd. Volgens John van der Pauw houdt Almere er in ieder geval een mooie stadswijk aan over. Hij sluit extra inkomsten niet uit. Ook D66 vindt het jammer dat er extra geld bij moet maar volgens Jan Lems van deze partij is het noodzakelijk dat er een stevig organisatie binnen het stadhuis komt die in staat is zaken in goede banen te leiden. De VVD stelt dat het onvermijdelijk is dat er meer geld nodig is. Volgens raadslid Miranda Joziasse komt dat deels door de fouten die zijn gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie. Joziasse doelt onder meer op de fouten bij de onteigeningsprocedure van camping Waterhout. De VVD heeft wel vragen over hoe de extra miljoenen zijn berekend. Leefbaar Almere vindt het te vroeg om een oordeel te vellen. Volgens Marco de Kat hangen het evenement en de realisatie van de toekomstige stadswijk sterk met elkaar samen. Als de nieuwe woonwijk een succes wordt, dan zijn de extra kosten acceptabel.  De gemeenteraad praat donderdag over dit onderwerp tijdens de Politieke Markt.
Almere 12 juni 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Almere communiceert niet helder over de extra miljoenen die worden gevraagd voor de organisatie van de Floriade. Dat stelt de volggroep Floriade, een groep raadsleden die de ontwikkelingen kritisch volgt. Het college van B en W stelt dat er op het stadhuis een grotere, zelfstandige programmaorganisatie moet komen om de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de bouw van de groene stadswijk na het evenement tot een succes te maken. Om dit mogelijk te maken gaan ambtenaren die vanuit andere afdelingen al ondersteuning geven aan de Floriade voor de nieuwe organisatie werken. Ook worden hun werkbudgetten van 7,2 miljoen euro overgeheveld naar deze nieuwe organisatie. Daar bovenop wordt de gemeenteraad om 4,4 miljoen euro extra gevraagd. Verborgen kosten? De gemeenteraad heeft voor het evenement 10 miljoen euro uitgetrokken. Volgens voorzitter Jessica Kips van de volggroep is niet eerder gecommuniceerd dat er daarnaast voor 7,2 miljoen euro, verspreid over verschillende afdelingen op het stadhuis, aan de Floriade wordt uitgegeven. "Daarin is het college niet transparant geweest. De raad heeft hier wel verschillende keren om gevraagd", aldus Kips.  Ook vraagt zij zich af of er werkzaamheden op andere afdelingen blijven liggen als ambtenaren overgeheveld worden naar de nieuwe Floriade-organisatie. Zwemt de gemeenteraad in een fuik? Het college wijst er in het raadsvoorstel op dat er mogelijk nog eens extra investeringen nodig zijn voor de terreininrichting en gebiedsontwikkeling. Volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn over hoeveel andere overheden exact bijdragen en de mogelijke extra kosten voor geluidswerende maatregelen.  Kips heeft vooralsnog niet het idee dat de gemeenteraad in een fuik zwemt, waarbij de raad om steeds meer geld wordt gevraagd en er eigenlijk geen weg meer terug is. "Daarom is er ook een volggroep ingesteld, om de raad scherp te houden. Het is een politieke afweging of de raad extra budget vrij maakt of niet." De gemeenteraad praat donderdag op de politieke markt over dit onderwerp.
Almere 12 juni 2017
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 kost de gemeente Almere miljoenen meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Hoeveel extra geld is nodig? Momenteel houden verschillende afdelingen binnen het stadhuis zich met de Floriade bezig. Dat willen burgemeester en wethouders veranderen. Zo komt er één speciaal team dat niets anders doet dan de Floriade. Dat team zal deels bestaan uit bestaande ambtenaren van de gemeente. Dat kost 7,2 miljoen euro. Maar dat is niet voldoende. Dat team wordt versterkt door onder meer deskundigen en adviseurs. Dat kost 4,4 miljoen euro extra. Dus in totaal gaat het over 11,6 miljoen.    "Verdubbeling gemeentelijke bijdrage" Die extra miljoenen komen bovenop de 10 miljoen euro die de gemeente Almere eerder heeft gereserveerd voor het evenement. Volgens de Volggroep Floriade die uit raadsleden bestaat en de ontwikkelingen nauw volgen, is de gemeentelijke bijdrage aan het evenement dus meer dan verdubbeld.  College van B en W vreest problemen Het college is niet tevreden over de manier waarop de zaken nu worden geregeld. Burgemeester en wethouders beseffen dat de Floriade van groot belang is voor de stad, haar toekomst en haar imago. Als er geen speciaal team komt voor Floriade vreest het college dat het Floriadeterrein niet op tijd klaar is, dat het evenement niet gaat lopen zoals men hoopt, dat de opbrengsten te laag zullen zijn en dat er te weinig investeerders worden gevonden. Donderdag praat de gemeenteraad over dit onderwerp.
Almere 8 juni 2017
De politiek in Almere is het niet eens over de vraag hoe de nieuwe stadswijk Floriade eruit moet gaan zien. De wijk zal na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 aan de zuidoever van het Weerwater worden aangelegd. De Floriadewijk moet onderdak gaan bieden aan honderden Almeerders. Om ook de minder kapitaalkrachtige inwoners kans te bieden op een woning, wil het college van b en w dat 30 procent van de huizen uit sociale woningbouw bestaat. De VVD en de PVV willen dat principe loslaten, omdat ze vrezen dat de wijk dan niet van de grond komt. Voor ontwikkelaars zou zo'n opzet financieel niet interessant zijn, zo denken de partijen. Ook bij het autoluw maken van de wijk zetten de fracties vraagtekens. Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema vindt beide uitgangspunten wel belangrijk en wil eraan vasthouden. Plan voor Floriadewijk is nog niet definitief De gemeenteraad neemt in het najaar, als er een ontwikkelplan ligt, een definitieve beslissing over de nieuwe stadswijk. Dan moet ook duidelijk zijn hoeveel geld de bouw van de wijk de gemeente gaat kosten en welke marktpartijen het gebied mede willen ontwikkelen. Volgens de wethouder hebben verschillende partijen al interesse getoond. Dat betekent dat de uitgangspunten die nu in de  de gebiedsvisie  staan nog kunnen worden aangepast. Zo moet nog worden uitgewerkt hoe de stadswijk het beste autoluw gemaakt kan worden, welke geluidswerende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het geluid vanaf de A6 niet te veel in de wijk doordringt en hoe het beheer in de groene stadswijk geregeld moet gaan worden.   Ook het woningbouwprogramma inclusief het percentage sociale woningbouw kan nog wijzigen. Vooralsnog wordt uitgegaan van 600 woningen: 420 huizen komen op het vaste land en circa 180 woningen op het Weerwatereiland. Ook komen er 60 waterwoningen. Hoogbouw blijft beperkt tot drie plekken: op het vaste land bij de A6, op het centrale plein en in de noordwestelijke hoek van het gebied nabij Utopia..  In 2027 wonen er naar verwachting van de gemeente 1200 mensen in de wijk en werken er 2000 mensen. Er komen een centraal plein, een boulevard en een markthal.
Almere 3 juni 2017
Over twee weken wordt in Almere een open dag gehouden om Almeerders kennis te laten maken met de Floriade. De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere wordt gehouden.  De dag wordt volgens de organisatie gehouden omdat veel mensen een mening hebben gevormd over de Floriade. Tijdens deze dag wordt verteld wat er de komende jaren gaat gebeuren. Bezoekers kunnen onder meer per boot naar het Weerwatereiland en ook in het nieuwe voedselbos wordt een rondleiding gegeven. Verder is er een horecaplein waar lokale aanbieders groene en gezonde producten aanbieden. De open dag wordt gehouden aan de Sturmeyweg.
Almere 1 juni 2017
De ondernemingen Multi Tool Trac uit Ens, C-Force AGRI uit Lelystad en studentondernemer Sytze van Stempvoort met PeelPioneers zijn donderdagmiddag uitgeroepen tot winnaars van de wedstrijd Floriade Werkt!.   Bij die wedstrijd was de provincie op zoek naar vernieuwende ideeën voor de landbouw en voedingsindustrie. De drie winnaars zijn gekozen uit 22 deelnemers.  De drie ondernemingen krijgen elk 45.000 euro om hun product te ontwikkelen en de winnaars krijgen over vijf jaar een plek op de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere.
Almere 23 mei 2017
De Almeerse gemeenteraad kan een goed onderbouwd besluit nemen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater omdat het milieueffectrapport nu volledig is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage MER.  MER was kritisch De gemeente Almere wil het gebied Almere Centrum Weerwater ontwikkelen. In het gebied van ongeveer 400 hectare is onder meer de Floriadewijk met 600 woningen gepland. Bij de plannen was de commissie in eerste instantie kritisch omdat de gemeente niet op alle onderdelen goed heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Zo was niet duidelijk welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het verkeers-, geluids-, en luchtonderzoek. Daardoor zei de commissie niet te kunnen controleren of de effecten goed waren beschreven. De MER noemde het rapport toen onvolledig. Rapport van de gemeente is aangepast Naar aanleiding van de kritiek heeft de gemeente Almere het rapport aangepast. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het opnieuw beoordeeld en vindt de beschrijvingen nu in orde. Duidelijkheid nodig voor overige delen van het plan  De commissie vraagt wel aandacht voor de milieu-informatie die nodig is voor andere ontwikkelingen in Almere Centrum Weerwater waarover later pas besloten wordt. Zo is onduidelijk hoe de gemeente natuurschade voorkomt aan het Vroege Vogelbos. Die duidelijkheid moet er zijn voordat er een besluit genomen wordt.
Almere 18 mei 2017
De gemeente Almere wil 3,5 miljoen euro extra uittrekken voor de veiligheid en de logistiek rond de Floriade. Het gaat tot en met 2022 om jaarlijks zeven ton. Aanleiding is een kritisch rapport van adviesbureau AT Osborne . Dat bureau gaf aan dat er meer geld nodig is voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan. De gemeente heeft in een gebiedsvisie aangegeven hoe de nieuwe stadswijk er na 2022 uit moet zien als de Floriade voorbij is. Aan de zuidoever van het Weerwater komt een wijk met meer dan 600 woningen. Zo'n 60 woningen komen in het water te staan. Volgens de gemeente blijft het aantal hoge gebouwen beperkt tot enkele woontorens die langs de A6 komen. Het oerbos aan de oostkant van het Weerwatereiland blijft bestaan. Woningen daar worden niet hoger dan de bomen die er staan.  In 2027 wonen er naar verwachting van de gemeente 1200 mensen in de wijk en werken er 2000 mensen. Er komen een centraal plein, een boulevard en een markthal. De wijk moet een 'stad van de toekomst' worden: innovatief, groen en autoluw. Ook komt er een arboretum (bomenbibliotheek). De aanplant van de eerste bomen begint komend najaar. De gemeenteraad praat op 8 juni over de plannen.
Almere 11 mei 2017
Ronnie Flex treedt op tijdens de line-up van het Grow Festival. Andere acts die optreden zijn onder anderen Bokoesam, Hef, Yung Nnelg, Mairo Nawax en Kevin. Het Grow Festival strijkt dit jaar voor het eerst neer op het eiland Utopia. Een plaats die nu nog onontdekt is maar volgens de organisatie binnenkort dé zelfvoorzienende broedplaats wordt voor duurzame innovatie. Op 24 juni wordt het eiland officieel ingewijd met een line-up aan hiphop en elektronische muziek én een groen programma. Tussen de optredens door kunnen de bezoekers zien hoe het eiland zelfvoorzienend kan zijn door slimme en opmerkelijke innovaties. Zo kan er meegebouwd worden aan een eetbaar huis en kunnen mensen algen en schaafijs van onkruid proeven. Het eiland wordt de komende jaren doorontwikkeld door jonge groene ondernemers. Het is de bedoeling dat het een broedplaats wordt voor innovaties in voedsel, biodiversiteit, energie en beweging. Dit gebeurt in het kader van de Floriade 2022, om het groenste district ter wereld te creëren.
Almere 20 april 2017
De meeste politieke partijen in Almere zijn enthousiast over het Rondje Weerwater. Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. Het Rondje Weerwater is een plan van 21 miljoen euro om de randen van het Weerwater recreatiever te maken met meer groen, horeca en een boulevard. D66 vindt de plannen van het college 'een visitekaartje voor de stad'. De ChristenUnie noemde het Rondje Weerwater 'vet'. De fracties van SP en de PVV hadden wel kritische vragen over de 'iconische brug', die moet lopen van het Lumièrestrand naar het toekomstige Floriadeterrein. Volgens die partijen is de brug alleen bedoeld als uithangbord voor de Floriade, en niet voor het Rondje Weerwater.
Almere 11 april 2017
Als het aan de ChristenUnie in Almere ligt wordt het tv-spektakel The Passion in 2022 gehouden in Almere. De opvoering van het Bijbelse verhaal vindt jaarlijks plaats op Witte Donderdag en wordt live uitgezonden. Elk jaar is een andere stad toneel voor het evenement.  Volgens de ChristenUnie is The Passion een mooie manier om Almere bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De stad is tegelijkertijd het toneel van wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade. "Het kan ook nog eens een prachtige manier zijn om dat evenement een zetje in de rug te geven en onder de aandacht van heel Nederland te brengen." zegt fractieassistent Marcel Benard van de ChristenUnie. De verwachting is dat de Floriade ook rond Pasen van start gaat.  De stad waar The Passion wordt gehouden moet zo’n 150.000 tot 200.00 euro meebetalen aan het evenement. Volgens de ChristenUnie kunnen bestaande marketingbudgetten daarvoor ingezet worden. “Met zo’n groot evenement heb je een enorme kans om de stad te promoten.” aldus Benard.
Almere 10 april 2017
Bewoners van drie appartementencomplexen aan de Noorderplassenweg in Almere zijn niet blij met de nieuwe locatie die de gemeente op het oog heeft voor camping Waterhout. De gemeente onderzoekt of de camping kan verhuizen naar het Schateiland . Op de huidige plek moet Waterhout wijken vanwege de Floriade. "We zitten hier met 63 appartementen. En ik ga ervan uit dat 60 mensen er problemen mee hebben", zegt Johan van der Kolk over de nieuwe locatie. Hij is lid van de vereniging van eigenaren van één van de drie complexen.  Van der Kolk zegt dat de bewoners niet zijn geïnformeerd over de plannen. Ze zitten dan ook nog met veel vragen, waar tot nu toe geen antwoord op is gekomen. Het idee dat het rustige natuurgebied binnenkort verandert in een camping zien veel mensen volgens hem niet zitten.  Verschillen partijen in de gemeenteraad van Almere zijn kritisch over de communicatie van het college van B en W richting inwoners. Het is namelijk niet de eerste keer dat inwoners onvoldoende worden geïnformeerd over plannen. Begin dit jaar moest de gemeente excuses maken voor de slechte communicatie rondom de bouw van het Oranje Huis in Poort.
Almere 9 april 2017
De gemeente Almere komt met een nieuw onteigeningsplan voor camping Waterhout. Tot nu is dat drie keer eerder geprobeerd, maar in die plannen zaten fouten. Dat leverde een vertraging op van meer dan een half jaar. Naast het feit dat ambtenaren fouten maakten, koos de gemeente ook een verkeerde strategie op advies van het bureau Kendes . De gemeente is een juridische procedure gestart tegen Kendes en volgens wethouder Herrema heeft het bedrijf inmiddels de rekeningen verscheurd voor de foute adviezen.   Waarom moet de camping weg? Camping Waterhout ligt deels op het toekomstige Floriadeterrein en over een deel van de camping moet een weg komen richting een bedrijvenpark dat langs de A6 wordt gebouwd. Omdat de onderhandelingen stroef liepen, besloot de gemeente een onteigeningsprocedure op te starten om de grond te krijgen. Inmiddels is de camping een alternatieve locatie voorgesteld op het Schateiland in de Noorderplassen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema verlopen de gesprekken over de verhuizing positief met de campingeigenaren en hij zegt dat hij enthousiasme proeft bij de uitbaters van de camping. Het onderzoek of de camping daar mag en kan komen, is eind april afgerond.   Waarom dan toch nog onteigenen? De gemeente neemt geen enkel risico. Mocht de camping niet naar de Noorderplassen kunnen verhuizen, dan kan via de onteigening alsnog de grond van de camping in bezit komen van Almere. Dat moet ook wel want er liggen contracten met Rijkswaterstaat om voor een bepaalde datum de grond te leveren. Lukt dat niet dan kan de boete voor de gemeente oplopen tot meer dan 3 miljoen euro.
Almere 6 april 2017
Tientallen bezoekers kwamen in KAF in Almere bij elkaar om te praten over Rondje Weerwater. Een maand geleden werd het plan gepresenteerd om het gebied rond het Weerwater recreatief te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Instanties uit Almere Stad kwamen als eerste aan het woord. Zij reageerden over het algemeen positief maar zitten wel met vragen. Martin Ort van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere noemde het beheer van het gebied een aandachtspunt. ''Het onderhoud moet goed geborgd zijn, zodat het niet ergens een stille dood sterft.'' Ort kreeg bijval van Jeroen van de Wiel, directeur van KAF. Van de Wiel maakte zich hard voor de kunst in het centrum. Hij benadrukte om kunstwerken vooral te centreren rond de Esplanade en niet te verspreiden over verschillende parken. Ook buurtbewoners zaten met vragen. Zo werd er gevraagd of de nieuwe plannen voor overlast kunnen zorgen. De gemeenteraad van Almere neemt de vragen mee. Het hele plan kost ruim 21 miljoen euro en is pas in 2026 klaar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Flevolanders positief over afvalinzameling
Hans, je moet eens wat meer naar NOS nieuws en programma's als Nieuwsuur kijken. Daar had je kunnen vernemen dat TNO onlangs nog weer heeft onderzocht wat het beste is. Daar kwam uit dat er een...
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Daar mist u toch de essentie van het geheel: De BO leraren willen net zoveel verdienen als de VO leraren. Waarom? Omdat je zonder HBO diploma geen BO leraar kan worden, maar wel een VO leraar. Om V...
Gemeente vraagt inwoners naar mening Floriade
De vraagstelling is zó geformuleerd dat er geen ruimte is voor kritische geluiden... Op die manier is het resultaat altijd positief... Weer zo'n truc van de gemeente..
Gemeente vraagt inwoners naar mening Floriade
Hadden ze dat niet eerder kunnen doen
'WikiHouse is oplossing voor goedkoop bouwen'
WikiHouse is niet per se een Tiny House, is alleen toevallig in deze situatie, deze pionierswoning betreft een test- & showcase. Een WikiHouse kan zo groot of zo klein gemaakt worden als je wil...
Gemeente vraagt inwoners naar mening Floriade
Ach wat wij ook zeggen ze luisteren er toch niet naar en gaan gewoon door met deze miljoenen verspilling.
Haven al in koninklijke sferen
Het zijn wel bloembakken, maar ze zijn van beton. Dit is om een aanslag met een auto of truck te voorkomen.
Haven al in koninklijke sferen
De haven is nog een grote bouwput
NEC heeft City FC nog niet benaderd over De Gier
Jack de Gier. Blijf bij Almere City. Nec heeft op dit moment geen geld voor jou.En inderdaad de pandas staan op nummer 1 nu.Ik zie je heel graag blijven nog een jaar. Dat we nog hoger eindigen d...
Haven al in koninklijke sferen
is niets nieuws, toen Juliana mijn toenmalige woonplaats bezocht, werden de straatjes al opnieuw gelegd, zelfs de heggen werden in opdracht van de gemeente geknipt. Je wilt je toch netjes presenter...
© omroep flevolandsitemap | disclaimer