advertentie

Dossier: Floriade 2022

Almere 6 december 2017
Gemeente Almere is een procedure gestart voor de realisatie van de Weerwaterbrug bij het Rondje Weerwater. Het moet een fiets- en voetgangersbrug worden tussen het Lumièrepark en het toekomstige Floriade-terrein.  Geinteresseerde ondernemers kunnen laten weten dat ze mee willen dingen naar de opdracht. Na een voorslectie mogen vijf partijen een voorstel doen. De gemeente wil dat de brug een 'landmark' wordt en hij moet groen zijn in het materiaalgebruik en energieverbruik. Ook moet de ontwerper de brug 20 jaar lang onderhouden. Volgend jaar september wil de gemeente de twee beste ontwerpen voorleggen aan de inwoners. De meeste stemmen bepalen welke brug er komt.
Almere 30 november 2017
De gemeente Almere heeft geblunderd met een Floriadekrant. De krant werd woensdagavond uitgedeeld op een bijeenkomst over het tuinbouwevenement. De krant ziet eruit als een speciale editie van het blad Almere DEZE WEEK. Maar Almere DEZE WEEK zegt niets met de Floriadekrant te maken te hebben. Almere DEZE WEEK was niet van de uitgave op de hoogte en is zeer onaangenaam verrast dat haar titel zonder enig overleg boven de krant is gezet. "Dit kan natuurlijk helemaal niet", zegt hoofdredacteur Robert Mienstra. "Absoluut onmogelijk dat wij zo'n krantje zouden uitgeven. Wij zijn genuanceerd en kritisch over de Floriade. Wij zouden nooit een dergelijke uitgave maken. Hier is duidelijk misbruik gemaakt van het logo en de goede journalistieke naam van de krant", aldus Mienstra.  Beetje dom  De gemeente heeft aan Almere DEZE WEEK laten weten dat de Floriade-uitgave nooit zo gemaakt had mogen worden en hiervoor haar excuses aangeboden. Wethouder Tjeerd Herrema zegt uit te zoeken waar het is misgegaan. "Dit mag niet gebeuren. Punt. Koningin Máxima zei het al een keer: het was een beetje dom." Een understatement wat hoofdredacteur Robert Mienstra betreft. "Ik vind het oerdom en amateuristisch." Vragen PVV De PVV stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Toon van Dijk noemt het een blunder met propagandamateriaal. Hij wil weten hoe die blunder kon gebeuren. Ook wil Van Dijk weten 'wat deze propaganda-uitgave heeft gekost.'
Almere 30 november 2017
Met het planten van een rode beuk wordt donderdag begonnen met de aanleg van het terrein waar in 2022 de Floriade moet komen. Dat gebeurt op het Weerwatereiland in Almere. Die eerste boom is het begin van een, volgens de organisatie, 'uniek arboretum' . Rechthoeken De bomentuin op het eiland is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de Floriade maakte. Hij verdeelde het terrein in rechthoekige kavels, waartussen groenstroken van vier meter breed worden aangelegd. In die stroken worden planten en bomen geplant, waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Die groenstroken vormen samen het arboretum. Al dat groen moet bijdragen aan 'een gezonde stad'. Daarom wordt er ook op gelet of de bomen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en/of de temperatuur in de stad kunnen verlagen. Protest De SP in Almere heeft burgers opgeroepen om het planten van de eerste boom voor de Floriade aan te grijpen om te protesteren tegen de wereldtuinbouwtentoonstelling. De demonstratie op het Atlantisstrand wordt georganiseerd door Almeerders die niet blij zijn met de Floriade, omdat deze betaald wordt van gemeenschapsgeld.
Almere 29 november 2017
Op een informatieavond over de Floriade in Almere zijn woensdag 200 belangstellenden afgekomen. De bijeenkomst is gehouden in KAF Almere. Floriade-directeur Jannewietske de Vries en wethouder Tjeerd Herrema schetsten de actuele ontwikkelingen. Ook was er een informatiemarkt rondom het thema Growing Green Cities, dat centraal staat in de duurzame ontwikkeling van Almere. De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in de stad. Dit was de vierde van in totaal twaalf voorlichtingsbijeenkomsten.
Almere 29 november 2017
Nog geen 20 mensen zijn komen opdagen voor de demonstratie tegen de Floriade. De actie was georganiseerd door een aantal ontevreden Almeerders en de plaatselijke SP. Aanleiding voor het protest was het planten van de eerste boom voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. De demonstranten zijn niet blij dat het project deels met gemeenschapsgeld gefinancierd wordt. Onder de demonstranten waren raadsleden van SP, PVV en AP/OPA. Ze werden tegengehouden door beveiligers toen ze op het terrein aankwamen waar de boom werd geplant.  Fractievoorzitter Hans Everhard van de SP noemt onder meer de bestrijding van armoede en het realiseren van voldoende sociale huurwoningen belangrijker dan "de bloemetjestentoonstelling". Hij is van mening dat de Floriade niet per se een slecht idee is, maar dat het geld dan wel uit het bedrijfsleven moet komen. Het tijdstip van de demonstratie viel donderdagochtend om 11:00 uur samen met het planten van de eerste beuk voor een zogeheten arboretum op het Weerwatereiland. Dat is een verzameling van planten en bomen die samen het groene hart van de Floriade moeten vormen.
Almere 29 november 2017
5,9 miljoen euro. Dat is het bedrag dat nodig is om er voor te zorgen dat de toekomstige Floriadewijk in Almere niet te veel geluidsoverlast heeft van de A6. Met het geld kan geluidsarm asfalt worden neergelegd en het Floriadeterrein gedeeltelijk worden ‘opgetild’. Door het optillen ontstaat een natuurlijke geluidswal.  Keuzes Dat de gemeente Almere geld moet uittrekken voor geluidswerende maatregelen was al enige tijd bekend. Onduidelijk was echter nog om welke bedragen het gaat.  De afgelopen maanden zijn verschillende opties onderzocht. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid of het plaatsen van geluidsschermen. Het speciale asfalt (tweelaags ZOAB) en het optillen van het maaiveld is volgens het college van b en w de beste optie. Nu is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het voorstel.  Als er niks wordt gedaan dan krijgen de toekomstige huizen op het terrein een stuk meer geluidsoverlast dan is toegestaan. Alleen elektrische deelauto’s De maatregelen om het snelweggeluid tegen te houden staan in een plan waarin de Floriadewijk verder wordt vormgegeven. Daaruit blijkt ook dat er wordt gekozen om auto’s vrijwel helemaal uit het gebied te verbannen. Alleen aan de randen van het terrein zijn ze toegestaan. Bij de woningen komen géén eigen parkeerplekken en parkeren moet gebeuren in garage’s. Deze liggen op maximaal 150 meter afstand van de huizen.  Er wordt daarnaast niet van uitgegaan dat huishoudens een eigen auto hebben, maar er wordt verwacht dat bewoners allemaal gebruik maken van elektrische deelauto’s. Terugverdienen In totaal verwacht de gemeente Almere zo’n 28 miljoen euro kwijt te zijn met het helemaal bouwrijp maken van het Floriadeterrein. Daaronder vallen ook uitgaven die al gedaan zijn, zoals het uitkopen van het wokrestaurant Atlantis .  Daar staat tegenover dat wordt gerekend op ruim 29 miljoen aan inkomsten door de verkoop van de grond in het gebied.
Almere 23 november 2017
De voorbereidende werkzaamheden voor de Floriade kunnen voorlopig doorgaan. De Raad van State ziet geen dringende redenen om het nieuwe bestemmingsplan voor de Floriade van 2022 tijdelijk in de ijskast te zetten, zo bleek donderdag uit een spoeduitspraak. Daar had zeilschool Haddock eerder bij de Raad op aangedrongen. In de voorlopige uitspraak stelt de Raad dat een aantal van de werkzaamheden, zoals ophogingen van het Atlantisstrand, al volgens het oude bestemmingsplan mogelijk is. Verder stellen de rechters vast dat Haddock de gronden rond de jachthaven en botenopslag tot november 2018 mag blijven gebruiken. Tegen die tijd heeft de Raad van State al lang een einduitspraak gedaan, zoals over de vragen waar de botenopslag heen moet en, of Haddock alsnog twee bedrijfswoningen mag bouwen op de grond waar de huidige botenopslag staat.  En dan volgt daarna een eindoordeel over alle conflicten tussen Haddock en de gemeente Almere. Hetzelfde geldt voor de bezwaren van de zeilschool tegen de hoogte van de geplande brug tussen het Weerwatereiland en de Filmwijk. De gemeente wil de brug 4 meter hoog hebben, terwijl de zeilschool 8 meter eist voor een goede onderdoorgang van de zeilbootjes.
Almere 20 november 2017
Veertien partijen hebben serieuze interesse getoond om het Floriadeterrein in Almere te gaan ontwikkelen en bouwen. Eventueel ook in samenwerking met een andere partij. Dat staat in een raadsbrief aan de gemeenteraad van Almere.  Alle veertien partijen zien ook heil in het plan om na de tuinbouwtentoonstelling een woonwijk  op het terrein te bouwen. Zeven van hen willen dan eventueel huizen bouwen met buitenlandse architecten en met voor dat land kenmerkende materialen.  Europese aanbesteding De bedrijven die aangegeven hebben te willen bouwen, gaan dat niet automatisch doen. Zij hebben op verzoek van de gemeente hun interesse kenbaar gemaakt. De echte selectie vindt pas later plaats. Op 1 december wordt er begonnen met een Europese aanbesteding. Na de voorselectie wordt door de gemeente besloten welke partij mag gaan bouwen. Als dat er meerdere zijn, dan wordt het Floriadeterrein opgesplitst. Vanaf eind juni 2018 wordt met de gekozen partij een definitief ontwikkelingsplan uitgewerkt. In september van dat jaar krijgt de gemeenteraad de kans om daar nog vragen over te stellen.
Almere 15 november 2017
De Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden, is woensdagochtend officieel erkend als een wereldtuinbouwtentoonstelling. Het Bureau International des Expositions in Parijs - kortweg de BIE - merkte het evenement officieel aan als een Internationale Expo.  De BIE is in 1928 opgericht om toezicht te houden op de kwaliteit en de frequentie van de wereldtentoonstellingen. Sinds 1960 kent de organisatie ook de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldexpo’s. Momenteel zijn 168 lidstaten aangesloten bij de BIE. Almere krijgt een vlag om erkenning te onderstrepen De officiële erkenning die Almere heeft gekregen in Parijs, ging gepaard met het overhandigen van een vlag met daarop het logo van de BIE. Almere moest voor de registratie 264.000 euro betalen. De Floriade van Almere wordt nu opgenomen in de agenda en de promotionele uitingen van de BIE. En Almere kan met deze erkenning officieel andere landen gaan uitnodigen om mee te doen aan de Floriade in 2022. Al moet daar nog wel even mee worden gewacht tot na de wereldtuinbouwtentoonstelling in Beijing in 2019. Wereldsteden op Floriade 2022 Almere wil overigens voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 vooral wereldsteden uitnodigen. De gemeente wil namelijk dat er na het evenement aan het Weerwater een groene stadswijk overblijft met innovatieve toepassingen op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, waterzuivering en opwekking van energie. Almere wil zich daarmee profileren als growing green city. Er worden inmiddels al verkennende gesprekken gevoerd met Shanghai (China), Jakarta (Indonesië) en Taichung (Taiwan).
Almere 14 november 2017
De Raad van State vindt het vreemd dat de gemeente Almere en zeilschool Haddock niet al lang een oplossing hebben gevonden voor de verplaatsing van de botenopslag van de jachthaven en zeilschool, zo bleek dinsdag tijdens een spoedprocedure in Den Haag. De botenopslag moet wijken voor de tuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022. Volgens Phillipe van Thiel van de zeilschool is er op en rondom de jachthaven geen plek voor de botenopslag. Sterker nog, voor de jachthaven en zeilschool zelf is volgens hem ook geen plek meer als de Floriadeplannen ongewijzigd worden uitgevoerd. Nu al stroomt de jachthaven leeg omdat mensen hun vaste ligplaatsen opzeggen. De omzet van de horeca is al gehalveerd. Het water waar surfles wordt gegeven is gedempt om ruimte te maken voor een zogenoemde innovatieve werkplaats. En het wordt er straks tijdens de Floriade en daarna als er een nieuwe woonwijk ligt niet beter op, zei Van Thiel. Onbereikbaar Hoewel de gemeentewoordvoerder erkende dat de jachthaven en zeilschool straks wat minder ruimte hebben, vindt Almere het niet nodig om Haddock uit te kopen en te verplaatsen. Verder vreest Haddock nog meer beperkingen met een geplande brug van vier meter hoog naar de Filmwijk. Veel zeilboten kunnen daar niet onderdoor en daarmee wordt een groot deel van het Weerwater bij Haddock onbereikbaar. Merkwaardig De Raad van State zette een aantal kritische kanttekeningen bij het bestemmingsplan voor de Floriade. De Raad vindt het merkwaardig dat de gemeente Almere de jachthaven en zeilschool op hun plek wil laten zitten, maar daarmee in het bestemmingsplan geen enkele rekening houdt. De kans lijkt klein dat het gehele bestemmingsplan voor de Floriade wordt geblokkeerd, maar de Raad kan ook besluiten delen daarvan, rondom de jachthaven, te blokkeren. Dan zou vooral het bouwplan van de werkplaats getroffen worden. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.
Almere 6 november 2017
Bewoners van de Noorderplassen in Almere vrezen dat de komst van Camping Waterhout naar het Schateiland voor overlast gaat zorgen. Zo'n 150 belangstellenden kwamen maandagavond af op een informatiebijeenkomst van de gemeente. Het merendeel ziet de camping liever niet komen. De campingeigenaren en de gemeente willen dat Waterhout na de komende zomer verhuist naar het Schateiland . De camping moet van de huidige plek weg vanwege de Floriade in 2022. Waar zijn de omwonenden bang voor? Bewoners vrezen vooral voor geluidsoverlast van de campinggasten omdat geluid ver over water draagt. Verder zijn er zorgen over een toename van speedboten en jetski's op de recreatieplas. Ook wordt gevreesd voor meer verkeersoverlast en een verstoring van de natuur in de Lepelaarsplassen.  Wat vinden natuurliefhebbers van de verhuizing?  De beheerder van dit Natura 2000-gebied, het Flevo-landschap, is overigens niet bevreesd voor een verstoring van de natuur. In het nieuwe bestemmingsplan zijn maatregelen opgenomen die volgens het Flevo-landschap afdoende zijn. Bovendien wil de beheerder dat er meer recreatiemogelijkheden komen voor mensen die van de natuur willen genieten. "En daar passen de plannen van deze camping bij", aldus IJsbrand Zwart.  Zorgen de campinggasten voor veel lawaai? Volgens wethouder Tjeerd Herrema worden er goede afspraken gemaakt met de campingeigenaren. "Bovendien gaat het om een ecologische camping voor mensen die van natuur en de rust houden. Dan is het er na 23.00 uur gewoon stil. Zo is het nu ook." Ook wordt er bij het maken van het inrichtingsplan rekening gehouden met de vrees van de omwonenden, zo stelde Herrema. Bomen hebben bijvoorbeeld een geluidswerend effect.  Hoe kunnen omwonenden reageren op het verhuisplan? Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan om camping Waterhout op Schateiland mogelijk te maken, ligt tot en met 29 november ter inzage op het stadhuis. Tot die datum kunnen bewoners een zienswijze indienen op het plan. De gemeenteraad beslist daarna over het nieuwe bestemmingsplan.
Almere 11 oktober 2017
Leerlingen van de Columbusschool in Almere Poort hebben nabij het Cascadepark de eerste tulpenbollen geplant. Daarmee geven ze de aftrap voor de Nationale Bollenplantweek. Dit najaar krijgt elke Almeerse woonwijk eigen tulpenveldjes. In totaal gaat het om 200.000 tulpenbollen die worden geplant, evenveel als het aantal inwoners van de stad Almere. Ze zijn afkomstig van kwekers uit de provincie.   De tulpen zullen in het voorjaar van 2018 gaan bloeien. Met het planten daarvan wil de gemeente Almere de komst van de Floriade in 2022 al zichtbaar maken in de wijken.
Almere 6 oktober 2017
Camping Waterhout kan verhuizen naar het Schateiland in de Noorderplassen. Dat blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan dat de gemeente Almere naar buiten heeft gebracht. De camping zit nu aan het Weerwater, maar moet daar weg voor de Floriade. Dat leverde de afgelopen jaren een juridisch steekspel op, omdat de camping niet wilde verhuizen. Uiteindelijk was het aanbieden van het eiland in de Noorderplassen een voldoende alternatief . Daar mogen 262 staanplaatsen komen en 17 hutten.  De gemeente heeft de plannen aan 21 partijen voorgelegd, zoals natuurorganisaties en andere overheden. Daaruit kwam naar voren dat de camping er kan komen met wat aanpassingen. Zo moet er een groenzone komen tussen de caravans en het natuurgebied de Lepelaarsplassen. De brandweer wil dat de brug naar het eiland verdwijnt. Er komt nu een dam. Daardoor moet er ergens anders weer een doorvaart worden gegraven. Alle aanpassingen passen volgens de gemeente in het budget dat er voor uitgetrokken was om de camping te laten plaatsmaken voor de Floriade.
Almere 6 oktober 2017
Het gaat de goede kant op met de Floriade. Dat hebben Almeerse gemeenteraadsleden donderdagavond te horen tijdens een drie uur lange bijeenkomst. Zo groeit de club van businessleden als kool, gaan de bomen in november de grond in en hebben steden als Bejing, Sjanghai en Jakarta al aangegeven er in 2022 bij te willen zijn.  Ook heeft de club van botanische tuinen aangegeven dat na de Floriade het gebied het stempel botanische tuin mag dragen. Wethouder Tjeerd Herrema kwam met het nieuws dat investeerders en projectontwikkelaars brood zien in het project . Ze zijn bereid financiële risico's die nu nog bij de gemeente liggen over te nemen.
Almere 5 oktober 2017
De PVV-fractie in Almere laat onderzoeken of de gemeente Almere de financiële risico's van de Floriade goed heeft ingeschat en of het niet beter is de Floriade af te blazen. Dat maakte fractievoorzitter Toon van Dijk donderdagavond bekend tijdens de Politieke Markt.   De gemeente wil de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 houden in Almere en heeft tot nu toe 8,6 miljoen euro uitgegeven aan de Floriade. Het evenement gaat in totaal 95,7 miljoen euro kosten. Begin dit jaar was een meerderheid van de gemeenteraad van Almere tegen een onafhankelijk onderzoek naar de kosten die gepaard zouden gaan met het stoppen van de Floriade. De PVV is nu bezig om een 'gerenommeerd bureau' te selecteren en wil dat het onderzoek voor de verkiezingen klaar is. Het onderzoek wordt betaald uit het fractiebudget van de PVV.
Almere 2 oktober 2017
Voorlichter Peter Smit van de Floriade heeft maandag bekendgemaakt dat hij niet langer de communicatie wil doen voor het evenement in 2022. Smit werd begin deze zomer ingehuurd door de gemeente Almere. Hij heeft als specialiteit crisiscommunicatie.  Volgens de gemeente is Peter Smit gestopt omdat zijn Floriade-werk niet goed te combineren was met zijn overige werk. De gemeente zegt begrip te hebben voor zijn keuze. "Leuker dan Floriade" Smit zelf zegt dat de Floriade meer tijd vraagt dan hij het evenement kan geven. Op de vraag waarom hij kiest voor zijn andere klussen in plaats van de Floriade, is het antwoord: “Het andere werk is leuker dan de Floriade.” Enquête Volgens de gemeente was de communicatie rond de Floriade de afgelopen jaren onvoldoende. Om die reden werd Peter Smit ingehuurd. Dat de communicatie rond de Floriade onvoldoende was, bleek ook afgelopen donderdag toen de uitkomst van de gemeentelijke enquête naar de Floriade naar buiten kwam. Volgens wethouder Tjeerd Herrema was de negatieve uitkomst een gevolg van een gebrek aan communicatie, desondanks maakt hij zich geen zorgen. Uit het onderzoek bleek dat 85% van de Almeerders zich zorgen maakt over de organisatie van de Floriade. Inwoners zijn vooral bezorgd over de kosten van het evenement. De Floriade gaat naar schatting 95,7 miljoen euro kosten.
Almere 29 september 2017
Bestuurders in Almere moeten beter communiceren met de stad over de Floriade 2022. Dat zegt marketingdeskundige Paul Moers naar aanleiding van een enquête van de gemeente Almere onder 2500 Almeerders over de Floriade. Almeerders niet enthousiast over Floriade  Uit de enquête blijkt dat 87 procent van Almeerders zich zorgen maakt over de organisatie van het evenement. Ze zijn vooral bezorgd over de kosten van ruim 95 miljoen euro voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Deskundige schrikt van de negatieve reacties Moers schrikt van de negatieve beeldvorming bij Almeerders over het evenement. "Draagvlak is altijd cruciaal voor zulke grote evenementen, want je moet inwoners enthousiast krijgen voor je verhaal. Er moeten ook mensen zijn die straks met jou willen werken." 'Floriade is een uniek evenement'  De marketingdeskundige denkt dat de gemeente de plannen beter moet presenteren. Het is zonde dat dit onvoldoende gebeurt. "Ik vind dat ongelofelijk jammer. Het laat maar zien hoe moeilijk communicatie is." Almere is meer dan wonen alléén Volgens Moers weten Almeerders nog niet wat de Floriade allemaal inhoudt en wat het voor hun stad betekent. "Het is een uniek evenement van wereldniveau en het is de ultieme kans voor Almere om te laten zien dat Almere meer is dan wonen alléén", aldus Moers. "Daarom is het zaak dat bestuurders beter moeten uitleggen dat de Floriade een wereldevenement is waar Almeerders trots op mogen zijn."
Almere 28 september 2017
Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema van Almere maakt zich geen zorgen om de uitkomst van een enquête over de Floriade. Daaruit bleek dat de Floriade steeds bekender is bij de bevolking, maar dat het merendeel van de Almeerders negatief is over het evenement. Met name de hoge kosten, die geraamd worden op zo'n 96 miljoen , schieten bij veel Almeerders in het verkeerde keelgat. "We hebben wel wat werk te doen. Dat is zeker wel de boodschap die mensen ons meegeven. Er is nog weinig te zien en mensen horen veel verhalen over de kosten, en ze maken zich zorgen om het groen in de stad, terwijl de Floriade juist daarvoor bedoeld is", aldus de wethouder. Meer bekendheid, nog meer negativiteit In 2016 wist 74% van de bevolking bij een enquête van Omroep Flevoland dat de Floriade in 2022 in Almere wordt gehouden. In de huidige enquête van de gemeente is die bekendheid gegroeid. Nu weet 92% van de bevolking dat Almere de Floriade organiseert. In 2016 was nog 54% van de bevolking positief over het evenement. Nu is dat gedaald tot 36%.    De wethouder ziet in de enquête geen reden om het evenement af te blazen. "We hebben afgesproken dat we het gaan doen en we zijn bezig met de voorbereiding. Alleen zitten we nog aan het begin van de uitvoering. Mensen zien wel de kosten maar nog niet de opbrengst. Dan is het ook logisch dat ze daar kritisch tegenover staan. Het is aan ons om te zorgen dat ze beter worden geïnformeerd", aldus de wethouder.
Almere 28 september 2017
Kost te veel, past niet bij Almere, het levert geen werkgelegenheid op en Almeerders profiteren er niet van. Dat is een greep uit de grote hoeveelheid negatieve reacties in een enquête die de gemeente Almere hield  onder meer dan 2500 Almeerders. Van de ondervraagden is 70 procent er niet trots op dat Almere de Floriade organiseert. Op geen enkele vraag die de gemeente stelde, was een meerderheid van de ondervraagden positief over de Floriade. De grootste zorgen zijn de kosten van 95,6 miljoen euro voor de Floriade. Bijna negen op de tien van de geënquêteerden zeggen dat de Floriade te veel geld kost. Steun in een jaar tijd gekelderd In juni 2016 hield Omroep Flevoland ook een onderzoek . Toen bleek nog dat 54 procent van de ondervraagden positief tegenover de Floriade stond. Dat is in het onderzoek van de gemeente gekelderd naar 36 procent. De Almeerse enquête is gehouden door bureau Citisens in juni en juli. De cijfers werden  in augustus verwacht . Volgens Floriade-voorlichter Peter Smit had het college van B&W langer de tijd nodig om deze negatieve uitkomsten te bestuderen.
Almere 21 september 2017
De Almeerse ondernemer Marc van Rooij sleept de gemeente Almere voor de rechter. Hij eist een kwart miljoen euro. Het gaat om advieswerk voor de Floriade waarvoor hij niet volledig zou zijn betaald. Van Rooij nam het initiatief om de Floriade naar Almere te halen. Toen dat lukte werd hij adviseur, maar hij werd na een tijdje op een zijspoor gezet.  De Almeerse ondernemer heeft van 2008 tot 2015 een adviseursrol vervuld voor de gemeente. Op het stadhuis ontstond discussie over de hoogte van zijn uurtarief, 250 euro. Om de gemeente tegemoet te komen, stelde Van Rooij een sponsordeal voor. Hij nam genoegen met 30 procent minder salaris. In ruil daarvoor zou hij in alle persberichten en presentaties genoemd worden als sponsor of partner. Maar dat is volgens van Rooij nooit gebeurd. Daarom eist hij alsnog die 30 procent op.  Volgens Van Rooij kan de gemeente Almere binnen enkele weken een dagvaarding verwachten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15
Gemeente twijfelt over bioscoop in Buiten
Ik denk dat ze iets moeten bouwen war Almere nog niet heeft. Dat is interessanter dan een 2e bioscoop. En meer kans op succes
Gemeente twijfelt over bioscoop in Buiten
Leest de gemeente de eigen rapporten wel? Uit de samenvatting van het onderzoek over cultuur in Almere 2017: "In hun eigen stadsdeel of wijk missen Almeerders met name een bioscoop/filmhuis......
Rijk overweegt verbreding van de A27
Graag, en doe maar meteen 2x4 banen, en de A6 tot aan Lelystad ook direct. En om een racebaan te voorkomen trajectcontroles.
Rijk overweegt verbreding van de A27
Als ze de A6 tussen Almere en Lelystad dan ook meteen doen. Daar is het ook druk meneer Lodders!
Restaurantketen Vapiano opent vestiging in Stadshart
Ik ben blij dat Vapiano nu ook in Almere zit. Normaal at ik in Amsterdam. En pikte ik erna een bioscoop. Nu kan ik lekker in Almere blijven. En voordelig. Lekker eten.
Gemeente twijfelt over bioscoop in Buiten
Een wietboot in Buiten is wel een goed idee dan? Liever een bios... daar heb ik nog wat aan.
Gemeente wil geen noodopvang voor gescheiden moeders
Dus zadel je een andere gemeente met het probleem op ?
Provinciale Staten willen geen uitstel Airport
400 banen op de tocht?Laten we wel wezen ,hoeveel burgers krijgen last van de herrie en de luchtverontreiniging.En niet onwaarschijnlijk er zullen ook werknemers bij zijn die ploegendienst werken e...
Politie waarschuwt voor babbeltrucs
Klopt..Facebook is niet meer van deze tijd. Er zijn steeds meer menen die Facebook verafschuwen.
Rijk overweegt verbreding van de A27
zou fijn zijn in ieder geval tussen Stichtse brug en knooppunt Eemnes. Is in de spits erg druk.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer