Dossier: Floriade 2022

Almere 14 februari 2018
Het is voor de gemeente Almere en de organisatie van de Floriade nog steeds niet duidelijk hoeveel geld het Rijk gaat bijdragen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Concrete afspraken laten nog op zich wachten, mede door de verkiezingen en de langdurende kabinetsformatie. Dat valt te lezen in een voortgangsrapportage over de Floriade die is verstuurd aan raadsleden. Het stuk is opgesteld in opdracht van het college van b&w. Toezegging Den Haag heeft in 2015 een bedrag toegezegd van 5 tot 10 miljoen euro. Almere hield er rekening mee dat het afgelopen jaar al 5 miljoen zou ontvangen. Hoewel er de afgelopen maanden stappen zijn gezet om met Den Haag tot afspraken te komen, wordt ook gewaarschuwd voor optimisme. Het zal namelijk nog moeten blijken of het geld van het Rijk is bedoeld voor de Floriade in zijn geheel, of alleen voor hele specifieke projecten. Dit jaar zal er bij de gemeente veel aandacht moeten zijn voor de relaties en afspraken met het Rijk, zo staat in de voortgangsrapportage. Veiligheid Een ander onderdeel waar nog veel vraagtekens bij worden gezet is het punt van de veiligheid. Zo zijn er mogelijk detectiepoortjes nodig om de bezoekers van het evenement bij de ingang te controleren. Wat er precies aan veiligheidsmaatregelen nodig is weet de organisatie van de Floriade op dit moment nog niet. Daar wordt nog met alle betrokken partijen over nagedacht. Daardoor kan er ook nog geen inschatting worden gemaakt hoeveel geld er voor dit aspect nodig is. Duidelijkheid hierover laat op zich wachten. Positief beeld over voortgang In het algemeen schetst de voortgangsrapportage een positief beeld van het afgelopen half jaar. De conclusie die wordt getrokken is dat de vaart er inmiddels goed in zit: “Was in het vroege voorjaar de nog te beantwoorden vraag van College en Raad: Gaan we het halen? Inmiddels kan met zekerheid worden gesteld: Ja, we gaan het halen!” Donderdagavond spreekt de Almeerse gemeenteraad over het stuk op de Politieke Markt.
Almere 12 februari 2018
Na een eerste selectie zijn er nog drie partijen in de race om het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk te ontwikkelen en exploiteren. Er waren vier aanmeldingen voor de aanbesteding. Eén partij is dus afgevallen. Dit zijn de kandidaten die nog in de race zijn: - Dura Vermeer Groep NV – Arcadis Nederland BV - De combinatie BPD Ontwikkeling BV, Lola Landscape Architects en ARUP Holdings BV  - Amvest Vastgoed BV, in nauwe samenwerking met URBAN-RD, Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs Gunningfase Deze partijen of combinaties mogen zich nu inschrijven voor de gunningfase. Bij het bepalen van de uiteindelijke gunning wordt gekeken naar de regionale betrokkenheid, de lokale economie en de meetbaarheid van het maatschappelijk rendement en het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Definitieve gunning najaar 2018 Begin mei 2018 vindt de beoordeling en gunning plaats door een beoordelingscommissie. Daarna wordt er een definitief ontwikkelingsplan en de ontwikkelingsovereenkomst opgesteld. De definitieve gunning voor Floriade 2022 wordt ergens in het najaar van 2018 verwacht.
Dronten 25 januari 2018
De gemeente Dronten wil deel worden van de Floriade 2022 in Almere. Er is een werkgroep opgesteld met ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en bestuurders. Dit om Dronten te profileren in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling. De werkgroep is deze week in gesprek gegaan met Bert Gijsberts, ambassadeur van de Floriade en Hillebrand Koning, projectleider vanuit de provincie. Doel van de bijeenkomst was om Dronten te presenteren als gemeente die veel te bieden heeft. Zoals bijvoorbeeld De Meerpaal als accommodatie voor congressen.  Initiatiefnemer, burgemeester Aat de Jonge, is enthousiast: "Dronten laat zien actief mee te willen denken over een succesvolle Floriade. Het podium staat klaar, het is aan ons met goede voorstellen te komen. Dronten als agrarisch kenniscentrum, Dronten als grootste aardappelgemeente, Dronten als grootste bio gemeente."
Almere 18 januari 2018
Meerdere fracties in de gemeenteraad van Almere hebben twijfels bij de autoluwheid in de toekomstige Floriadewijk. Deze woonwijk komt op het terrein van de Floriade als de wereldtuinbouwtentoonstelling van 2022 voorbij is. Deelauto's Wethouder Tjeerd Herrema ziet een groene en duurzame wijk voor zich die autoluw is. Bij de woningen komen dan geen eigen parkeerplekken en parkeren moet gebeuren in garages. Deze liggen op maximaal 150 meter afstand van de huizen. Er wordt daarnaast niet van uitgegaan dat huishoudens een eigen auto hebben, maar er wordt verwacht dat bewoners allemaal gebruik maken van elektrische deelauto’s. 'Bij voorbaat mislukt' De PVV heeft daar bij monde van fractievoorzitter Toon van Dijk geen goed woord voor over. Van Dijk vindt dat de wijk bij voorbaat al is mislukt als de bewoners geen auto voor de deur mogen hebben staan. En ook de VVD heeft grote twijfel bij de autoluwheid van de Floriadewijk. Volgens Miranda van Joziasse moet de autoluwheid uit het voorstel gehaald worden. Wethouder Herrema ziet geen reden om de plannen voor de wijk op dit punt aan te passen. Volgens de wethouder kunnen de bewoners een auto parkeren in een parkeergarage in de buurt.  Elite De PvdA en de SP vrezen dat de wijk onbereikbaar zal worden voor Almeerders met een modaal inkomen. Volgens John van der Pauw van de sociaaldemocraten dreigt de Floriade Stadswijk een buurt te worden voor de elite. Wethouder Herrema verzekerde de fracties dat 30 procent van de woningen uit betaalbare huurwoningen zal bestaan. 100 kilometer per uur De PvdA pleitte er verder voor de maximumsnelheid op de A6 langs de wijk ter verlagen. Een duurzame, groene wijk heeft weinig nut als de bewoners in het fijnstof van de naastgelegen snelweg wonen, aldus Van der Pauw. Wethouder Herrema wil kijken of en hoe de snelheid op dit deel van de A6 permanent op 100 kilometer per uur kan blijven.
Almere 15 januari 2018
Op de eerste schetsen van de nieuwe locatie van camping Waterhout op Schateiland aan de Noorderplassen in Almere is weinig kritiek. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden maandagavond in de Kunstlinie. De camping behoudt de cirkelstructuur, maar dan in drie kleinere cirkels. Verder komt er een groene buffer aan de zijde van het natuurgebied en lichtmasten mogen niet hoger worden dan vier meter. Eerder bleek al uit akoestisch onderzoek dat mogelijke geluidshinder binnen de norm zal blijven. Het gebied behoudt volgens de eigenaar het groene karakter.  Kritiek Van de 12 ingediende zienswijzen is het merendeel ongegrond verklaard. Andere kritiekpunten zijn in de nieuwe plannen meegenomen. Omwonenden maakten zich aanvankelijk vooral zorgen over mogelijke geluidshinder en de verlichting. Ook wilden ze een 'groen' uitzicht behouden. Naar verwachting zal de politieke markt eind januari de verhuizing van de camping behandelen. De huidige plek van camping Waterhout maakt onderdeel uit van het toekomstige Floriadeterrein. Vanwege dat evenement in 2022, de komst van de stadswijk daarna en de verbreding van de A6 is gekozen om de camping verplicht te verplaatsen.
Almere 9 januari 2018
De komst van camping Waterhout aan de Noorderplassen veroorzaakt geen geluidsoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Almere. Bewoners hebben in november vorig jaar aangegeven dat ze zich daar druk over maken. Het merendeel ziet de camping liever niet komen.  De camping zit nu op het toekomstige Floriadeterrein en moet daarom verplaatst worden. Als beste locatie kwam het Schateiland uit de bus.  Bij de bewoners zijn verder zorgen over een toename van speedboten en jetski's op de recreatieplas. Ook wordt gevreesd voor meer verkeersoverlast en een verstoring van de natuur in de Lepelaarsplassen.  Bufferzone Om de natuur te beschermen wordt er een speciale bufferzone aangelegd naast de camping. Ook is het maximum aantal standplaatsen en lodges vastgelegd door de gemeente. Verder komen er regels over de openingstijden van de camping.  Op 15 januari is er een informatieavond voor bewoners. Daar worden de eerste concrete plannen gepresenteerd.
Almere 28 december 2017
Boogaart Almere, Knipscheer Infrastructuur, Reimert Bouw en Infra, en de Tomin Groep hebben belangstelling om samen het Floriadeterrein te ontwikkelen. Deze ondernemingen uit Almere hebben als combinatie Florimere meegedaan aan de marktconsultatie van de gemeente om de interesse in de bouw van de groene stadswijk te peilen. In totaal reageerden zestien kleine, middelgrote en grote partijen. Andere namen zijn onder andere Dura Vermeer, Amvest en bouwbedrijf Van Wijnen. Groene stad van de toekomst De gemeente en de Floriade BV willen in 2022 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade aan de zuidoever van het Weerwater houden. Het idee is dat vastgoed dat tijdens het evenement wordt neergezet, ook blijft staan voor de toekomstige stadswijk. Op die manier kan alvast getoond worden hoe de groene stad van de toekomst eruit gaat zien. De wijk moet uiteindelijk bestaan uit 600 woningen, 60 waterwoningen en 47.000 vierkante meter aan voorzieningen. Aanbesteding gestart Het college van burgemeester en wethouders is begin deze maand gestart met een Europese aanbesteding voor de bouw van deze wijk. Er worden dan drie partijen uitgenodigd, waarna uiteindelijk met één partij of één samenwerkingsverband van bedrijven een definitief ontwikkelingsplan wordt uitgewerkt.
Almere 22 december 2017
"Het college van burgemeester en wethouders van Almere passeert de gemeenteraad niet als het gaat om de ontwikkeling van de Floriade-woonwijk. De raad heeft het laatste woord." Dat zegt wethouder Mark Pol als reactie op een advies  van bijzonder hoogleraar Gebiedsontwikkeling Arjan Bregman van de Universiteit van Amsterdam. Bregman stelt in dat advies aan de volggroep van de Floriade, dat de kans bestaat dat de raad buitenspel wordt gezet. Die volggroep bestaat uit een aantal raadsleden dat de ontwikkelingen rond de wereldtuinbouwtentoonstelling kritisch volgt. Europese aanbesteding Het college van burgemeester en wethouders is op 1 december een Europese aanbesteding gestart om op het Floriadeterrein aan het Weerwater een woonwijk te gaan ontwikkelen en bouwen. Met de gekozen marktpartij wordt dan een definitief ontwikkelingsplan uitgewerkt. Dat wordt in september volgend jaar dan weer aan de gemeenteraad voorgelegd.  Maar volgens Bregman leidt deze procedure ertoe dat de winnende partij het recht krijgt om de stadswijk daadwerkelijk te ontwikkelen. Dit staat op gespannen voet met de belofte dat de raad nog een go/no go-besluit over de gebiedsontwikkeling kan nemen.  Raad kan 'nee' zeggen Wethouder Pol pareert die kritiek door te zeggen dat de raad de kaders voor de woonwijk heeft vastgesteld en dat het college zich aan die kaders houdt. En mocht de raad toch vinden dat het college zich niet aan de afspraak houdt, dan kan de raad altijd nog 'nee' zeggen. Dan treedt volgens Pol plan B in werking, waarbij de woonwijk wordt uitbesteed aan meerdere marktpartijen.
Almere 22 december 2017
Op het Floriadeterrein groeit de eerste levende brug van Nederland. De brug is gemaakt van 15 metasequoia bomen die met hun wortels in een heuveltje groeien.  Het is een organische brug die blijft groeien en waar bijvoorbeeld ook twijgjes in zullen komen. Ook de reling van de brug is gemaakt van de bomen. Doordat de komende jaren de takken gaan vervlechten wordt de brug steeds steviger. Omdat het een organisch proces is, is nog niet zeker of de brug stevig genoeg wordt om grote hoeveelheden mensen te dragen. Boomkwekerij Ebben heeft de bomen geschonken en zal in de gaten blijven houden of de bomen goed groeien of verstevigd moeten worden.
Almere 21 december 2017
Bureau Berenschot heeft niet kunnen vaststellen of er informatie is gelekt uit besloten vergaderingen op de Politieke Markt aan de krant Almere Deze Week, laat staan of dat is gebeurd door een raadslid. Dat blijkt uit het rapport van de ingeschakelde onderzoekers. D66 en de PvdA in Almere wilden dat dit onderzoek werd gehouden. De partijen waren zeer verbolgen dat tot twee keer toe in de lokale krant vertrouwelijke informatie had gestaan over onderhandelingen met camping Waterhout en jachthaven Haddock . De publicaties zouden de onderhandelingen hebben kunnen schaden. Bij de besloten besprekingen hierover waren gemeenteraadsleden, ambtenaren en de wethouder aanwezig. Lekken naar de media is strafbaar en kan een gevangenisstraf van een jaar of een boete van meer dan 20.000 euro betekenen. Niemand zegt te hebben gelekt De onderzoekers hebben gesprekken gevoerd met alle raadsleden, fractie-assistenten en ambtenaren die aanwezig waren bij de besloten vergaderingen. Zij zeggen allen onschuldig te zijn en geen informatie met journalisten te hebben gedeeld. Een enkeling geeft toe wel vertrouwelijke informatie aan de keukentafel thuis met zijn of haar partner te hebben besproken. Verder vinden de onderzoekers het zelfs lastig om vast te stellen of de vertrouwelijke informatie in de artikelen uit de besloten vergaderingen op de Politieke Markt afkomstig is. Sommige informatie in de publicaties komt namelijk niet overeen met wat er in de vergaderingen is gedeeld en zou ook onjuist zijn. Verschillende raadsleden zijn blij dat er geen aanwijzingen zijn dat er vanuit de raad is gelekt. Hoewel Bastiaan Malotaux van het CDA er ook op wijst dat dit niet bewijst dat er niet is gelekt.  Lessen voor de toekomst Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad de procedures voor het opleggen van geheimhouding goed heeft gevolgd. Toch valt er nog wel wat te verbeteren. Zo zou er in het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden extra aandacht aan kunnen worden besteed. En in de besluitenlijst van besloten vergaderingen is het bijvoorbeeld beter om de namen van alle aanwezigen te noteren in plaats van alleen die personen die aan de vergadertafel zitten. Het onderzoek heeft 15.000 euro gekost. Op dit moment loopt er nog een onderzoek om te kijken of er mogelijk is gelekt door ambtenaren van de gemeente.
Almere 6 december 2017
Gemeente Almere is een procedure gestart voor de realisatie van de Weerwaterbrug bij het Rondje Weerwater. Het moet een fiets- en voetgangersbrug worden tussen het Lumièrepark en het toekomstige Floriade-terrein.  Geinteresseerde ondernemers kunnen laten weten dat ze mee willen dingen naar de opdracht. Na een voorslectie mogen vijf partijen een voorstel doen. De gemeente wil dat de brug een 'landmark' wordt en hij moet groen zijn in het materiaalgebruik en energieverbruik. Ook moet de ontwerper de brug 20 jaar lang onderhouden. Volgend jaar september wil de gemeente de twee beste ontwerpen voorleggen aan de inwoners. De meeste stemmen bepalen welke brug er komt.
Almere 30 november 2017
De gemeente Almere heeft geblunderd met een Floriadekrant. De krant werd woensdagavond uitgedeeld op een bijeenkomst over het tuinbouwevenement. De krant ziet eruit als een speciale editie van het blad Almere DEZE WEEK. Maar Almere DEZE WEEK zegt niets met de Floriadekrant te maken te hebben. Almere DEZE WEEK was niet van de uitgave op de hoogte en is zeer onaangenaam verrast dat haar titel zonder enig overleg boven de krant is gezet. "Dit kan natuurlijk helemaal niet", zegt hoofdredacteur Robert Mienstra. "Absoluut onmogelijk dat wij zo'n krantje zouden uitgeven. Wij zijn genuanceerd en kritisch over de Floriade. Wij zouden nooit een dergelijke uitgave maken. Hier is duidelijk misbruik gemaakt van het logo en de goede journalistieke naam van de krant", aldus Mienstra.  Beetje dom  De gemeente heeft aan Almere DEZE WEEK laten weten dat de Floriade-uitgave nooit zo gemaakt had mogen worden en hiervoor haar excuses aangeboden. Wethouder Tjeerd Herrema zegt uit te zoeken waar het is misgegaan. "Dit mag niet gebeuren. Punt. Koningin Máxima zei het al een keer: het was een beetje dom." Een understatement wat hoofdredacteur Robert Mienstra betreft. "Ik vind het oerdom en amateuristisch." Vragen PVV De PVV stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Toon van Dijk noemt het een blunder met propagandamateriaal. Hij wil weten hoe die blunder kon gebeuren. Ook wil Van Dijk weten 'wat deze propaganda-uitgave heeft gekost.'
Almere 30 november 2017
Met het planten van een rode beuk wordt donderdag begonnen met de aanleg van het terrein waar in 2022 de Floriade moet komen. Dat gebeurt op het Weerwatereiland in Almere. Die eerste boom is het begin van een, volgens de organisatie, 'uniek arboretum' . Rechthoeken De bomentuin op het eiland is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de Floriade maakte. Hij verdeelde het terrein in rechthoekige kavels, waartussen groenstroken van vier meter breed worden aangelegd. In die stroken worden planten en bomen geplant, waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Die groenstroken vormen samen het arboretum. Al dat groen moet bijdragen aan 'een gezonde stad'. Daarom wordt er ook op gelet of de bomen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en/of de temperatuur in de stad kunnen verlagen. Protest De SP in Almere heeft burgers opgeroepen om het planten van de eerste boom voor de Floriade aan te grijpen om te protesteren tegen de wereldtuinbouwtentoonstelling. De demonstratie op het Atlantisstrand wordt georganiseerd door Almeerders die niet blij zijn met de Floriade, omdat deze betaald wordt van gemeenschapsgeld.
Almere 29 november 2017
Op een informatieavond over de Floriade in Almere zijn woensdag 200 belangstellenden afgekomen. De bijeenkomst is gehouden in KAF Almere. Floriade-directeur Jannewietske de Vries en wethouder Tjeerd Herrema schetsten de actuele ontwikkelingen. Ook was er een informatiemarkt rondom het thema Growing Green Cities, dat centraal staat in de duurzame ontwikkeling van Almere. De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in de stad. Dit was de vierde van in totaal twaalf voorlichtingsbijeenkomsten.
Almere 29 november 2017
Nog geen 20 mensen zijn komen opdagen voor de demonstratie tegen de Floriade. De actie was georganiseerd door een aantal ontevreden Almeerders en de plaatselijke SP. Aanleiding voor het protest was het planten van de eerste boom voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. De demonstranten zijn niet blij dat het project deels met gemeenschapsgeld gefinancierd wordt. Onder de demonstranten waren raadsleden van SP, PVV en AP/OPA. Ze werden tegengehouden door beveiligers toen ze op het terrein aankwamen waar de boom werd geplant.  Fractievoorzitter Hans Everhard van de SP noemt onder meer de bestrijding van armoede en het realiseren van voldoende sociale huurwoningen belangrijker dan "de bloemetjestentoonstelling". Hij is van mening dat de Floriade niet per se een slecht idee is, maar dat het geld dan wel uit het bedrijfsleven moet komen. Het tijdstip van de demonstratie viel donderdagochtend om 11:00 uur samen met het planten van de eerste beuk voor een zogeheten arboretum op het Weerwatereiland. Dat is een verzameling van planten en bomen die samen het groene hart van de Floriade moeten vormen.
Almere 29 november 2017
5,9 miljoen euro. Dat is het bedrag dat nodig is om er voor te zorgen dat de toekomstige Floriadewijk in Almere niet te veel geluidsoverlast heeft van de A6. Met het geld kan geluidsarm asfalt worden neergelegd en het Floriadeterrein gedeeltelijk worden ‘opgetild’. Door het optillen ontstaat een natuurlijke geluidswal.  Keuzes Dat de gemeente Almere geld moet uittrekken voor geluidswerende maatregelen was al enige tijd bekend. Onduidelijk was echter nog om welke bedragen het gaat.  De afgelopen maanden zijn verschillende opties onderzocht. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid of het plaatsen van geluidsschermen. Het speciale asfalt (tweelaags ZOAB) en het optillen van het maaiveld is volgens het college van b en w de beste optie. Nu is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het voorstel.  Als er niks wordt gedaan dan krijgen de toekomstige huizen op het terrein een stuk meer geluidsoverlast dan is toegestaan. Alleen elektrische deelauto’s De maatregelen om het snelweggeluid tegen te houden staan in een plan waarin de Floriadewijk verder wordt vormgegeven. Daaruit blijkt ook dat er wordt gekozen om auto’s vrijwel helemaal uit het gebied te verbannen. Alleen aan de randen van het terrein zijn ze toegestaan. Bij de woningen komen géén eigen parkeerplekken en parkeren moet gebeuren in garage’s. Deze liggen op maximaal 150 meter afstand van de huizen.  Er wordt daarnaast niet van uitgegaan dat huishoudens een eigen auto hebben, maar er wordt verwacht dat bewoners allemaal gebruik maken van elektrische deelauto’s. Terugverdienen In totaal verwacht de gemeente Almere zo’n 28 miljoen euro kwijt te zijn met het helemaal bouwrijp maken van het Floriadeterrein. Daaronder vallen ook uitgaven die al gedaan zijn, zoals het uitkopen van het wokrestaurant Atlantis .  Daar staat tegenover dat wordt gerekend op ruim 29 miljoen aan inkomsten door de verkoop van de grond in het gebied.
Almere 23 november 2017
De voorbereidende werkzaamheden voor de Floriade kunnen voorlopig doorgaan. De Raad van State ziet geen dringende redenen om het nieuwe bestemmingsplan voor de Floriade van 2022 tijdelijk in de ijskast te zetten, zo bleek donderdag uit een spoeduitspraak. Daar had zeilschool Haddock eerder bij de Raad op aangedrongen. In de voorlopige uitspraak stelt de Raad dat een aantal van de werkzaamheden, zoals ophogingen van het Atlantisstrand, al volgens het oude bestemmingsplan mogelijk is. Verder stellen de rechters vast dat Haddock de gronden rond de jachthaven en botenopslag tot november 2018 mag blijven gebruiken. Tegen die tijd heeft de Raad van State al lang een einduitspraak gedaan, zoals over de vragen waar de botenopslag heen moet en, of Haddock alsnog twee bedrijfswoningen mag bouwen op de grond waar de huidige botenopslag staat.  En dan volgt daarna een eindoordeel over alle conflicten tussen Haddock en de gemeente Almere. Hetzelfde geldt voor de bezwaren van de zeilschool tegen de hoogte van de geplande brug tussen het Weerwatereiland en de Filmwijk. De gemeente wil de brug 4 meter hoog hebben, terwijl de zeilschool 8 meter eist voor een goede onderdoorgang van de zeilbootjes.
Almere 20 november 2017
Veertien partijen hebben serieuze interesse getoond om het Floriadeterrein in Almere te gaan ontwikkelen en bouwen. Eventueel ook in samenwerking met een andere partij. Dat staat in een raadsbrief aan de gemeenteraad van Almere.  Alle veertien partijen zien ook heil in het plan om na de tuinbouwtentoonstelling een woonwijk  op het terrein te bouwen. Zeven van hen willen dan eventueel huizen bouwen met buitenlandse architecten en met voor dat land kenmerkende materialen.  Europese aanbesteding De bedrijven die aangegeven hebben te willen bouwen, gaan dat niet automatisch doen. Zij hebben op verzoek van de gemeente hun interesse kenbaar gemaakt. De echte selectie vindt pas later plaats. Op 1 december wordt er begonnen met een Europese aanbesteding. Na de voorselectie wordt door de gemeente besloten welke partij mag gaan bouwen. Als dat er meerdere zijn, dan wordt het Floriadeterrein opgesplitst. Vanaf eind juni 2018 wordt met de gekozen partij een definitief ontwikkelingsplan uitgewerkt. In september van dat jaar krijgt de gemeenteraad de kans om daar nog vragen over te stellen.
Almere 15 november 2017
De Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden, is woensdagochtend officieel erkend als een wereldtuinbouwtentoonstelling. Het Bureau International des Expositions in Parijs - kortweg de BIE - merkte het evenement officieel aan als een Internationale Expo.  De BIE is in 1928 opgericht om toezicht te houden op de kwaliteit en de frequentie van de wereldtentoonstellingen. Sinds 1960 kent de organisatie ook de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldexpo’s. Momenteel zijn 168 lidstaten aangesloten bij de BIE. Almere krijgt een vlag om erkenning te onderstrepen De officiële erkenning die Almere heeft gekregen in Parijs, ging gepaard met het overhandigen van een vlag met daarop het logo van de BIE. Almere moest voor de registratie 264.000 euro betalen. De Floriade van Almere wordt nu opgenomen in de agenda en de promotionele uitingen van de BIE. En Almere kan met deze erkenning officieel andere landen gaan uitnodigen om mee te doen aan de Floriade in 2022. Al moet daar nog wel even mee worden gewacht tot na de wereldtuinbouwtentoonstelling in Beijing in 2019. Wereldsteden op Floriade 2022 Almere wil overigens voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 vooral wereldsteden uitnodigen. De gemeente wil namelijk dat er na het evenement aan het Weerwater een groene stadswijk overblijft met innovatieve toepassingen op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, waterzuivering en opwekking van energie. Almere wil zich daarmee profileren als growing green city. Er worden inmiddels al verkennende gesprekken gevoerd met Shanghai (China), Jakarta (Indonesië) en Taichung (Taiwan).
Almere 14 november 2017
De Raad van State vindt het vreemd dat de gemeente Almere en zeilschool Haddock niet al lang een oplossing hebben gevonden voor de verplaatsing van de botenopslag van de jachthaven en zeilschool, zo bleek dinsdag tijdens een spoedprocedure in Den Haag. De botenopslag moet wijken voor de tuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022. Volgens Phillipe van Thiel van de zeilschool is er op en rondom de jachthaven geen plek voor de botenopslag. Sterker nog, voor de jachthaven en zeilschool zelf is volgens hem ook geen plek meer als de Floriadeplannen ongewijzigd worden uitgevoerd. Nu al stroomt de jachthaven leeg omdat mensen hun vaste ligplaatsen opzeggen. De omzet van de horeca is al gehalveerd. Het water waar surfles wordt gegeven is gedempt om ruimte te maken voor een zogenoemde innovatieve werkplaats. En het wordt er straks tijdens de Floriade en daarna als er een nieuwe woonwijk ligt niet beter op, zei Van Thiel. Onbereikbaar Hoewel de gemeentewoordvoerder erkende dat de jachthaven en zeilschool straks wat minder ruimte hebben, vindt Almere het niet nodig om Haddock uit te kopen en te verplaatsen. Verder vreest Haddock nog meer beperkingen met een geplande brug van vier meter hoog naar de Filmwijk. Veel zeilboten kunnen daar niet onderdoor en daarmee wordt een groot deel van het Weerwater bij Haddock onbereikbaar. Merkwaardig De Raad van State zette een aantal kritische kanttekeningen bij het bestemmingsplan voor de Floriade. De Raad vindt het merkwaardig dat de gemeente Almere de jachthaven en zeilschool op hun plek wil laten zitten, maar daarmee in het bestemmingsplan geen enkele rekening houdt. De kans lijkt klein dat het gehele bestemmingsplan voor de Floriade wordt geblokkeerd, maar de Raad kan ook besluiten delen daarvan, rondom de jachthaven, te blokkeren. Dan zou vooral het bouwplan van de werkplaats getroffen worden. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15
Bord vogelvoerverbod Stedenwijk al weer weggehaald
Ze zijn sowieso niet van bijvoeren in de polder kijk maar in de oostvaadersplassen.
Groene Sluis deelt weer meer geld uit
Ongelooflijk wat al die, (meer dan 100), vrijwilligers voor de inwoners van lelystad doen. Belangeloos en met een groot hart geven ze 85.000 euro weg. Ik kom er vaak en geniet van fijne sfeer. Voor...
allGo gaat proefrijden met elektrische bussen
bedoel je met trolleys bussen met bovenleiding? Die zijn dus gebonden aan het traject. Electrische bussen op eigen kracht kunnen overal rijden.
Schiphol: 'Lelystad moet in 2019 echt open'
wat veel mensen niet inzien, de woning prijzen stijgen in lelystad wegens de toekomst van lelystad airport wat gustig is als je huis verkopen wilt. ik werk op schiphol en wil dichterbij werken.... ...
VVD wil stadsbussen allGo weer naar Gooisekant West
Als je te veel geld aan de Floriade uitgeeft, heb je niets meer over voor andere zaken. Wat maakt het uit: VVD'ers hebben toch een auto en weten amper wat een bus is.
ASV Dronten keihard onderuit bij WHC
ouderwets afgedroogd dus
SV Urk wint knap van koploper SC Genemuiden
Gefeliciteerd jongens. Wat een wedstrijd met strijd passie en plezier.We hadden geen man of the match maar team of the match. De ploeg had ook gemakkelijk met een nulletje of 5 kunnen winnen maar d...
SV Urk wint knap van koploper SC Genemuiden
In de hoofdklasse heeft SV Urk op eigen veld met 3-0 gewonnen van koploper SC Genemuiden. Goed begin is het halve werk. In de beginfase kreeg Urk direct drie grote kansen. Jan van Slooten en...
Snoek is niet van plan zijn club te verlaten
Bedankt Hessel en al die andere jongens van Urk 1. Daarom ben ik supporter van deze mooie unieke club. Jongens van jongs af aan zelf opgeleid en het een eer vinden om dat blauw-wit van Urk te mogen...
500 euro voor opsporing vernielers skatebaan
Camera’s ophangen en het probleem is opgelost
© omroep flevolandsitemap | disclaimer