advertentie

Dossier: Floriade 2022

Almere 11 oktober 2017
Leerlingen van de Columbusschool in Almere Poort hebben nabij het Cascadepark de eerste tulpenbollen geplant. Daarmee geven ze de aftrap voor de Nationale Bollenplantweek. Dit najaar krijgt elke Almeerse woonwijk eigen tulpenveldjes. In totaal gaat het om 200.000 tulpenbollen die worden geplant, evenveel als het aantal inwoners van de stad Almere. Ze zijn afkomstig van kwekers uit de provincie.   De tulpen zullen in het voorjaar van 2018 gaan bloeien. Met het planten daarvan wil de gemeente Almere de komst van de Floriade in 2022 al zichtbaar maken in de wijken.
Almere 6 oktober 2017
Camping Waterhout kan verhuizen naar het Schateiland in de Noorderplassen. Dat blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan dat de gemeente Almere naar buiten heeft gebracht. De camping zit nu aan het Weerwater, maar moet daar weg voor de Floriade. Dat leverde de afgelopen jaren een juridisch steekspel op, omdat de camping niet wilde verhuizen. Uiteindelijk was het aanbieden van het eiland in de Noorderplassen een voldoende alternatief . Daar mogen 262 staanplaatsen komen en 17 hutten.  De gemeente heeft de plannen aan 21 partijen voorgelegd, zoals natuurorganisaties en andere overheden. Daaruit kwam naar voren dat de camping er kan komen met wat aanpassingen. Zo moet er een groenzone komen tussen de caravans en het natuurgebied de Lepelaarsplassen. De brandweer wil dat de brug naar het eiland verdwijnt. Er komt nu een dam. Daardoor moet er ergens anders weer een doorvaart worden gegraven. Alle aanpassingen passen volgens de gemeente in het budget dat er voor uitgetrokken was om de camping te laten plaatsmaken voor de Floriade.
Almere 6 oktober 2017
Het gaat de goede kant op met de Floriade. Dat hebben Almeerse gemeenteraadsleden donderdagavond te horen tijdens een drie uur lange bijeenkomst. Zo groeit de club van businessleden als kool, gaan de bomen in november de grond in en hebben steden als Bejing, Sjanghai en Jakarta al aangegeven er in 2022 bij te willen zijn.  Ook heeft de club van botanische tuinen aangegeven dat na de Floriade het gebied het stempel botanische tuin mag dragen. Wethouder Tjeerd Herrema kwam met het nieuws dat investeerders en projectontwikkelaars brood zien in het project . Ze zijn bereid financiële risico's die nu nog bij de gemeente liggen over te nemen.
Almere 5 oktober 2017
De PVV-fractie in Almere laat onderzoeken of de gemeente Almere de financiële risico's van de Floriade goed heeft ingeschat en of het niet beter is de Floriade af te blazen. Dat maakte fractievoorzitter Toon van Dijk donderdagavond bekend tijdens de Politieke Markt.   De gemeente wil de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 houden in Almere en heeft tot nu toe 8,6 miljoen euro uitgegeven aan de Floriade. Het evenement gaat in totaal 95,7 miljoen euro kosten. Begin dit jaar was een meerderheid van de gemeenteraad van Almere tegen een onafhankelijk onderzoek naar de kosten die gepaard zouden gaan met het stoppen van de Floriade. De PVV is nu bezig om een 'gerenommeerd bureau' te selecteren en wil dat het onderzoek voor de verkiezingen klaar is. Het onderzoek wordt betaald uit het fractiebudget van de PVV.
Almere 2 oktober 2017
Voorlichter Peter Smit van de Floriade heeft maandag bekendgemaakt dat hij niet langer de communicatie wil doen voor het evenement in 2022. Smit werd begin deze zomer ingehuurd door de gemeente Almere. Hij heeft als specialiteit crisiscommunicatie.  Volgens de gemeente is Peter Smit gestopt omdat zijn Floriade-werk niet goed te combineren was met zijn overige werk. De gemeente zegt begrip te hebben voor zijn keuze. "Leuker dan Floriade" Smit zelf zegt dat de Floriade meer tijd vraagt dan hij het evenement kan geven. Op de vraag waarom hij kiest voor zijn andere klussen in plaats van de Floriade, is het antwoord: “Het andere werk is leuker dan de Floriade.” Enquête Volgens de gemeente was de communicatie rond de Floriade de afgelopen jaren onvoldoende. Om die reden werd Peter Smit ingehuurd. Dat de communicatie rond de Floriade onvoldoende was, bleek ook afgelopen donderdag toen de uitkomst van de gemeentelijke enquête naar de Floriade naar buiten kwam. Volgens wethouder Tjeerd Herrema was de negatieve uitkomst een gevolg van een gebrek aan communicatie, desondanks maakt hij zich geen zorgen. Uit het onderzoek bleek dat 85% van de Almeerders zich zorgen maakt over de organisatie van de Floriade. Inwoners zijn vooral bezorgd over de kosten van het evenement. De Floriade gaat naar schatting 95,7 miljoen euro kosten.
Almere 29 september 2017
Bestuurders in Almere moeten beter communiceren met de stad over de Floriade 2022. Dat zegt marketingdeskundige Paul Moers naar aanleiding van een enquête van de gemeente Almere onder 2500 Almeerders over de Floriade. Almeerders niet enthousiast over Floriade  Uit de enquête blijkt dat 87 procent van Almeerders zich zorgen maakt over de organisatie van het evenement. Ze zijn vooral bezorgd over de kosten van ruim 95 miljoen euro voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Deskundige schrikt van de negatieve reacties Moers schrikt van de negatieve beeldvorming bij Almeerders over het evenement. "Draagvlak is altijd cruciaal voor zulke grote evenementen, want je moet inwoners enthousiast krijgen voor je verhaal. Er moeten ook mensen zijn die straks met jou willen werken." 'Floriade is een uniek evenement'  De marketingdeskundige denkt dat de gemeente de plannen beter moet presenteren. Het is zonde dat dit onvoldoende gebeurt. "Ik vind dat ongelofelijk jammer. Het laat maar zien hoe moeilijk communicatie is." Almere is meer dan wonen alléén Volgens Moers weten Almeerders nog niet wat de Floriade allemaal inhoudt en wat het voor hun stad betekent. "Het is een uniek evenement van wereldniveau en het is de ultieme kans voor Almere om te laten zien dat Almere meer is dan wonen alléén", aldus Moers. "Daarom is het zaak dat bestuurders beter moeten uitleggen dat de Floriade een wereldevenement is waar Almeerders trots op mogen zijn."
Almere 28 september 2017
Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema van Almere maakt zich geen zorgen om de uitkomst van een enquête over de Floriade. Daaruit bleek dat de Floriade steeds bekender is bij de bevolking, maar dat het merendeel van de Almeerders negatief is over het evenement. Met name de hoge kosten, die geraamd worden op zo'n 96 miljoen , schieten bij veel Almeerders in het verkeerde keelgat. "We hebben wel wat werk te doen. Dat is zeker wel de boodschap die mensen ons meegeven. Er is nog weinig te zien en mensen horen veel verhalen over de kosten, en ze maken zich zorgen om het groen in de stad, terwijl de Floriade juist daarvoor bedoeld is", aldus de wethouder. Meer bekendheid, nog meer negativiteit In 2016 wist 74% van de bevolking bij een enquête van Omroep Flevoland dat de Floriade in 2022 in Almere wordt gehouden. In de huidige enquête van de gemeente is die bekendheid gegroeid. Nu weet 92% van de bevolking dat Almere de Floriade organiseert. In 2016 was nog 54% van de bevolking positief over het evenement. Nu is dat gedaald tot 36%.    De wethouder ziet in de enquête geen reden om het evenement af te blazen. "We hebben afgesproken dat we het gaan doen en we zijn bezig met de voorbereiding. Alleen zitten we nog aan het begin van de uitvoering. Mensen zien wel de kosten maar nog niet de opbrengst. Dan is het ook logisch dat ze daar kritisch tegenover staan. Het is aan ons om te zorgen dat ze beter worden geïnformeerd", aldus de wethouder.
Almere 28 september 2017
Kost te veel, past niet bij Almere, het levert geen werkgelegenheid op en Almeerders profiteren er niet van. Dat is een greep uit de grote hoeveelheid negatieve reacties in een enquête die de gemeente Almere hield  onder meer dan 2500 Almeerders. Van de ondervraagden is 70 procent er niet trots op dat Almere de Floriade organiseert. Op geen enkele vraag die de gemeente stelde, was een meerderheid van de ondervraagden positief over de Floriade. De grootste zorgen zijn de kosten van 95,6 miljoen euro voor de Floriade. Bijna negen op de tien van de geënquêteerden zeggen dat de Floriade te veel geld kost. Steun in een jaar tijd gekelderd In juni 2016 hield Omroep Flevoland ook een onderzoek . Toen bleek nog dat 54 procent van de ondervraagden positief tegenover de Floriade stond. Dat is in het onderzoek van de gemeente gekelderd naar 36 procent. De Almeerse enquête is gehouden door bureau Citisens in juni en juli. De cijfers werden  in augustus verwacht . Volgens Floriade-voorlichter Peter Smit had het college van B&W langer de tijd nodig om deze negatieve uitkomsten te bestuderen.
Almere 21 september 2017
De Almeerse ondernemer Marc van Rooij sleept de gemeente Almere voor de rechter. Hij eist een kwart miljoen euro. Het gaat om advieswerk voor de Floriade waarvoor hij niet volledig zou zijn betaald. Van Rooij nam het initiatief om de Floriade naar Almere te halen. Toen dat lukte werd hij adviseur, maar hij werd na een tijdje op een zijspoor gezet.  De Almeerse ondernemer heeft van 2008 tot 2015 een adviseursrol vervuld voor de gemeente. Op het stadhuis ontstond discussie over de hoogte van zijn uurtarief, 250 euro. Om de gemeente tegemoet te komen, stelde Van Rooij een sponsordeal voor. Hij nam genoegen met 30 procent minder salaris. In ruil daarvoor zou hij in alle persberichten en presentaties genoemd worden als sponsor of partner. Maar dat is volgens van Rooij nooit gebeurd. Daarom eist hij alsnog die 30 procent op.  Volgens Van Rooij kan de gemeente Almere binnen enkele weken een dagvaarding verwachten.
Almere 21 september 2017
De Floriade in Almere moet minstens 340 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend aan een baan helpen. Daarvoor wordt het Floriade Werkbedrijf opgericht. Dit Werkbedrijf bestaat uit de gemeente Almere, uitzendbureau Randstad en uitkeringsinstantie UWV. De samenwerking tussen deze drie partijen is uniek. Ze gaan gezamenlijk werkzoekenden koppelen aan bedrijven die meewerken aan de Floriade die in 2022 wordt gehouden. Het is de bedoeling dat deze mensen na de wereldtuinbouwtentoonstelling door Randstad aan een blijvende baan worden geholpen. Bedrijven die werken in opdracht van de Floriade zijn verplicht vijf procent van het geld dat ze verdienen te besteden aan werkgelegenheid voor mensen die moeite hebben een baan te vinden.   De werkzoekenden worden begeleid, kunnen een opleiding krijgen en gebruik maken van een jobcoach. De gemeente Almere verwacht dat de Floriade in totaal 4200 arbeidsplaatsen oplevert.   Voor het Floriade Werkbedrijf is ruim 1,5 miljoen euro nodig. De verwachting is dat er een besparing van 2 a 3 miljoen euro ontstaat, doordat er minder aan uitkeringen hoeft te worden uitgegeven. De gemeenteraad moet de uitgave nog wel goedkeuren.
Almere 20 september 2017
Conceptstore Hard Bitten mag géén winkel beginnen in de kas op het Almeerse eiland Utopia. Het bestemmingsplan staat namelijk geen detailhandel toe. Dat laat de gemeente weten in antwoord op vragen van de PVV. Deuren sluiten Hard Bitten is een onderneming waar skate, lifestyle, fashion en cultuur samenkomen. Het bedrijf had aanvankelijk een vestiging in het centrum van de stad, maar die moest de deuren sluiten. Bedoeling was om verder te gaan vanuit de kas op het eiland Utopia. Maar het realiseren van een winkel kan daarbij niet doorgaan, omdat de gemeente daar een stokje voor steekt.  Illegale kas De kas zelf bleek al eerder illegaal op het eiland te staan omdat er geen bouwvergunning verleend was. In verband met de veiligheid heeft de gemeente de ruimte inmiddels gesloten. Urban Greeners De kas werd ook gebruikt door de Urban Greeners, dat is een groep jongeren die activiteiten ontplooit in aanloop naar de Floriade in 2022. De gemeente heeft sinds juli dit jaar een overeenkomst met de Urban Greeners voor het gebruik van Utopia.
Almere 17 september 2017
De doelstelling van de gemeente Almere om in 2022 energieneutraal te zijn, gaat waarschijnlijk niet gehaald worden. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Om energieneutraal te worden moet de gemeente een bepaalde hoeveelheid energie zelf opwekken en besparen binnen de gemeentegrenzen. Deze doelstelling moet onder meer gehaald worden door het aanleggen van meerdere zonnevelden en windmolenparken. Ook leggen steeds meer bewoners en bedrijven zelf zonnepanelen op hun daken en worden gebouwen beter geïsoleerd volgens het college van b & w. Desondanks is het waarschijnlijk niet voldoende om de doelstelling te halen.
Almere 16 september 2017
Degene die geheime informatie over de Floriade uit het stadhuis heeft gelekt naar de lokale krant Almere Deze Week, kan daarvoor een jaar gevangenisstraf of een boete van zo'n 20.000 euro krijgen. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Almere aan D66 en PvdA, die daarover schriftelijke vragen hadden gesteld.  Het college zal nader onderzoeken welke bronnen binnen het stadhuis de geheimhouding hebben geschonden over de onderhandelingen tussen de gemeente en de camping- en jachthaveneigenaren die moeten wijken voor de Floriade. Of het college ook aangifte gaat doen van het schenden van de geheimhouding, weet het nog niet. Overigens zijn burgemeester en wethouders ontstemd over het lekken van de informatie. Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie past niet binnen de integriteitsregels die binnen het stadhuis zijn afgesproken, schrijven ze in hun antwoordbrief aan de partijen.
Almere 14 september 2017
Het Almeerse architectenbureau Arc² heeft een bijzondere uitkijktoren voor de Floriade ontworpen. De zogeheten Tree Tower kan na de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 uit elkaar gehaald worden. De bedenkers hopen dat hun creatie daarna een tweede leven krijgt in de Oostvaardersplassen. Het ontwerp wordt binnenkort aan de Floriade BV en de gemeente gepresenteerd. Er groeien bomen op de toren De toren wordt 40 meter hoog en wordt uitgevoerd in hout. Op de verschillende driehoekige plateaus groeien bomen. Dat idee is geïnspireerd op de Torre Guinigi in Lucca, Toscane die in de Middeleeuwen werd gebouwd. Omdat de plateaus verdraaien krijgen de bezoekers steeds een ander uitzicht te zien.  De bomen die op de toren groeien verwijzen naar de bomen die hier tweeduizend jaar geleden stonden. De stronken van deze oerbomen lagen op de bodem van de Zuiderzee. Bij de drooglegging van Flevoland werden die gevonden. "Ik vond het mooi om de geschiedenis van deze plek op deze manier te symboliseren", aldus architect Gert-Jan de Jong. Torengek Architect en constructief ontwerper Gert-Jan de Jong is een liefhebber van het ontwerpen van torens. Eerder ontwierp hij bijvoorbeeld voor de heropening van het kunstencentrum KAF een tien meter hoge toren van pallets . Ook ontwierp hij  de Belvédère toren ontworpen voor de gemeente Dronten.  Met de Floriade in aantocht maakte het architectenbureau al een aantal andere ontwerpen. Zo werd er al een drijvend informatie- en expositiecentrum voor het evenement bedacht. Daaruit is een opdracht voortgekomen om een ontwerp te maken voor een drijvend hotel-congrescentrum. Ook ontstond het idee voor een circulaire brug. Daarbij wordt hout hergebruikt in een nieuwe brug. Van dat ontwerp gaat gebruik worden gemaakt voor een brug in Almere Haven.
Almere 7 september 2017
De gemeente Almere houdt er rekening mee dat er dit jaar geen Rijksbijdrage voor de Floriade komt. Dat blijkt uit Voortgangsrapportage Floriade 2017. In de begroting van 2017 is een bedrag van 5 miljoen euro opgenomen als financiële bijdrage vanuit Den Haag voor de Floriade, maar dat geld is nog niet overgemaakt. Of dat gevolgen heeft voor de begroting van dit jaar is niet duidelijk. Het kabinet heeft twee jaar geleden een Rijksbijdrage toegezegd van tussen de 5 en 10 miljoen euro. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt. Gezien de demissionaire status van het kabinet verwacht Almere dit jaar geen geld uit Den Haag voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022.
Almere 4 september 2017
Wat is de beste manier om het terrein van de Floriade te ontwikkelen? Om antwoord te krijgen op die vraag houdt de gemeente Almere een zogeheten marktconsultatie onder ontwikkelaars. Daarbij wordt de vraag gesteld of de marktpartijen het terrein los van elkaar of ook gezamenlijk willen ontwikkelen, financieren en exploiteren. Een gezamenlijke aanpak, in bijvoorbeeld een consortium, zou het makkelijker maken voor de gemeente, die dan met maar één partij te maken heeft.   Afhankelijk van één partij Tegelijkertijd geeft programmadirecteur Remko Schnieders van de Floriade toe dat er ook nadelen kleven aan die manier van werken, omdat Almere dan volledig afhankelijk is van die ene partij. Aan de hand van de reacties uit de markt bepaalt de gemeente een strategie. Volgend voorjaar wordt beslist wie het terrein, met daarop onder meer huizen, horeca, paviljoens en parkeervoorzieningen, gaat aanleggen.
Almere 20 augustus 2017
De gemeente Almere heeft de vergunning voor de kas op het Utopia-eiland voornamelijk afgewezen omdat er geen enkele garantie is of het bouwwerk wel veilig is. Dat concluderen twee bouwkundigen na het inzien van de afgewezen vergunning. De kas is inmiddels wel gebouwd en illegaal in gebruik genomen door de Urban Greeners. Die houden zich bezig met de Jeugd-Floriade. De kas is niet geheid, laat de voorlichter van de Urban Greeners weten. "We zijn ons bewust van het veiligheidsrisico dat we daarmee nemen." Het bouwen van de kas is gewoon doorgegaan omdat de Urban Greeners dachten er in goed overleg uit te komen met de gemeente. De gemeente schrijft in de afwijzing echter "u kunt uw project op grond van deze aanvraag niet realiseren". De kas wordt niet gebruikt als plantenkas maar als winkel en daar gelden veel strengere veiligheidseisen voor. Alle onderzoeken en bewijzen dat de kas veilig genoeg is, zijn nooit ingeleverd bij de gemeente.
Almere 17 augustus 2017
Ook als jachthaven Haddock niet voor woensdag instemt met een nieuwe huurovereenkomst, wil de gemeente toch met de eigenaar in gesprek blijven. Dat laat een woordvoerder weten. Die benadrukt dat de inzet van de gemeente is dat de haven “voor, tijdens en ook na de Floriade” op de huidige plek kan blijven. Gemeente heeft deel grond nodig De haven zal in die periode geen gebruik meer mogen maken van een stuk grond dat nu dienst doet als extra parkeerplaats en bootopslag. De gemeente geeft aan dit stuk zelf nodig te hebben voor de Floriade en het Rondje Weerwater. De eigenaar van Haddock, Philippe van Thiel, zegt zonder dit gedeelte te vrezen voor het voortbestaan van zijn jachthaven.  Gaat de gemeente direct ontruimen? Slechts een deel van de grond waarop het bedrijf is gevestigd bezit Haddock zelf. Voor de plek waar de bootjes en aanlegsteigers liggen, is het bedrijf afhankelijk van de gemeente. Zonder nieuwe huurovereenkomst vervalt volgens de gemeente het recht van Haddock om van die plek gebruik van te maken. Een woordvoerder benadrukt dat de gemeente niet meteen op ontruiming zal aandringen als er woensdag geen nieuwe deal is. Gang naar de rechter Van Thiel heeft al aangegeven mogelijk naar de rechter te stappen omdat hij het niet eens is met de voorwaarden van de gemeente.
Almere 16 augustus 2017
De kas die is gebouwd op het eiland Utopia in het Almeerse Weerwater staat daar illegaal. De vergunning die voor de bouw en het gebruik is aangevraagd, is door de gemeente voor de derde keer afgewezen. De kas wordt gebruikt door Urban Greeners, een groep jongeren die allerlei activiteiten ontplooit in de aanloop naar de Floriade in 2022. Ook gaat conceptstore Hard Bitten een doorstart maken in de kas, nadat de winkel eerder dit jaar de deuren moest sluiten in Stad. Onvoldoende informatie De gemeente heeft in mei, juni en augustus van dit jaar de vergunning geweigerd. De gemeente deelt de conclusie dat het bouwwerk er nu illegaal staat, maar volgens een gemeentewoordvoerder kan in een later stadium alsnog een vergunning worden verstrekt. De vergunning is volgens de gemeente vooralsnog geweigerd omdat de aanvragers niet genoeg informatie hadden geleverd om de aanvraag te kunnen goedkeuren.  De aanvraag is in eerste instantie gedaan voor een plantenkas. Nu blijkt dat er onder meer een conceptstudio, een barretje, een winkel en kantoorruimte in de kas komen gelden andere voorwaarden.  Nieuwe aanvraag Urban Greeners laat in een schriftelijke reactie weten dat vanwege de vakantieperiode niet op tijd de juiste informatie over het gebruik van de kas ingeleverd kon worden. "Zodra de vakantie voorbij is, wordt een nieuwe aanvraag ingediend". Urban Greeners heeft er alle vertrouwen in dat de vergunning dan wel wordt goedgekeurd. PVV: kas moet weg De PVV is verontwaardigd over de illegale bouw van de kas op het eiland. "Die kas moet meteen worden afgebroken, want hij is zonder vergunning gebouwd." Bovendien heeft het gebruik van een kas door detailhandel volgens de partij niets te maken met de doelstellingen van de Floriade. Fractievoorzitter Toon van Dijk vindt dat als het over de Floriade gaat alle regels ineens overboord gaan en er met twee maten wordt gemeten door de gemeente. De partij wil van het college weten waarom er niet wordt gehandhaafd en de huidige activiteiten überhaupt een plek krijgen op Utopia. Onvrede bij burgercollectief  Ook het Burgercollectief AlmereFloriadeAnders is teleurgesteld over de aanwezigheid van de illegale kas en de activiteiten die daar worden gedaan. Nadat de kas in juni op Utopia is neergezet, heeft het collectief de gemeente verzocht op Utopia te gaan handhaven en dus het bouwwerk weg te laten halen. "Het is nu twee maanden later en de kas staat er nog steeds", aldus Ger-Jan Mensink. De gemeente ziet veel door de vingers als het om de Floriade gaat, vindt Mensink. "Ik heb kennissen die een tuinhuisje wilden bouwen waarbij de gemeente meteen op de stoep stond en het bouwsel binnen een week weg moest zijn ".
Almere 10 augustus 2017
Het is een droom die uitkomt: wonen in een klein huisje in de stad, maar toch midden in de natuur. Jasper Timmermans en Simone van der Most zijn sinds 5 augustus de allereerste bewoners van het (schier)eiland Utopia in Almere.  De pioniers zijn nog druk bezig om hun huis, een omgebouwde bouwkeet, in te richten. Dozen moeten uitgepakt worden en het huisje moet nog goed stevig en recht gezet worden op de zanderige ondergrond. Op een oppervlakte van zestien vierkante meter hebben ze een slaap- annex zithoek, een tafel, een keukentje en een compacte badkamer met douche en toilet. Langdurig settelen De eerste nachten op Utopia zijn goed bevallen. Wakker worden in de natuur en dan met hun net aangeschafte kano een tochtje over het Weerwater maken, het stel geniet ervan. Ze hebben veel zin om langdurig op deze locatie te settelen en kijken uit naar de activiteiten die op het eiland georganiseerd gaan worden. Echte buren heeft het duo nog niet, maar vlakbij het huis van het stel wordt wel volop gebouwd. Er komt een kas van de Urban Greeners van 200 vierkante meter, die het kloppende hart moet worden van het eiland. In die kas moet een buurthuis komen met werkplekken en tevens het hoofdkantoor van deze groep jonge ondernemers. De aan de Floriade verbonden club wil van Utopia een duurzaam en groen eiland maken en er allerlei activiteiten organiseren.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Vrouw geeft strijd tegen cafés Deventerpad niet op
Neemt u maar van mij aan dat er fikse overlast is van het uitgaanspubliek. Die houden geen rekening met bewoners. En de gemeente Almere, die doet weer eens niks. Zijn waarschijnlijk een keer op maa...
Drie dagen dansspektakel in Topsportcentrum
Niks vanwege het 50 jarig bestaan. De NADB doet dit al 10 jaar in Almere. De gemeente sponsort dit dik. Te dik. De NADB werkt niet aan een samenwerking met Almeerse dansscholen. Er is geen enkele b...
ASV Dronten boekt eerste competitiewinst
een jonge van de club die al jaren spits is wordt nu al weken misbruikt op het middenveld omdat thalu die eerst zeg ik ga weg dan weer terug komt die maakt het team beter met zijn veel te lange dr...
Veel veranderingen in dienstregeling stadsbussen
322 blijft, de 2 en de 10 vervallen de de 322 is de bus naar de haltes gooise kant.
Flevo Boys wint thuis van Nunspeet
Asvd speelt tegen Flevo boys zijn beste wedstrijden. Vorig seizoen ook niet gewonnen van Dronten uit en thuis. Wordt dus geen makkie. Vandaag goed gewerkt en terecht gewonnen. Wel paar hele dikke...
Inditex hoeft subsidie van 3 miljoen euro niet
De Regionale Steunkaart 2014-2020 is inderdaad door de EU goedgekeurd, de inhoud kan ik niet vinden en dus ook niet de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidie-ontvanger ;-)
Bouw betoncentrale op terrein Vijfhoek stilgelegd
En waarom zou iets wat al 20 jaar bestaat in Almere, ineens niet meer kunnen? Leg mij dat eens uit.
SV Urk weet weer niet te winnen
Genoten van de tomeloze inzet. Na de kater van vorige week, nu een halve kater voor de jongens Hopelijk hebben ze volgende week zondagmorgen een hele dikke kater van de derde helft. Die driepunter...
Razziapad in Kuinderbos krijgt toplaag van beton
Beton heeft geen pas in een bos!
Veel veranderingen in dienstregeling stadsbussen
Begrijp ik nu uit de FAQ dat alle bussen naar Amsterdam via busstation t Oor gaan - dat de 322 vervalt? In de 327 is het altijd makkelijk een plek te krijgen, benieuwd of dat zo blijft..
© omroep flevolandsitemap | disclaimer