advertentie

Dossier: Floriade 2022

Almere 20 april 2017
De meeste politieke partijen in Almere zijn enthousiast over het Rondje Weerwater. Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. Het Rondje Weerwater is een plan van 21 miljoen euro om de randen van het Weerwater recreatiever te maken met meer groen, horeca en een boulevard. D66 vindt de plannen van het college 'een visitekaartje voor de stad'. De ChristenUnie noemde het Rondje Weerwater 'vet'. De fracties van SP en de PVV hadden wel kritische vragen over de 'iconische brug', die moet lopen van het Lumièrestrand naar het toekomstige Floriadeterrein. Volgens die partijen is de brug alleen bedoeld als uithangbord voor de Floriade, en niet voor het Rondje Weerwater.
Almere 11 april 2017
Als het aan de ChristenUnie in Almere ligt wordt het tv-spektakel The Passion in 2022 gehouden in Almere. De opvoering van het Bijbelse verhaal vindt jaarlijks plaats op Witte Donderdag en wordt live uitgezonden. Elk jaar is een andere stad toneel voor het evenement.  Volgens de ChristenUnie is The Passion een mooie manier om Almere bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De stad is tegelijkertijd het toneel van wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade. "Het kan ook nog eens een prachtige manier zijn om dat evenement een zetje in de rug te geven en onder de aandacht van heel Nederland te brengen." zegt fractieassistent Marcel Benard van de ChristenUnie. De verwachting is dat de Floriade ook rond Pasen van start gaat.  De stad waar The Passion wordt gehouden moet zo’n 150.000 tot 200.00 euro meebetalen aan het evenement. Volgens de ChristenUnie kunnen bestaande marketingbudgetten daarvoor ingezet worden. “Met zo’n groot evenement heb je een enorme kans om de stad te promoten.” aldus Benard.
Almere 10 april 2017
Bewoners van drie appartementencomplexen aan de Noorderplassenweg in Almere zijn niet blij met de nieuwe locatie die de gemeente op het oog heeft voor camping Waterhout. De gemeente onderzoekt of de camping kan verhuizen naar het Schateiland . Op de huidige plek moet Waterhout wijken vanwege de Floriade. "We zitten hier met 63 appartementen. En ik ga ervan uit dat 60 mensen er problemen mee hebben", zegt Johan van der Kolk over de nieuwe locatie. Hij is lid van de vereniging van eigenaren van één van de drie complexen.  Van der Kolk zegt dat de bewoners niet zijn geïnformeerd over de plannen. Ze zitten dan ook nog met veel vragen, waar tot nu toe geen antwoord op is gekomen. Het idee dat het rustige natuurgebied binnenkort verandert in een camping zien veel mensen volgens hem niet zitten.  Verschillen partijen in de gemeenteraad van Almere zijn kritisch over de communicatie van het college van B en W richting inwoners. Het is namelijk niet de eerste keer dat inwoners onvoldoende worden geïnformeerd over plannen. Begin dit jaar moest de gemeente excuses maken voor de slechte communicatie rondom de bouw van het Oranje Huis in Poort.
Almere 9 april 2017
De gemeente Almere komt met een nieuw onteigeningsplan voor camping Waterhout. Tot nu is dat drie keer eerder geprobeerd, maar in die plannen zaten fouten. Dat leverde een vertraging op van meer dan een half jaar. Naast het feit dat ambtenaren fouten maakten, koos de gemeente ook een verkeerde strategie op advies van het bureau Kendes . De gemeente is een juridische procedure gestart tegen Kendes en volgens wethouder Herrema heeft het bedrijf inmiddels de rekeningen verscheurd voor de foute adviezen.   Waarom moet de camping weg? Camping Waterhout ligt deels op het toekomstige Floriadeterrein en over een deel van de camping moet een weg komen richting een bedrijvenpark dat langs de A6 wordt gebouwd. Omdat de onderhandelingen stroef liepen, besloot de gemeente een onteigeningsprocedure op te starten om de grond te krijgen. Inmiddels is de camping een alternatieve locatie voorgesteld op het Schateiland in de Noorderplassen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema verlopen de gesprekken over de verhuizing positief met de campingeigenaren en hij zegt dat hij enthousiasme proeft bij de uitbaters van de camping. Het onderzoek of de camping daar mag en kan komen, is eind april afgerond.   Waarom dan toch nog onteigenen? De gemeente neemt geen enkel risico. Mocht de camping niet naar de Noorderplassen kunnen verhuizen, dan kan via de onteigening alsnog de grond van de camping in bezit komen van Almere. Dat moet ook wel want er liggen contracten met Rijkswaterstaat om voor een bepaalde datum de grond te leveren. Lukt dat niet dan kan de boete voor de gemeente oplopen tot meer dan 3 miljoen euro.
Almere 6 april 2017
Tientallen bezoekers kwamen in KAF in Almere bij elkaar om te praten over Rondje Weerwater. Een maand geleden werd het plan gepresenteerd om het gebied rond het Weerwater recreatief te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Instanties uit Almere Stad kwamen als eerste aan het woord. Zij reageerden over het algemeen positief maar zitten wel met vragen. Martin Ort van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere noemde het beheer van het gebied een aandachtspunt. ''Het onderhoud moet goed geborgd zijn, zodat het niet ergens een stille dood sterft.'' Ort kreeg bijval van Jeroen van de Wiel, directeur van KAF. Van de Wiel maakte zich hard voor de kunst in het centrum. Hij benadrukte om kunstwerken vooral te centreren rond de Esplanade en niet te verspreiden over verschillende parken. Ook buurtbewoners zaten met vragen. Zo werd er gevraagd of de nieuwe plannen voor overlast kunnen zorgen. De gemeenteraad van Almere neemt de vragen mee. Het hele plan kost ruim 21 miljoen euro en is pas in 2026 klaar.
Almere 5 april 2017
Camping Waterhout in Almere verlaat eind dit jaar de huidige locatie aan het Weerwater. De camping moet ruimte maken voor de Floriade. De eigenaren zijn hier niet blij mee, maar zijn wel vol goede moed het nieuwe seizoen ingegaan. Omroep Flevoland zendt deze week een serie uit over de camping. Vandaag vertellen eigenaren Rent en Tineke Fokkens hoe de camping is ontstaan.
Almere 4 april 2017
Camping Waterhout in Almere is afgelopen weekend begonnen aan zijn laatste seizoen op de huidige locatie. De camping moet tot groot ongenoegen van de eigenaren wijken voor de Floriade. Omroep Flevoland brengt deze week een serie over het beladen laatste seizoen.  De gemeente heeft voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 al heel wat bomen gekapt, maar eigenaresse Tineke Fokkens laat zich niet uit het veld slaan. Om te voorkomen dat haar gasten op de A6 uitkijken plant ze gewoon nieuwe bomen.
Almere 3 april 2017
Het kampeerseizoen is dit weekend weer begonnen. Daarom brengen we deze week een serie over het reilen en zeilen bij camping Waterhout in Almere. We zien de trotse eigenaresse van de camping, die blij is dat die weer open gaat. Ook de campinggasten kunnen niet wachten; ze staan vóór 11.00 uur al voor de poort te wachten om een plekje te bemachtigen.  Maar er is ook een schaduwzijde. Het is het laatste seizoen van de camping aan de rand van het Weerwater. De Floriade zal in 2022 onder meer op het campingterrein plaatsvinden. Jarenlang overleg met de de gemeente Almere heeft veel tijd en energie gekost en het eindresultaat is dat de camping toch na dit seizoen zal moeten vertrekken. De serie over camping Waterhout is vanavond op tv en nu al online te zien.
Almere 29 maart 2017
Het Internationale Klimaatinstituut van de Verenigde Naties mag in Almere komen. De gemeente Almere heeft zich daarvoor kandidaat gesteld. Het instituut gaat organisaties en bedrijven adviseren hoe zij duurzamer kunnen werken. Het Klimaatinstituut komt in Nederland te staan, maar de definitieve vestigingslocatie moet nog worden vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt daarover een besluit. Almere denkt goede kaarten te hebben vanwege de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2022 wordt gehouden. Daar is ook veel aandacht voor de stijging van de zeespiegel en de verdroging van landbouwgebieden als gevolg van de wereldwijde temperatuurstijging.
Almere 28 maart 2017
Raadslid John van der Pauw van de Partij van de Arbeid maakt fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV uit voor Floriade-terrorist. Dat deed Van der Pauw dinsdagmiddag op Twitter.  Omroep Flevoland meldde dat Van der Pauw zijn pijlen had gericht op eigenaar Philippe van Thiel van jachthaven Haddock, maar navraag leert dat Omroep Flevoland de tweet verkeerd heeft geïnterpreteerd.  Van Thiel liet afgelopen vrijdag de kap van bomen bij zijn bootopslag stil leggen. Hij vond dat de gemeente zich niet aan de regels hield. De omgevingsdienst heeft als controlerend orgaan onderzocht of de gemeente de fout is in gegaan. Dat is niet zo. Volgens de omgevingsdienst zijn er geen overtredingen begaan.  De tweet van PvdA-raadslid John van der Pauw:  Wethouder Tjeerd Herrema, ook PvdA, reageert:
Almere 23 maart 2017
"Als de raad niet instemt met een onderzoek naar wat het gaat kosten als Almere met de Floriade stopt, komen we met een eigen onderzoek." Dat lieten PVV, SP en AP/OPA donderdagavond weten tijdens de Politieke Markt.  Het voorstel voor zo'n onderzoek komt van de Volggroep Floriade, een team van zeven raadsleden dat de ontwikkelingen van de tuinbouwtentoonstelling kritisch volgt. Collegepartijen willen geen onderzoek De collegepartijen, die samen een raadsmeerderheid vormen, zijn tegen het voorstel . Ze zien geen enkele reden om de kosten in kaart te brengen, omdat ze vinden dat de Floriade gewoon door moet gaan. Een onderzoek zou ook een verkeerd signaal afgeven aan eventuele investeerders in het Floriadeterrein.  Fractiebudgetten ingezet voor onderzoek De PVV, de SP en AP/OPA willen het onderzoek niet laten blokkeren door de coalitiepartijen. Als dat wel gebeurt, gaan ze het zelf betalen. Het geld daarvoor halen ze dan uit hun fractiebudgetten. Wat het onderzoek precies gaat kosten, weten de partijen niet. Ze houden rekening met enkele tienduizenden euro's. Volgens fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV moet het een goed onderzoek zijn.  Volgende week praat de gemeenteraad opnieuw over dit onderwerp.
Almere 22 maart 2017
Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de kosten die gepaard zouden gaan met het stoppen van de Floriade. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland langs de Almeerse raadspartijen. D66, VVD, PvdA en het CDA steunen een motie van coalitiepartner Leefbaar Almere om het onderzoek tegen te houden. Donderdagavond wordt dat voorstel besproken. Volggroep Floriade teruggefloten De Volggroep Floriade, een team dat door de raad is ingesteld om de ontwikkelingen rond de wereldtuinbouwtentoonstelling kritisch te volgen, wordt hiermee teruggefloten. Het was namelijk een voorstel van de volggroep om het onderzoek te laten uitvoeren. De vraag over hoeveel het zou kosten om te stoppen , komt in iedere bespreking over de Floriade terug. Vooral oppositiepartijen PVV en SP willen weten wat de financiële gevolgen zouden zijn. Op de rem De coalitiepartijen trappen nu op de rem. Ze zien geen enkele reden om de kosten in kaart te brengen, omdat de Floriade gewoon door moet gaan. Twee weken geleden stelde de VVD al dat het onderzoek de suggestie wekt dat Almere met de Floriade wil stoppen, terwijl dat niet de bedoeling is. Daarnaast vinden de liberalen dat het een verkeerd signaal afgeeft aan de toekomstige investeerders in het Floriade-terrein.
Almere 9 maart 2017
De gemeenteraad in Almere is verdeeld over de vraag of het nodig is een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kosten van het eventueel stoppen met de Floriade. Dat bleek donderdagavond tijdens een discussie over het plan van aanpak van de Volggroep Floriade. Dat is een team dat door de raad is ingesteld om de ontwikkelingen rond de Floriade kritisch te volgen. Zo kan de gemeenteraad ingrijpen wanneer dat nodig is.  Coalitie en oppositie denken anders over het onderzoek Volggroep Floriade heeft onlangs een plan van aanpak gepresenteerd. Daarin staat dat de volggroep een onderzoek wil laten doen naar de kosten van het eventueel stoppen met de Floriade. Collegepartijen in de gemeenteraad zijn tegen dat onderzoek, terwijl oppositiepartijen het steunen. Volgens collegepartij VVD wekt het onderzoek de suggestie dat Almere met de Floriade wil stoppen terwijl dat niet de bedoeling is. Daarnaast vinden de liberalen dat het een verkeerd signaal afgeeft richting de toekomstige investeerders op het Floriade-terrein. De meeste oppositiepartijen zijn voor het onderzoek. Volgens hen horen dit soort onderzoeken bij grote projecten waar veel geld mee gemoeid is, zoals de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Het onderzoek zou aan de voorkant goed in kaart brengen wat de kosten zijn van het eventueel stoppen met de Floriade. Volgens Leefbaar Almere is een meerderheid van de gemeenteraad tegen het onderzoek. Deze collegepartij dient over twee weken een motie in tegen het onderzoek. Dan zal blijken of het wel of niet doorgaat.
Almere 9 maart 2017
Er is eindelijk een doorbraak in de gesprekken rond de gedwongen verhuizing van Camping Waterhout. De gemeente Almere gaat onderzoeken of de camping kan verhuizen naar de Noorderplassen, op het Schateiland. Administratieve fout De camping in Almere Stad moet wijken voor de Floriade, die in 2022 wordt gehouden. De gemeente Almere en de camping steggelen al jaren over de gedwongen verhuizing. De onteigeningsprocedure die de gemeente een tijd geleden tegen de camping begon is door de keuze voor Schateiland nog niet stopgezet. Meerdere opties In verband met de verhuizing binnen Almere kwamen in de eerste instantie vijf mogelijke locaties naar voren. Vooral een plek in Haven bij het surfstrand aan het Gooimeer leek een tijd een reële nieuwe plek voor de camping te zijn. Maar de eigenaars van Waterhout zagen toch te veel problemen: "Er is daar geen zekerheid voor de toekomst in verband met de geplande buitendijkse woningbouw. Bovendien is mogelijke blauwalg een groot nadeel.” Ook het Weerwatereiland/Vogeleiland is als verhuislocatie niet meer in beeld. Enthousiast Het Schateiland in de Noorderplassen lijkt een goede kans te maken als nieuwe plek voor Waterhout, want zowel de gemeente als de camping zijn enthousiast. "Er komt geen bebouwing, want het ligt tegen een prachtig natuurgebied aan, direct aan het water”, aldus campingeigenaresse Tineke Fokkens. De komende tijd wordt verder onderzocht of de verhuizing daadwerkelijk door kan gaan. Als alles goed gaat denkt Fokkens volgend jaar op het Schateiland met de camping van start te kunnen gaan.
Almere 9 maart 2017
Bij de plannen voor het Floriadegebied in Almere is niet op alle onderdelen goed gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Die noemt het rapport dat de gemeente heeft opgesteld onvolledig.  ‘Oncontroleerbaar’ De kritiek richt zich op verschillende onderdelen. Zo is niet duidelijk welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het verkeers-, geluids-, en luchtonderzoek. Daardoor zegt de commissie niet te kunnen controleren of de effecten goed zijn beschreven. Geluidsoverlast Wel wordt al gewaarschuwd voor geluidsoverlast bij nieuw te bouwen woningen. Bij dertig procent van de toekomstige huizen in het Floriadegebied zal sprake zijn van (ernstige) geluidshinder door de A6. Geadviseerd wordt om maatregelen te onderzoeken die er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Ook zegt de commissie zich af te vragen waarom de bouw van honderd woningen, sportvoorzieningen, en horeca in de omgeving van het kasteel en het ‘Vroege Vogelbos’ maar weinig natuureffecten zullen hebben. Bij de beschrijving van de effecten op beschermde diersoorten is daarnaast ten onrechte uitgegaan van oude wetgeving. Daardoor kunnen sommige soorten gemist zijn. Slecht leesbaar  Als algemeen kritiekpunt geeft de commissie aan dat de informatie door de enorme omvang slecht leesbaar is voor politici en een breed publiek. Aanpassingen De gemeente heeft aan de onderzoekscommissie laten weten het rapport aan te vullen en deze aanvullingen opnieuw te laten toetsen.
Almere 6 maart 2017
Artiesten Hef & Crooks, Yung Nnelg en Bokoesam treden 24 juni op tijdens het GROW Festival in Almere. Dat laat de organisatie maandag weten.  De tweede editie van het festival wordt dit jaar georganiseerd op het eiland Utopia. Het evenement staat in het teken van muziek, innovatie en duurzaamheid.  Op de eerste editie  vorig jaar kwamen zo'n 1500 bezoekers af. Het festival is een initiatief van de zogenoemde Urban Greeners ; een groep jongeren die in aanloop naar de Floriade in 2022 met 'groene' projecten aan de slag gaat.
Almere 3 maart 2017
De plannen voor het recreatieve Rondje Weerwater in Almere zijn vrijdagmiddag in hoofdlijnen gepresenteerd. Zo komen er voor fietsers en voetgangers routes van vier en zeven kilometer rond het Weerwatergebied. Ook komt er een fiets- en voetgangersbrug tussen het Lumièrepark en het toekomstige Floriade-terrein. Hoe de brug eruit komt te zien, is nu nog niet duidelijk. Burgemeester en wethouders willen daar een prijsvraag voor uitschrijven.  Langs het Rondje Weerwater komen diverse voorzieningen om het gebied aantrekkelijk te maken. Zo komt er meer groen en horeca op de Esplanade. Het Lumièrepark wordt een stadspark waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ook komt er een groene boulevard aan de zuidkant van het Weerwater. Het hele plan kost ruim 21 miljoen euro en is pas in 2026 klaar. De brug en de korte route langs het Weerwater moeten in ieder geval voor De Floriade in 2022 klaar zijn.
Almere 2 maart 2017
Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad is positief over de manier waarop de volggroep Floriade de ontwikkelingen rond de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat controleren. Dat bleek donderdagavond op de Politieke Markt.    De volggroep, die onder andere bestaat uit een aantal raadsleden, gaat de komende jaren kritisch kijken of het project inhoudelijk en financieel volgens de afspraken wordt uitgevoerd. Daarmee helpt deze groep de gemeenteraad. De groepsleden hebben nu op papier gezet hoe en wanneer ze informatie aan de raad willen gaan geven. Kritisch geluid Een kritisch geluid over hun aanpak kwam vooral van de VVD, en in mindere mate van PvdA en D66. De fracties zijn bang dat de volggroep zich te veel wil bemoeien met de uitvoering van de Floriade. De partijen vinden dat vooral het proces in de gaten wordt gehouden en er voor wordt gezorgd dat er niet te veel geld wordt uitgegeven.  Ook waren er vragen over de plannen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de kosten van het eventueel stoppen met de Floriade. Voor zo'n onderzoek was eerder geen meerderheid in de raad te vinden. De VVD vindt het daarom vreemd dat de volggroep nu alsnog dit onderzoek wil laten uitvoeren. Ook Leefbaar Almere valt erover, omdat het eventueel stoppen met de Floriade een politiek besluit is dat door de gemeenteraad moet worden genomen. Het gesprek over de werkwijze van de volggroep gaat binnenkort verder, omdat door tijdgebrek niet alle reacties en punten behandeld konden worden.
Almere 2 maart 2017
Boom- en plantenkwekers zijn positief over het groenplan voor de Floriade Almere. Veel bedrijven in de tuinbouwsector willen graag meedoen aan het concept van de groene stad, dat voor de Floriade 2022 wordt gerealiseerd. Dat bleek donderdag in het Kunstencentrum Almere. Daar presenteerden de Floriade BV, stichting De Groene Stad, ontwerpbureaus en landschapsarchitect Niek Roozen hun plannen . Het doel was kwekers enthousiast te maken om deel te nemen in het project als leverancier van bomen, planten en struiken. Kost gaat voor de baat uit Henk Raaijmakers van LTO Bomen en Vaste Planten denkt dat veel ondernemers zullen meedoen, omdat zij op de Floriade hun kennis en specialiteit aan een breed en internationaal publiek kwijt kunnen. Een investering verdient zich op die manier terug. Ook directeur Jan de Vries van boomkweker Boot & Dart uit Boskoop zegt dat de kost voor de baat uitgaat. Bezoekers van de Floriade zullen volgens hem later de bomen en planten kopen die ze op de expositie hebben gezien. Kwekers konden zich na de bijeenkomst aanmelden om mee te werken aan het groenplan van Niek Roozen. Floriade-directeur Jan Willem Griep verwacht voldoende aanmeldingen omdat het concept van de expositie kwekers aanspreekt.
Almere 2 maart 2017
De Floriade in Almere krijgt een verzameling van bomen, planten en heesters die compleet gericht is op de gezonde, groene stad. Dat werd donderdagmiddag duidelijk tijdens de presentatie van landschapsarchitect Niek Roozen. Hij bedacht het groenplan voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Gerasterd vierkant  De Floriade komt bij het Weerwater. Het vierkante gebied wordt gerasterd in kleinere vierkanten, van 30 bij 50 meter. Linksboven krijgt het vak de letter A, en rechtsonder wordt geëindigd met de letter Z. De planten in de vakken moeten bij die letters passen. Lange carrière Roozen is al meer dan 40 jaar actief als landschapsarchitect. Hij leverde sinds 1982 aan elke Floriade een bijdrage. Hij was hoofdarchitect voor de Floriade Haarlemmermeer in 2002. Sinds 1998 heeft hij ook veel parken en landschapsprojecten uitgevoerd in China. Telers en kwekers aan de beurt De presentatie was de start van de daadwerkelijke invulling van het Floriade-terrein. Ondernemers in de groene sector zijn er uitgenodigd om mee te doen. Ze moeten een deel van de planten en bomen leveren. Op het Vogeleiland worden overigens ook veel bestaande bomen ingepast.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
SV Urk speelt gelijk, ASV Dronten verliest
Lieve Dronter voetballiefhebbers, jammer dat 1 verloor maar op veld 6 was iets veel spectaculairders aan de hand! Daar won 5 nl. voor het eerst dit seizoen en haalde zo de eerste 3 punten binnen....
Wielrenner met hoofdwond naar het ziekenhuis
Verwarrende berichtgeving is het nu espelerpad of espelervaart waar hij is gevallen
Comité blijft bij verhuizing herdenking naar centrum
De Dam kan je niet vergelijken. Alle wegen rondom de Dam zijn afgesloten en zelfs de trams rijden niet. Het Stadhuisplein heeft geen zweer. Gewoon mooi in de natuur blijven. Kijk naar de Waalsdorps...
'Deel kleine golfbaan maakt plaats voor woningen'
Komt er nu sociale woningbouw op die kavels? Of wellicht een opvang voor vluchtelingen?
Kanttekeningen bij nieuwe kazerne Lelystad Airport
U zult wel geen dorpsgenoot zijn, anders kunt u tussen de regels door lezen dat NOP precies hetzelfde bedoelt als de gemeente Dronten . Zoals politici betaamt zeggen ze hetzelfde via een wazig comm...
Vissers laten ravage achter aan Het Ruim
Het zijn waarschijnlijk dezelfde als bij de rotonde, wees er maar trots op. Vanavond wel om 24.00 uur thuis hè, want morgen moeten jullie vroeg op....... bah
Flevo Boys wint van Staphorst
Lekker boys!!!
"Zwaneneieren door mensen uit nest gejat"
Bij ons zijn er ook 3 zwaneneieren weggehaald en dit moet ook door mensen gedaan zijn. Andere roofdieren zouden de eieren kapot maken en gelijk opeten. Erg jammer dat mensen dit doen we hadden eind...
SV Urk speelt gelijk, ASV Dronten verliest
Wanneer kan Marinus Snoek weer meedoen? Weet iemand dit?
SV Urk speelt gelijk, ASV Dronten verliest
Nog maar 5 punten verschil tussen Flevo Boys en Urk, wie had dat verwacht. Hopelijk volgend seizoen weer beiden hoofdklasse. Vriendelijke groet uit Emmeloord.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer