advertentie

Dossier: Floriade 2022

Almere 28 februari 2017
Almere hoeft zich geen zorgen te maken dat het Rijk niet over de brug komt met de beloofde miljoenen voor de Floriade 2022. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag tijdens een bezoek aan Almere. Het Rijk heeft eerder een bedrag tussen de vijf en tien miljoen euro beloofd. Volgens adviesbureau AT Osborne is het niet noemen van een specifiek bedrag een risico voor de ontwikkeling van de Floriade. De gemeente Almere heeft zelf een geschat bedrag van 7,5 miljoen euro opgenomen in de boeken. Volgens de minister is er geen enkele reden tot zorg. Als de gemeente, provincie Flevoland en de organisatie van de Floriade met goede plannen komen, trekt het Rijk de portemonnee. Plannen die dus tot tien miljoen euro mogen kosten. "Die plannen worden de komende jaren voorbereid en dan kan het geld beschikbaar komen", zegt hij. Er is nog genoeg tijd, meent de minister. Want het evenement is pas over vijf jaar.  Voorwaarde is wel dat het geld in innovatieve projecten wordt gestoken. Dat de gemeente het geld heeft bestemd voor gebiedsontwikkeling is innovatief genoeg, aldus de minister. Zelfs als het geld besteed zou worden aan het graven van slootjes en de aanleg van stoepen en wegen.  Dijsselbloem: "De Floriade verbindt voeding, gezondheid en de stad met elkaar. Dat is een heel nieuw thema. In samenwerking met hogescholen en universiteiten. En uiteindelijk is de Floriade ook een terrein dat moet worden aangelegd om die innovatie toe te passen. Dus dat komt bij elkaar, daar ben ik van overtuigd."
Almere 18 februari 2017
Een bever houdt de gemoederen bezig op het nieuw aan te leggen Floriade-terrein in Almere. Het knaagdier zet zijn tanden namelijk graag in bijzondere bomen met historische waarde. De Floriade is zelf ook bezig met het kappen van bomen. Bomen met een blauwe stip moeten blijven staan, maar de bever trekt zich daar niks van aan.  ''Of de bever is kleurenblind of hij snapt ons systeem niet'', grapt landschapsarchitect Niek Roozen van de Floriade. De dag nadat de stippen waren geplaatst begon het knagen. Toch vindt Roozen het jammer dat sommige bomen kapot geknaagd zijn.  Verse takjes Naast de bijzondere bomen worden stapels met verse takjes van verschillende boomsoorten neergelegd. ''Het doel is om de bever te voeren, hem af te leiden van de bomen doe we willen beschermen.'' De oplossing lijkt te werken. Er wordt geknaagd aan de takken en de bijzondere bomen zijn niet verder aangetast. De landschapsarchitect zou het mooi vinden als het knaagdier op het Floriadeterrein kan blijven wonen. ''Het is eigenlijk hartstikke bijzonder dat de bever hier is.''
Almere 9 februari 2017
Wethouder Tjeerd Herrema van Almere heeft beloofd dat hij meer vaart gaat zetten achter de Floriade. Vorige week uitte de gemeenteraad forse kritiek omdat de gemeente achter de feiten aanloopt bij het organiseren van de tuinbouwtentoonstelling. Die wordt in 2022 in Almere gehouden. Herrema geeft toe dat er vaart moet worden gemaakt met de voorbereidingen. Hij zal de raad op korte termijn informeren over de stand van zaken, en de concrete resultaten die tot nu toe bereikt zijn. De VVD wil dan onder meer van hem horen wat de Floriade oplevert voor burgers en bedrijven.
Almere 3 februari 2017
Kritische opmerkingen en tientallen vragen. Dat was donderdagavond het beeld op de Politieke Markt in Almere, waar opnieuw werd gesproken over de Floriade. En de kritiek kwam niet alleen van tegenstanders van de wereldtuinbouwtentoonstelling, die over 5 jaar moet worden gehouden. Ook de politieke partijen die het evenement wel zien zitten zijn er niet gerust op.   Vastgelopen schip  D66-fractievoorzitter Jan Lems vergeleek het project met een schip dat op het strand is vastgelopen. “Het is wachten op springtij, om het dan met een aantal flinke sleepboten weer vlot te trekken.” Camping Waterhout en Jachthaven Haddock noemde hij ‘ballast die overboord moet’. Nu is nog onduidelijk of de twee bedrijven verhuizen om plaats te maken voor de Floriade.  Dat er hard aan het project getrokken moet worden is ook het geluid dat de VVD laat horen. “We zijn hier niet bij elkaar om alleen maar over het mooie weer te praten. 2017 is het jaar van de waarheid. Al moeten we wekelijks met de wethouder zitten, wij lopen niet weg voor moeilijke gesprekken.” zei fractievoorzitter Miranda Joziasse. Een succesvolle Floriade is een evenement waar de stad ontzettend veel profijt van zal hebben volgens de VVD. Juist door bovenop de gang van zaken te zitten wil de partij er voor zorgen dat het succes ook bereikt wordt.  Roeiboot De ChristenUnie, een andere voorstander, krijgt steeds meer twijfels bij het project. Fractieassistent Marcel Benard maakte ook de vergelijking met een schip. “Als je met een roeiboot het kanaal over wilt steken, dat kun je heel moedig noemen. En je kan heel graag naar Engeland willen. Maar als die roeiboot niet op orde is, kun je het beter niet doen.” Kritisch rapport  Aanleiding voor de politieke discussie is een kritisch onderzoeksrapport . Daaruit bleek dat de gemeente Almere achter de feiten aan loopt en de realisatie van de Floriade nog niet soepel verloopt.  Volgende week zullen wethouders Tjeerd Herrema en Mark Pol de vragen van de gemeenteraadsfracties beantwoorden.
Almere 2 februari 2017
Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad is bereid om niet 7, maar 11 miljoen euro te reserveren om de risico's van de Floriade af te dekken. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland langs de politieke partijen. Donderdagavond spreekt de gemeenteraad over de voortgang van de Floriade. Dat doet zij aan de hand van de zogenoemde stoplichtrapportage die eind december is verschenen. Uit deze rapportage en een onderzoek van AT Osborne blijkt dat de voorbereidingen onder druk staan. De risico's De risico's om de kosten binnen de perken te houden, lopen op. Zo duren de onderhandelingen met onder meer camping Waterhout lang, heeft het ambtenarenapparaat geld nodig en heeft de Rijksoverheid nog steeds geen geld gestort. De gemeente rekent op een Rijksbijdrage van minimaal 5 miljoen euro. Dit geld wil de gemeente uitgeven aan de gebiedsontwikkeling. Maar het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het nog niet zeker is dat het geld daarvoor gebruikt mag worden. Het Rijk wil het geld oormerken voor innovatie. Dat kan betekenen dat de gemeente een tekort krijgt van 5 miljoen euro om het terrein te ontwikkelen. Twee bedragen Met de instemming om de Floriade te organiseren, waren de partijen twee jaar geleden nog stellig. Er werden twee bedragen afgesproken. Door de gemeente wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van het terrein. En voor de risico's wordt nog eens 7 miljoen euro apart gezet. Tijdens alle gesprekken was destijds één ding heel helder: er gaat geen stuiver extra naar de wereldtuinbouwtentoonstelling. 'Slechts boekhoudkundig' Inmiddels lijkt het tij gekeerd. Coalitiepartijen VVD, Leefbaar Almere en PvdA zijn bereid extra geld uit te trekken. De PvdA en Leefbaar noemen de ophoging van het risicopotje slechts een boekhoudkundige ingreep. John van der Pauw van de PvdA verwacht dat het geld uiteindelijk helemaal niet wordt uitgegeven. "Door nu bijvoorbeeld te investeren in goede ambtenaren, voorkom je juist risico's", zegt hij. Oplossen Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere is tot hetzelfde inzicht gekomen: “Sommige genoemde risico's zijn makkelijk op te lossen. Zo wordt een avondprogrammering op het terrein als risico genoemd. Je mag in het gebied nu maar 12 keer per jaar lawaai maken. Dan zorg je er voor dat je een half jaar lang, tijdens het evenement, iedere dag lawaai mag maken”.  Tegengeluid PVV Almere, de grootste partij in de raad, toont zich heel kritisch. Het verhogen van de risicoreservering noemt fractievoorzitter Toon van Dijk 'uiterst naïef'. "Dat de VVD hier in mee gaat, is stuitend. Daarmee liegen ze iedereen voor. Dit zijn voor een groot deel geen risico's meer die misschien optreden, het is al verwezenlijkt. Herrema komt straks zijn handje ophouden. Wij zeggen 'nee' als hij om meer geld komt vragen". De SP laat ook een tegengeluid horen. De socialisten hebben recent wethouder Tjeerd Herrema gevraagd hoeveel het zou kosten om te stoppen met de Floriade, “De wethouder kan niet eens met een bedrag komen, het zijn allerlei mogelijke schattingen. Zo kun je toch geen afwegingen maken? De organisatie is er niet klaar voor, de wethouder lijkt niet in de smiezen te hebben dat het fout loopt”, laat fractievoorzitter Ans DeSumma weten.  Reactie VVD Miranda Joziasse, fractievoorzitter van de VVD, ziet de uitlatingen van de PVV als een persoonlijke aanval. Dat de partij wordt beticht van liegen schiet bij haar in het verkeerde keelgat. In haar ogen is dat niet het geval. "De risicoparagraaf is een momentopname. Op het moment dat de risicoparagraaf hoger blijkt te zijn dan is de VVD bereid om te investeren. Maar daar moet wel tegenover staan dat de gemeente de komende maanden de risico's verlaagt. Zodat de risicopot volgend jaar ook verlaagd kan worden", aldus Joziasse.
Almere 29 januari 2017
De gebiedsontwikkeling van het Floriadeterrein valt niet langer meer onder de verantwoordelijkheid van de directeur Stedelijk Ontwikkeling, de afdeling die verantwoordelijk is voor alles wat er aangelegd en gebouwd wordt in Almere. Het Floriade-project valt voortaan rechtstreeks onder de projectdirecteur Floriade; Remko Schnieders. Dat is één van de ingrepen om de Floriade voor 2022 op tijd en goed geregeld te krijgen. De afgelopen periode werden fouten gemaakt in onteigeningsprocedures van Camping Waterhout en zijn er vertragingen opgelopen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema zijn er ook twee specialisten ingehuurd die veel ervaring hebben met onteigening op de juiste manier. “Anders zouden we nooit het tempo halen dat we nodig hebben”, aldus Herrema. Het nieuwe Floriade team van de gemeente Almere is enkel met deze opdracht bezig en doet er geen andere zaken meer bij. Projectdirecteur Schnieders kan zelfs ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) opdrachten geven en valt rechtsreeks onder de gemeentesecretaris. De huidige directeur van DSO is daarmee op een zijspoor gezet.
Almere 28 januari 2017
Het is onzeker of de ongeveer 200 woningen die wethouder Tjeerd Herrema vooruitlopend op de Floriade op het evenemententerrein wil bouwen, voor 2022 al bewoond kunnen worden. Wanneer de huizen komen te staan op het terrein waar bezoekers een kaartje voor moeten kopen, dan is bewoning tijdens het half jaar durende evenement praktisch onmogelijk. Certificering  Dat blijkt uit navraag bij het Bureau International des Expositions (BIE) in Parijs. BIE is de instantie die de Floriade moet certificeren als wereldtentoonstelling. Eind 2017 moet duidelijk worden of de Floriade 2022 deze certificering binnensleept. Alleen met de goedkeuring van BIE kan de nationale overheid andere landen uitnodigen om deel te nemen als exposant aan de tuinbouwtentoonstelling. Het deel van het tentoonstellingsterrein dat alleen via toegangspoortjes toegankelijk is, leent zich niet om bewoond te worden. Bewoners zouden dan bij het in- en uitgaan van het terrein continu moeten worden gecontroleerd. Ook moet hun bezoek een toegangskaartje kopen.  Wereldexpo's Het gebeurt wel dat er huizen worden gebouwd bij wereldexpo's, maar dan heb gaat het over modelwoningen. In Bejing is een expoterrein van zo'n duizend hectare. Daarop staan functionerende boerderijen. En in Milaan bijvoorbeeld worden paviljoens gebruikt door exposanten als stand. Maar niemand woont erin. In het gebied dat vrij toegankelijk is, kunnen wel huizen of hotels worden gebouwd.  Woordvoerder van BIE, Antoine Bourdeix, benadrukt dat er tot nu toe slechts een oriënterend gesprek met de organisatie vanuit Almere is gevoerd. Dat gebeurde vorig jaar. De internationale instantie kent de inhoud van het evenement nog niet. Ook heeft het niet gesproken over de bouw van de woningen op het terrein.
Almere 27 januari 2017
Twaalf ambtenaren, vier medewerkers van twee externe adviesbureaus, 1 wethouder en 39 raadsleden. Zij bogen zich allemaal over het onteigeningsdossier van stadscamping Waterhout en toch slopen er maar liefst negen fouten in het dossier. Kostbare gebreken, want door de fouten moet de onteigeningsprocedure helemaal opnieuw, met het risico dat de gemeente miljoenen extra uit moet trekken voor de aanleg van een weg naar het Floriade-terrein. Feiten Uit het donderdagavond vrijgegeven feitenrelaas dat de gemeente Almere intern opstelde na het fout lopen van de onteigeningsprocedure, blijkt niet alleen dat ambtenaren van de afdeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling onzorgvuldig waren. Maar ook dat de politieke druk van verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema ambtenaren in verwarring bracht. Tevens deden de ingehuurde adviesbureaus hun werk niet goed. Enkele gebreken:  - het te onteigenen perceel heeft een verkeerde kadastrale aanduiding - er staat een foutieve oppervlakte in het raadsbesluit - Almere heeft de eigenaren van de camping op een verkeerde wijze aangeschreven - er mist een grens op een tekening van het plangebied - de gemeente heeft niet goed gemotiveerd wat er met de onteigende gronden gaat gebeuren.   Openbaarmaking Het feitenrelaas is geanonimiseerd naar buiten gebracht. De Almeerse gemeenteraad stemde donderdagavond in om de geheimhouding, die sinds eind november op het stuk rustte, op te heffen. Onder meer Omroep Flevoland eiste op basis van de Wet openbaarheid bestuur inzage in het feitenrelaas. De gemeente Almere heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de betrokken externe adviesbureaus en die geven aan geen bezwaar te hebben tegen de openbaarmaking van het stuk.  Zelf concludeert het college van burgemeester en wethouders dat er meerdere aanleidingen zijn voor de ontstane fouten. Er was sprake van tijdsdruk door een te optimistische planning, personele wisselingen, een groot aantal betrokkenen op het dossier en niemand die verantwoordelijkheid nam. Wat is een voortoets? In een onteigeningsprocedure is het gebruikelijk om alle papieren van te voren te laten controleren door Rijkswaterstaat Corporate Dienst voordat de procedure in gang wordt gezet. Dat gebeurt met een zogenoemde voortoets. Uit het feitenrelaas blijkt dat het belang van deze toets uit het oog is verloren door ambtenaren. De twee externe adviesbureaus hebben daarnaast niet doortastend opgetreden.  Mailwisselingen Uit mailwisselingen tussen ambtenaren blijkt dat de dienst zich goed doordrongen is van de zorgvuldigheid waarmee het onteigeningsdossier moet worden behandeld. In maart schrijft een anoniem gemaakt persoon met de naam; ambtenaar 1: "Hou svp goed voor ogen dat een onteigeningsprocedure een 'valkuilprocedure' is: er kunnen te snel teveel fouten gemaakt worden waardoor de Kroon geen besluit neemt en het terugverwijst. Daarmee verliezen we meer tijd dan met een zorgvuldige voorbereiding." Te krap Keer op keer waarschuwen ambtenaren elkaar dat de voortoets, die op 20 mei 2016 gepland staat, van essentieel belang is. Wel geven zij aan dat de planning misschien te krap is. Het onteigeningsvoorstel moet van wethouder Herrema nog voor de zomer aan de raad worden voorgelegd. De druk neemt toe. Halverwege april verandert de harde datum van 20 mei in de mails in 'de derde week van mei'. Eind mei wordt er in geen enkele ambtelijke mail meer gerept over een datum, dan wel de voortoets. Dringend In juni blijkt dat de externe adviseurs zich niet kunnen vinden in de concepttekst voor het voorstel waar de raad zich over moet buigen. Een medewerker van een van de externe bureaus mailt: "..., voor de inhoud van het thans voorliggende raadsvoorstel kan ik onmogelijk aansprakelijkheid ervaren. Ingeval de gemeente persisteert in het thans voorliggende raadsvoorstel dan adviseer ik dringend om dit ter preventieve toetsing aan Rijkswaterstaat Corporate Dienst voor te leggen. Gelet op de beoogde besluitdatum is alsdan haast geboden." Politieke druk Ook vinden er in juni ambtelijke gesprekken met Herrema plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er niet gesproken over de voortoets. Uit niets blijkt dat Herrema hier naar vraagt. De nadruk ligt meer op de toon van het collegevoorstel dat naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Herrema wil dat duidelijk wordt gemaakt dat de camping niet goed mee werkt en waarom de onteigeningsprocedure geheim verklaard dient te worden. De eerder genoemde 'ambtenaar 1' past daarop het raadsvoorstel aan, waarin voor het eerst de foutieve kadastrale gegevens worden opgenomen, en stuurt deze aan de medewerkers van de twee externe bureaus met de woorden:  " (...)Meer benadrukken dat wij al zeer lang op zoek zijn naar een oplossing met de camping; Het risico benadrukken dat het niet verkrijgen van de gronden financiële consequenties heeft voor de gemeente (...) Om die reden ben ik even flink door de tekst gegaan en heb dit er van gemaakt. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Dekt dit raadsvoorstel de lading bij aanbieding aan de Kroon?"  App-bericht De raad neemt op 8 september het besluit om de onteigeningsprocedure te starten. Dat doet zij door met het stuk dat negen gebreken bevat, in te stemmen. Geen enkel raadslid valt de fouten op. Opmerkelijk is dan ook een app-bericht dat een raadslid vijf maanden eerder nog stuurde aan Herrema met de volgende tekst: "Denk aan de kwaliteit juridische onderbouwing camping dossier. Gemeente Almere staat bij rechtbanken bekend om overmaat beroerde dossiers waardoor Almere veel zaken verliest (twee bronnen uit rechterlijke wereld)".  Externe bureaus wijzen naar elkaar Wanneer Rijkswaterstaat laat weten dat het dossier niet in behandeling genomen kan worden en dat de procedure over moet, wordt duidelijk dat de voortoets niet heeft plaats gevonden. De twee externe adviesbureaus wijzen naar elkaar. Bureau 1 zegt geadviseerd te hebben om de voortoets te laten doen, maar dat bureau 2 adviseerde dat niet te doen. Ook waren de stukken op de datum dat de voortoets moest plaatsvinden, niet klaar. Extern bureau 2 zegt hierover:  "(...) Reden hiervoor was, dat ons inziens sprake is van een relatief e envoudige onteigeningscasus en dat er tussen met moment van voordracht en terinzagelegging gewoonlijk ruimte wordt geboden om tot het onteigeningsplan behorende stukken aan te vullen en/of te wijzigen."  Aansprakelijk Inmiddels heeft de gemeente de twee adviesbureaus aansprakelijk gesteld voor het niet uitvoeren van hun werk. Of dit tot juridische procedures of een schikking leidt, is nog onbekend. De gemeente probeert er in eerste instantie met goed overleg uit te komen.  Ook zegt Herrema de bezem door de organisatie te hebben gehaald. Zo is de projectdirecteur van de Floriade eindverantwoordelijk gemaakt voor het project. Eerder was de projectdirecteur nog verantwoording schuldig aan de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de laatste is daarmee buitenspel gezet.
Almere 27 januari 2017
De bomenkap op het toekomstige Floriade-terrein in Almere is toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan. De kap is ook niet strijdig met het nieuwe bestemmingsplan, dat nog ter inzage ligt. Dat stelde wethouder Herrema na vragen van de PVV en enkele insprekers. De partij en omwonenden zijn verbaasd dat er sinds deze week bomen worden gekapt. Het indienen van zienswijzen op het nieuwe bestemmingsplan is volgens hen zinloos als de gemeente haar gang toch al gaat. Zij vinden het zonde dat een stukje volgroeid groen moet wijken voor de Floriade. Plan wel aangepast Volgens Herrema staan het huidige bestemmingsplan en de Boswet de kap toe. Met de goedkeuring voor het Masterplan Floriade heeft de raad toestemming gegeven om het gebied opnieuw in te richten. Na reacties van inwoners is het oorspronkelijke plan volgens Herrema aangepast, zodat er minder bomen worden gekapt dan eerst was gepland. Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein waar de Floriade moet komen. Hierop zijn nog wijzigingen mogelijk. Zo willen bewoners van de Filmwijk bomen laten staan aan de oostkant van het eiland.
Almere 26 januari 2017
De ChristenUnie in Almere dient alsnog een motie van treurnis in tegen PvdA-wethouder Tjeerd Herrema. De partij wil een signaal afgeven dat Herrema het dossier rond camping Waterhout niet goed heeft geleid. De gemeente Almere begon vorig jaar een procedure om de camping te onteigenen. De camping moet plaatsmaken voor de Floriade die daar in 2022 moet plaatsvinden. Bij de procedure heeft de gemeente diverse keren fouten gemaakt. Onvoldoende controle Uit een donderdagavond openbaar gemaakt feitenrelaas blijkt dat de fouten hebben kunnen ontstaan, omdat het dossier vooraf onvoldoende is gecontroleerd. Herrema gaf aan dat hij er van uit was gegaan dat er een zogeheten 'voortoets' was gedaan. Toen hij vroeg of het dossier in orde was, kreeg hij van zijn ambtenaren en twee externe adviseurs te horen dat het goed zat. Herrema stelt dat de als de voortoets was voorgelegd de fouten in het dossier eerder aan het licht waren gekomen. Aansprakelijk De gemeente heeft de twee adviesbureaus aansprakelijk gesteld voor het niet uitvoeren van hun werk. Of dit tot juridische procedures of een schikking leidt kan Herrema nog niet zeggen. De gemeente probeert er in eerste instantie met goed overleg uit te komen. De motie van treurnis van de ChristenUnie maakt op 9 februari in de praktijk weinig uit en is vooral symbolisch. Alleen AP/OPA sprak zich er donderdag voor uit. De PVV beraadt zich op een reactie op het feitenrelaas en sluit een motie van wantrouwen niet uit.
Almere 25 januari 2017
De eerste bomen op het Weerwatereiland in Almere zijn gekapt. De werkzaamheden gingen woensdagochtend van start.  Uitstel Aanvankelijk zouden de bomen al eerder worden gerooid, maar dat werd uitgesteld na de dreiging met een kort geding . De eigenaar van Jachthaven Haddock overwoog naar de rechter te stappen omdat hij zich afvroeg of de vergunningen wel in orde waren. Na deze nogmaals bestudeerd te hebben, zag hij daar van af.  Opnieuw vertraging Begin deze week werden de werkzaamheden opnieuw vertraagd . Het materiaal dat nodig is voor de bomenkap moest met pontons over het water worden vervoerd. Door ijsvorming was dat niet mogelijk.  Ongeveer de helft van de bomen op het eiland moet plaats maken voor de Floriade in 2022. Overigens worden er ook jonge bomen teruggeplaatst. Het gaat dan om andere soorten bomen dan die er nu staan.
Almere 24 januari 2017
Als Almere nu zou stoppen met de organisatie van de Floriade, zou dat de stad vele miljoenen kosten. Om te beginnen zou de gemeente drie miljoen euro moeten betalen aan de Nederlandse Tuinbouw Raad, op basis van afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zouden andere betrokken organisaties en bedrijven schadeloos moeten worden gesteld, wat ook in de miljoenen zal gaan lopen. "Stoppen met de Floriade is dus geen optie". Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de SP en AP/OPA . Die partijen hadden het college gevraagd wat het zou kosten als Almere alsnog zou afzien van het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. 2000 arbeidsjaren Naast de genoemde kosten zou Almere volgens het college zo'n 150 miljoen aan bestedingen mislopen en 2000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid. Ook zou de stad imagoschade lijden, die volgens het college van B en W niet in geld is uit te drukken.
Almere 23 januari 2017
De bomenkap op het Weerwatereiland in Almere loopt vertraging op door een laag ijs op het water. De bomen moeten plaatsmaken voor de Floriade in 2022. Het materiaal dat nodig is voor de kap moet met pontons worden overgezet. Het ijs rondom het eiland is echter zo dik dat de pontons er niet doorheen kunnen.  Hamers  Met grote hamers en een kraan is het ijs stukje bij beetje kapotgeslagen. Een klus die een paar uur in beslag nam. Of de eerste bomen maandagmiddag nog omgaan is onduidelijk. Mogelijk wordt er pas dinsdag begonnen met de bomenkap. Géén rechtszaak Eigenlijk was het de bedoeling dat de zaag een week geleden al in de bomen ging. De kap werd echter uitgesteld nadat  jachthaven Haddock dreigde een kort geding aan te spannen. Eigenaar Philippe van Thiel vroeg zich af of de vergunningen wel op orde waren. Na deze nogmaals bestudeerd te hebben besloot hij de gang naar de rechter niet door te zetten. Blauwe stippen De afgelopen tijd zijn alle bomen die blijven staan gemarkeerd met een blauwe stip. De gemeente zegt dat er door onbekenden blauwe stippen zijn bijgezet. Dit met de bedoeling meer bomen te sparen. De kleur blauw die de onbekenden hebben gebruik is echter net wat anders dan de originele kleur blauw. De gemeente zegt dan ook precies te weten welke bomen wél en niet om mogen.  50 procent De verwachting is dat ongeveer de helft van de bomen op het eiland de komende tijd verdwijnt. Het gaat volgens de gemeente vooral om zwakke bomen of types waar er veel van zijn. De meest waardevolle bomen blijven staan. Daarnaast worden er de komende tijd exemplaren geplant die nu nog niet op het terrein te vinden zijn. Floriade Met de kap van de bomen wordt een nieuwe stap gezet in de aanleg van het Floriadeterrein. De komende tijd gaat gewerkt worden aan de grote lijnen van het gebied.
Almere 21 januari 2017
De branchevereniging voor recreatieondernemers in Nederland (Recron) onderzoekt welke locatie het meest geschikt is voor camping Waterhout in Almere om eventueel naartoe te verhuizen. Het onafhankelijke onderzoek wordt betaald door de gemeente. De campingeigenaren staan achter het onderzoek.  Camping Waterhout ligt midden op het toekomstige Floriadeterrein. De gemeente ziet het liefst dat de camping uit het gebied vertrekt, maar de eigenaren verzetten zich hiertegen. Meerdere locaties in beeld Het onderzoek richt zich op meerdere locaties, waaronder een plek aan het Gooimeer in Haven. Maar ook wordt gekeken naar het Weerwatereiland tegenover de huidige locatie en een plek op het Floriadeterrein zelf. Uit het onderzoek moet ook blijken of de camping zonder problemen over kan naar een nieuwe plek. Weerwatereiland De gemeente start maandag met de  bomenkap op het Weerwatereiland. De campingeigenaren hopen dat de gemeente daar vanaf ziet. In een verklaring staat: "Voordat er gekapt wordt, vinden wij dat in het plangebied Floriade de mogelijkheid voor een camping eerst duidelijk moet zijn, zodat wij een welbewuste keuze uit de verschillende mogelijkheden kunnen bekijken. Wij willen dat dit is onderzocht voordat er gekapt wordt".
Almere 20 januari 2017
Jachthaven Haddock begint nu geen kort geding om de bomenkap op het Weerwatereiland in Almere tegen te houden. Volgens eigenaar Philippe van Thiel zijn de vergunningen van de gemeente om de bomen te kappen in orde.  Van Thiel houdt de bomenkap wel nauwlettend in de gaten. De gemeente kapt een deel van de bomen en laat andere staan. Mocht er wel sprake zijn van kaalslag, dan stapt Haddock alsnog naar de rechter.  De bomenkap begint komende maandag. Eigenlijk zou afgelopen maandag al worden begonnen, maar de gemeente stelde de werkzaamheden uit vanwege de dreiging van een kort geding. De bomen worden gerooid om ruimte te maken voor de wereldtentoonstelling Floriade
Almere 18 januari 2017
De gemeente Almere begint volgende week maandag met het kappen van bomen op het Weerwatereiland in Almere. De bomenkap was uitgesteld omdat jachthaven Haddock dreigt met een kort geding tegen de kap. Op dit moment is nog onduidelijk of dat kort geding er komt. Mocht er volgende week een zitting komen, dan is de gemeente bereid de uitspraak van de rechter af te wachten. Als er pas over enkele weken een zitting komt, dan begint de gemeente op 23 januari met de rooiwerkzaamheden. De bomen worden gerooid om ruimte te maken voor de wereldtentoonstelling Floriade. Dit tuinbouwevenement vindt in 2022 in Almere plaats. Eigenaar van de jachthaven Philippe van Thiel wil weten of de vergunningen van de gemeente wel in orde zijn. Van Thiel zegt dat zijn advocaat donderdag nog een gesprek heeft met de advocaat van de gemeente. Daarna beslist hij of hij het kort geding doorzet.
Almere 14 januari 2017
De gemeente Almere start maandag nog niet met de geplande bomenkap op het Weerwatereiland in Almere. Volgens wethouder Tjeerd Herrema is daartoe besloten omdat de nabijgelegen jachthaven Haddock de bomenkap met een kort geding wil voorkomen.  Het verzoek om een kort geding is vrijdag niet onmiddelijk ingewilligd. Wethouder Herrema zegt het netjes te vinden om in elk geval eerst even af te wachten of er daadwerkelijk een geding komt. Mocht dit binnen enkele dagen dienen, dan zal de gemeente niet voor die tijd met de kap beginnen. Waarom moeten de bomen weg?  De bomen worden gerooid om ruimte te maken voor de wereldtentoonstelling Floriade. Dit tuinbouwevenement vindt in 2022 in Almere plaats. Eigenaar van de jachthaven Philippe van Thiel wil weten of de vergunningen van de gemeente wel in orde zijn.  Onrust "Het achterliggende verhaal is dat ik nog steeds in onderhandeling ben met de gemeente over mijn eigen plannen voor het gebied. Die onderhandelingen lopen nog. De kap van de bomen kan zeer nadelig zijn voor mijn plan. Dit veroorzaakt onrust in mijn bedrijf. Het gaat om het voortbestaan en de toekomst van Haddock." Uitrokerij Van Thiel zegt dat hij wist dat er bomen gekapt zouden worden op het eiland. "Maar ik was in de veronderstelling dat dit in overleg met de ondernemers in de buurt zou plaats vinden. Dat doet de gemeente niet. Dit is een voorbeeld van onfatsoenlijk bestuur. Het riekt naar uitrokerij van de ondernemers in het gebied."  In een eerdere reactie heeft verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema laten weten dat de ondernemers en bewoners tijdens een inloopavond eind november zijn ingelicht. De ontheffingen om te kunnen kappen zijn binnen bij de gemeente.
Almere 11 januari 2017
Ondernemers en omwonenden zijn boos over de aangekondigde bomenkap door de gemeente Almere op het Weerwatereiland. Dat laten zij aan Omroep Flevoland weten. De bomenkap is onderdeel van de eerste werkzaamheden op het Floriadeterrein . Maandag begint de gemeente met de kap van bomen op het Weerwatereiland. Ondernemers en omwonenden hebben gezamenlijk een mail gestuurd naar wethouder Tjeerd Herrema en verschillende raadsleden met de vraag de werkzaamheden op te schorten. "Als de gemeente maandag begint met de bomenkap, is het gebied binnen een paar dagen kaal", zegt Tineke Fokkens van Camping Waterhout. "Wij waren niet op de hoogte en konden geen bezwaar maken tegen de plannen." Ondernemers laten daarom weten een stap naar de rechter te overwegen, als de bomenkap niet wordt uitgesteld.  Uit een rondgang van Omroep Flevoland blijkt dat de meeste politieke partijen in Almere wethouder Tjeerd Herrema steunen om maandag te beginnen met het kappen van bomen. De communicatie had wel beter gekund, maar dat is geen reden om de werkzaamheden uit te stellen, zo vinden zij. De PVV daarentegen is het niet eens met de gang van zaken. Daarom wordt op verzoek van de PVV het onderwerp volgende week op de politieke markt besproken. 'Intens zonde' Anton Contant van het Burgercollectief Almere-Floriade laat weten weinig hoop te hebben op een opschorting van de kap. "Er is nog geen reactie van de gemeente gekomen op de mail die gestuurd is, wij horen niks van ze. Als burger sta je met lege handen". Contant noemt het "intens zonde dat de prachtige natuur op het Weerwatereiland hierdoor verdwijnt".  'Wel geïnformeerd' De ondernemers en omwonenden rond het Weerwatergebied zijn wel degelijk geïnformeerd over de bomenkap op het vogeleiland. Dat zou gebeurd zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 29 november in de Schouwburg. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente  laat verder weten dat er maandag inderdaad wordt begonnen met het rooien van bomen op het Weerwatereiland. Hiervoor is een ontheffing van de Flora- en Faunawet en van de Boswet verkregen, waardoor de kapwerkzaamheden nu kunnen beginnen.
Almere 23 december 2016
De gemeente Almere moet snel orde op zaken stellen bij de gemeentelijke organisatie van de Floriade. De inmiddels ingezette verbeteringen moeten voortvarend worden uitgevoerd. Dat zeggen meerdere politieke partijen in de Almeerse gemeenteraad in reactie op een kritisch rapport over die organisatie. Volgens dat rapport, opgesteld door adviesbureau AT Osborne , wordt er onvoldoende leiding gegeven, worden deadlines niet gehaald en loopt de Floriade-organisatie steeds vaker achter de feiten aan. In een telefonische rondgang van Omroep Flevoland zeggen de meeste partijen dat ze die kritiek herkennen en vinden dat het nu de tijd is om veranderingen door te voeren. De VVD zegt bijvoorbeeld, dat 2017 "het jaar van de waarheid" wordt. De coalitiepartijen vertrouwen er op dat de problemen op tijd worden opgelost om de Floriade in 2022 te kunnen organiseren. De PVV en de SP hebben daar geen vertrouwen in. Zij noemen de conclusies uit het rapport "uitermate zorgelijk" en denken niet dat het nog op tijd goed komt.
Almere 22 december 2016
De manier waarop de gemeente Almere nu bezig is met de realisatie van de Floriade schiet aan een hoop kanten tekort. Dat is de conclusie van een bureau dat is ingeschakeld om de gemeentelijke organisatie door te lichten. Achter de feiten aan Het adviesbureau, AT Osborne , is erg kritisch over de gang van zaken op het stadhuis. Er wordt onvoldoende leiding gegeven, deadlines worden niet gehaald en de Floriade-organisatie is geleidelijk achter de feiten aan gaan lopen. “Er is nog (krap) voldoende ruimte om in te lopen, maar de tijd dringt!” zo waarschuwen de onderzoekers. Eén van de oorzaken is dat de functie van programmadirecteur binnen een jaar door vier verschillende personen is vervuld. Gebrek aan overtuiging Er wordt een beeld geschetst waarin naar voren komt dat er bij betrokken ambtenaren gebrek aan overtuiging heerst. Ook zou er geen teamverband zijn. “Ik concentreer me vooral op mijn eigen taak en ik merk wel wat er voor de rest gebeurt”, is volgens de onderzoekers vaak de gedachte. AT Osborne waarschuwt dat er richting de buitenwereld een hoop over de Wereldtuinbouwtentoonstelling wordt beloofd, maar dat dit uiteindelijk niet waargemaakt kan worden. Extra geld Om de problemen aan te pakken, ontkomt de gemeente er volgens het bureau niet aan om meer geld uit te trekken. Het huidige budget voor de Floriade-afdeling op het stadhuis noemen ze ontoereikend. Miljoenenrisico Het kritische Floriade-rapport van AT Osborne is niet de enige tegenvaller voor de gemeente. In een ander rapport dat donderdag naar buiten kwam wordt gewaarschuwd voor de financiële risico’s. Die kunnen 4 miljoen euro hoger uitvallen dan eerder werd verwacht.  Reactie gemeente  De gemeente zegt in een persbericht dat het de ambtelijke programmaorganisatie gaat versterken. Dit betekent dat meer mensen zich met de Floriade bezig gaan houden. Dat niet alles op schema loopt verrast de gemeente niet. Door de grote wisseling van programmadirecteuren, in één jaar werd deze functie door vier verschillende mensen vervuld, heeft de organisatie vertraging opgelopen. Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de uitkomsten van het rapport in het nieuwe jaar met de gemeenteraad.
Almere 22 december 2016
Het risico dat de gemeente Almere loopt bij de Floriade valt vier miljoen euro hoger uit dan eerder gedacht, namelijk geen 7 maar 11 miljoen euro. Dat blijkt uit de zogenoemde ' stoplichtrapportage ' die de gemeenteraad twee keer per jaar inzicht moet geven over de voortgang van de Wereldtuinbouwtentoonstelling, die in 2022 wordt gehouden in Almere.  Door middel van een uitgebreide analyse is nagegaan hoeveel risico de gemeente kan lopen als bepaalde zaken bij de Floriade anders lopen dan verwacht. Het verhoogde risico zit voornamelijk in de programmaorganisatie die nog niet voldoende op orde is. Ook bestaan er nog onzekerheden rondom de bijdragen van partners, zoals de provincie en het Rijk.  Na de kerstvakantie wil het college van burgemeester en wethouders met de raad in gesprek over de uitkomsten van het rapport.
Almere 12 december 2016
Een informatiebijeenkomst over de verbreding van de A6 in Almere trok maandagavond zeker 150 belangstellenden.  Omdat het gedeelte van de A6 tussen de Hollandse brug en de Havendreef klaar is, begint Rijkswaterstaat volgend jaar met de volgende fase. Het gaat om het deel van de snelweg tussen de Havendreef en Almere Buiten-Oost.  De weg wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken. De A6 wordt ter hoogte van het Weerwater verlaagd en busstation 't Oor wordt verplaatst. Daarnaast krijgt het toekomstige Floriade-terrein zijn eigen ontsluitingswegen. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de start van de Floriade in 2022 klaar zijn. Tijdens de informatieavond waren ook de provincie Flevoland en de gemeente Almere aanwezig. Zij gaven tekst en uitleg over onder meer de aanpassingen bij de Hogering en de verbreding van de Waterlandse weg.
Almere 8 december 2016
Waar het precies fout ging met het onteigenen van camping Waterhout blijft geheim. De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema vindt het niet netjes tegenover externe partijen om het geanonimiseerde feitenrelaas vrij te geven. Ook zou de informatie te veel een kijkje in de keuken van de gemeente Almere geven. Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad het feitenrelaas. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Ook wordt de raad bijgepraat over de gesprekken die de gemeente voert met jachthaven Haddock. De camping en de jachthaven liggen in het gebied van de toekomstige Floriade.  Moeizaam Met beide partijen verlopen de gesprekken moeizaam. Haddock mag blijven, maar gesprekken over woningbouw om innovatieplannen van de eigenaar te financieren, liepen spaak.  Camping Waterhout moet vertrekken uit het gebied om ruimte te maken voor uiteindelijke woningbouw voor de Floriadewijk, vindt de gemeente.  Wat ging er ook alweer mis met de onteigeningsprocedure? Herrema heeft het besluit tot onteigenen inmiddels al drie keer aan de gemeenteraad moeten voorleggen. De laatste keer omdat de gemeente het onteigeningsbesluit aan de drie eigenaren van Waterhout had moeten sturen, maar dat alleen aan de camping had gedaan. Dat is een vormfout. Ook werden er cijfers door elkaar gehaald als het gaat om de hoeveelheid vierkante meters die moeten worden onteigend. Deze fouten hadden voorkomen kunnen worden als de gegevens vooraf door Rijkswaterstaat waren gecontroleerd. Dat is ook gebruikelijk, maar externe adviseurs oordeelden dat er geen noodzaak voor was. Dat bleek onjuist te zijn. Wethouder Herrema liet daarop door de gemeentesecretaris onderzoeken hoe het fout heeft kunnen gaan.
Almere 3 december 2016
De boten die in jachthaven Haddock liggen op het toekomstige Floriadeterrein, moeten tijdens de Floriade weg. De Floriade BV heeft dan het alleenrecht op de haven, dat laat wethouder Tjeerd Herrema weten. Op dit moment onderhandelen de jachthaven en de gemeente Almere over de rol van de jachthaven in de Floriadeplannen. Die onderhandelingen verlopen allerminst soepel. De jachthaveneigenaar heeft deze week het vertrouwen in de wethouder opgezegd. Herrema zegt daarover:  “We hebben een stoplichtrelatie die nu even op rood staat. Er ligt nog een uitnodiging voor een gesprek en dat wil ik graag met hem voeren. De deur staat open.” Met de eigenaren van bootjes in de haven wil de wethouder ook gaan praten. Op dit moment zijn de booteigenaren zich aan het verenigen. Als er een bestuur is of een afvaardiging, wil de wethouder om de tafel om te bespreken wat de gemeente kan doen voor de pleziervaart tijdens de Floriade.
Almere 30 november 2016
Amateuristisch, een grote puinhoop en geen regie. Dit zijn een paar van de verwijten van Philippe van Thiel van jachthaven Haddock aan het adres van wethouder Tjeerd Herrema over zijn Floriade-beleid. De Almeerse ondernemer wil niet meer met de wethouder praten omdat hij er geen enkel vertrouwen in heeft dat die het Floriade-dossier tot een goed einde zal brengen. Haddock ligt op het terrein waar in 2022 de Floriade gehouden gaat worden. Anders dan camping Waterhout en wokrestaurant Atlantis, hoeft de jachthaven niet weg. Haddock wordt ingepast in de plannen van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Al maanden geen overleg Volgens Van Thiel liggen de gesprekken hierover al meer dan een jaar stil. Anders dan de voorgaande wethouders komt Herrema volgens hem afspraken niet na en is het niet mogelijk tot een definitief plan te komen. Van Thiel zegt daardoor niet verder te kunnen met de ontwikkeling van zijn bedrijf. Hij ziet door de aanhoudende onduidelijkheid ook zijn inkomsten teruglopen. Onder de ligplaatshouders heerst onrust en mensen zeggen bijvoorbeeld hun bij Haddock geplande bruiloft af. Geen regie door wisselende ambtenaren Van Thiel vindt dat wethouder Herrema geen regie heeft over de ambtenaren die zich met de Floriade bezighouden. De wisseling van ambtenaren is groot, waardoor telkens iemand anders met de ondernemer in gesprek gaat en eerdere beloftes niet worden nagekomen. Wethouder Tjeerd Herrema wil niet op de kritiek van Haddock reageren.
Almere 29 november 2016
Ruim 200 Almeerders hebben dinsdagavond een bewonersavond bezocht over de Floriade. Het evenement is voor veel Almeerders nog een ver-van-je-bed-show en er zijn veel vragen. Zo maken omwonenden zich zorgen over hun uitzicht en andere mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Ook vragen bewoners zich af of de Floriade in 2022 er wel komt, omdat ze nog maar weinig resultaten zien.  De gemeente had samen met Rijkswaterstaat, Floriade BV en de provincie een informatiemarkt opgezet. Vragen die niet ter plekke konden worden beantwoord, worden binnen een week behandeld, zo belooft de organisatie. In 2022 komt de Floriade naar Almere. Het evenement zal 93 miljoen euro kosten.
Almere 24 november 2016
De Almeerse gemeenteraad is er niet van overtuigd dat wethouder Tjeerd Herrema genoeg regie heeft over de voorbereidende werkzaamheden van de Floriade. Tijdens de Politieke Markt donderdagavond stelde een aantal fracties dan ook kritische vragen aan de wethouder over zijn rol in de fouten die zijn gemaakt met de onteigeningsprocedure van camping Waterhout. De gemeente wil dat de camping plaatsmaakt voor de Floriade. Wethouder niet ingelicht Herrema legde aan de raad uit hoe het kan dat er een grote vertraging is ontstaan bij de onteigening van Waterhout. De gemeente wil de grond van de camping in handen krijgen voor de verbreding van de A6 en een afslag naar het Floriade-terrein. Door de vertraging kan dit ruim drie miljoen euro extra kosten. Volgens Herrema ligt de fout in het feit dat er geen zogenoemde voortoets is uitgevoerd. Als dit wel was gebeurd dan was duidelijk geworden dat er schrijffouten in de stukken stonden en dat het onteigeningsvoorstel niet aan de juiste mensen is gestuurd. De wethouder zegt dat het advies om de voortoets niet uit te voeren afkomstig is van externe adviseurs die de gemeente hiervoor in de arm heeft genomen. Naast dit verkeerde advies was Herrema er ook niet van op de hoogte dat de voortoets niet werd gedaan, hij ging er vanuit dat dit wel zou gebeuren. Niet aan verwachtingen voldaan Vooral de PVV, SP, ChristenUnie en VVD begrijpen niet dat er zo veel fouten zijn gemaakt. Zij vragen zich af in hoeverre wethouder Herrema zich actief op de hoogte heeft laten houden van de procedure. Zeker ook omdat er eerder fouten zijn gemaakt door de afdeling die zich met de Floriade bezighoudt. Herrema zegt dat de twee externe adviesbureaus die zijn ingehuurd niet aan de verwachtingen hebben voldaan en dat gekeken wordt of zij aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte fouten. Om welke adviesbureaus het gaat, wil de wethouder desgevraagd niet zeggen. Boetekleed Wethouder Herrema gaf tijdens de vergadering aan volledig politiek verantwoordelijk te zijn voor de ontstane fouten. Hij zegde de raadsleden toe in december met een feitenrelaas te komen waaruit duidelijk moet worden of en hoe hij zich heeft bemoeid met de onteigeningsprocedure.
Almere 22 november 2016
Het college van burgemeester en wethouders in Almere informeert de raad niet voldoende over de voortgang en planning van de Floriade. Dat zegt de Volggroep Floriade. Een team dat is ingesteld door de gemeenteraad om kritisch te volgen of de uitvoering van het project wel goed gaat. De Volggroep moet ook bijhouden of het college de gemeenteraad wel goed informeert. De Almeerse raad zou twee keer per jaar een rapportage krijgen over de voortgang en de risico's van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Maar dat is nog niet gebeurd. De voorzitter eist dat de raad uiterlijk 15 december een update krijgt.
Almere 18 november 2016
De eigenaren van camping Waterhout in Almere zijn ontevreden over de conclusie van de klachtencommissie van de gemeente Almere. De commissie gaat volgens hen volledig voorbij aan de afspraak dat de gemeente en de camping de inpassing samen zouden onderzoeken. De klachtencommissie concludeerde dat de gemeente integer heeft gehandeld tijdens de gesprekken over inpassingen van de camping op het toekomstige Floriade-terrein. De campingeigenaren dienden een klacht in tegen de handelswijze van de gemeente. De eigenaren waren lang in de veronderstelling dat de camping op het evenemententerrein zou worden ingepast. Vervolgstappen Sander Fokkens, een van de eigenaren, laat weten zich te beraden over vervolgstappen. De eigenaren zouden nu naar de Gemeentelijke Ombudsman kunnen stappen. Fokkens laat een besluit hierover afhangen van de uitkomst van een vervolggesprek over de verhuizing van de camping. Hoe zat het ook al weer? De gemeente beloofde in december een tekening te maken met daarop een inpassingsmogelijkheid. Maar tijdens een daarop volgend gesprek in februari, werden de eigenaren overrompeld door het bericht dat er geen ruimte meer is voor het kampeerterrein.  Niet veel later kregen de eigenaren toch een tekening in handen, waaruit volgens hen zou blijken dat inpassing wel mogelijk was. De tekening zou bewust zijn achtergehouden, claimden de eigenaren.  De klachtencommissie concludeert nu dat uit niets blijkt dat een tekening bewust is achtergehouden. Het ging slechts om een werktekening. Wel had de gemeente al in de uitnodiging voor het gesprek in februari kunnen aangeven dat inpassing niet lukt. De gemeente heeft onderschat wat de impact van het nieuws bij de eigenaren zou zijn, zo concludeert de commissie. De gemeente biedt haar excuses aan voor de onduidelijkheid. In de toekomst belooft de gemeente rekening te houden met de gevoeligheden.
Almere 18 november 2016
Het bestemmingplan voor de Floriade is nog te onduidelijk. Dat bleek donderdagavond op de Politieke Markt in Almere. Verschillende fracties hebben vragen over wat er na de tuinbouwtentoonstelling met het gebied gebeurt.   Er is vooral onduidelijkheid over de maximale hoogte van de gebouwen die in het gebied mogen komen. In het bestemmingsplan stelt wethouder Herrema dat gebouwen niet hoger mogen zijn dan 60 meter. Dat vinden alle fracties in de raad te hoog. Volgens Herrema hoeft niemand bang te zijn voor een 'Manhattan aan het Weerwater'. Het college wil het terrein niet laten volbouwen met torenflats, zegt de wethouder. De VVD vindt dat het plan onvoldoende duidelijk beschrijft wat er na de tuinbouwtentoonstelling dan wel gebouwd mag worden. Fractievoorzitter Miranda Joziasse wil in het bestemmingsplan kunnen zien waar exact wat gebouwd mag gaan worden. De wethouder heeft toegezegd dat hij zijn plannen duidelijker op papier zal zetten.
Almere 14 november 2016
De VVD en PvdA in Almere willen de specialisten die de gemeente heeft ingehuurd voor de onteigening van camping Waterhout aansprakelijk stellen. In het dossier zijn meerdere fouten gemaakt, waardoor er vertraging is ontstaan. Die kan leiden tot extra kosten voor de gemeente. De gemeente moet namelijk een deel van de te onteigenen grond voor november 2018 overdragen aan Rijkswaterstaat. Die kan dan tegelijk met de verbreding van de A6 zorgen voor de aanleg van een afslag naar het Floriade-terrein. Als dit niet lukt, bestaat de kans dat Almere moet opdraaien voor de extra kosten, oplopend tot maximaal 3,5 miljoen. Rijkswaterstaat laat weten er alles aan te doen om dat te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld de planning worden aangepast. Ook kan er een tijdelijke weg om het terrein van de camping worden aangelegd. Onduidelijke communicatie Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema sprak vorige week nog over drie maanden vertraging. In een brief aan de gemeenteraad die net voor het weekend werd gepubliceerd, heeft hij het over zeven tot acht maanden. De Floriade-organisatie wordt nu doorgelicht om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer fouten van dit kaliber worden gemaakt. De meeste raadsfracties wachten de uitleg van de wethouder af over hoe het allemaal zo mis kon gaan. Dat gebeurt binnenkort op de Politieke Markt. De partijen nemen wel stevige woorden in de mond over de kwestie, zoals 'zeer betreurenswaardig', 'dieptreurig', 'kapitale fouten' en 'ernstige zorgen'. De gemeente zet nu alles op alles om er met de camping uit te komen. Er komt een aanbod richting Waterhout voor een verhuizing naar Almere Haven.
Almere 11 november 2016
De fouten die de gemeente Almere heeft gemaakt bij het onteigenen van camping Waterhout leiden tot een grotere vertraging dan eerder gedacht: zeven tot acht maanden. Mocht de camping uiteindelijk ook nog tegen de grondverwerving een cassatieberoep instellen bij de rechter, dan krijgt Almere met een jaar vertraging te maken. Dat kost de gemeente dan maximaal drie miljoen euro extra. Dat blijkt uit het  raadsvoorstel  dat binnenkort op de politieke markt wordt behandeld. De gemeente wil dat de camping plaatsmaakt voor de Floriade. Planning nu wel heel krap De onteigeningsprocedure was erop gericht dat de gemeente de grond per januari 2018 in handen zou hebben. Door de gemaakte fouten wordt dit zeven tot acht maanden later. Vorige week zei wethouder Tjeerd Herrema nog tijdens een persconferentie dat het twee tot drie maanden extra tijd ging kosten. De planning is nu voor de gemeente wel heel krap geworden. De gemeente moet een deel van de grond namelijk voor augustus 2018 overdragen aan Rijkswaterstaat. Die kan dan tegelijk met de verbreding van de A6 zorgen voor de aanleg van een afslag naar het Floriade-terrein. Als dit niet lukt, moet de gemeente opdraaien voor de extra kosten. Die kunnen oplopen tot drie miljoen euro. Cassatie kost Almere miljoenen De deadline van augustus 2018 haalt Almere niet als de camping uiteindelijk een cassatieberoep instelt. De gemeente heeft dan ook een groot belang om er uit te komen met de camping. Er komt een bod richting Waterhout voor een verhuizing naar Almere Haven.
Almere 10 november 2016
Zo’n 30 tot 40 Almeerders zijn donderdagavond met raadsleden in gesprek gegaan over het Floriadegebied. De gemeenteraad moet binnenkort een beslissing nemen over het bestemmingsplan voor het terrein. Het gaat dan niet zozeer over de Floriade zelf, maar vooral over wat er na die tijd met het gebied gaat gebeuren. Zo is het de bedoeling dat er honderden woningen komen. Daar werden door verschillende aanwezigen kritische opmerkingen over gemaakt. Zo is er onvrede over het feit dat een klein percentage van de bebouwing zestig meter hoog mag worden. Voorstanders van de toekomstige ontwikkeling van het gebied waren er ook. Zij beklaagden zich over het negatieve imago dat de Floriade de afgelopen jaren in hun ogen heeft gekregen.
Almere 8 november 2016
Camping Waterhout is bereid na te denken over een verhuizing naar Almere Haven. De gemeente Almere heeft daarvoor een plek bij het surfstrand aan het Gooimeer in gedachten. Volgens campingeigenaar Fokkens is dat een mooie plaats, met veel recreatiemogelijkheden. Bovendien zitten er café's en restaurants om de hoek, in de havenkom. Als nadelen noemt Fokkens de kans op blauwalg in zomer en de koude wind die over het water komt. De campingeigenaar wacht nu op een zakelijk voorstel van de gemeente. Camping Waterhout zit al jaren aan het Weerwater in Almere Stad, maar moet daar weg in verband met de Floriade. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt in 2022 gehouden.
Almere 5 november 2016
'Verschrikkelijk onhandig', 'ongelooflijk amateuristisch' en 'knullig', zo reageren diverse gemeenteraadsfracties uit Almere op het nieuws dat er weer fouten zijn gemaakt bij het onteigenen van camping Waterhout. Toch houdt een meerderheid in de gemeenteraad vertrouwen in de aanpak van wethouder Tjeerd Herrema van de Floriade. Herrema maakte vrijdag bekend dat er voor de tweede keer fouten zijn gemaakt bij het onteigenen van de camping aan het Weerwater. De gemeente wil dat de camping plaatsmaakt voor de Floriade.  Partijen houden vertrouwen in wethouder VVD-fractievoorzitter Miranda Joziasse noemt de gemaakte fouten "verschrikkelijk onhandig", maar volgens haar zijn die niet te wijten aan wethouder Herrema. Zij is wel bang dat de gemaakte fouten zorgen voor imagoschade voor de Floriade.  Jan Lems van de grootste collegepartij D66 noemt de fouten "in één woord: knullig." Volgens hem verwacht je die niet als je dure externe adviseurs voor een dubbele check inhuurt. Lems denkt dat die nog wel een schadeclaim kunnen verwachten. Ook verwacht hij dat de bezem door de Floriade-organisatie gaat. Hij maakt zich zorgen over de vertraging, maar gaat ervan uit dat Herrema nog 'in control' is. Ook PvdA, CDA, GroenLinks en Leefbaar Almere hebben daar vertrouwen in. "Herrema verschuilt zich achter zijn ambtenaren" De PVV, de grootste partij in de gemeenteraad, stoort zich eraan dat de wethouder zich verschuilt achter zijn ambtenaren. "Die geeft hij de schuld, maar Herrema is zelf verantwoordelijk", aldus fractievoorzitter Toon van Dijk. "Hij stuurt ambtenaren kennelijk niet goed aan. Het is aan hem om ervoor te zorgen dat de fouten binnen de perken blijven." Wat de PVV betreft heeft Herrema 'zijn laatste centje versnoept.' "Hij is geen aanwinst voor onze stad." Ook de SP vraagt zich af of het college van burgemeester en wethouders het Floriade-dossier nog wel in de hand heeft. De vertraging die nu ontstaat, kan volgens fractievoorzitter Ans DeSumma miljoenen gaan kosten. "Het bevestigt mij in het idee dat we moeten stoppen met die onzin", aldus DeSumma.  Vormfouten kosten mogelijk miljoenen Door vormfouten in de procedure moet de gemeenteraad nu voor de derde keer het besluit nemen om camping Waterhout te onteigenen. Dat zorgt voor drie maanden vertraging die mogelijk ook geld gaat kosten. De gemeente moet namelijk een deel van de grond van de camping voor augustus 2018 overdragen aan Rijkswaterstaat. Hierdoor kan Rijkswaterstaat bij de verbreding van de A6 zorgen voor de aanleg van een afslag naar het Floriade-terrein. Als dit niet tegelijk kan gebeuren, moet de gemeente opdraaien voor extra kosten. Die kunnen oplopen tot ruim drie miljoen euro. De fouten in de procedure werden door Rijkswaterstaat ontdekt. Wethouder Herrema maakt zich zorgen over de kwaliteit van het werk van de gemeentelijke ambtenaren die zich met de Floriade bezighouden. Hij heeft de verantwoordelijk gemeentesecretaris gevraagd maatregelen te nemen en de gemeentelijke projectdirecteur van de Floriade de opdracht gegeven een uitgebreide risico-analyse te maken. Ook heeft hij een extern bureau de opdracht gegeven een organisatieonderzoek te doen.
Almere 4 november 2016
De gemeente Almere heeft opnieuw fouten gemaakt bij het onteigenen van camping Waterhout in Almere om plaats te maken voor de Floriade. Het besluit om de camping te onteigenen moet daardoor voor de derde keer worden genomen door de gemeenteraad. Dat zorgt voor flinke vertraging en mogelijk financiële schade.  Vormfout De gemeente had het besluit om te onteigenen aan de drie eigenaren van Waterhout moeten sturen maar heeft dat alleen aan de camping gedaan. Dat is een vormfout. Ook zijn er in de plannen cijfers door elkaar gehaald als het gaat om de hoeveelheid vierkante meters die moeten worden onteigend. De fouten werden door Rijkswaterstaat ontdekt. Het besluit om te onteigenen moest al eerder opnieuw worden gedaan door een administratieve fout. Boete De vertraging kan ook financiële gevolgen hebben voor Almere. De grond van de camping is nodig voor de verbreding van de A6 en een afslag van de weg naar het Floriade-terrein. Als de gemeente de grond niet op tijd heeft aangekocht, moet Almere een boete betalen aan Rijkswaterstaat die kan oplopen tot ruim 3 miljoen euro. De gemeente Almere is nog wel in overleg met de camping om te verhuizen naar Almere Haven .  Onderzoeksbureau Wethouder Herrema maakt zich zorgen over de kwaliteit van het werk van de ambtenaren die aan het Floriade-dossier werken. Een onderzoeksbureau doet daar al enige tijd onderzoek naar. Volgens Herrema mogen dergelijke fouten niet meer voorkomen en moet de gemeentesecretaris maatregelen nemen.
Almere 1 november 2016
Boze waterrecreanten van het Weerwater in Almere hebben dinsdag de belangenvereniging Haddock Watersport Recreanten opgericht. Ze willen antwoord op de vraag of ze wel of niet weg moeten door de komst van de Floriade in 2022.  Slechte communicatie  Er kwamen ongeveer honderd leden naar de oprichtingsvergadering. Het gaat om mensen die een bootje en een ligplaats in jachthaven Haddock hebben. Al jaren verkeren ze in onzekerheid of ze er mogen blijven. Ze verwijten de gemeente slechte communicatie. Grimmige sfeer Wethouder Tjeerd Herrema was ook aanwezig en gaf een presentatie. Tijdens de avond ontstond een grimmige sfeer. De aanwezigen kregen van de wethouder veel informatie over de Floriade maar geen antwoord op die ene prangende vraag: kan ik hier blijven liggen met mijn bootje?  Prangende vraag niet beantwoord "We krijgen biologieles maar u geeft geen antwoord op de vraag," riep een aanwezige tegen de wethouder. Herrema kon op zijn beurt alleen maar zeggen dat de gemeenteraad moet besluiten over de toekomst van de jachthaven en zijn leden.  De eigenaar van jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, begreep de emoties van zijn klanten. "Er moet nu wel hard aan getrokken worden om wat te bereiken. Ik ben heel positief over de oprichting van deze vereniging, dat is een enorme steun in de rug."
Almere 29 oktober 2016
Het duurt nog drie weken voor camping Waterhout duidelijkheid krijgt over een ingediende klacht tegen de gemeente Almere. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft langer de tijd nodig om tot een oordeel te komen. Dat heeft de commissie in een brief laten weten aan de eigenaren van de Almeerse camping. Inzet van de hoorzitting was een tekening. Eind vorig jaar beloofden ambtenaren een schets te laten maken. Daarop zou een mogelijke inpassing van de camping op het toekomstige Floriadeterrein worden ingetekend. Waterhout beweert dat de tekening bewust is achtergehouden.  Januari Tijdens een afspraak in januari kregen de eigenaren geen tekening te zien. Die zou er volgens de ambtenaren niet zijn. De ambtenaren gaven volgens de campingeigenaren aan dat inpassing niet mogelijk was. Enkele maanden later kreeg Camping Waterhout alsnog een inpassingstekening onder ogen, gedateerd op januari 2016. Tegenhouden Fokkens wil er via de hoorcommissie achter komen of de tekening bewust is achtergehouden. Inmiddels is een onteigeningsprocedure gestart voor een deel van de camping. De eigenaresse probeert dit koste wat kost tegen te houden.
Flevoland 19 oktober 2016
Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft woensdagmiddag de zogenoemde Kaart van Flevoland overhandigd aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Het gaat om een lijst van projecten die volgens VNO-NCW extra aandacht moeten krijgen om de economische groei in Flevoland te versnellen. De lijst omvat onder meer het vliegveld Lelystad, de verbreding van wegen en de aanleg van buitendijkse haven bij Urk. Volgens de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, gaat Flevoland een groeiperiode tegemoet. Dat is vooral te danken aan Lelystad Airport en de Floriade 2022. Die zouden meer bedrijven naar de provincie trekken en daardoor komen er ook meer banen.
Almere 7 oktober 2016
Het strandgebied van Almere Haven is als alternatieve locatie aangeboden aan camping Waterhout. Dat zegt wethouder Tjeerd Herrema. Waterhout ligt nu op de plek van het toekomstige Floriade-gebied en de gemeente wil dat de camping verhuist.  Het is voor het eerst dat er een alternatieve locatie bekend wordt gemaakt. De camping heeft altijd aangegeven dat de gemeente meerdere locaties heeft aangeboden, maar dat geen enkele plek geschikt was. De campingeigenaren blijven het liefst aan het Weerwater. Mocht Waterhout niet verhuizen naar Haven, dan wil Herrema dat er zich een andere camping vestigt aan de kust. Hij wil het strandgebied en het centrum van Almere Haven de komende jaren nieuw leven in blazen. Het winkelcentrum kampt met een leegloop aan winkels.
Almere 7 oktober 2016
Er mogen flats komen in de toekomstige stadswijk Floriade en rond het Weerwater in Almere. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De flatgebouwen in dit deel van Almere mogen 60 meter hoog worden.  Deze bouwhoogte is toegestaan in vijf procent van het gebied. Voor het overige deel geldt een maximum hoogte van 16 meter. In de nieuwe wijk komen onder meer woningen, kantoren en winkels. Die mogen alvast worden gebouwd in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden.  Het voorlopige bestemmingsplan wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. Ook Almeerders kunnen reageren op het plan, door een zienswijze in te dienen. De PVV heeft al laten weten het niet eens te zijn met het voornemen van de bouwhoogte. De partij vreest dat 'Almeerders aan het Weerwater te maken krijgen met hoge torens voor hun neus.'
Almere 14 september 2016
De eerste editie van het gratis muziekfestival GROW in Almere moet zo'n 1500 bezoekers trekken. Over 5 jaar moet dat aantal gegroeid zijn naar 10.000. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Die heeft twee maanden geleden een motie aangenomen waarin het stadsbestuur werd gevraagd om concrete doelstellingen van het festival. Urban Greeners GROW wordt komend weekend gehouden op het Atlantisstrand, aan de oever van het Weerwater. Het festival wordt georganiseerd door de Urban Greeners . Dat is een groep jongeren die allerlei activiteiten ontplooit in de aanloop naar de de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022.  Artiesten  Mr. Polska, Boeboe, Donnie en Cho treden 17 en 18 september op. Naast muziek zijn er ook allerlei activiteiten rondom duurzaamheid. GROW  moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. Het is de bedoeling dat dit gratis festival jongeren tussen de 18 en 30 jaar bij de Floriade betrekt.
Almere 8 september 2016
De gemeenteraad van Almere heeft donderdag opnieuw besloten dat er begonnen kan worden met de onteigeningsprocedure voor een deel van  camping Waterhout . De gemeente heeft de grond nodig voor de aanleg van het Floriade-terrein van 2022 aan het Weerwater. De raad nam het besluit al voor het zomerreces, maar door een 'administratieve fout' werd het verkeerde perceel in het besluit opgenomen. Wethouder Tjeerd Herrema liet donderdagavond tijdens de politieke markt weten dat het niet had mogen gebeuren. Voor een zorgvuldige procedure moest het besluit opnieuw door de raad. Volgens wethouder Herrema is de gemeente nog steeds in gesprek met de eigenaar van de camping om tot een andere oplossing dan onteigening te komen.
Almere 8 september 2016
De gemeente Almere heeft een nieuwe projectdirecteur aangenomen voor de Floriade 2022. Remko Schnieders gaat leidinggeven aan de gemeentelijke taken die bij de organisatie komen kijken. Hij zal nauw samenwerken met de Floriade B.V., dat het merendeel van de voorbereidingen op zich neemt.  Schnieders is de vierde ambtenaar in een jaar tijd die het project namens de gemeente aanstuurt. Hij neemt het stokje over van Wilfred Lieste, de adjunct-directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Lieste nam de taak tijdelijk waar omdat de vorige projectdirecteur ziek was .  Schnieders begint over een kleine maand. Hij was de laatste jaren directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied. Ook heeft hij in het verleden meegewerkt aan de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam.
Almere 6 september 2016
De gemeenteraad van Almere moet donderdag opnieuw besluiten of er gestart kan worden met de onteigeningsprocedure voor een deel van Camping Waterhout . De raad deed dit al voor het zomerreces, maar door een 'administratieve fout' is het verkeerde perceel in het besluit opgenomen. Het deel van de camping dat de gemeente wil onteigenen heeft nummer 6403, en niet 5403 zoals nu is besloten. Het foutieve perceel is te vinden in de Hoornstraat in Stedenwijk. Er staan vier woonhuizen op. Daarom legt het college van burgemeester en wethouders het voorstel om over te gaan tot onteigening opnieuw voor. Het college spreekt zelf van een 'verschrijving'. In principe zouden ambtenaren de fout kunnen aanpassen in de papieren, maar dat vindt het college onwenselijk. Omdat het belang van het besluit zo groot is, moet de gemeenteraad zich nog eens over de materie buigen.
Almere 7 juli 2016
Utopia-eiland behoudt zijn groene karakter en wordt niet volgebouwd. Dat zei wethouder Tjeerd Herrema gisteravond op de Politieke markt. Daar lichtte hij zijn plannen voor de Floriade van 2022 toe. Op het eiland is ruimte voor een boulevard en aangrenzend kunnen wat gebouwen komen. Op het zogenoemde Weerwater-eiland kan wel worden gebouwd. In een plan van jachthaven Haddock is er wel sprake van grootschalige woningbouw op het Utopia-eiland, maar de wethouder wil daar dus niets van weten. 'Utopia is groen en dat blijft groen. Dat hebben we beloofd en daar houden we ons aan'. De uitbater van de jachthaven en de wethouder staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. Herrema zegt dat hij hoopt er toch nog uit te komen met Haddock. Hij is bereid de kosten voor het maken van het Haddock-plan te betalen.  De gemeenteraad wacht af wat er uit verdere gesprekken van de wethouder met Haddock komt. Daarna worden de plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 verder uitgewerkt. Noot van de redactie: Eerder schreven we dat er helemaal niet gebouwd werd, maar er is wel degelijk bebouwing gepland op het Utopia eiland.
Almere 1 juli 2016
Een meerderheid van de gemeenteraad in Almere lijkt groen licht te willen geven aan de onteigening van een deel van camping Waterhout. Dat bleek donderdagavond tijdens de politieke markt. Een deel van de grond waar de camping nu nog is gevestigd, heeft de gemeente nodig om de verbreding van de A6 mogelijk te maken. De gemeente moet de benodigde grond uiterlijk op 1 augustus 2018 beschikbaar stellen aan Rijkswaterstaat zodat de werkzaamheden op tijd kunnen beginnen. De gemeenteraad stemt volgende week officieel over de onteigeningsprocedure.
Almere 30 juni 2016
De oppositie in de gemeenteraad in Almere maakt zich grote zorgen over de leningen die het stadsbestuur aan de Floriade BV wil verstrekken. Burgemeester en wethouders willen tot 30 miljoen euro lenen aan de Floriade BV. Op deze manier kan de BV haar activiteiten financieren. Volgens oppositiepartijen worden de financiële risico's van de gemeente door de lening nog groter. De gemeente is tot nu toe de enige aandeelhouder. Als de Floriade BV straks niet in staat is om haar leningen terug te betalen, is Almere daar verantwoordelijk voor. Volgens wethouder Mark Pol zal de gemeente de komende jaren de inkomsten en de uitgaven van de BV nauwlettend in de gaten houden. Juist omdat de gemeente aandeelhouder is, kan Almere ingrijpen als dat nodig is, meent Pol. Het college heeft de Floriade op onderdelen aangepast met als doel dat mensen vaker het evenement gaan bezoeken. De programmering is uitgebreid met onder meer concerten in de avond. Ook wordt extra geld geïnvesteerd in bijzondere en dure planten en bomen. Het is voor de tweede keer dat de gemeenteraad over de aangepaste plannen voor de Floriade 2022 praat. Een aantal fracties heeft aangekondigd moties te willen indienen over de plannen. Die moties worden volgende week donderdag besproken. Ook praat de raad dan over de positie van de jachthaven Haddock.
Almere 23 juni 2016
Veel vragen maar nog geen antwoorden over de Floriade tijdens de Politieke Markt in Almere donderdagavond. Daar werden de bijgestelde plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de wereldtuinbouwtentoonstelling besproken.  De raad wil nog veel weten over de oprichting van de Floriade BV, die het evenement in 2022 moet realiseren. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de manier waarop de gemeente met deze BV gaat samenwerken.  Financiële risico's Het gaat daarbij met name over de financiële risico's van het project. De gemeente heeft 10 miljoen euro toegezegd, met een buffer van 7 miljoen om risico's op te vangen. Ook wil de gemeente de Floriade BV maximaal 30 miljoen euro lenen. Een aantal raadsleden vraagt zich af of dit geld ooit wordt terugbetaald. Ze vragen zich verder zich af of een geschat bezoekersaantal van 2 miljoen wel realistisch is.  Geen tijd voor antwoorden Door het grote aantal vragen was er geen tijd meer voor antwoorden van de wethouders Tjeerd Herrema en Mark Pol. Daarom gaat de bespreking volgende week verder. Besloten is ook dat er een aparte bijeenkomst komt over de Floriade-plannen van jachthaven Haddock en de mogelijkheden om al voor het evenement woningen rond het Weerwater te bouwen.
Almere 23 juni 2016
Het stadsbestuur van Almere heeft grote bezwaren tegen het Floriade-plan van jachthaven Haddock aan het Weerwater. Eigenaar Philippe van Thiel van de haven wil zijn bedrijf laten aansluiten op de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. De jachthaven zit in het gebied waar de Floriade moet komen. Wethouder Tjeerd Herrema noemt het plan onrealistisch. Volgens Herrema wil de eigenaar van de jachthaven huizen bouwen in het groen, terwijl dat niet mag. Bovendien zou Van Thiel ruim 400 huizen willen bouwen voordat de Floriade begint, terwijl het de bedoeling is dat er pas na afloop van het evenement woningen in het gebied komen. Volgens Herrema zijn de bezwaren al in april vorig jaar bekend bij de eigenaar van de jachthaven.
Almere 22 juni 2016
Jachthaven Haddock in Almere heeft een eigen plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van het jachthavengebied voor de Floriade. In deze visie is een groene en duurzame jachthaven opgenomen die omringd wordt door een groene stad met moderne woningen waar water en duurzaamheid centraal staan. Eigenaar Philippe van Thiel van de jachthaven hoopt met het plan de vastgelopen onderhandelingen met de gemeente weer op gang te krijgen. De gemeente wil de jachthaven inpassen in de plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Eigenaar voelt zich gegijzeld Van Thiel wilde gemeenteraadsleden woensdag met een presentatie duidelijk maken dat hij zich 'gegijzeld' voelt door de gemeente. Hij praat al drie jaar met het college van burgemeester en wethouders en wil voorkomen dat hij wordt uitgekocht. Mondeling akkoord De jachthaveneigenaar zegt dat hij vorig jaar al een vergaand mondeling akkoord had over zijn plannen met  toenmalige wethouder Henk Mulder. Maar diens opvolger, wethouder Tjeerd Herrema, ziet niets in de visie van Van Thiel. Sindsdien verloopt het contact met de gemeente stroef en liggen de onderhandelingen helemaal stil. De raadsleden luisterden belangstellend naar het verhaal van Van Thiel en wilden vooral horen waarom de onderhandelingen zijn vastgelopen. Dat wist Van Thiel niet precies. PVV en VVD gaven aan delen van het plan zeker interessant te vinden. Wethouder geeft uitleg De gemeenteraad vergadert donderdag weer over de Floriade. Wethouder Herrema zal dan uitleggen waarom hij het plan geen goede zaak vindt.
Almere 22 juni 2016
De eigenaren van camping Waterhout dreigen door hun koppigheid hun bedrijf aan het Weerwater kwijt te raken. Dat beeld schetst het college van burgemeester en wethouders van Almere in gemeentelijke stukken over de onteigening van het zuidelijk deel van de camping. De gemeente en de camping zijn sinds 2012 met elkaar in onderhandeling. De camping ligt op het Floriade-terrein en is te groot om op die plek te kunnen blijven.  Het is voor het eerst dat het gemeentebestuur inzicht geeft in de onderhandelingen. Tot nu toe hield de gemeente alles geheim. Volgens het college willen de campingeigenaren geen inhoudelijke discussie voeren over de verwerving van de grond en het zoeken naar een alternatieve locatie voor de camping. Sinds 2012 heeft Waterhout alle voorstellen van de gemeente afgewezen, aldus het college. Tegemoet komen De gemeente stelt dat zij zich 'flexibel' opgesteld heeft en dat zij bereid is 'om de camping op veel zaken tegemoet te komen'. "Desondanks wil de camping zich niet committeren aan een onderhandelingsresultaat", schrijft het college. Daarom wordt er een onteigeningsprocedure opgestart. Scenario's De partijen onderhandelden de afgelopen vier jaar over drie scenario's: - tijdelijke verkleining van de camping met mogelijkheid tot uitbreiding na de Floriade in 2022 - verplaatsing van de camping naar het Weerwater-eiland - verplaatsing van de camping naar een andere locatie in de stad  Compensatie De voorwaarden die de eigenaren stellen aan het inpassen van de camping op de huidige locatie zijn onhaalbaar, meent de gemeente. De camping stelt inhoudelijk en financieel te hoge eisen. Bij verplaatsing van de camping is de gemeente bereid te praten over een hogere financiële compensatie dan wettelijk verplicht is, maar ook daarover is nog geen overeenstemming bereikt. Is er een oplossing? De gemeente blijft in onderhandeling met de camping tijdens de onteigeningsprocedure. Het liefst ziet het college een minnelijke oplossing. Dat ziet het stadsbestuur somber in. De tijd dringt omdat een onteigeningsprocedure jaren kan duren. Als Almere niet op tijd de grond in handen heeft, kan dit de gemeente miljoenen euro's kosten.  Uiterlijk 1 augustus 2018 moet de grond overgedragen zijn aan Rijkswaterstaat. Die kan daar dan tegelijk met de verbreding van de A6 een ontsluitingsweg voor auto- en busverkeer aanleggen. Als de grond later in handen van de gemeente komt, moet de gemeente dit zelf regelen. Gemeenteraad Binnenkort legt het college het onteigeningsvoorstel voor aan de gemeenteraad. Donderdagavond besluit de raad alvast of een logboek met daarin alle onderhandelingsverslagen geheim wordt verklaard.  Reactie camping De advocaat van de camping heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin stelt de camping dat het niet waar is wat de gemeente schrijft.
Almere 21 juni 2016
Jongeren worden volop bij de Floriade betrokken. Dat belooft directeur Jannewietske de Vries van de Floriade BV. De komende zes jaar moeten jonge mensen meewerken aan het ontwikkelen van 'de stad van de toekomst'. Die wordt gebouwd na het evenement in de vorm van een nieuwe groene stadswijk.  Uit het  onderzoek  van Almere Marktonderzoek Advies in opdracht van Omroep Flevoland blijkt dat de grootste groep niet-kenners bestaat uit Almeerders onder de dertig jaar. Een derde geeft aan nog nooit van de Floriade te hebben gehoord. Ook weten zij vaak niet dat Almere de organisatie in 2022 op zich neemt. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren weet dit niet. Het is volgens De Vries niet zo gek dat jongeren in Almere nog niet zo bekend zijn met de wereldtuinbouwtentoonstelling. De Vries geeft aan dat er tot nu toe nog niet veel is gecommuniceerd. Het is de bedoeling om dit binnenkort volop te gaan doen. Ook worden er allerlei activiteiten gehouden. Zo wordt in september het gratis festival Grow voor jongeren op het toekomstige Floriade-terrein gehouden.
Almere 21 juni 2016
Een meerderheid (54 procent) van de Almeerders staat positief tegenover de organisatie van Floriade in 2022 in de stad. Dat blijkt uit onderzoek van Almere Marktonderzoek Advies, in opdracht van Omroep Flevoland. Waarom zijn mensen positief over de Floriade? 'Als de Floriade er is ben ik 87 jaar. Organiseer het met een rolstoel, dan ga ik ernaartoe. Ik ben gewoon nieuwsgierig.'  'Het vergroot de levendigheid van de stad. Vind het op dit moment een dooie bende. Ik denk dat de Floriade dit ten goede kan laten komen.' Het is een greep uit de reacties van de ondervraagden. Uit een bloemlezing van alle reacties is een top 3 gemaakt: 1. Het zet Almere positief op de kaart 2. Het is een mooi groen evenement 3. Almere wordt er economisch beter van Negatieve reacties zijn er ook Van de ondervraagden is 24 procent negatief over de Floriade in Almere. De meeste zorgen gaan over de kosten. Mensen denken dat die te hoog zijn en dat de burger voor verliezen gaat opdraaien. 'Ik vind het eigenlijk geldverkwistend. Een camping moet weg. Er gaat veel geld in om en Nederlanders kunnen niet calculeren. Het kost altijd veel meer geld dan wordt ingeschat.' 'Er wordt een heel mooi gebied aan het Weerwater verstoord. Het kost veel geld.' De top drie: 1. De hoge kosten 2. Bedrijven zoals de camping verdwijnen 3. Er verdwijnt veel groen in het gebied Zijn Almeerders negatiever geworden? Het lijkt erop dat Almeerders negatiever tegenover de Floriade zijn komen te staan. In een enquête die vorig jaar is gehouden, is mensen gevraagd of ze de Floriade goed en nuttig voor de stad vinden. 62 Procent antwoordde toen 'ja'. Wie kent de Floriade? De naam Floriade doet bij de meeste ondervraagden een belletje rinkelen (81 procent). Iets meer dan een derde van de Almeerders volgt de ontwikkelingen rond het tuinbouwevenement zelfs op de voet. Havenaren zijn opvallend meer geïnteresseerd in de Floriade dan bewoners in andere stadsdelen. Als het gaat om bekendheid onder jongeren dan heeft de organisatie nog wat werk te verzetten. Het grootste percentage niet-kenners bevindt zich onder Almeerders onder de dertig jaar. Een derde geeft aan nog nooit van de Floriade te hebben gehoord. Ook weten zij vaak niet dat Almere de organisatie in 2022 op zich neemt. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren weet dit niet . Staan Almeerders dan wel te trappelen om de Floriade te bezoeken? Het aantal Almeerders dat van plan is een kijkje te nemen op het evenement is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. In 2015 wilde iets minder dan de helft, 48 procent, een kaartje voor de Floriade kopen. Dit jaar is dat aantal toegenomen tot 58 procent. Het aantal twijfelaars is hoog: 20 procent. 22 Procent is heel stellig en zegt de Floriade links te laten liggen. Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Voor de peiling zijn meer dan 500 Almeerders ondervraagd. Daarmee is het onderzoek volgens Almere Marktonderzoek Advies representatief. De Almeerders zijn telefonisch ondervraagd op 15 en 16 juni. Dat is nadat de gemeente Almere de uitwerking van de Floriade-plannen bekend had gemaakt. Wil je daar meer over weten? Klik dan hier .  Alle resultaten vind je hier Onderzoek AMA over Floriade Een overzicht van alle reacties
Almere 20 juni 2016
De gemeenteraad van Almere is door wethouder Tjeerd Herrema voorgelogen. Dat zegt fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV. Aanleiding zijn de uitspraken van de wethouder over de Floriade tegen Omroep Flevoland. Volgens Herrema komt er geen go/no-go-moment meer. Dat betekent dat de gemeenteraad het besluit om de Floriade in 2022 te organiseren, niet meer kan terugdraaien. Volgens de PVV heeft de wethouder in april nog toegezegd dat er over twee jaar een go/no-go-moment is. Volgens de partij kan de raad in 2018 op basis van de stand van zaken op dat moment bepalen of het project doorgaat. Ook de SP is verbaasd over de uitspraken van de wethouder. De toezegging van de wethouder in april werd gedaan na vragen van de partij. 'Wij willen de wethouder aan zijn woorden houden', zegt fractievoorzitter Ans DeSumma. Op Twitter reageert wethouder Herrema Tjeerd Herrema geeft aan dat er geen go/no-go-moment meer is. Hier vind je meer over de Floriade. (redactie: de voice-over in het televisie-item is aangepast. In de versie van 20-6 werd niet toegeschreven naar de politieke partijen die een 'ja' hoorden van Herrema)
Almere 20 juni 2016
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere krijgt 520.000 euro extra voor komende twee jaar. De dienst beschikt over te weinig middelen om de Floriade in 2022 voor te bereiden.   Het geld staat gereserveerd in de gemeentelijke begroting voor de Floriade. De dienst sneed de afgelopen jaren in de werkzaamheden na bezuinigingen. Het geld wordt onder meer uitgegeven aan communicatietaken, risicomanagement en het aantrekken van subsidieverstrekkers.  Werkdruk Omroep Flevoland berichtte eind vorige maand over de grote werkdruk bij de dienst. Uit interne stukken kwam een beeld van een overspannen afdeling naar voren. DSO kampt met een hoog ziekteverzuim en goede vervanging op moeilijke dossiers als de Floriade is lastig te vinden. Gerda Blom, directeur van de afdeling, drong in interne stukken aan op meer personeel.  Meer weten over de uitgewerkte plannen voor de Floriade? Kijk dan hier .
Almere 20 juni 2016
De gemeente Almere bereidt zich voor op aanslagen tijdens de Floriade in 2022. In de uitgewerkte plannen heeft de gemeente een half miljoen euro extra opgenomen om een veiligheidsplan te maken. "Op internationale events gebeuren dit soort dingen. Er komen natuurlijk ook veel internationale gasten, ook regeringsleiders. De wereld verandert en de risico's nemen toe. Je moet helaas tegenwoordig ook goed nadenken over hoe je dit soort evenementen veilig houdt," aldus wethouder Tjeerd Herrema. Wethouder Tjeerd Herrema gaat op onze website uitgebreid in op de verder uitgewerkte plannen voor de Floriade. Kijk daarvoor hier .
Almere 19 juni 2016
Amere houdt in 2022 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade aan de zuidoever van het Weerwater. De gemeente kiest ervoor om de organisatie van het evenement te laten doen door een aparte Floriade BV. Om dit allemaal goed te regelen, heeft de gemeente een aantal documenten gemaakt. De gemeenteraad van Almere bespreekt deze stukken komende donderdag op de politieke markt. Aanleiding om wethouder Tjeerd Herrema tien vragen over de Floriade te stellen: 1: Alles over de taakverdeling tussen de gemeente en de Floriade BV, de begroting van 93 miljoen euro en de verhoging met 1,7 miljoen euro. 2: Vorige Floriades sloten af met miljoenenverliezen. De gemeente Almere zegt het anders te doen en te garanderen dat er niet meer dan 10 miljoen euro van de gemeente in de Floriade wordt gestoken. Hoe zorgt Almere er dan voor dat de gemeente uiteindelijk toch niet zwaar het schip in gaat? 3: Almere leent de Floriade BV maximaal 30 miljoen euro. 'Maar de gemeente is geen gekke Henkie', zegt de wethouder. 4: De Rijksoverheid heeft nog geen definitieve bijdrage aan de Floriade toegezegd. Het zal ergens tussen de 5 en 10 miljoen euro worden. Maar Almere heeft wel alvast 7,5 miljoen euro in de begroting ingeboekt. Is dat niet wat te voorbarig? 5: Een aanslag tijdens de Floriade in Almere? De gemeente bereidt zich op die mogelijkheid voor en trekt een half miljoen euro extra uit voor de beveiliging. De risico's worden steeds groter.... 6: Accountsbureau PWC was eerder kritisch over het aantal verwachte bezoekers van 2 miljoen. Die verwachting is veel te hoog, aldus de accountants. Toch houdt de gemeente vast aan een bezoekersaantal van 2 miljoen. 7: 's Avonds naar een concert op het Floriadeterrein. Een nieuw element in de plannen is de avondprogrammering. Ruim een miljoen euro hiervoor komt uit de bestaande budgetten van de gemeente. Gaat er dan 'stiekem' toch meer gemeentegeld naar de Floriade? 8: 'Het is blijvend groen, want het zijn geen wandelende takken'. De wethouder legt uit wat 'topgroen' is en waarom er extra een miljoen euro voor wordt uitgetrokken. 9: Lijkt het je leuk om op het Floriadeterrein te wonen terwijl er 2 miljoen bezoekers bij je naar binnen gluren? Dat kan. Almere wil het mogelijk maken dat er al voor 2022 (tijdelijke) woningen op het terrein komen te staan. De wethouder noemt het een 'voorgerechtje' op de Floriade. Ontwikkelaars staan te trappelen om te gaan bouwen. 10: We stoppen ermee, we doen het toch niet! In 2018 wordt er een tussenbalans opgemaakt. Kan de gemeenteraad dan afzien van de organisatie van de Floriade?
Almere 17 juni 2016
De deal  tussen de gemeente Almere en wokrestaurant Atlantis omvat 4 miljoen euro. Voor dat bedrag verhuist het restaurant naar Almere Poort. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het perceel moet op 1 januari 2018 worden opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Dit is nodig voor de verbreding van de A6 en de komst van de Floriade 2022. Atlantis verhuist naar een plek in de buurt van de Topsporthal, waar een nieuw restaurant wordt gebouwd dat bijna twee keer zo groot is als het huidige wokrestaurant. De gemeente en Atlantis hebben drie jaar lang onderhandeld over de verhuizing. [ https://twitter.com/HerremaTjeerd/status/742811569541779456 ]
Almere 14 juni 2016
De Floriade, die in 2022 in Almere wordt gehouden, gaat 1,7 miljoen euro meer kosten. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van wethouder Tjeerd Herrema en de directeuren van de Floriade BV in oprichting. Zij gaan ervan uit dat de Floriade, ondanks de verhoging van de kosten naar 93 miljoen euro, geen verlies lijdt. De verhoging van de kosten van de Floriade komt door: - een avondopenstelling - de Jeugdfloriade - vergeten beveiligingskosten - duurdere en mooiere planten en bomen Avondprogrammering Theatervoorstellingen, concerten en workshops in de avonduren zouden 160.000 extra bezoekers moeten trekken en extra inkomsten moeten opleveren.  Jeugdfloriade De organisatie trekt extra geld uit voor een Jeugdfloriade. Almere charmeerde de toewijzingscommissie van de Nationale Tuinbouw Raad (NTR) door een Jeugdfloriade aan te kondigen.  Beveiliging  Een nieuwe kostenpost is de beveiliging. Daar was eerder geen rekening mee gehouden. De organisatie trekt daar nu 500.000 euro voor uit. Topgroen De organisatie denkt met de aanplant van mooiere en duurdere planten en bomen bezoekers te verleiden tot een tweede bezoek aan de Floriade. Dit 'topgroen' kost 1 miljoen euro extra.
Almere 14 juni 2016
Wokrestaurant Atlantis en de gemeente Almere hebben een deal gesloten over verplaatsing van het restaurant. Atlantis moet wijken voor de komst van de Floriade 2022. Het Aziatische restaurant verhuist naar Almere Poort. Hier komt het in de buurt van de Topsporthal. Op de nieuwe locatie wordt Atlantis bijna twee keer zo groot als nu.  De gemeente en Atlantis hebben drie jaar lang onderhandeld over de verhuizing. Het restaurant krijgt een bedrag ter compensatie. De hoogte daarvan is nog niet bekendgemaakt. De deal tussen Atlantis en de gemeente werd dinsdagavond op het stadhuis ondertekend door burgemeester Franc Weerwind.
Almere 10 juni 2016
De gemeente Almere is bereid tot dertig miljoen euro te lenen aan de Floriade BV. Dat blijkt uit de nog niet getekende samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de organisator van het evenement. De Floriade BV heeft vooral in de jaren voordat de Floriade wordt gehouden geld nodig. Pas tijdens het evenement in 2022 wordt er namelijk wat verdiend. De gemeente gaat leningen geven tegen 2,5 procent rente. Mocht het de Floriade BV lukken om toch ergens geld bij een marktpartij te lenen, dan heeft dat wel de voorkeur van de gemeente. De Floriade BV mag zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeeft. Wel kan de gemeente extra voorwaarden aan de leningen verbinden als het in de aanloop van het evenement financieel niet goed gaat. De Floriade BV moet de leningen voor 31 december 2023, een jaar na het evenement, aflossen bij de gemeente. Op het moment dat de organisator op een eerder moment beschikt over geld, dan moet de BV meteen terug betalen. Hoe groot is het risico voor de gemeente dat de Floriade BV een lening niet terugbetaalt? Volgens de gemeente niet groot. Wanneer het er op lijkt dat de lening niet terugbetaald kan worden, dan moet direct contact opgenomen worden met de gemeente.
Almere 8 juni 2016
Tineke Fokkens, eigenaresse van stadscamping Waterhout in Almere, is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State dat de gemeente Almere twee brede wegen mag aanleggen ten noorden van de A6. Deze wegen komen gedeeltelijk over het terrein van de camping. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Daar zal de camping zich bij moeten neerleggen. Fokkens wil nog wel onderhandelen met de gemeente of ze met een kleinere camping op de huidige locatie kan blijven. De wegen worden aangelegd voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022. Ze moeten na de Floriade ook nieuwe woningen en bedrijven bereikbaar maken.
Almere 8 juni 2016
De gemeente Almere mag twee brede wegen aanleggen ten noorden van de A6, die gedeeltelijk over het terrein van stadscamping Waterhout lopen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De Raad heeft alle bezwaren van camping Waterhout tegen de aanleg afgewezen. Camping Waterhout denkt dat een camping van drie in plaats van vijf hectare niet levensvatbaar is, maar heeft dat volgens de Raad van State onvoldoende aangetoond. Bovendien is de camping bang voor geluid-, stank- en lichthinder door autoverkeer. De Raad denkt dat die overlast meevalt. De Raad van State vindt het belang van de gemeente Almere zwaarder wegen. Die wil het gebied geschikt maken voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022, maar ook voor de periode daarna. Dan moet er een nieuw bedrijventerrein langs de A6 komen waarvoor de nieuwe wegen nodig zijn.
Almere 24 mei 2016
De PVV in Almere meent dat de gemeente te weinig heeft gedaan om belangenverstrengeling bij het Floriade-project te voorkomen. De partij stelt dat de objectiviteit van de Antea Group die de Milieu Effect Rapportage voor de gemeente uitvoerde, op voorhand in het geding was. De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Directeur Menno Smits van de Antea Group is tevens de voorzitter van de Vrienden van de Floriade, een groep bedrijven die van de Floriade een succes wil maken. Volgens de PVV kan hierdoor ook de objectiviteit van de Milieu Effect Rapportage in het geding zijn. De partij wijst daarbij op de maatregelen die in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente staan over het voorkomen van belangenconflicten. De Antea Group concludeerde onlangs dat er weinig negatieve effecten zijn te verwachten van de Floriade. Het rapport is onderdeel van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade . De onderzoekers hebben gekeken naar de milieu-effecten van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de bouw van de Floriade-wijk na 2022.
Almere 19 mei 2016
De gemeente Almere heeft geld opzij gezet om tegenvallers op te vangen als de gemeente camping Waterhout en wokrestaurant Atlantis niet op tijd in haar bezit heeft. De grond ligt in het gebied dat nodig is voor de Floriade en de verbreding van de A6. Als de gemeente de grond niet bezit wanneer de werkzaamheden beginnen, zijn de financiële gevolgen voor rekening van de gemeente. Het risico wordt op 3,4 miljoen euro geschat. De onteigeningsprocedure van de camping vormt het grootste probleem omdat de juridische procedure tijd kost. Eventuele bezwaren door de campingeigenaren kunnen leiden tot vertraging.
Almere 17 mei 2016
Er zijn nagenoeg geen negatieve effecten te verwachten van de Floriade. Dat schrijft de Antea Group die in opdracht van de gemeente Almere een Milieu Effect Rapportage heeft gemaakt. Het rapport vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade. Dat blijkt uit de MER die de gemeente openbaar heeft gemaakt. De onderzoekers hebben gekeken naar de milieu-effecten van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en het bouwen van 700 huizen in het gebied na 2022. De Antea Group waarschuwt wel voor een beperkte toename van verkeerslawaai doordat er nieuwe wegen worden gemaakt zoals de Kasteeldreef bij de A6. De bouwers van de nieuwe woningen moeten deze extra isoleren. Ook moet er vanwege de veiligheid 80 meter afstand worden gehouden van de A6 bij de bouw van huizen en kantoren. Verschillende eisen bij de bouw van de Floriade-wijk zorgen ervoor dat beschermde dieren daar geen last van hebben. Wel moet de gemeente in de omliggende gebieden nog voor goede leefomstandigheden zorgen voor beschermde dieren. Het evenement de Floriade in 2022 levert mogelijk wel problemen op voor vogels en dieren, zoals de bever. De gemeente moet daar dan ook maatregelen voor nemen. Directeur Menno Smits van de Antea Group is nauw betrokken bij de Floriade. Hij is ook de voorzitter van de Vrienden van de Floriade . Dat is een groep bedrijven dat van de Floriade een succes wil maken.
Almere 12 mei 2016
Camping Waterhout in Almere blijft niet op de huidige plek aan het Weerwater en moet wijken voor de Floriade. Dat werd donderdagavond tijdens een bespreking op de politieke markt duidelijk. Wethouder Tjeerd Herrema van Almere wil doorgaan met de procedure om de camping te onteigenen. Herrema zegt dat Waterhout in november een plan van de gemeente heeft afgeslagen om in aangepaste vorm op de huidige plek te kunnen blijven zitten. Campingeigenaar Tineke Fokkens ontkent dit. Zij schrijft in een brief aan de raad dat zij onlangs pas een zogeheten inpassingsplan van de gemeente heeft gekregen en daar blij mee is. De wethouder wilde hier donderdagavond tijdens de bespreking niet op ingaan. Hij zei alleen dat hij met de eigenaren in gesprek blijft. Er zijn andere locaties aangeboden, maar er is nog geen overeenstemming bereikt, aldus de wethouder. Herrema wil daarom ook doorgaan met de onteigeningsprocedure. Volgens hem dringt de tijd omdat een deel van de grond waarop de camping ligt aan Rijkswaterstaat moet worden geleverd. Die grond is nodig voor een ontsluitingsweg voor auto- en busverkeer. De wethouder gaat ervan uit dat hij de gemeenteraad nog voor de zomer het onteigeningsbesluit kan voorleggen. Overigens blijkt ook uit het nieuwe bestemmingsplan voor het Floriade-terrein dat de camping van de huidige plek verdwijnt. Alleen het Vogeleiland in het Floriade-gebied heeft de bestemming kampeerterrein gekregen.
Almere 12 mei 2016
Het ziet ernaar uit dat camping Waterhout aan het Almeerse Weerwater toch op de huidige plek kan blijven. Eigenaar Tineke Fokkens schrijft dat in een brief  aan de gemeenteraad. Zij zegt een tekening te hebben gekregen van de gemeente waaruit blijkt dat dit mogelijk is. Deze tekening zou ook overeen komen met haar wensen. Wethouder Tjeerd Herrema en de camping zijn al tijden met elkaar in onderhandeling. De camping moest verhuizen omdat de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade daar in 2022 wordt gehouden. Omdat beide partijen er niet uit kwamen met elkaar, zag het ernaar uit dat de gemeente de camping via een onteigeningsprocedure zou kopen. Fokkens schrijft in haar brief dat de gemeente nog wel de voorkeur heeft de camping te verplaatsen. Er zouden drie alternatieve locaties zijn voorgesteld, maar die zijn volgens haar niet optimaal. Een verhuizing zou ook veel kosten voor de gemeente met zich meebrengen. Wat de camping betreft is dit nu ook niet meer aan de orde.
Almere 9 mei 2016
De Floriade zal vanaf de zomer echt in Almere gaan leven. Dat beloofde directeur Jannewietske de Vries van de Floriade BV in oprichting maandagavond tijdens een eerste bijeenkomst voor ondernemers. Daar kwamen ruim honderd mensen op af. De Floriade BV gaat in juli officieel van start. In augustus komt er een speciale website met nieuwsberichten, aanbestedingen voor ondernemers en een agenda met activiteiten. Eén van die nieuwe activiteiten is het culturele jongerenfestival Grow dat in september wordt gehouden. Ook werd maandagavond gebrainstormd over het opzetten van een netwerk met 2022 ondernemers die betrokken willen zijn bij de wereldtuinbouwtentoonstelling. 2022, omdat de Floriade in dat jaar in Almere wordt gehouden. De afgelopen maanden nam de kritiek op de gang van zaken rond de Floriade toe. Politieke partijen uitten hun zorgen over de voortgang en ondernemers klaagden over het gebrek aan daadkracht. De Vries begrijpt de onrust en zegt dat er beter gecommuniceerd had kunnen worden. Ze vertelde de aanwezigen dat het team sinds begin dit jaar achter de schermen heeft gewerkt aan de officiële oprichting van de BV en het uitwerken van het businessplan.
Almere 3 mei 2016
Almeerse ondernemers geven het traject van de Floriade een dikke onvoldoende, namelijk een 4,7. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA). Ongeveer een kwart van de aangesloten bedrijven deed mee aan het onderzoek. Ondernemers zijn ontevreden over de trage aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden. "Het is tijd om iets te gaan 'doen", verklaart Hans Marsé van de VBA. "Het ambtenarenteam dat zich op het stadhuis bezighoudt met het evenement is flink gewijzigd. Dat kan gebeuren, alleen worden al gemaakte afspraken door nieuwe ambtenaren op een andere manier bekeken. Daardoor ligt het tempo laag." De VBA wil in overleg met haar leden een actieve werkgroep oprichten die direct concrete stappen moet maken. Marsé: "Maar we zijn wel afhankelijk van de oprichting van de BV, dat gebeurt pas in de zomer." Ondernemers geven wel aan kansen te zien. Zo kan het Almeerse bedrijfsleven een rol spelen bij het aantrekken van buitenlandse investeerders. En tijdens het evenement kunnen zij het terrein faciliteren. Directeur Jan-Willem Griep van de Floriade BV in oprichting laat weten dat er op 9 mei een eerste bijeenkomst staat gepland met zo'n honderd ondernemers. Het is de bedoeling om het bedrijfsleven te informeren over de werkzaamheden tot nu toe en in gesprek te gaan over hoe er samengewerkt kan worden. Te denken valt aan de organisatie van evenementen in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling.
Almere 24 april 2016
"Ik beloof dat er in de komende maanden veel zichtbaar gaat worden rond de Floriade." Dat zegt de Almeerse wethouder Tjeerd Herrema zondag in het tv-programma Over Flevoland Gesproken, in reactie op de kritiek van politieke partijen en ondernemers dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt. Herrema vergelijkt de fase die het Floriade-project doormaakt met het voorjaar: "Er zit veel in de grond, maar je ziet het nog niet." Op het terrein zelf en ook elders in de stad zullen binnenkort initiatieven zichtbaar worden, aldus de wethouder.
Almere 14 april 2016
De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema heeft donderdagavond ontkend dat er sprake is van een conflict met de projectdirecteur van de Floriade Esther van Garderen. Eerder wilde de gemeente geen uitspraken doen over de situatie rondom deze directeur omdat er over ambtenaren geen uitspraken worden gedaan. Tegen de gemeenteraad deed Herrema dat wel. Hij gaf aan dat zij inderdaad ziek is en er aan vervanging wordt gewerkt. Omroep Flevoland bracht woensdag het bericht dat de top-ambtenaar ziek thuis zit vanwege een conflict en dat zij wordt vervangen. Daarmee wordt in een half jaar tijd een derde ambtenaar verantwoordelijk voor de organisatie van de Floriade. Wethouder Herrema gaat ervan uit dat Van Garderen zodra zij weer beter is haar taken als projectdirecteur hervat. Mocht er tegen die tijd al een BV zijn opgericht wordt wel opnieuw gekeken welke ambtenaar het meest geschikt is voor die functie.
Almere 13 april 2016
De huidige Floriade projectdirecteur Esther van Garderen zit ziek thuis. De Almeerse top-ambtenaar wordt vervangen door Wilfred Lieste. Hij is op dit moment nog adjunct-directeur bij de gemeente. “We kunnen in deze situatie niets meer zeggen over de kwestie. Van Garderen is nog project-directeur, maar wordt voorlopig wel vervangen. Over zieke medewerkers doen we geen uitspraken”, laat een woordvoerder weten. Omroep Flevoland heeft uit meerdere bronnen dat Van Garderen ziek is na een conflict over haar functioneren. Het is de derde ambtenaar in een half jaar tijd die op het Floriade-project wordt gezet. De nu zieke Van Garderen verving in november 2015 nog een andere top-ambtenaar die niet langer geschikt was voor de realisatie van de Floriade die in 2022 in Almere is. Vorige week vertelde wethouder Tjeerd Herrema aan de gemeenteraad dat er vertraging is bij het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Zo is het bedrijf, de Floriade BV, dat de plannen gaat uitvoeren nog niet opgericht. Ook is er nog geen enkel contract gesloten met een bedrijf dat geld wil investeren in de Floriade. De gemeente heeft nog niet alle grond kunnen kopen voor het evenemententerrein en onderhandelt nog met de camping, het wokrestaurant en de jachthaven. De gemeente had een voorsprong met organiseren omdat de Nationale Tuinbouwraad voor het eerst veel eerder die nieuwe locatie bekend had gemaakt. Die voorsprong is inmiddels weg en dat baart de gemeenteraad zorgen. Donderdag wordt de gemeenteraad achter gesloten deuren verder ingelicht over de situatie.
Almere 12 april 2016
De Vereniging Bedrijfskring Almere, VBA, vindt het vreemd dat er nog zo weinig voortgang zit in de Floriade van Almere, die over zes jaar in de stad wordt gehouden. Nu het zo lang stil blijft, wil de VBA onder haar leden peilen of er bij de ondernemers nog wel interesse is voor het project. De bedrijfskring heeft een enquête samengesteld om duidelijk te krijgen wat ondernemers vinden van de Floriade. Zo wordt een cijfer gevraagd voor het project tot nu toe. Ook vraagt de VBA aan haar leden of ze kansen zien voor hun bedrijf.
Almere 7 april 2016
In de gemeenteraad van Almere leven grote zorgen over de Floriade 2022. Het is wethouder Tjeerd Herrema donderdagavond niet gelukt om de zorgen weg te nemen. De tijd begint te dringen, vinden de meeste fracties. Zo is er nog steeds geen duidelijkheid over jachthaven Haddock, restaurant Atlantis en camping Waterhout die in het Floriade-gebied zitten. Ook is er nog geen euro binnen van het bedrijfsleven en er is nog geen officiële Floriade BV opgericht. Wethouder Tjeerd Herrema gaf toe dat er vertraging is opgetreden bij het opzetten van een goede organisatie. Ook hij vindt dat er haast is geboden. Volgens PVV en GroenLinks zeiden de betrokken wethouders in voorgaande jaren precies hetzelfde.
Almere 3 april 2016
De PVV in Almere maakt zich zorgen over de voortgang van de Floriade. Ook vindt de partij dat ze niet genoeg wordt geïnformeerd over de stand van zaken door het college van b en w. Daarom wil de PVV donderdag een debat over de landbouwtentoonstelling. De PVV wil vooral weten hoe het gaat met de aankoop van het terrein voor de Floriade. De gemeente heeft nog steeds geen overeenstemming bereikt met Camping Waterhout, Haddock en Atlantis over de overname van grond en gebouwen. De Floriade wordt in 2022 in Almere gehouden.
Almere 24 maart 2016
Stadscamping Waterhout in Almere wil niet dat de gemeente twee brede wegen ten noorden van de A6 aanlegt. Daarvoor heeft ze namelijk een deel van het campingterrein nodig en dan zou die niet meer levensvatbaar zijn. De eigenaar van het terrein is naar de Raad van State gestapt. De gemeente beweerde aanvankelijk dat de wegen nodig zijn voor de Floriade maar later bleek dat ze eigenlijk bedoeld zijn voor de plannen die Almere met het gebied heeft na de wereldtuinbouwtentoonstelling. De wegen zouden namelijk bedoeld zijn voor een nieuw bedrijventerrein langs de A6. Volgens de camping had de gemeenteraad meer rekening moeten houden met zijn belangen. De eigenaar is bovendien bang voor geluid-, stank- en lichthinder door autoverkeer op de toegangsweg. De uitspraak volgt binnen enkele weken.
Almere 19 maart 2016
Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts is boos omdat de gemeente Almere geen gebruik maakt van zijn kennis over de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Gijsberts was als lid van de Nationale Tuinbouwraad nauw betrokken bij de Floriade 2012 in Venlo. In een interview met het tijdschrift Almere Lifestyle zegt de VVD-er: "Misschien moet de gemeente Almere even nederig worden, over zichzelf heenstappen en gebruik maken van mijn beschikbare kennis". Gijsberts stelt dat zijn uitgebreide netwerk hem geschikt zou maken als bruggenbouwer tussen bestuurders en het bedrijfsleven.
Almere 13 maart 2016
Zeven gemeenten in 't Gooi hebben plannen gemaakt om zo te profiteren van de Floriade in Almere. Door het aanbieden van arrangementen hopen gemeenten bezoekers over te halen ook naar 't Gooi te komen. Zo worden er speciale botters ingezet om de overtocht van Huizen naar Almere te maken. Ook hebben de Gooise gemeenten budget vrijgemaakt om zich te presenteren op het terrein van de Floriade. Het evenement vindt plaats in 2022.
Almere 12 februari 2016
De Floriade in Almere wordt pas in 2022 gehouden, maar het eerste gebouw is al geopend. De zogenoemde Drijfveer werd vrijdagmiddag geopend door wethouder Tjeerd Herrema. Het gebouw is voor nu af, maar zal nooit helemaal klaar zijn. "We gaan met de tijd en innovaties mee," legt bedenker Koen Kaljee uit. "In het voorjaar wordt het dak bijvoorbeeld groen en komen er zonnepanelen op. En later zien we wel wat er nog aan de Drijfveer anders wordt." In de Drijfveer kunnen vergaderingen, feestjes en andere evenementen plaatsvinden.
Almere 9 februari 2016
Het eerste gebouw voor de Floriade in Almere is af. Vrijdag wordt het pand, met de naam 'de Drijfveer' geopend door wethouder Tjeerd Herrema. De Drijfveer is een drijvend gebouw dat gemaakt is met lokale plantaardige materialen. Het pand is bijvoorbeeld geisoleerd met hennep die in Almere op een braakliggend stuk grond is geteeld. Het dak is gemaakt van afgedankte kromme bomen uit Almere. De Drijfveer is een project van de Urban Greeners; een groep voorlopers die probeert om jonge ondernemers te inspireren om ook een bijdrage aan de Floriade te leveren. De tuinbouwtentoonstelling is in 2022 en daarna moet er een zelfvoorzienende wijk overblijven.
Almere 7 februari 2016
Het is nog steeds onduidelijk hoeveel geld de Rijksoverheid vrijmaakt voor de organisatie van de Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden. Het Rijk heeft eerder een bijdrage van tussen de 5 en 10 miljoen euro toegezegd, maar nog geen exact bedrag genoemd. In het masterplan van de tuinbouwtentoonstelling heeft de gemeente geschat dat het Rijk 7,5 miljoen euro geeft. Mocht er vanuit Den Haag minder geld komen, dan kampt de Floriade-directie al direct met een tegenvaller. Bij meer subsidie is er een meevaller. De gemeente Almere laat weten dat het nog steeds in onderhandeling is met het Rijk.
Almere 4 februari 2016
Self Supported Neighbourhood, dat is de naam van de nieuwe wijk die na de Floriade zou kunnen verrijzen op het Floriadeterrein in Almere. Het idee voor de nieuwe wijk is bedacht door studenten van Windesheim Flevoland. Het plan voor de zelfvoorzienende wijk kwam als winnaar uit een wedstrijd waaraan 700 studenten de afgelopen week hebben deelgenomen. De vraag was hoe steden groener en duurzamer gemaakt kunnen worden. Volgens de jury is de Self Supported Neighbourhood goed uit te voeren. "Het ging erom dat mensen iets samen voor elkaar krijgen. De samenleving heeft behoefte aan warmte en dat zat goed in dit idee. De sociale factor is goed gecombineerd met techniek." Windesheim organiseert elk jaar een International Week waarin studenten zich bezighouden met een groot internationaal vraagstuk.
Almere 5 januari 2016
Tineke Fokkens, eigenaresse van Camping Waterhout in Almere, gaat er vanuit dat niet het gehele campingterrein wordt onteigend door de gemeente. De gemeente werkt volgens Fokkens aan een plan waarin slechts een deel van de camping wordt onteigend om ruimte te maken voor een toegangsweg naar het toekomstige Floriade-terrein. De camping kan na de aanleg van de weg niet meer uitbreiden. Fokkens heeft daarom een alternatief plan ingediend waar de gemeente Almere zich in oktober over heeft gebogen. De tekening met daarop het nieuwe voorstel van de gemeente had in december al klaar moeten zijn. Dat wordt nu half januari. Dan moet duidelijk worden op welke wijze de gemeente de campingeigenaren wil compenseren. Fokkens heeft bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de weg over haar campingterrein. Binnenkort buigt de Raad van State zich ook over haar bezwaar. De gemeente is niet bereikbaar voor commentaar.
Almere 5 januari 2016
Cees van Vliet legt zijn taken als voorzitter van Stichting Vrienden van de Floriade neer. De ondernemer uit Weesp vindt dat de ontwikkelingen rond de Floriade 2022 te traag verlopen. Hij wordt opgevolgd door Menno Smits, managing director van de Antea Groep Nederland. Van Vliet zegt al anderhalf jaar bezig te zijn met het sluiten van een contract met de gemeente Almere en provincie Flevoland. Dat vindt hij te lang duren, hij had het graag vorig jaar al willen tekenen. Zodra het contract er is, kan de organisatie activiteiten organiseren op het Floriadeterrein. Niet alleen Van Vliet legt zijn bestuurstaken neer. Ook Jan Willem Meinsma en Arthur Bouvy stoppen als bestuurslid. Zij worden opgevolgd door Rien Komen, directeur Hogeschool Windesheim Flevoland en Nathal van Rijn, directievoorzitter Rabobank Almere.
Almere 16 december 2015
Oud-Floriadebestuurder Hans van Driem vreest een tekort van 20 miljoen euro op de begroting van de Floriade in Almere. Dat zegt hij in het online magazine Almere Zaken . Van Driem verbaast zich vooral over de keuze van het terrein aan het Weerwater. Hij vindt dat veel te duur en hij pleit voor een goedkopere locatie. De oud-directeur van de Floriade in Zoetermeer in 1992 is gevraagd om een analyse te maken door het Burgercollectief Almere-Floriade. Die kritische bewonersgroep maakt zich grote zorgen over de komst van wereldtuinbouwtentoonstelling naar Almere. Het burgercollectief is vooral alert op het verdwijnen van het groen op het Floriadeterrein en de financiële aspecten van de tentoonstelling.
Almere 12 december 2015
Topambtenaar Henk Meijer is zelf gestopt als directeur van de projectorganisatie Floriade Almere 2022. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de PVV. Die wilde weten of Meijer op non-actief is gezet kort na het aantreden van de nieuwe wethouder Tjeerd Herrema. De PVV twijfelde aan de verklaring dat Meijer werd vervangen omdat het project de uitvoeringsfase is ingegaan. Daarnaast vindt de partij het vreemd dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht van deze ontwikkeling. Burgemeester en wethouders zeggen dat het personeelsbeleid een bevoegdheid is van het college en dat het niet gebruikelijk is daarover mededelingen te doen aan de raad.
Almere 10 december 2015
Het team dat verantwoordelijk wordt voor de Floriade in Almere in 2022 zal er alles aan doen om een financiële strop te voorkomen. Dat beloofden zij tijdens de presentatie aan de pers. De afgelopen edities van de 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling liepen steevast uit op een financieel tekort. Tjibbe Joustra, die als voorzitter van de Raad van Commissarissen toezicht zal houden, noemt het masterplan voor Almere voorzichtig en terughoudend, zodat het een solide basis biedt om te beginnen. Ook de algemeen directeur van de toekomstige Floriade BV, Jannewietske de Vries, zegt haar uiterste best te zullen doen om een negatief saldo in 2022 te voorkomen. Financieel directeur Jan Willem Griep spreekt van een realistisch plan dat binnen de financiële kaders moet kunnen blijven. Het drietal zal op 1 januari 2016 aan de slag gaan. De totale kosten van de Floriade worden geschat op 92 miljoen euro. Het grootste gedeelte moet komen van het bedrijfsleven en uit kaartverkoop.
Almere 9 december 2015
De gemeente Almere gaat het integriteitsbeleid aanpassen. Het college van burgemeester en wethouders wil daarover volgend jaar met de gemeenteraad in gesprek. Volgens burgemeester en wethouders moet de manier waarop zij aan de raad verantwoording afleggen over de integriteit van medewerkers verbeteren. Het college komt tot die conclusie na vragen van de media en Almeerder Marc van Rooij. Van Rooij is initiator van de Almeerse Floriade en klaagde eerder over de gemeente. Volgens hem hebben ambtenaren niet integer gehandeld na toewijzing van de Floriade aan de stad en zouden zij zich niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden.
Almere 8 december 2015
Tjibbe Joustra is voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen  van de Floriade. Dat heeft de gemeente Almere bekendgemaakt. Joustra is voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en voorheen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Hij werkte ook voor het ministerie van Landbouw. Ook zijn twee kwartiermakers aangesteld. Oud-PvdA-gedeputeerde van Friesland Jannewietske de Vries is beoogd directeur van de Floriade BV. Zij sleepte voor de gemeente Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnen. Jan Willem Griep, oud-Rabobank directeur en oud-Floriade directeur, is beoogd financieel directeur. De Vries en Griep worden door de gemeente Almere per uur betaald. Tjibbe Joustra ontvangt jaarlijks 25.000 euro. De drie gaan op 1 januari aan de slag.
Almere 8 december 2015
Oud-gedeputeerde van Friesland Jannewietske de Vries wordt de directeur van de Floriade BV. Dat is het bedrijf dat de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat organiseren in Almere. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Flevoland. De Vries was tot mei 2015 gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid van de provincie Friesland. Zij sleepte voor de gemeente Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnen. De Vries is nu statenlid en werkte voor haar politieke carrière als directeur van algemene zaken bij de gemeente Leeuwarden. Volgens haar LinkedIn-profiel zoekt ze een baan met een interessante maatschappelijke opdracht. Jannewietske de Vries is 54 jaar en wil niet op haar benoeming reageren en verwijst naar de persconferentie die ergens deze week wordt gehouden.
Almere 27 november 2015
Directeur Henk Meijer van de projectorganisatie Floriade in Almere is vervangen door ad interim Esther van Garderen. Bij gebleken geschiktheid blijft zij als projectdirecteur aan. Wethouder Tjeerd Herrema meent dat het Floriadeproject nu een 'uitvoeringsfase' ingaat. Hierbij horen mensen met andere kwaliteiten. De projectorganisatie blijft wel grotendeels uit dezelfde ambtenaren bestaan en wordt waar nodig aangevuld met externe deskundigen. Volgens Herrema heeft de organisatie tot nu toe veel tijd gestoken in het uitwerken van het masterplan. Nu is volgens hem de tijd gekomen om één en ander te realiseren. "We willen nou wel eens wat zien." Nog dit jaar verwacht Herrema de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directie bekend te kunnen maken. Begin volgend jaar moet de structuur van de op te richten BV duidelijk zijn. Ook moet begonnen worden met de aanleg van de infrastructuur op het terrein.
Almere 27 november 2015
Studenten groene bedrijfskunde van CAH Vilentum presenteren vrijdag een plan voor een daktuin op de Kunstlinie in Almere. De studenten was voor een schoolopdracht gevraagd een voorschot te nemen op de verbinding van het stadscentrum met de toekomstige Floriade. Het dak van de Kunstlinie heeft een oppervlakte van anderhalf voetbalveld. Voor de tuin zullen verschillende ontwerpen worden voorgesteld. Ook uitwisselingsstudenten uit het Duitse Osnabrück hebben over de plannen meegedacht. Het is de bedoeling dat de daktuin over enkele jaren ook echt wordt aangelegd op het dak van de schouwburg.
Almere 18 november 2015
Tuinders in het Almeerse kassengebied Buitenvaart gaan onderzoeken of ze duurzamer kunnen werken. Ze hebben woensdag een overeenkomst met de gemeente Almere,de Rabobank en netbeheerder Alliander getekend. De telers zijn nu grotendeels afhankelijk van duur gas om hun kassen te verwarmen. Volgens de ondernemers is duurzaam ondernemen ook goed voor het imago en stimuleert het mensen om hun producten te kopen. De partijen gaan als vereniging Buitenvaart Duurzaam op zoek naar alternatieven. Gedacht wordt aan het gebruik van warmte die in de bodem zit, het gebruik van restwarmte van fabrieken of zonne-energie. Het uiteindelijke doel is om in 2022, wanneer de Floriade in Almere begint, zoveel mogelijk energie te besparen of zelfs helemaal energieneutraal te werken.
Almere 9 november 2015
De gemeente Almere trekt volgend jaar 242.000 euro uit om de internationale samenwerking te stimuleren. Het geld is bedoeld voor het onderhouden van de samenwerkingsverbanden met acht buitenlandse steden. Dat zijn onder andere Shenzhen, Taipei, Milaan, Toronto en Kumasi. Almere heeft daarnaast een beginnende samenwerking met Kopenhagen, Curitiba en Nairobi. De gemeente kiest voor deze steden omdat zij zich net als Almere bezighouden met het thema Growing Green Cities. Dat is één van de belangrijkste thema's van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 20122 in Almere gehouden. Per stad wordt op één of meerdere gebieden samengewerkt. Bij Toronto is dat bijvoorbeeld voeding en vergroening en bij Shenzhen revitalisering.
Almere 8 november 2015
De petitie voor behoud van camping Waterhout is inmiddels meer dan 800 keer getekend. De camping aan het Almeerse Weerwater moet verhuizen omdat de Floriade daar komt. De camping-eigenaren willen niet weg. De gemeente Almere heeft nu een bod gedaan op het gebied, maar dat is afgewezen door de familie Fokkens die de camping uitbaat. De gemeente rest nu niets anders dan tot onteigening over te gaan. Wethouder Tjeerd Herrema heeft al aangegeven dat te willen doen. De eigenaar van de camping probeert door een petitie, die via het internet kan worden ondertekend, de onteigening te voorkomen en camping Waterhout op de huidige plek te behouden.
Almere 5 november 2015
De eigenaren van camping Waterhout in Almere zijn een petitie gestart tegen de dreigende onteigening van hun terrein. Ook roepen ze inwoners van Almere op om hun steun aan de camping te betuigen wanneer SBS6 deze week naar Almere komt om verslag te doen. De gemeente Almere wil het terrein van Waterhout kopen, omdat de camping binnen het gebied van de Floriade 2022 ligt. Overleg tussen de eigenaren en de gemeente liep tot nu toe op niets uit. Daarom wil de gemeente tot onteigening overgaan.
Almere 3 november 2015
De gemeente Almere gaat proberen camping Waterhout uit te kopen. Dat heeft wethouder Tjeerd Herrema bekendgemaakt. De gemeente wil Waterhout weg hebben van de huidige locatie aan het Weerwater, omdat de Floriade daar wordt gehouden in 2022. Een ultieme poging om tot een akkoord te komen met de camping is afgelopen weekeinde mislukt, zo zegt de wethouder. Daarom wordt nu een onteigeningsprocedure voorbereid. Hierbij krijgt de camping eerst twee keer een bod om zich te laten uitkopen. Als daarop niet wordt ingegaan, wordt overgegaan tot onteigening. Eigenaresse Tineke Fokkens van camping Waterhout is teleurgesteld dat de gemeente de camping niet wil laten zitten. Volgens haar wordt dat onmogelijk gemaakt, doordat een toegangsweg pal over het campingterrein is gepland. Naar een alternatief zou de gemeente niet willen kijken. Fokkens is niet van plan een bod van de gemeente te accepteren.
Almere 30 oktober 2015
Camping Waterhout moet dit weekend de knoop doorhakken of het bedrijf in afgeslankte vorm wil blijven aan het Weerwater in Almere. De camping ligt op de lokatie waar in 2022 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt gehouden. Wethouder Tjeerd Herrema laat in het televisieprogramma Over Flevoland Gesproken weten dat hij nog steeds wacht op antwoord van de campingeigenaren. De deadline is 31 oktober. Als Camping Waterhout en de gemeente Almere er niet uitkomen, zal de grond worden onteigend. Eigenaresse Tineke Fokkens van de camping laat weten dat er inderdaad een nieuw voorstel onderweg is naar de gemeente. Dinsdag neemt het college van burgemeester en wethouders volgens Herrema het definitieve besluit.
Almere 28 oktober 2015
Het eerste gebouw dat op het Floriadeterrein in Almere wordt gebouwd, is een paviljoen van de provincie. Het is een zogenoemde innovatiewerkplaats, een plek waar studenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan innovaties. CAH Vilentum wordt tot aan de Floriade de belangrijkste gebruiker van het pand. Volgens de ontwerpers van SubZero wordt in het paviljoen op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Een vijf meter dikke laag van de bodem wordt opgetild tot de NAP-lijn. De ruimte die daaronder ontstaat, wordt afgesloten met een spiegelgevel. Een boomgaard die op het dak komt, moet de vruchtbaarheid van de Flevolandse grond symboliseren. De bouw van SubZero begint volgend jaar. Tot de Floriade in 2022 zullen steeds innovaties worden toegevoegd, waardoor het paviljoen ook dan nog vernieuwend is. Ontwerp: DoepelStrijkers
Almere 26 oktober 2015
Om op het Floriadeterrein in Almere een groene campus van internationale allure te realiseren, moet de gemeente op drie punten actie ondernemen. Ze moet nu al reuring teweeg brengen, door studenten en onderzoekers activiteiten te laten ontplooien. Verder moet Almere een inhoudelijk programma opzetten en duidelijk aangeven hoe de campus er uit komt te zien. Dat schrijft oud-staatssecretaris Co Verdaas in een rapport over de groene campus. Verdaas is door de gemeente aangesteld om de mogelijkheden van zo'n campus te onderzoeken. Almere grijpt de Floriade van 2022 aan om zo'n groene campus te ontwikkelen. Dat moet een kennis- en innovatiecentrum worden op het gebied van voedsel en voedselvraagstukken. Op die campus moeten onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Almere werkt hierbij samen met de provincie Flevoland en de Aeresgroep, waar de Christelijke Agrarische Hogeschool onderdeel van is. De Innovatiewerkplaats die de provincie volgend jaar op het Floriadeterrein bouwt, wordt de eerste stap op weg naar de groene campus. In die werkplaats gaan bedrijven en instellingen onderzoek doen en demonstraties geven.
Almere 22 oktober 2015
De gemeente Almere, Almere City Marketing en de Floriade-organisatie hebben enkele tienduizenden euro's betaald aan het SBS6 programma Robs Grote Tuinverbouwing. Het exacte bedrag wordt niet bekend gemaakt omdat het een commerciële deal is, laat Nik Smit van Almere City Marketing weten. In de uitzending maakte tuinman Rob Verlinden een duurzame tuin op het toekomstige Floriade-terrein in Almere. Hij heeft bij de inrichting ervan gebruik gemaakt van afval. De tuin blijft tenminste een jaar liggen. Wat er daarna mee gaat gebeuren is onbekend, omdat het tuinenplan voor de Floriade nog gemaakt moet worden. Het is onzeker of de creatie van Rob Verlinden daar in past. De aangelegde tuin is openbaar en ligt bij de ingang van de voormalige duikschool aan het Weerwater. Die duikschool wordt nog omgebouwd tot het Floriade-paviljoen van de provincie.
Almere 19 oktober 2015
Er is nog geen akkoord tussen de gemeente Almere en Camping Waterhout. Campingeigenaresse Tineke Fokkens en de nieuwe wethouder Tjeerd Herrema hebben maandagmiddag opnieuw onderhandeld over de toekomst van de camping. Onlangs dreigde de wethouder een onteigeningsprocedure te starten als er geen snelle oplossing komt. De inzet van de onderhandelingen is dat de camping tijdens de Floriade in afgeslankte vorm op de huidige plek blijft. Ook wordt besproken of de camping na de wereldtuinbouwtentoonstelling weer even groot mag worden als nu. Volgende week gaan de onderhandelingen tussen de gemeente en de beheerders van de camping verder.
Almere 15 oktober 2015
Na jarenlange onderhandelingen lijkt er eindelijk een compromis in zicht tussen camping Waterhout en de gemeente Almere. Het gesprek dat de beheerders en de wethouder woensdag hadden heeft de twee tot elkaar gebracht. De camping moet plaats maken voor de Floriade die in 2022 wordt gehouden. Eigenaar Tineke Fokkens stelt daar voorwaarden aan die tot nu toe niet door de gemeente werden overgenomen. Wethouder Tjeerd Herrema zette vorige week de zaak op scherp door te zeggen dat hij tot onteigening van het terrein overgaat, als er niet snel een oplossing komt. Inmiddels heeft een persoonlijk gesprek tussen Herrema en Fokkens de lucht geklaard en hebben beiden er vertrouwen in dat op zeer korte termijn de knoop over de toekomst van de camping kan worden doorgehakt. De deadline hiervoor is 31 oktober. Als het toch niet lukt, dan zal de wethouder alsnog tot onteigening over moeten gaan.
Almere 14 oktober 2015
De beheerders van Camping Waterhout in Almere Stad moeten hun toekomstplan beter onderbouwen. De wethouder gaat anders alsnog over tot een onteigeningsprocedure. Voor maandag moet het plan zijn aangepast, laat campingeigenaresse Tineke Fokkens weten. Camping Waterhout ligt middenin het gebied waar in 2022 de Floriade wordt gehouden. De campingeigenaren willen niet verhuizen en hebben een plan voor de toekomst ingediend. De gemeente Almere is ook nog in onderhandeling met andere bedrijven in het gebied van de wereldtuinbouwtentoonstelling.
Almere 10 oktober 2015
Almere tekent volgende week met 99 andere steden het Urban Food Policy Pact . Het verdrag zorgt ervoor dat bestuurders wereldwijd samenwerken voor een duurzaam en lokaal voedselsysteem. Doelstelling is de productie van voldoende voedsel voor iedereen en het voorkomen van voedselverspilling. De ondertekening van het pact is onderdeel van de Floriade die in Almere in 2022 wordt gehouden. Tijdens de Wereldtuinbouwtentoonstelling ligt de focus onder meer op stadslandbouw. Het zetten van de handtekeningen onder het verdrag wordt volgende week in Milaan gedaan. Almere hoopt door de ondertekening contacten op te bouwen met andere steden en de Floriadeplannen te presenteren voor een internationaal publiek.
Almere 9 oktober 2015
De PVV in Almere wil de druk van de ketel halen rondom camping Waterhout. Dat zegt PVV-raadslid Chris Jansen, die vrijdag een amendement heeft ingediend. Dit is een voorstel tot officiële wijziging van een document. Aanleiding is de dreigende taal van wethouder Tjeerd Herrema. Die wil dat de camping uit eigen beweging verhuist om plaats te maken voor de Floriade 2022. De campinghouders zijn dat vooralsnog niet van plan. Daarom heeft de wethouder aangekondigd een onteigeningsprocedure te starten. Met het amendement wil de PVV een tekst in het bestemmingsplan wijzigen waarin de camping wordt genoemd. Volgens Chris Jansen kan dat ervoor zorgen dat de wethouder en campinghouders rustiger met elkaar kunnen onderhandelen. Uiteindelijk hoopt de PVV ook de onteigeningsprocedure op te schorten.
Almere 9 oktober 2015
De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema van Ruimtelijke Ordening voert de druk op camping Waterhout op. Wanneer de camping niet uit eigen beweging verhuist, dan start de wethouder een onteigeningsprocedure. Dat zei Herrema donderdagavond tijdens de politieke markt. De PVV en GroenLinks wilden van de wethouder weten of de gemeente al een compromis heeft kunnen sluiten met de eigenaren van Waterhout. Dat blijkt nog niet het geval. Risico's De camping moet weg om plaats te maken voor de Floriade die in 2022 wordt gehouden. Volgens Herrema leiden de lange onderhandelingsgesprekken met de camping en ook wokrestaurant Atlantis tot grote risico's voor de Floriade. Alternatief De camping heeft onlangs een alternatief plan ingeleverd. Dat plan wordt maandag besproken door Herrema en zijn ambtenaren. De wethouder zegt te rekenen op 'meer ondernemerschap' van de camping dan nu het geval is. Polderen Herrema hoopt dat de camping tijdelijk wil verhuizen. "Dat geeft de camping ook een betere onderhandelingspositie op het moment dat zij terugkeert. Niemand wil de camping verjagen, maar we kunnen niet tot op het bot blijven 'polderen'. De knoop moet worden doorgehakt." Er zal nog één gesprek worden gevoerd met de camping voordat de wethouder de ondernemers de wacht aanzegt.
Almere 26 september 2015
Het is onvermijdelijk dat het uiteindelijke plan voor de Floriade in Almere er heel anders uit zal zien dan de plannen die er nu liggen. Dat zegt de vertrekkend wethouder Henk Mulder in de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken . Onlangs heeft de Almeerse gemeenteraad het Masterplan vastgesteld voor de tuinbouwexpositie in 2022. "Het kan niet anders dan dat er in zeven jaar nog van alles gaat gebeuren", aldus Mulder. Een nieuwe gemeenteraad zou het evenement in 2018 nog kunnen afblazen, maar die kans acht Mulder klein. "Dat levert zo veel financiële schade en imagoschade op, dat ik dat niet snel zie gebeuren."
Flevoland 23 september 2015
Commissaris van de Koning Leen Verbeek en gedeputeerde Jan Nico Appelman gaan van 2 tot 4 oktober naar Milaan om te spreken over de Floriade. Ze overleggen met tien landen over samenwerking in de loop naar de Floriade in 2022. Ook willen ze in Milaan afspraken maken over een campus voor groen onderwijs op het Floridaterrein. Het thema van de World Expo in Milaan is 'Feeding the planet, energy for life'. Volgens de provincie is de Floriade in 2022 weer het eerste evenement na Milaan waar het thema voeding centraal staat. Daarom ziet de provincie mogelijkheden om afspraken te maken. Verbeek en Appelman hopen met Italië, België, Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk al plannen te maken. Met vijf andere landen worden verkennende gesprekken gevoerd.
Almere 22 september 2015
De Almeerse raadsfractie van de PVV vertrouwt het dossier van de Floriade niet toe aan de nieuwe PvdA-wethouder Tjeerd Herrema. De vervanger van wethouder Henk Mulder is in Amsterdam afgetreden wegens de kostenoverschrijdingen bij de Noord-Zuidmetrolijn. De PVV vindt het niet handig dat een miljoenenproject als de Floriade terechtkomt bij een wethouder met een dergelijk verleden. Daarnaast is het volgens de partij ook een risico dat Herrema niet vanaf het begin bij de plannen voor de tuinbouwtentoonstelling is betrokken. Het dossier van de Floriade zou daarom ondergebracht moeten worden bij een andere wethouder. Het voorstel van de PVV wordt donderdag besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dan zou ook Herrema worden benoemd, maar dat is uitgesteld omdat de nieuwe wethouder in het ziekenhuis ligt.
Almere 10 september 2015
Vier jonge entrepreneurs hebben donderdagavond in Almere de kans gekregen om hun droom te realiseren. Voor een zaal vol mogelijke investeerders kregen ze vijf minuten de tijd om hun idee voor de Floriade te pitchen. Ze worden de 'accelerators' genoemd, ofwel de versnellers. De gemeente wil vooral jongeren uitdagen om mee te doen aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouwtentoonstelling. De vier ideeën bestaan uit de bouw van een zo klein mogelijk huis, een systeem om planten en kruiden thuis te kweken op water in plaats van grond, een werkplaats voor recycling op de Floriade en een serie kinderboeken over de herkomst van ons voedsel. Het is nog niet bekend of en zo ja welk idee echt op de Floriade te zien zal zijn.
Almere 1 september 2015
De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) en de gemeente Almere hebben dinsdagavond twee contracten ondertekend waarin afspraken staan over de organisatie van de Floriade 2022. Daarmee is een volgende stap gezet naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling. In de contracten staat onder meer wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook heeft de gemeente Almere officieel toestemming gekregen om het logo en de naam Floriade te gebruiken. Naast de overeenkomst met de Tuinbouwraad ondertekende de gemeente ook een contract met de AIHP. Deze internationale tuinbouworganisatie beslist of een evenement de titel wereldtuinbouwtentoonstelling mag dragen. Almere voldoet aan alle voorwaarden en mag de Floriade dan ook zo promoten.
Almere 2 juli 2015
De PVV heeft donderdagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen D66-wethouder René Peeters. Dit omdat de partij van mening is dat Peeters onjuist heeft gehandeld door voorzitter te worden van de Stichting Jeugdfloriade. Volgens de PVV is dat belangenverstrengeling. De Stichting Jeugdfloriade is opgericht om voorafgaand aan de Floriade in 2022 activiteiten te ontwikkelen voor jongeren. Daarvoor krijgt de stichting ook een subsidie van de gemeente. In regels die de gemeenteraad heeft opgesteld staat dat het “niet gewenst is om raadsleden, collegeleden, of ambtenaren deel te laten uitmaken" van zo’n aan de gemeente verbonden partij. De PVV verwijt Peeters dat hij dat wel heeft gedaan. Volgens de wethouder zijn de regels niet zo zwart wit en kunnen er ook redenen zijn om van het basisprincipe af te wijken. De motie werd door geen enkele andere partij gesteund.
Almere 2 juli 2015
De Almeerse gemeenteraad is donderdagnacht na een marathonvergadering akkoord gegaan met het Masterplan Floriade. Alleen de PVV, SP en AP/OPA stemden tegen. Nu het Masterplan is aangenomen, kan Almere daadwerkelijk beginnen met de werkzaamheden op het Floriade-terrein om het evenement in 2022 mogelijk te maken. Een meerderheid van de raadsleden stemde in met een motie van oppositiepartij PVV, met de strekking dat de Floriade de gemeente niet meer dan 17 miljoen euro mag kosten. De gemeenteraad geeft burgemeester en wethouders tot eind oktober de tijd tot overeenstemming te komen met camping Waterhout over een andere locatie. De camping ligt op het terrein aan het Weerwater waar de wereldtuinbouwtentoonstelling moet komen. Als er geen overeenstemming komt, wordt een onteigeningsprocedure gestart. Eigenaresse Tineke Fokkens wilde een alternatief plan voor de inpassing van de camping presenteren. Tot haar grote teleurstelling gunde de raadsleden haar die tijd niet. Toch is Fokkens blij dat er nu een datum is waarop er meer duidelijkheid moet zijn. Het Flevolandse bedrijfsleven is blij met het besluit zegt Theo Eggink, regiomanager van VNO-NCW Flevoland. Zo levert regionale aanbesteding van de aanleg van de wereldtuinbouwtentoonstelling werkgelegenheid op, en zien Flevolandse ondernemers kansen om te profiteren van de Floriade.
Almere 1 juli 2015
De Almeerse camping Waterhout heeft een alternatief ontwerp voor de Floriade 2022 laten ontwikkelen. Het campingterrein ligt middenin het toekomstige Floriadegebied. De eigenaar van de camping, Tineke Fokkens, heeft al vaak aangegeven dat ze vreest voor de toekomst van de camping door de Wereldtuinbouwtentoonstelling. Verantwoordelijk wethouder Henk Mulder heeft gezegd dat de camping kan blijven, maar er staat volgens Fokkens nog niets zwart op wit. Het alternatieve ontwerp richt zich vooral op de jaren na 2022. Dan moet op het Floriadeterrein een nieuwe woonwijk verrijzen. Fokkens zegt dat ze niet eerder met het plan naar buiten mocht treden omdat het onderdeel vormde van gesprekken die met de gemeente gevoerd werden. Ze moest een geheimhoudingsverklaring tekenen. Als zij zich daar niet aan hield, kon ze een boete van 25.000 euro verwachten. Inmiddels is de geheimhouding komen te vervallen. Donderdagavond stemt de gemeenteraad over het Masterplan Floriade. Als daarmee wordt ingestemd, kunnen de werkzaamheden in het gebied beginnen.
Almere 25 juni 2015
De gemeente Almere heeft aan het eind van dit jaar bijna vier miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding van de Floriade. Het is de bedoeling dat de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 wordt gehouden in Almere. Tot en met 2014 is er zo'n 1,5 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding, dit jaar komt daar nog eens bijna 2,5 miljoen bij. Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. De gemeenteraad van Almere heeft nog geen groen licht gegeven voor het Masterplan Floriade.
Almere 25 juni 2015
Tv-tuinman Lodewijk Hoekstra gaat een huis bouwen op het Floriadeterrein. Hij wil daarmee de eerste permanente bewoner worden op het terrein in het stadshart van Almere. Hoekstra, die bekend is van het programma 'Eigen huis en tuin', wil in september beginnen met de bouw van zijn huis. Dat moet volledig worden opgetrokken uit duurzame en lokale materialen. Hoekstra werkt hierbij samen met de Urban Greeners, die een bezoekerscentrum aan het bouwen zijn op het Floriadeterrein. Op dit moment woont ook de Britse schrijver Redmond O'Hanlon op het terrein, maar hij vertrekt over twee maanden. Hoekstra is van plan er langere tijd te gaan wonen. De stichting Urban Greeners werkt samen met jonge ondernemers en studenten aan concrete duurzame projecten. Lodewijk Hoekstra begint met de bouw van zijn huis vanuit een zelfvoorzienende containerwoning. Zonnepanelen moeten zorgen voor alle stroom.
Almere 24 juni 2015
De Floriade 2022 krijgt nu al vorm in Almere. Burgemeester Jorritsma opende woensdagmiddag aan het Belfort in het stadshart een pand van de Stichting Urban Greeners. De Stichting werkt samen met jonge ondernemers en studenten aan concrete duurzame projecten, die een beeld geven van de grote Floriade in 2022. Zo is het eerste bouwproject nu al te bekijken bij het Weerwater, waar studenten een ark ombouwen tot bezoekerscentrum, met alleen natuurlijke materialen. Ook hebben de Urban Greeners sinds kort een voedselbos op een eiland in het Weerwater. In het woensdag geopende pand is een duurzame bar, een Floriade-expositie en een studieruimte.
Almere 24 juni 2015
Het architectenbureau Arc2 uit Almere bestaat 15 jaar en heeft door heel Nederland sporen achtergelaten. Zo heeft het bureau bijvoorbeeld de uitbreiding van het Spoorwegmuseum in Utrecht, het filmtheater in Hilversum en de brug over de Houtribweg in Lelystad ontworpen. Ook heeft Arc2 de Belvédère toren ontworpen voor de gemeente Dronten en een steiger voor het Weerwater in Almere. Met de Floriade in aantocht zijn de architecten alvast begonnen met ontwerpen voor het evenement in 2022. Eén van de meest indrukwekkende ontwerpen is het GreenEye Expo. Een drijvend informatie- en expositiecentrum voor de Floriade. Het paviljoen draait 24 uur per dag met de zon mee waardoor de zonnecellen in de iris maximaal energie kunnen produceren.
Almere 21 juni 2015
Rond de besluitvorming over de Floriade dreigen voor de Almeerse gemeenteraad dezelfde valkuilen als rond het mislukte sportproject Omniworld. Dat zegt Ruud Pet, voorzitter van de enquêtecommissie die ruim tien jaar geleden onderzoek deed naar het Omniworld-debacle dat Almere ruim 20 miljoen euro geeft gekost. In de zondageditie van het programma Over Flevoland Gesproken waarschuwt Pet dat het moeilijk is zicht te houden op de risico's, omdat het evenement Floriade is gekoppeld aan de ontwikkeling van een deel van de stad, compleet met infrastructuur en hoger onderwijs. Het oud-raadslid pleit ervoor de volggroep van raadsleden uit te breiden met kritische burgers en experts van buiten, om het college tegenspel te bieden. Het programma Over Flevoland Gesproken is vanaf 9:19 te zien bij Omroep Flevoland en wordt elk uur herhaald. Kijken kan ook online .
Almere 19 juni 2015
Lang niet alle partijen in de Almeerse gemeenteraad zien het zitten om plaats te nemen in een groep die de Floriade de komende jaren nauwlettend in de gaten gaat houden. Dat bleek donderdagavond tijdens de eerste bespreking van het Masterplan Floriade op de Politieke Markt. Oppositiepartijen SP en PVV willen geen plaats nemen in de volggroep, omdat ze vrezen dan meegezogen te worden in het proces en geen kritiek meer te kunnen leveren. "Wij willen op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen voor het Floriade-proces", zei PVV-fractievoorztter Toon van Dijk. Ook collegepartij Leefbaar Almere wil de Floriade-organisatie de komende jaren niet gaan controleren. "Het is geen gemeentelijk project, het is een commerciële onderneming. Dus dan moet je een beetje op afstand blijven", vindt Leefbaar raadslid Nico van Duijn. Tijdens de bespreking donderdagavond bleek dat verschillende partijen nog veel vragen hebben over het masterplan. Die moeten allemaal binnen drie weken beantwoord worden. Op 2 juli wil het college dat er gestemd wordt over het plan.
Almere 16 juni 2015
Griffier Jan Dirk Pruim vraagt in een brief aan de fractievoorzitters van de Almeerse gemeenteraad om zorgvuldigheid bij het aanstaande besluit over de Floriade 2022. De raad beslist de komende weken of er groen licht wordt gegeven voor de verdere ontwikkeling. Een dergelijke brief is zeer ongebruikelijk, aangezien de griffier van de gemeenteraad zich vrijwel altijd op de achtergrond houdt. In zijn brief benoemt Jan Dirk Pruim dit ook door aan te geven dat hij zich realiseert dat hij "hiermee op - en wellicht volgens sommigen zelfs over - de grens van ambtelijke advisering treedt." Zorgvuldig besluit Pruim zegt dat het voor het aanzien van de lokale politiek erg belangrijk is dat er een zorgvuldig besluit wordt genomen. Hij geeft aan dat grote projecten zoals de Floriade lastig door de gemeenteraad zijn te controleren. Hij noemt de ervaringen met het mislukte sportproject Omniworld als voorbeeld. Volgens Pruim is het verleidelijk om bij een groot project te kiezen voor de eenvoudigste oplossing, namelijk niets zeggen. Dit omdat de verantwoordelijken van nu in 2023 toch al zijn verdwenen. De griffier hamert erop dat juist nu raadsleden verantwoordelijkheid moeten nemen. Volggroep instellen Als voorbeeld noemt hij het instellen van een volggroep, die de komende jaren het project nauwlettend in de gaten moet houden en aan de bel kan trekken. Pruim benadrukt dat het hem niet zozeer om de Floriade zelf is te doen, maar vooral om het aanzien van de politiek. Als er onzorgvuldig met een miljoenenproject zoals de Floriade wordt omgegaan dan loopt dat aanzien grote schade op, zo vreest hij. Vinger op zere plek Fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV is blij met de brief van Pruim. Volgens hem legt de griffier de vinger op de zere plek. Het stoort Van Dijk al langer dat een aantal fracties kritiekloos achter het college aanhobbelt. VVD, PvdA en Leefbaar Almere nemen het signaal serieus maar zeggen dat ze zich er al bewust van waren dat er een zorgvuldig besluit moet komen.
Almere 8 juni 2015
De gemeente Almere moet bij de realisatie van de Floriade maatregelen nemen om beschermde diersoorten in het gebied niet te verjagen. Dat blijkt uit een onderzoek van de plaatselijke overheid. Op het eiland Utopia en het Vogeleiland in het Weerwater leven vleermuizen, de bever, de havik en de boommarter. Ook zitten er twee beschermde vissoorten: de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. De gemeente moet daarom een zone om het haviksnest en de beverburcht maken, zodat bezoekers die niet verstoren. Ook moet vleermuisvriendelijke verlichting worden gebruikt. Verder moet er stapsgewijs worden gewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met het voortplantingsseizoen van de dieren. Met dat soort maatregelen gaat Almere ervan uit dat de Flora- en Faunawet niet worden overtreden. Het stappenplan moet nog verder worden uitgewerkt.
Almere 1 juni 2015
62 procent van de Almeerders denkt dat de Floriade 2022 nuttig en goed is voor de stad. Dat blijkt uit een opiniepeiling die is gehouden in opdracht van Omroep Flevoland. 29 procent van de ondervraagden denkt dat Almere géén baat heeft bij het evenement. Bijna de helft van de ondervraagden, 48 procent, zegt van plan te zijn zelf een bezoek te brengen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling. De meningen zijn verdeeld over de prijs van het toegangskaartje. De ongeveer 23 euro die dat gaat kosten wordt door 50 procent als 'redelijk' omschreven. 44 procent noemt het duur. In totaal zijn er ruim 500 Almeerders ondervraagd. De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met een enquête die drie jaar geleden is gehouden door het raadspanel van de gemeente Almere. Toen noemde 61 procent het een goed idee om de Floriade te organiseren. De PVV in Almere twijfelt aan de waarde van de enquête. De partij denkt dat als de vragen in een andere volgorde waren gesteld, de uitslag minder positief zou zijn. In de eerste vraag zou al duidelijk moeten worden dat de organisatie 92 miljoen euro kost. PVV Almere is fel tegen de komst van de tuinbouwtentoonstelling naar Almere.
Almere 18 mei 2015
De politieke partijen in Almere reageren verdeeld op het vorige week gepresenteerde masterplan Floriade 2022. De oppositie vreest dat de wereldtuinbouwtentoonstelling een financieel debacle wordt. De collegepartijen zijn positief over het plan. Collegepartij VVD is vooral tevreden over de economische effecten van het evenement. Volgens fractievoorzitter Miranda Joziasse verdient Almere minimaal 125 miljoen euro aan de Floriade. Ook zijn de liberalen blij met de banen die de Floriade oplevert. Coalitiepartner D66 is eveneens positief over het plan. Oppositiepartij PVV wil dat de Floriade niet doorgaat. Het evenement zou voor een grote financiële strop zorgen. Fractievoorzitter Toon van Dijk wil weten wat de Rijksoverheid exact bijdraagt. In het masterplan staat dat het Rijk tussen de 5 en 10 miljoen euro betaalt. Ook heeft de partij er geen vertrouwen in dat het evenement daadwerkelijk 2,1 miljoen bezoekers trekt. De SP wil weten waarom de begroting van de Floriade naar 92 miljoen euro is verhoogd. Volgens raadslid Arie Stuivenberg zou wethouder Mulder eerder gezegd hebben dat de Floriade maximaal 70 miljoen euro kost. Verder is het voor de SP onduidelijk wat de bijdrage van het bedrijfsleven is.
Almere 17 mei 2015
Camping Waterhout in Almere vindt dat in het masterplan Floriade duidelijker omschreven moet staan, hoe de camping op de huidige locatie aan het Weerwater kan blijven. De eigenaresse roept de gemeenteraad op voor deze duidelijkheid te zorgen, voordat die met het masterplan instemt. In dat plan staat dat de gemeente met de eigenaren in gesprek is om afspraken te maken. Inzet daarbij is dat de camping tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in afgeslankte vorm op de huidige plek blijft. Na het evenement kan de camping weer 4,5 hectare groot woren. Eigenaresse Tineke Fokkens vindt het vreemd, dat er nog altijd geen definitieve afspraken zijn over hoe de camping kan blijven. En dat na twee jaar overleg met de gemeente.
Almere 12 mei 2015
De gemeente Almere is zelf géén extra geld kwijt voor de Floriade nu blijkt dat de begroting van het evenement geen 77 miljoen maar 92 miljoen is. Dat benadrukt wethouder Henk Mulder. Almere heeft eerder al besloten om 10 miljoen aan het evenement mee te betalen en 7 miljoen apart te zetten om tegenvallers op te kunnen vangen. Bij dat bedrag blijft het. De 92 miljoen zijn de totale kosten voor het evenement die ook door het bedrijfsleven, provincie, en het Rijk worden opgehoest. Wethouder Mulder geeft aan dat het verschil tussen 77 en 92 miljoen komt doordat de gemeente in eerste instantie uitging van een opbrengst uit een nieuwbouwwijk op het Floriadegebied, maar dat bedrag wordt nu uit de berekening gehaald.
Almere 12 mei 2015
Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan voor de Floriade klaar. Hierin staat hoe de wereldtuinbouwtentoonstelling bij het Weerwater in 2022 wordt vormgegeven. Een overzicht van de opvallendste punten: Go Greener Tot 2020 ligt de nadruk op de beeldvorming en de bekendmaking van het evenement. Daarvoor krijgt de Floriade een nieuw motto: Go Greener (het oude was Living the Good Life). De gemeente wil iedereen aansporen na te denken over de toekomstige groene stad. Hoe kan de stad het beste gecombineerd worden met land- en tuinbouw? De Floriade is interessant voor Amsterdam. Denk aan hotelovernachtingen en bezoekjes aan de stad. Almere en Amsterdam hebben daarom besloten de Floriade internationaal te promoten als 'Floriade 2022 Growing Green Cities - Amsterdam Almere' Het is de bedoeling het terrein een status aparte te geven, een speciale zone met regels over belasting, import, werk- en verblijfsvergunningen. Het Floriadeterrein is 60 hectare groot. Het wordt de tegenhanger van het stadscentrum aan de andere kant van het Weerwater. De thema's Feeding, Greening, Healthying en Energizing the city krijgen ieder een eigen plek op het terrein. De thema's hebben te maken met de voedselproductie en de leefbaarheid in de stad, en energiebesparende maatregelen. Er komt een drie kilometer lange boulevard. Verder wordt er een arboretum aangelegd. Dat is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Met de aanleg wordt in de tweede helft van dit jaar begonnen. Verder wil de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) dat er een moderne kas komt van 4.000 vierkante meter en 10.000 vierkante meter aan overdekte tentoonstellingsruimtes. De Aeres Groep (Groenhorstcollege en CAH Vilentum) gaat een campus voor groen onderwijs realiseren. Het idee is om als onderdeel hiervan een hbo-locatie op het terrein te realiseren. Op initiatief van de Aeres Groep en de provincie komt er een innovatiewerkplaats waar bedrijven en instellingen onderzoek doen en uitvindingen demonstreren. De werkplaats wisselt kennis uit met het nabijgelegen nieuwe 'groene recyclingperron'. De innovatiewerkplaats wordt op de Floriade het Flevolandse paviljoen. De komst van de Floriade gaat ten koste van een deel van het bos. Vooral delen aan de oostzijde blijven behouden. Onder andere de oudste boom van Almere, de beginboom, een eik die in 2022 vijftig jaar oud is. Hiermee blijft ook het uitzicht voor bewoners 'groen'. Na afloop van het evenement wil Almere dat er een groene stadswijk wordt neergezet. Huidige ondernemers De toekomst van stadscamping Waterhout is nog niet duidelijk. De gemeente is met de eigenaren in gesprek om afspraken hierover te maken. Inzet is dat het hart van de camping tijdens het evenement op de huidige locatie blijft. Het zou dan gaan om de 'ring' van de camping (2,5 hectare van de 4,5 hectare). Na de Floriade zou de camping dan weer 4,5 hectare groot kunnen worden. Maar op langere termijn zijn ook andere locaties denkbaar. Haddock Watersport heeft een jachthaven met circa 500 ligplaatsen en past in het plan. Voor ontwikkeling van de haven zoekt de ondernemer naar samenwerkingsmogelijkheden met marktpartijen Restaurant Atlantis moet weg door de aanleg van een fietsbrug over de A6. Met de eigenaar wordt nog gezocht naar een andere locatie. Bereikbaarheid Er is behoefte aan 4.700 parkeerplaatsen en 450 parkeerplaatsen voor personeel. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de 1.000 parkeerplaatsen in het centrum. Vanaf het centrum rijden onder andere bussen naar het terrein. Mogelijke parkeeroverlast in wijken wordt bestreden met de invoering van tijdelijke blauwe zones. Het stadscentrum moet makkelijk vanaf de Floriade bereikbaar zijn en andersom. Te denken valt aan watertaxi's, een pontje of een vloot van elektrische waterfietsen. Mogelijk wil een private initiatiefnemers ook een kabelbaan realiseren. In elk geval komt er een nieuwe brug vanaf het Lumierepark naar het terrein. Hierdoor wordt het zogeheten Rondje Weerwater gerealiseerd. Dat zijn de fiets- en wandelroutes rondom de waterplas. Financiën De Floriade kost bijna 92 miljoen euro. Dat is 15 miljoen meer dan eerder was begroot. Het ministerie van Economische zaken heeft in een brief een overheidsbijdrage van 5 tot 10 miljoen euro toegezegd. Eerder was al bekend dat de gemeente Almere en de provincie ieder 10 miljoen euro bijdragen. Almere heeft 7 miljoen voor tegenvallers weggelegd. De gemeente gaat uit van zo'n 2 miljoen bezoekers. Ouderen zijn de grootste doelgroep. De vergrijzing neemt toe en ouderen zijn over het algemeen in de Floriade geïnteresseerd. Bezoekers betalen een gemiddeld tarief van 23 euro per kaartje (mix van het volwassen- en kindertarief) De economische spin-off is door bureau Buiten becijferd op 370 - 410 miljoen euro. Hiervan komt zo'n 40 procent terecht in Almere: 150 - 165 miljoen euro aan bestedingen in het stadscentrum en op het Floriadeterrein. De Floriade levert ook banen op, vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om minimaal 1.000 mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Denkbare banen zijn enquêteurs, horecamedewerkers en verkeersregelaars. Zo'n 500 mensen moeten na afloop aan een blijvende baan zijn geholpen.
Almere 12 mei 2015
De Floriade wordt 15 miljoen duurder. Dat blijkt uit het masterplan dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. De totale kosten worden geschat op 92 miljoen euro. Eerder ging de gemeente Almere er vanuit dat de Floriade in 2022 77 miljoen euro zou gaan kosten. Het verschil komt doordat de gemeente eerst uitging van een opbrengst van 15 miljoen uit een nieuwbouwwijk op die locatie, maar dat bedrag wordt nu uit de berekening gehaald. De gemeente verwacht voldoende geld binnen te krijgen om ook de budgetverhoging te kunnen financieren, onder meer door 2,1 miljoen bezoekers die gemiddeld 23 euro entree gaan betalen. Uit het masterplan blijkt ook dat de Rijksoverheid tussen de 5 en 10 miljoen euro gaat investeren. Al eerder stelde de provincie 10 miljoen euro beschikbaar. De gemeente zelf steekt ook 10 miljoen euro in de Floriade. Daarnaast is er 7 miljoen euro gereserveerd voor tegenvallers. Voor iedereen die het Masterplan #floriade2022 wil inzien. 
 http://t.co/300Tm69mQg — Henk Mulder (@henkmulder1) May 12, 2015
Almere 7 mei 2015
De gemeente Almere moet duidelijker aangeven waar groen wordt gecompenseerd dat door bouwplannen rond het Weerwater en de Floriade verloren gaat. De provincie vindt dat de gemeente hierover niet helder genoeg is. Dat schrijft zij aan het college van b en w van Almere. Zo wil de gemeente in de toekomst woningen en bedrijven toestaan in het groen aan weerszijden van de A6, zoals in de Schakelwijk Zuid, het Vroege Vogelbos en rond het kasteel. Het overgrote deel van deze gebieden ligt binnen de ecologische hoofdstructuur. De provincie vraagt de gemeente om aan te geven waar het groen terugkeert. Ook moet de noodzaak van bouwen in het groen beter worden onderbouwd en dient de gemeente opnieuw de aanwezigheid van beschermde dieren- en plantensoorten in het gebied te onderzoeken. In een reactie laat de gemeente Almere weten het advies van de provincie te harte te nemen en te verwerken in de mer en het omgevingsplan.
Almere 17 april 2015
Bewoners van de Filmwijk in Almere zijn tegen het kappen van bomen en vernieling van de bestaande natuur op de eilanden in het Weerwater voor de Floriade. Ze willen de gemeenteraad een petitie overhandigen om hun bezwaren kenbaar te maken. In de petitie uiten de bewoners hun zorgen over de mogelijke aantasting van de natuur op en rond de Weerwater-eilanden Vogeleiland en Utopia. Ook willen ze met de gemeente meepraten over hoe het Floriadegebied er uit moet komen te zien. Deze internationale tuinbouwexpositie wordt in 2022 in Almere gehouden.
Almere 30 maart 2015
De gemeente Almere laat onderzoeken of uitlaatgassen van bezoekers van de Floriade de natuur verpesten bij het Naardermeer. Automobilisten op de A1 kunnen in 2022 zorgen voor een hoger stikstofgehalte bij het natuurgebied. Uit een eerste verkenning van het onderzoeksbureau Anteagroup blijkt dat die negatieve effecten niet zijn uit te sluiten. Volgens onderzoeker Tim Artz zullen over zeven jaar veel mensen de Floriade met eigen vervoer bezoeken. Extra stikstof kan de groei van bepaalde planten in het Naardermeer belemmeren. Het onderzoek start over enkele weken. Deze zomer moet het afgerond zijn.
Almere 30 maart 2015
De wereldtentoonstelling Floriade in 2022 in Almere is slecht voor de natuur. Dat stelt onderzoeksbureau Anteagroup. In opdracht van de gemeente Almere onderzoekt het bureau de effecten op het milieu van het evenement. In een eerste verkenning staat dat er "significant negatieve effecten met name voor het Naardermeer niet zijn uit te sluiten". Het gaat dan om de overschrijding van het stikstofgehalte. De Floriade heeft als thema Growing Green Cities en staat in het teken van duurzaamheid. Het onderzoeksbureau verwacht ook dat voor andere natuurgebieden in de omgeving van de Floriade het evenement niet bevorderlijk is.
Almere 27 maart 2015
Almeerder Gerard Verhoef ergert zich aan de gemeente Almere. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin hij zijn onvrede kenbaar maakt.  Verhoef heeft geen enkel vertrouwen in de organisatie van de Floriade, onder andere omdat die zich van Engelse termen bedient. Ook ergert hij zich aan het feit dat de gemeente spreekt over een wereldtentoonstelling in plaats van tuinbouwtentoonstelling. Lees zijn brief aan de gemeenteraad hieronder. LS, Ik kreeg zojuist een brief in de bus over de Floriade 2022 en ik wil graag de gemeenteraad en het organiserend projectbureau deelgenoot maken van mijn bezwaren hierover. De eerste zin van de brief die zojuist werd bezorgd luidt: "Het is alweer twee jaar geleden dat bekend is geworden dat we 2022 allemaal in onze agenda moeten zetten." U weet het wellicht niet, maar als ik een papieren agenda heb, dan kan ik niets met 2022 en als ik een digitale agenda gebruik, dan staat 2022 daar vast al in. Dat ik 2022 in welke agenda dan ook zou moeten zetten is niet alleen bevoogdend, maar ook onmogelijk. De tweede zin "Want dan vindt de Floriade plaats in Almere." Is geen zin. Als een dergelijke tekst gewenst is, dan als bijzin, gescheiden door een komma in plaats van een punt. Ik zal op die manier niet de gehele brief doorlopen, maar toch even zin nummer drie, waar u spreekt over de wereldtentoonstelling Floriade die naadloos aansluit bij de ambities van Almere als Growing Green City. Ik raad u aan even op wikipedia te kijken wat onder een wereldtentoonstelling wordt verstaan en dan te bedenken of een Nederlandse tuinbouwtentoonstelling daar onder valt. Kennelijk moet het allemaal nog wat verder opgeblazen worden door de tuinbouwtentoonstelling van (nep) internationale allure te voorzien door de Engelstalige aanduiding "Growing Green City". Laat ik duidelijk zijn, ik heb niets tegen een tuinbouwtentoonstelling, zeker niet in Flevoland, maar de toon en inhoud van de brief doen het ergste vrezen. Ik heb geen enkel vertrouwen in een organisatie die zich van dergelijke opgeblazen lulkoekbingoterminologie bedient. Het doet me al te zeer denken aan de gênante mislukking rond de schaatsbaan, niet geheel toevallig ook gesierd met een Engelstalige naam: "Icedöme". Ik verzoek u de Floriadeplannen in het vervolg met de nodige soberheid en bescheidenheid te behandelen. Almere is een fijne stad om in te wonen. Het telkens opnieuw overcompenseren van een kennelijk bij sommigen aanwezig minderwaardigheidscomplex is in het geheel niet nodig. Hoogachtend, G. L. M. Verhoef
Almere 25 maart 2015
Met het idee van een reizende stadskas heeft een groepje studenten een wedstrijd gewonnen van de Urban Greeners en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. De stadskas wordt een soort tuinbouwkas die zich de komende jaren van Almere Centrum richting het Floriadeterrein verplaatst en een groen spoor achter gaat laten. De studenten moesten met plannen komen die passen in het concept van de tuinbouwtentoonstelling Floriade 2022. Daarmee wil Almere zich als duurzame groene stad profileren. De studenten wonnen een startbedrag van 5.000 euro om hun plan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Lelystad 14 maart 2015
Een meerderheid van de Flevolanders is voorstander van de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat blijkt uit een peiling van DeStemVan. Ook de meeste politieke partijen in de provincie zijn voor. Partij voor de Dieren, GroenLinks en Jezus Leeft daarentegen zijn felle tegenstanders van de uitbreiding. Zo zou de uitbreiding geluidshinder veroorzaken en zou de verwachte werkgelegenheid niet realistisch zijn. En uit een andere peiling van DeStemVan blijkt dat zeventig procent van de Flevolanders geen provinciaal geld wil vrijmaken voor de Floriade. Dit terwijl Provinciale Staten tien miljoen euro gereserveerd heeft voor de komst van de tuinbouwtentoonstelling in Almere.
Almere 26 februari 2015
"Wees eerlijk over de risico's van de Floriade." Dat advies geeft Peter Fleuren aan de gemeente Almere. Fleuren was nauw betrokken bij de Floriade van 2012 in Venlo. Hij was op dat moment wethouder van één van de organiseerde gemeenten. Die gemeenten werden achteraf opgescheept met een verlies van 5,5 miljoen euro. Volgens Fleuren hadden bestuurders dat risico vanaf het begin af aan duidelijk moeten benoemen. "Niet van te voren zeggen: het draait quitte. Want dat kun je nu niet zeggen." Ondanks het verlies was de Floriade 2012 volgens Fleuren een fantastisch evenement, waar de omgeving veel aan heeft gehad. Vooral het bedrijfsleven heeft er van geprofiteerd. Fleuren deed zijn uitspraken donderdagmiddag tijdens een symposium op het provinciehuis. Daar werd door verschillende mensen van gedachten gewisseld over de toekomstige Almeerse Floriade.
Almere 5 februari 2015
De PVV in Almere wil volgende week met wethouder Henk Mulder in debat over de voorwaarden die de Nederlandse Tuinbouwraad stelt aan de organisatie van de Floriade. De politieke partij vraagt zich af wat de status van die eisen is. De Tuinbouwraad heeft in 2011 randvoorwaarden geformuleerd. Daarin staat onder meer dat er voor de organisatie van de Floriade een stichting moet worden opgericht. De NTR en de gemeente Almere laten weten dat die voorwaarden er toentertijd waren om een bidbook te schrijven, maar dat er nu in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat ook de uiteindelijke organisatievorm vastgelegd. De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk in april over deze overeenkomst. Ook staat in de voorwaarden dat Almere drie miljoen euro aan de tuinbouwraad betaalt. De PVV wil weten of dit geld bovenop de tien miljoen euro komt die Almere aan het evenement bijdraagt. Een gemeentewoordvoerder laat desgevraagd weten dat dit niet het geval is. De drie miljoen is opgenomen in de businesscase als kostenpost Deelname Floriade. Die kosten worden gedekt door bijvoorbeeld inkomsten uit kaartverkoop of sponsorbijdragen. De NTR gebruikt de drie miljoen euro om bedrijven te helpen bij hun inzendingen voor de Floriade.
Almere 5 februari 2015
Het Almeerse bedrijf Spilter heeft donderdagmiddag ruim 12.000 ideeën over de Floriade overhandigd aan wethouder Henk Mulder. De ideeën zijn afkomstig van een brainstorm-marathon die eind vorig jaar werd gehouden. Een groep Almeerse ondernemers, onder wie Spilter, riep inwoners en bedrijven op om mee te denken over de tuinbouwtentoonstelling, die in 2022 in Almere wordt georganiseerd. De initiatiefnemers hopen dat een aantal van de 12.000 suggesties wordt meegenomen in het uiteindelijke plan voor het evenement. 12.000 (!) ideeën in ontvangst genomen over de Floriade @BMF2022 . Fantastisch. pic.twitter.com/rU4RIxBMka — Henk Mulder (@henkmulder1) February 5, 2015
Lelystad 13 januari 2015
Vertrekkend interim-directeur Peter Verdaasdonk heeft nog altijd vertrouwen in de plannen voor Batavialand in Lelystad. Hij werd in maart vorig jaar aangetrokken om de Bataviawerf, het NieuwLand Erfgoedcentrum en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Scheepsarcheologie te laten fuseren. Verdaasdonk wordt adviseur van de gemeente Almere voor de totstandkoming van het businessplan voor de Floriade in 2022. De gemeente heeft hem benaderd om op zoek te gaan naar sponsoren en partnerships. Hij begint volgende week. Dinsdag is het personeel van de instanties in Lelystad over zijn vertrek geïnformeerd. Wie Verdaasdonk opvolgt bij de stichting is nog niet bekend.
Lelystad 13 januari 2015
Peter Verdaasdonk vertrekt als interim-directeur van de stichting Batavialand in Lelystad. Hij wordt komende maandag voor een half jaar adviseur voor de gemeente Almere voor het project Floriade. Dat bevestigt Verdaasdonk. Hij werd in maart vorig jaar interim-directeur bij Batavialand. Dat is het project waarbij de Bataviawerf, het NieuwLand Erfgoedcentrum en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Scheepsarcheologie moeten fuseren tot één nieuwe organisatie. Verdaasdonk vertrekt omdat hij graag betrokken wil zijn bij de Floriade in Almere in 2022. Hij blijft vooralsnog 2,5 dag per week interim-directeur voor het NieuwLand Erfgoedcentrum.
Almere 19 december 2014
In de Almeerse studentensociëteit Endzjin is om middernacht de Brainstorm Marathon Floriade 2022 van start gegaan. De 42-uur durende sessie werd geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma. Speciale brainstormteams gaan tot en met zaterdagmiddag gewone Almeerders vragen naar hun plannen voor de Floriade. De tuinbouwtentoonstelling wordt over zeven jaar in de stad gehouden. De Brainstorm Marathon is een initiatief van Almeerse ondernemers. Zij willen het record verslaan van langste en grootste brainstorm ter wereld. Daarvoor zijn meer dan 100.000 ideeën nodig. Mensen buiten Almere kunnen via een speciale website hun plan inleveren voor de Floriade.
Almere 18 december 2014
Om 1 minuut voor twaalf vanavond begint de Brainstorm Marathon Floriade 2022. Ruim 42 uur lang brainstormen. Het is een initiatief van een aantal Almeerse ondernemers en bedoeld om een wereldrecord aan ideeën op te halen over de invulling van de Floriade in Almere. De gedachte is dat iedereen wel een idee heeft over Floriade, maar niet weet waar ze hun idee kwijt moeten. Op deze manier kan de organisatie alle verschillende ideeën verzamelen en samenvoegen. Iedereen mag mee doen aan de brainstorm. Dat kan op verschillende locaties zoals in de bioscoop, op stations en Albert Heijn Almere Poort. maar ook online via www.brainstormmarathon.nl kunnen Almeerders hun ideeën indienen.
Almere 17 december 2014
Het Flevolandse bedrijfsleven is afwachtend als het gaat om het meedoen aan de Floriade 2022. Dat zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. De provincie is bezig met het maken van plannen om in aanloop naar de tuinbouwtentoonstelling de regio mee te laten profiteren. Op dit moment zijn het vooral onderwijsinstellingen, de provincie en de gemeente Almere die de kar trekken. Daar moeten uiteindelijk ook bedrijven bijkomen. "Met heel veel partijen spreken we nu al. Maar die zeggen: laat eerst maar eens zien wat jullie willen en wat er wel en niet kan. En dan praten we weer verder", zegt Appelman. De gedeputeerde heeft er alle vertrouwen in dat bedrijven wel toehappen als de plannen voor de Floriade concreter zijn.
Almere 5 december 2014
Almere zoekt een andere slogan voor de Floriade 2022, de wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. Volgens wethouder Henk Mulder is de huidige slogan 'living the good life' niet krachtig genoeg. De gemeente kan een professioneel bureau inhuren om een leus te bedenken of er wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij iedereen met suggesties kan komen.
Almere 21 november 2014
De gemeente Almere heeft in totaal 17 miljoen euro gereserveerd voor de organisatie van de Floriade 2022, de wereld tuinbouw tentoonstelling die één keer in de tien jaar in ons land wordt gehouden. Omdat Almere dit evenement in 2022 mag organiseren, heeft de gemeente al eerder een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd als eigen bijdrage. Nu blijkt dat de gemeente al sinds 2012 een bedrag van 7 miljoen euro heeft gereserveerd om eventuele risico's op te kunnen vangen. Dit bedrag stond in geheime stukken die onlangs openbaar zijn gemaakt.
Almere 20 november 2014
Een groep Almeerse ondernemers wil volgende maand een drie dagen durende brainstorm-marathon houden over de Floriade. Tijdens die bijeenkomsten willen ze minstens 100.000 ideeën verzamelen van inwoners en ondernemers. Die ideeën worden vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad van Almere. De marathon is tegelijkertijd een officiële wereldrecordpoging brainstormen. De Floriade wordt in 2022 in Almere gehouden. De brainstorm-marathon is mede bedoeld om de betrokkenheid van de Almeerders te vergroten.
Almere 30 oktober 2014
Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft een plan gepresenteerd met daarin de vervolgstappen voor de aanleg van de Floriade 2022. Een overzicht van de opvallendste punten: Het motto van de Floriade is voorlopig: Growing Green Cities - Living the Good Life! De Floriade 2022 moet geen klassieke Land- en Tuinbouwtentoonstelling worden, maar een evenement met 4 thema’s. Te weten een Tuinbouwexpo , Bouwexpo , Waterexpo en het thema Stad&Regio als vierde expo. Er komen spaar- en kortingsacties waardoor iedere inwoner van Almere in de gelegenheid wordt gebracht om de Floriade te bezoeken. Er wordt gebruik gemaakt van ‘open data’. Daardoor kan iedereen via internet mee ontwerpen aan de Floriade. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog niet bekend. De Floriade 2012 in Venlo werd bezocht door 2 miljoen mensen. Hiervan was 66% ouder dan 55 jaar. Almere wil meer jongeren trekken. Er wordt ook speciaal ingezet op het trekken van Chinese bezoekers . De verwachting is dat het aantal Chinese toeristen in Nederland de komende tien jaar stijgt van 200.000 naar 800.000 per jaar. Hoewel verplaatsing van Camping Waterhout gewenst is, is dat “niet absoluut noodzakelijk” zo blijkt uit het document. De camping wil zelf graag blijven zitten waar ze zit. De gemeente en eigenaren van de camping zijn in gesprek over een oplossing. De Floriade wordt geen eenmalig evenement. Het moet de start vormen van een blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Zoals bekend mag de directeur van de Floriade straks niet meer verdienen dan een minister . Dat is 144.000 euro. De gemeenteraad nam onlangs een motie aan van de PVV waarin dit is vastgelegd. Als de gemeenteraad nu akkoord gaat met het voorstel wordt een ‘Masterplan’ opgesteld. In februari 2015 moet er dan definitief besloten worden of de echte voorbereidingen van de Floriade kunnen starten.
Almere 29 oktober 2014
De eigenaresse van camping Waterhout in Almere en wethouder Henk Mulder moeten voor eind december beslissen of de camping op de huidige plek kan blijven of dat hij verplaatst moet worden. Het college van burgemeester en wethouders wil dat de camping wijkt voor de Floriade in 2022. Op die plek zijn namelijk woningen gepland. Dit tot grote frustratie van eigenaresse Tineke Fokkens. Zij vindt dat er met de gemeente Almere niet te praten valt. Nu schrijft de eigenaresse in een brief aan de gemeenteraad dat beide partijen op zoek gaan naar een oplossing. Volgens Fokkens met de bedoeling dat het een win-winsituatie is voor beide partijen en dat er degelijk wordt omgegaan met wat door plaatselijke ondernemers is opgebouwd.
Almere 24 oktober 2014
De toekomstige directeur van de Floriade 2022 in Almere mag niet meer verdienen dan een minister. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond bepaald. Het besluit volgt na een motie van de PVV die wil voorkomen dat er ophef over het loon gaat ontstaan. De directeur van de Floriade in Venlo ontving twee jaar geleden meer dan de zogeheten balkenendenorm. Tegenwoordig is dat de zogeheten WNT-regeling. Die is voor volgend jaar vastgesteld op 178.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. De toekomstige Floriade-directeur zal het daar maximaal mee moeten doen vindt de gemeenteraad, want er mag ook geen bonus worden uitgekeerd.
Almere 29 september 2014
Ondernemers en vastgoedeigenaren uit Almere Centrum hebben een plan gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat het stadshart volop gaat profiteren van de toekomstige Floriade. De wereldtuinbouwtentoonstelling zal in 2022 gehouden worden aan het Weerwater, net buiten het centrum. Eén van de ideeën is om al op het Stationsplein een welkomstpoort te maken, met vervolgens een groene loper naar de Esplanade. Daarvandaan kunnen mensen dan per boot naar het Floriadeterrein. Ook voor de periode voorafgaand aan het evenement zijn ideeën. Bijvoorbeeld een Floriade Lab waar nieuwe innovaties op land- en tuinbouwgebied te zien zijn. Door nu al aan de slag te gaan hopen de ondernemers dat de organisatie van de Floriade straks niet meer om hen heen kan.
Almere 23 september 2014
Verschillende grote bedrijven en instellingen uit Almere doen een oproep om snel aan de slag te gaan met de plannen voor de Floriade in 2022. Het gaat onder andere om LeasePlan, Ymere, Windesheim en de Rabobank. Verenigd in het 'Platform est. 036' hebben ze dinsdag een pleidooi aangeboden aan de gemeente Almere en provincie Flevoland. Ook de Bedrijfskring Lelystad heeft zich bij dit appèl aangesloten. De bedrijven zien in de Floriade een grote kans voor het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Hoewel de wereldtuinbouwtentoonstelling pas over 7,5 jaar wordt gehouden, moet er nu al vaart gemaakt worden zegt het 'Platform est. 036'.
Almere 17 september 2014
Almere moet opschieten met de organisatie van de Floriade. Dat zegt Cees Veerman, die in opdracht van de gemeente Almere onderzocht hoe de tentoonstelling een succes kan worden. De Floriade is over 8 jaar, maar volgens de oud-minister is er al genoeg te doen. Veerman vindt dat Almere moet samenwerken met Amsterdam om de Floriade tot een succes te maken. De organisatie moet gebruik maken van de internationale aantrekkingskracht van de hoofdstad. Volgens Veerman kan Almere dan makkelijker en meer aandacht trekken voor de Floriade in 2022.
Almere 15 september 2014
De Christelijke Agrarische Hogeschool in Almere onderzoekt of het mogelijk is te verhuizen naar het gebied waar de Floriade wordt georganiseerd. Dat vertelde het College van Bestuur tijdens de opening van het nieuwe schooljaar. Hoewel de hogeschool pas een jaar geleden verhuisd is naar het centrum van Almere wil het bestuur optimaal gebruik maken van de kansen die de Floriade in 2022 biedt. Er worden nu gesprekken gevoerd met verschillende overheden en bedrijven om de nieuwe verhuizing mogelijk te maken. Volgens het bestuur is het ook een optie om de huidige vestiging in het centrum te behouden en daarnaast een tijdelijke vestiging op de Floriade te realiseren.
Almere 8 september 2014
De ChristenUnie in Almere wil weten of de gemeente goed heeft overlegd met Tineke Fokkens over de verplaatsing van haar camping Waterhout. De camping moet plaats maken voor de Floriade in 2022. Fokkens vertelde op de Politieke Markt dat ze compleet verrast werd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dat ze moeilijk in gesprek kon komen met de gemeente Almere over de Floriadeplannen. De ChristenUnie stelt te hechten aan een behoorlijk bestuur en een goede omgang met inwoners en ondernemers. De politieke partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. De ChristenUnie wil onder andere weten of het college zich in het verhaal van de campinghoudster herkent.
Almere 22 augustus 2014
De kosten die nu al voor de Floriade in 2022 worden gemaakt, moeten goed worden gecontroleerd. Dat vindt Leefbaar Almere. Volgens raadslid Nico van Duijn worden straks drie projecten tegelijkertijd gerealiseerd. De verbreding van de A6, de Floriade 2022 en de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk bij het Weerwater. Daar zijn zeker drie grote instanties bij betrokken. Rijkswaterstaat, de nog op te richten Floriade BV en de gemeente. Om de budgetten inzichtelijk te maken, zou de accountant van de gemeente elk jaar aan de raad moeten rapporteren welke kosten zijn gemaakt om alles inzichtelijk te houden, zo stelt Van Duijn.
Almere 20 augustus 2014
Camping Waterhout in Almere wil volgende week een protestmanifestatie houden in het stadhuis van Almere tegen de verhuizing van de camping. Volgens het college van burgemeester en wethouders moet Waterhout verplaatst worden naar het Vogeleiland in het Weerwater om plaats te maken voor de komst van de Floriade in 2022. Op de huidige plek van de camping zouden 600 woningen moeten komen. De eigenaren van Waterhout roepen mensen op om mee te protesteren zodat de camping op de huidige locatie kan blijven.
Almere 4 juli 2014
Camping Waterhout in Almere moet als het aan het college van b en w ligt verhuizen. De camping moet plaatsmaken voor de komst van de Floriade. De camping past welliswaar in het Floriadegebied, maar niet op de huidige plek. Het voorstel is dan ook om de camping enkele honderden meters te verplaatsen naar het eilandje in het Weerwater. De eigenaren van Camping Waterhout willen gewoon op hun huidige plek blijven zitten. Naast de camping liggen er ook verschillende andere bedrijven in het gebied. Met wokrestaurant Atlantis worden gesprekken gevoerd om te kijken of het bedrijf kan verhuizen naar een andere plek in de stad. De eigenaren zijn het daar mee eens. Jachthaven Haddock kan gewoon blijven, aldus b en w.
Almere 23 mei 2014
De ChristenUnie in Almere is boos dat de gemeenteraad pas één dag van tevoren is uitgenodigd voor de presentatie van het rapport over de Floriade door oud-minister Cees Veerman. Die partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De Floriade is een grote expositie op het gebied van tuinbouw, die eens in de tien jaar wordt gehouden. In 2022 is Almere de locatie voor deze tentoonstelling. Volgens de ChristenUnie is de Floriade zo'n belangrijk onderwerp voor de gemeenteraad, dat die tijdig op de hoogte gebracht zou moeten worden van ontwikkelingen op dat gebied. Het één dag van tevoren uitnodigen van raadsleden noemt de partij geen behoorlijke manier van doen. Wethouder Henk Mulder reageert via twitter, dat de gemeenteraad nog een uitgebreide toelichting krijgt van Cees Veerman.
Almere 22 mei 2014
De begroting van de Floriade 2022 in Almere mag niet meer dan 100 miljoen euro bedragen. Op die manier is een eventueel financieel debacle te voorkomen. Dat stelt oud-minister Cees Veerman in zijn verkenningsrapport over de Floriade. Veerman kreeg een jaar geleden de opdracht te onderzoeken hoe van het evenement een succes gemaakt kan worden. Volgens hem moeten bezoekers minimaal 60 miljoen euro opleveren. Volgens de plannen uit 2012 zou een entreekaartje 30 euro moeten kosten. De rest van de inkomsten moet komen van sponsoren, overheden en het bedrijfsleven. Verder stelt Veerman een organisatie op te richten waarbij de gemeente de grootste aandeelhouder is. Zo heeft de gemeente een doorslaggevende stem bij de organisatie van de Floriade.
Almere 22 mei 2014
De Floriade in Almere moet geen klassieke tuinbouwtentoonstelling zijn. Dat is één van de belangrijkste conclusies die Cees Veerman trekt in zijn verkenningsrapprort Floriade 2022. De oud-minister heeft in opdracht van de gemeente Almere onderzocht hoe de tentoonstelling een succes kan worden. Volgens Veerman moet het traditionele concept van de tuinbouw verbonden worden met andere sectoren. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid en voedsel. Gezien het economische klimaat kan het volgens hem best moeilijk worden om investeerders te vinden voor iets dat pas over acht jaar wordt gehouden. De betrokkenheid van de provincie en de rijksoverheid is dan ook van cruciaal belang voor het slagen van de Floriade.
Almere 28 januari 2014
Het informatiecentrum Making Almere, over de geschiedenis van de stad, is verhuisd naar een ruimte in de Schouwburg. De afgelopen 1,5 jaar was het centrum gevestigd in een voormalig winkelpand aan het Belfort. Behalve de geschiedenis van Almere besteedt het centrum ook aandacht aan de toekomst, met name aan de Floriade die in 2022 zal worden gehouden. In de aanloop naar de Floriade zullen in het informatiecentrum diverse activiteiten worden gehouden.
Almere 22 november 2013
De gemeente Almere zal bij de organisatie van de Floriade 2022 niet dezelfde fouten maken als tijdens de vorige Floriade in Venlo. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Henk Mulder in reactie op een kritisch onderzoeksrapport naar de Floriade 2012. Na deze Floriade bleek de organisatie met een verlies van zo'n 5,5 miljoen euro achter te blijven. Belangrijkste reden voor dit grote verlies is dat er vijf gemeenten betrokken waren, die de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in een aparte BV hadden geplaatst. Hierdoor was de invloed van de verschillende gemeenten te klein en te versnipperd. De gemeente Almere overweegt ook van een BV gebruik te maken, maar volgens Mulder kan deze constructie nog worden veranderd. Op dit moment doet Cees Veerman in opdracht van de gemeente onderzoek naar wat de beste manier is om de Floriade 2022 te organiseren.
Almere 21 oktober 2013
De recreatiebedrijven aan het Weerwater in Almere vragen de politieke partijen in de stad om hulp bij het voortbestaan van hun ondernemingen. De ondernemers, onder meer een camping en een watersportbedrijf, zijn bang dat zij moeten wijken voor de komst van de Floriade in 2022. Ook vrezen zij dat daardoor een uniek recreatiegebied aan de zuidkant van het Weerwater verloren gaat. Ze doen een beroep op de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma's daarvoor op te komen. Ze pleiten ervoor om geen bebouwing in dit groene deel van Almere toe te staan.
Almere 21 augustus 2013
Ondernemers op bedrijventerrein De Steiger in Almere Haven moeten hun grond weer vrij kunnen verkopen, zonder deze eerst verplicht aan de gemeente te moeten aanbieden. Dat zegt Vereniging Bedrijfskring Almere. Eerder dit jaar bepaalde de gemeente dat ondernemers in het gebied waar in 2022 de Floriade plaatsvindt, hun grond als eerste aan de gemeente moeten aanbieden. Zo hoopt Almere te voorkomen dat speculanten met delen van het gebied aan de haal gaan. Maar volgens de bedrijfskring beperkt dit zogenoemde voorkeursrecht de ondernemers op De Steiger te veel. Ook zijn er twijfels of Almere de bedrijfsgrond wel wil en kan kopen. Meerdere bedrijven hebben de afgelopen maanden daadwerkelijk kavels aangeboden en daarvoor heeft de gemeente telkens bedankt. VBA wil af van voorkeursrecht op De Steiger / De Paal: De gemeente heeft in het gebied waar de Floriade 2022 i... http://t.co/tnUvHn2fMX — Bedrijfskring Almere (@vba_almere) August 20, 2013
Almere 3 juli 2013
De Floriade-organisatie in Almere zoekt tien 'Urban Greeners'. Dat zijn jongeren tussen de 15 en 30 jaar. De organisatie wil jongeren van verschillende achtergronden en opleidingen betrekken bij de wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit gebeurt onder de noemer JeugdFloriade. Almere gaat in 2022 het evenement aan de Zuidoever van het Weerwater houden. Het komend half jaar wordt gewerkt aan een ondernemings- en actieplan voor 2014. De plannen worden eind 2013 gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Almere 14 juni 2013
Oud-minister Cees Veerman gaat als verkenner voor de Floriade kritisch kijken of de ambities van Almere realistisch zijn. Ook gaat hij de vorige Floriades evalueren om lering te trekken. Dat liet Veerman donderdagavond weten tijdens zijn eerste ontmoeting met de gemeenteraad. De voormalig CDA-minister van Landbouw is door het college van b en w aangetrokken als verkenner. Hij moet een plan maken om van de Floriade 2022 financieel een succes te maken. Om goed advies uit te brengen, wil Veerman een groep van deskundigen samenstellen die verstand hebben van onder meer financiën, landbouw en innovatie.
Almere 12 juni 2013
Oud-minister Cees Veerman krijgt voor zijn werkzaamheden als verkenner voor de Floriade in Almere een bedrag van 150 euro per uur exclusief BTW uitbetaald. Dat antwoordt het Almeerse college van b en w op vragen van de PVV. De partij had er 'schoon genoeg' van dat de gemeente eerder niet wilde vertellen hoeveel Veerman krijgt uitbetaald. Het college stelt dat het uurtarief dat Veerman voor de Floriade rekent 'vanwege de aard van het project' lager is dan zijn commercieel tarief. Totaal is voor inhuur van expertise bij de Floriade twee ton begroot, waarvan 40.000 euro naar Veerman gaat. De voormalig CDA-minister van landbouw moet als verkenner een plan maken om van de Floriade 2022 financieel en commercieel een succes te maken.
Almere 31 mei 2013
De gemeente Almere ziet af van het kopen van enkele stukken grond die binnen het Floriadegebied vallen. De eigenaar van duikschool Euro-Diving bood zijn grond aan de gemeente aan, maar hij kreeg te horen dat ze niet geïnteresseerd is. Een aantal bedrijven op industrieterrein De Steiger kreeg hetzelfde antwoord. De keuze van de gemeente is opvallend, omdat die eerder aangaf te willen voorkomen dat de grond in handen komt van speculanten. Daarom is op het Floriadegebied het voorkeursrecht toegepast. Dat wil zeggen dat de gemeente het recht van eerste koop heeft. Volgens wethouder Ben Scholten zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen en is het niet noodzakelijk om de grond nu te kopen.
Almere 24 mei 2013
De PVV in Almere stelt vragen over het salaris van Cees Veerman. Hij werd begin deze maand aangesteld door de gemeente Almere als verkenner van de Floriade 2022. Volgens de PVV krijgt hij voor deze taak 40- tot 60-duizend euro. Maar het is niet bekend hoeveel uren hij daarvoor gaat werken. In de schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders wordt daar naar geïnformeerd. Bij eerdere pogingen van de PVV lieten ambtenaren weten dat het uurtarief van Veerman onder de geheimhouding valt. De PVV is dit zat en wil openheid van zaken over de uitgaven voor de Floriade.
Almere 7 mei 2013
Een plan schrijven dat van de Floriade 2022 in Almere in commercieel én financieel opzicht een succes maakt. Dat is de opdracht die oud-minister Cees Veerman krijgt als verkenner van de Floriade. Veerman licht woensdagochtend zijn opdracht toe. In maart zei toenmalig wethouder Duivesteijn dat de gemeente onvoldoende kennis in huis heeft om het evenement Floriade goed op te zetten. Daarom komt er een verkenner, die in overleg met de tuinbouwsector, het bedrijfsleven en het Rijk een businessplan opstelt. Het plan moet in de loop van volgend jaar gereed zijn, zodat de gemeenteraad er over kan oordelen.
Almere 7 mei 2013
Oud-minister Cees Veerman wordt de verkenner voor de Floriade 2022 in Almere. Dat heeft de gemeente dinsdagmiddag bekend gemaakt. Veerman krijgt de opdracht om het komende jaar een plan te maken hoe de Floriade in Almere een succes kan worden. Zo moet hij de tuinbouwsector, het Rijk en bedrijfsleven achter de Floriade zien te krijgen. De gemeenteraad moet volgend jaar over zijn voorstellen oordelen. Cees Veerman (64) was voor het CDA minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de eerste drie kabinetten Balkenende. Op dit moment is hij voorzitter van Natuurmonumenten en bijzonder hoogleraar bij de universiteiten van Wageningen en Tilburg.
Almere 7 april 2013
De SP in Almere wil een debat over de grond waar de Floriade in 2022 moet komen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat zij het recht van eerste koop hebben voor het Floriadeterrein. Zo wil ze voorkomen dat speculanten de grond opkopen en vervolgens de hoofdprijs vragen voor de grond. De SP vindt dit eigenlijk laat, omdat al een half jaar bekend is waar de Floriade in Almere zal komen. Grondhandelaren zouden volgens de partij hun slag al geslagen kunnen hebben. Ook wil de partij weten of ondernemers die hun plek aan het Weerwater kwijtraken daar een extra vergoeding voor krijgen.
Almere 8 maart 2013
Er komt een onderzoek waarin wordt gekeken of Almere als permanente locatie voor de Floriade kan dienen. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt nu elke 10 jaar ergens anders gehouden, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Het Almeerse college van b en w gaat een verkenner aanstellen die de plannen voor de Floriade van 2022 moet gaan uitwerken. Eén van de taken die de verkenner meekrijgt is onderzoeken of Almere als permanente locatie kan dienen. Volgens wethouder Adri Duivesteijn zou het voordelig kunnen zijn als er niet elke keer miljoenen euro's uitgegeven moeten worden om een volledig nieuw Floriade terrein in te richten.
Almere 6 maart 2013
Na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 moet er een vaste ontmoetingsplek voor de tuinbouwsector overblijven in Almere. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Dat is afgekeken van de Biënnale in Venetië. Dat betekent dat een deel van het Floriadeterrein wordt ingericht voor permanente paviljoens en tentoonstellingen. In aanloop naar het evenement moeten er om de paar jaar gebouwen verschijnen voor kunst, cultuur en congressen. Het college wil ook een verkenner aantrekken om de aanpak van het evenement verder uit te laten werken. Het idee wordt donderdagavond besproken met de gemeenteraad.
Almere 15 februari 2013
"De aangekondigde bezuinigingen op infrastructuur zijn een bom onder de Floriade". Dat zegt fractievoorzitter Frits Huis van Leefbaar Almere in het televisieprogramma 'Over Flevoland Gesproken', dat zaterdag wordt uitgezonden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur liet deze week weten de geplande uitbreiding van de A6 enkele jaren uit te stellen. Daarmee komt de bereikbaarheid van de Floriade in 2022 in gevaar. Huis vindt dat er stevig gelobbyd moet worden om in de Tweede Kamer steun te krijgen voor het terugdraaien van deze bezuinigingen. Als binnen uiterlijk drie maanden niet duidelijk is dat die steun er komt, dan kan de Floriade niet meer in Almere plaatsvinden, aldus Huis.
Almere 14 februari 2013
"Een vertraging van de verbreding van de A6 heeft grote invloed op de Floriade-ontwikkeling in 2022 en is onacceptabel.'' Dat zegt de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn in reactie op de bezuinigingen van minister Schultz van Hagen van Infrastructuur. Een en ander zou volgens Duivesteijn betekenen dat er gedurende de wereldtentoonstelling aan de A6 gewerkt zou worden en dat noemt hij onaanvaardbaar. Met alle voorbereidingen die gepleegd moeten worden, zijn de finaciele risico's erg hoog. Ook het feit dat het rijk de aanpassingen aan de Flevolijn uitstelt, vindt Duivesteijn onbegrijpelijk. Hij hekelt het zoveelste onderzoek, terwijl er een prima plan klaarligt.
Almere 24 januari 2013
De Almeerder Marc van Rooij heeft de Nederlandse Citymarketing award gewonnen in de categorie innovatie. Van Rooij startte enkele jaren geleden het initiatief Floriade2022. Het idee voor zo'n wereldtentoonstelling sprak de gemeenteraad aan en vervolgens werd wethouder Adri Duivesteijn aan het werk gezet om daadwerkelijk te zorgen dat er een Floriade komt. Dat resulteerde in toewijzing van de Floriade van 2022 aan Almere. De manier waarop Van Rooij er voortdurend voor bleef zorgen dat het idee onder de aandacht bleef is met deze award beloond.
Flevoland 17 januari 2013
Een meerderheid van Provinciale Staten heeft er mee ingestemd om tien miljoen euro te reserveren voor versterking van de Flevolandse economie via het project Floriade. De provincie wil de tuinbouwtentoonstelling van 2022 in Almere gebruiken als aanjager van de economie. Zij gaat onder meer met de tuinbouwsector en het bedrijfsleven in gesprek om voorstellen te doen, waarmee de Flevolandse economie zich kan vernieuwen. De provincie stelt pas geld beschikbaar als er zicht op is dat de voorstellen succes hebben. Gedeputeerde Staten komen voor de zomer met een uitgewerkt plan. De PVV stemde tegen, omdat zij de reservering van tien miljoen misbruik van publiek geld vindt. Ook de SP en de SGP stemden tegen.
Almere 2 december 2012
In Almere zou een speeltuin moeten komen waarin kinderen niet alleen kunnen spelen, maar ook van alles kunnen leren over gezond voedsel. Initiatiefneemster Carina van Dijk uit Lelystad wil met deze groentespeeltuin aansluiten bij de Floriade, die over tien jaar in Almere komt. De toestellen in deze speeltuin krijgen allemaal de vorm van groente of fruit. De kinderen moeten spelenderwijs leren waar het eten vandaan komt en hoe belangrijk het is om gezond te eten. Ook moeten er een restaurant, een moestuin en een boerderijwinkel komen.
Almere 8 oktober 2012
De Floriadevlag is zondagavond in Almere gearriveerd. Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft 'm op de Esplanade gehesen. Daarna werd vanaf het Weerwater vuurwerk afgestoken. Er waren een paar honderd belangstellenden op afgekomen. De Almeerse rapper Ali B. nam de vlag in Venlo in ontvangst. Daarmee werd de laatste dag van de wereldtuinbouwtentoonstelling in die plaats afgesloten. Een groep fietsers bracht de vlag daarop naar Almere. Hier vindt in 2022 het evenement plaats. Het plan voor de Floriade in Almere behelst de bouw van een groene stadswijk aan de zuidoever van het Weerwater. In dat gebied wordt ook de tuinbouwexpositie gehouden.
Almere 4 oktober 2012
De Almeerse rapper Ali B neemt zondag in Venlo namens de stad Almere de Floriadevlag in ontvangst. Daarmee wordt de Floriade in Venlo officieel afgesloten en overgedragen aan Almere, waar het evenement over tien jaar zal plaatsvinden.Vervolgens wordt de vlag per fiets naar Almere gebracht door een groep enthousiaste fietsers. Daar zal burgemeester Annemarie Jorritsma de vlag 's avonds hijsen en wordt er een vuurwerk afgestoken.
Almere 28 september 2012
De snelweg A6 bij Almere zal vervroegd worden verbreed en de capaciteit van de Flevolijn wordt uitgebreid. Dat verwacht wethouder Adri Duivesteijn nu Almere de Floriade mag organiseren in 2022. De gesprekken daarover met het Rijk zijn al gaande of worden opgestart, zo laat Duivesteijn weten in het programma 'Over Flevoland gesproken', dat zaterdag wordt uitgezonden. De uitbreiding van de vervoerscapaciteit op de weg en het spoor is nodig om de verwachte miljoenen bezoekers vlot naar het terrein van de Floriade te kunnen vervoeren.
Almere 24 september 2012
"Het is bijna net alsof we het wereldkampioenschap voetbal hebben gewonnen." Zo omschrijft Marc van Rooij zijn trots nu Almere de Floriade in 2022 mag organiseren. Van Rooij is de geestelijk vader van het plan om de wereldtuinbouwtentoonstelling naar zijn woonplaats te halen. Hij wilde Almere op de kaart zetten en het negatieve imago van de stad teniet doen. De nieuwe groene woonwijk die aan het Weerwater gaat verrijzen, zal volgens hem ook Almeerders weer trots maken op hun stad.
Almere 24 september 2012
Almere mag de Floriade 2022 organiseren. Dat heeft de Nederlandse Tuinbouwraad bekendgemaakt. Almere was één van de vier kandidaten die deze wereldtuinbouwtentoonstelling over tien jaar wil organiseren. De andere steden die meedongen naar dit evenement waren Amsterdam, Groningen en Boskoop. Het Almeerse plan voor de Floriade behelst onder meer de bouw van een nieuwe groene stadswijk aan de zuidoever van het Weerwater. De totale kosten bedragen 77 miljoen euro. Almere en de provincie betalen ieder tien miljoen euro, de rest van de kosten wordt opgebracht door kaartverkoop en sponsoren.
Almere 24 september 2012
Almere is blij dat het de Floriade 2022 mag organiseren. Volgens wethouder Duivesteijn is dat voor de stad van grote betekenis. Door buitenstaanders wordt Almere nu nog wel eens aangemerkt als suffe slaapstad, maar dat is met de wereldtuinbouwtentoonstelling echt voorbij, denkt hij. De Floriade zal naar verwachting meer dan twee miljoen bezoekers trekken uit binnen- en buitenland. De wethouder verwacht verder dat het evenement een impuls zal geven aan de regionale economie.
Almere 24 september 2012
Almere was de gedroomde kandidaat voor de organisatie van de Floriade 2022. Dat zei voorzitter Nico Koomen van de Nederlandse Tuinbouwraad bij de bekendmaking van de stad die deze wereldtuinbouwtentoonstelling over tien jaar mag organiseren. De NTR roemde de hoge kwaliteit van de Almeerse plannen, die bovendien een solide financiële onderbouwing hebben met relatief weinig risico's. Ook noemde hij het belangrijk, dat de Floriade in Almere een stadswijk wordt, die ook na het evenement blijft bestaan. Almere was één van de vier kandidaten voor de Floriade 2022. De andere kandidaten waren Groningen, Boskoop en Amsterdam. De Almeerse wethouder Adri Duivesteijn reageerde blij en trots op de keuze voor zijn stad.
Almere 18 september 2012
De Nederlandse Tuinbouw Raad maakt maandag bekend welke gemeente in 2022 de Floriade mag houden. Almere is één van de kandidaten, naast Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop. De Tuinbouw Raad maakt de winnaar twee weken eerder bekend, dan werd aangenomen. Dit wordt gedaan om de gemeente de gelegenheid te geven een mooie presentatie voor het officiële moment voor te bereiden. Dat is op 7 oktober, op de laatste dag van de wereldtuinbouwtentoonstelling in Venlo. Het plan van Almere voor de Floriade behelst de bouw van een groene stadswijk aan de zuidoever van het Weerwater. De totale kosten zijn 77 miljoen euro. Almere en de provincie betalen ieder tien miljoen euro, de rest van de kosten wordt opgebracht door kaartverkoop en sponsoren.
Lelystad 4 september 2012
In het provinciehuis in Lelystad is vanaf dinsdag de Floriade Almere maquette te zien. De gemeente heeft zich kandidaat gesteld voor de tuinbouwtentoonstelling in 2022. Te zien is hoe Almere het gebied wil ontwikkelen en vormgeven. Aan de zuidoever van het Weerwater moet een groene wijk verrijzen, die een voorbeeld moet zijn voor toekomstige stadswijken in binnen- en buitenland. De maquette is gemaakt van vilt en kan tot en met veertien september tijdens kantooruren worden bekeken. De Nationale Tuinbouwraad besluit in oktober of Almere met deze plannen de Floriade mag organiseren.
Almere 3 juli 2012
Ondernemers aan de zuidoever van het Weerwater zeggen positief te zijn over de dinsdag gepresenteerde Floriadeplannen in Almere. Daarin wordt rekening gehouden met al bestaande bedrijven zoals camping Waterhout en jachthaven Haddock. De camping zal een centrale rol krijgen binnen het Floriadeterrein en hoeft niet te verdwijnen. Iets waar de eigenaar van de camping wel voor vreesde. Jachthaven Haddock denk dat een Floriade grote veranderingen voor het bedrijf met zich zal meebrengen maar ziet dit als een positieve uitdaging.
Almere 3 juli 2012
Een toegangskaartje voor de Floriade in Groningen zal twee keer goedkoper zijn dan een entreebewijs in Almere. Dat blijkt uit het bidbook van de gemeente Groningen voor de organisatie van de Floriade in 2022. Dinsdag maakte de gemeente Almere bekend dat een kaartje ongeveer 30 euro per persoon zal bedragen. Groningen heeft uitgerekend dat een kaartje daar ongeveer 15 euro zal kosten. Amsterdam dat ook in de race is voor de organisatie denkt 24 euro per persoon te moeten vragen. De plannen van Almere en Groningen liggen wat betreft totale kosten relatief dicht bij elkaar. Almere denkt 77 miljoen euro nodig te hebben, Groningen gaat uit van 70 miljoen euro. De bijdragen die de overheden moeten leveren zijn hetzelfde. Tien miljoen van de gemeenten en tien miljoen van de provincies. De rest zal bijeengebracht moeten worden door het bedrijfsleven en de toegangsbewijzen. Amsterdam gaat uit van een totaal bedrag van 97 miljoen euro. De overheden zouden 22 miljoen moeten bijdragen. Boskoop, de vierde gemeente die de Floriade in 2022 wil organiseren, maakt de plannen pas donderdag in de loop van de dag openbaar.
Almere 3 juli 2012
Lees hier het volledige bidbook van de Floriade 2022. De plannen worden dinsdagmiddag aangeboden aan de directie van de Nationale Tuinbouwraad.
Almere 3 juli 2012
Als de Nederlandse Tuinbouwraad ervoor kiest om Almere de Floriade te laten organiseren in 2022 dan zet Almere de organisatie van dit evenement weg in een BV. De gemeente verwacht dat dit nodig is rond 2015 als er contracten voor investeringen getekend moeten worden. De BV Floriade 2022 moet zorgen voor een definitief masterplan, en een organisatorisch en financieel businessplan. De BV kan vrij in de markt opereren en staat op afstand van de politiek. De stichting die direct na toekenning van het evenement aan Almere wordt opgericht, houdt toezicht op deze BV. Daarin zit de gemeente, de provincie, het bedrijfsleven en de Nederlandse Tuinbouwraad.
Almere 3 juli 2012
De Almeerse Floriade in 2022 kost bijna 77 miljoen euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders becijferd. Er is 33 miljoen euro nodig voor de inrichting van het terrein bij de zuidoever van het Weerwater. Daarnaast is er geld nodig voor de projectorganisatie, communicatie en marketing. Ook is in de begroting een paar miljoen weggelegd voor mogelijke tegenvallers.  De gemeente legt 10 miljoen euro in. Ook de provincie trekt 10 miljoen euro uit voor de organisatie. Daarnaast verwacht de gemeente inkomsten via de kaartverkoop en sponsoring. Ook hebben beleggers Amvest en corporatie Ymere aangegeven in het gebied te willen investeren. De gemeente denkt dat de Floriade door zo’n 2 miljoen mensen wordt bezocht. De Floriade levert verder naamsbekendheid op, werkgelegenheid en een economische voordelen voor het bedrijfsleven op. De Nationale Tuinbouwraad besluit in oktober of Almere de Floriade mag organiseren.
Almere 3 juli 2012
De zevende editie van de Floriade krijgt in Almere een permanent karakter. Dat staat in het voorstel van de gemeente. Almere wil met de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 werken aan een nieuwe groene stadswijk aan de zuidoever van het Weerwater. Die wijk is bedacht door stedenbouwkundige Winy Maas. Er komt een levende bibliotheek met bomen, planten en bloemen, die letterlijk op alfabet worden aangelegd. Er is ook ruimte voor voedselproductie en de opwekking van duurzame energie. Het terrein is 45 hectare groot, inclusief de camping en jachthaven. Aan een drie kilometer lange boulevard komen twee pleinen met entrees te liggen. Op het terrein  komen modeltuinen, paviljoens en een openlucht theater. En ook een groene bouwrai met Floriadewoningen, een uitkijktoren en een jeugdfloriade. De Nationale Tuinbouwraad besluit in oktober of Almere met deze plannen de Floriade mag organiseren.
Almere 3 juli 2012
Almere staat de komende tien jaar in het teken van de Floriade. Dat schrijft de gemeente in haar voorstel voor de organisatie van het evenement in 2022. Almere wil de komende jaren middelpunt zijn van; hoe woningbouw en groen het beste op elkaar kunnen aansluiten. Daarnaast kunnen in en om de stad allerlei innovatieve ideeën op dit gebied in de praktijk worden gebracht. Bijvoorbeeld voedselproductie in de stad of initiatieven waarbij groen bijdraagt aan een sfeervolle omgeving. Gelijktijdig wordt tien jaar lang gewerkt aan de locatie waar het evenement wordt gehouden. Dit is de plek waar Almere een nieuwe stadswijk wil maken dat dient als voorbeeld voor de ideale ‘Green City’. Deze groene wijk Almere Floriade ligt aan de zuidoever van het Weerwater, waar nu camping Waterhout is en jachthaven Haddock zitten. De Nationale Tuinbouwraad besluit in oktober of Almere met dit idee de Floriade mag organiseren.
Almere 3 juli 2012
Almere wil met de organisatie van de Floriade in 2022 het gebied aan de zuidoever van het Weerwater ontwikkelen. Daar moet een groene wijk verrijzen die het voorbeeld wordt voor toekomstige stadswijken in binnen- en buitenland. Hierbij wordt woningbouw gecombineerd met groen. Er is ruimte voor 600 woningen en 40.000 vierkante meter voorzieningen en commercieel vastgoed. De gemeente leverde dit voorstel dinsdag in bij de Nederlandse Tuinbouwraad, die hierover in oktober een besluit neemt. De nieuwe stadswijk Floriade Almere krijgt een glooiend landschap met allerlei soorten bomen, struiken en bloemen. Een proeftuin met ruimte voor innovaties in de tuinbouw. Er is ook ruimte voor voedselproductie en de opwekking van duurzame energie. In aanloop naar het evenement wordt hier de komende tien jaar aan gewerkt. Het gebied is 45 hectare groot, inclusief camping en jachthaven. Tijdens de tentoonstelling zijn er modeltuinen, paviljoens en een theater. Ook moet gedacht worden aan een uitkijktoren, een Floriadehotel en een groene Bouwrai met Floriadewoningen. Het gebied biedt ruimte aan 35.000 bezoekers per dag. Het kasteel maakt geen onderdeel uit van het plan. Hier werd eerder wel aan gedacht. Almere en de provincie betalen elk 10 miljoen euro. De totale kosten van de organisatie en aanleg van de Floriade zijn berekend op 77 miljoen. Almere is net als Boskoop, Amsterdam en Groningen in de race voor de Floriade 2022.
Flevoland 2 juli 2012
De SP in de Provinciale Staten van Limburg adviseert de gemeente Almere om de Floriade niet naar de stad te halen. "Het brengt in deze tijden veel financiële risico's met zich mee. Het is kiezen tussen de Floriade of sociale voorzieningen", laat de SP-fractievoorzitter Thijs Coppus weten. Op dit moment wordt de Floriade in het Limburgse Venlo gehouden Morgen wordt het voorstel van Almere voor de organisatie van de Floriade ingeleverd bij de Nationale Tuinbouwraad. Daarmee laat Almere officieel weten mee te dingen naar de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Volgens initiatiefnemer van de Floriade in Venlo Leon Frissen is het een gouden zet. "De organisatie van zo'n groot evenement brengt naast een hoop prestige en bekendheid ook economische ontwikkeling met zich mee." Almere is samen met drie andere gemeenten in de race om de Floriade binnen te halen. Aan het einde van het huidige evenement maakt de Nederlandse Tuinbouwraad bekend of Almere in 2022 de Floriade mag organiseren.
Almere 28 juni 2012
De Almeerse gemeenteraad wil de Floriade 2022 organiseren. De plannen van wethouder Adri Duivesteijn kregen donderdagavond een meerderheid in de raad. Wat die plannen precies inhouden weten alleen de raadsleden, omdat ze tot komende dinsdag geheim zijn. Dan wordt het Almeerse Floriadeplan ingediend bij de Nationale Tuinbouwraad. De SP en de PVV stemden tegen omdat de financiële risico's te groot worden gevonden. Wethouder Duivesteijn is verguld met het besluit.
Almere 26 juni 2012
Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad staat achter de gepresenteerde plannen voor de komst van de Floriade in 2022. Donderdag stemmen alle collegepartijen en Leefbaar Almere voor het idee, dat dinsdag in beslotenheid is toegelicht door wethouder Duivesteijn. Door deze meerderheid kan Almere op 3 juli het officiële plan van aanpak voor deelname indienen bij de Nederlandse Tuinbouwraad. Die wijst dan in oktober een gemeente aan die de wereld tentoonstelling mag organiseren. De oppositiepartijen PVV en de SP gaan tegen stemmen. Zij vinden de financiële risico's te groot. GroenLinks en fractie Sinke zeggen nog niet te weten wat er wordt gestemd. De tegenstemmen zullen niets uit maken omdat er een meerderheid is in de gemeenteraad die voor het Floriadeplan is.
Almere 26 juni 2012
Het geheime Floriadeplan in Almere heeft een zeer zakelijke onderbouwing. Dat stelt het college van b en w in reactie op het rapport van de verkennersgroep. Dat is een groep raadsleden die hun collega's scherp houdt bij het nemen van het besluit om de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 te houden. Het college erkent dat het risico bestaat dat het debat over de organisatie wordt versimpeld tot 'je gelooft erin of niet'. Om dat te voorkomen is het plan juist nuchter en zakelijk gehouden. De verkennersgroep stelt daarentegen dat het soms schort aan concrete bewijzen. Bijvoorbeeld bij de financiele toezeggingen van de provincie.
Almere 26 juni 2012
De gemeenteraad van Almere moet zeer kritisch kijken naar de financiële risico's die de komst van een Floriade met zich meebrengt. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de verkennersgroep Floriade. Dat is een groep raadsleden die hun collega's waarschuwt voor de gevolgen van een Floriade. De groep wil dat de raadsleden scherp blijven zodat er een juiste keuze wordt gemaakt. Volgens voorzitter Chandrikasingh moeten raadsleden besluiten nemen op basis van geloof in het project. Aan harde financiële onderbouwing ontbreekt het op sommige punten in de geheime plannen om de Floriade van 2022 naar Almere te halen.
Almere 22 juni 2012
De gemeenteraad van Almere vergaderde donderdagavond toch in beslotenheid over de Floriade. Almere is in de race om de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 te organiseren. Dat de vergadering achter gesloten deuren plaatshad, is opmerkelijk. Oppositiepartijen hebben steeds aangegeven dat zij delen van de plannen in de openbaarheid wilden bespreken. Leefbaar Almere dreigde zelfs de zaal te verlaten als de vergadering in beslotenheid zou doorgaan. Nadat wethouder Adri Duivesteijn duidelijk maakte dat het niet in het belang van Almere is om alle informatie nu naar buiten te brengen, stemde de raad alsnog in met een besloten vergadering. Alleen de PVV stemde tegen.
Flevoland 20 juni 2012
De provincie heeft woensdag toch in beslotenheid vergaderd over de Almeerse plannen om de Floriade in 2022 te organiseren. De PVV in Flevoland vond dat er direct al open en transparant richting burgers over de voorgenomen bijdrage van de provincie aan het evenement moest worden gesproken. Andere statenfracties waren het daar niet mee eens. De informatie wordt nu pas op 3 juli openbaar, wanneer Almere het voorstel inlevert bij de Nederlandse Tuinbouwraad. De gemeenteraad van Almere vergadert donderdagavond over de Floriade. Het college van b en w wil dit ook in beslotenheid doen.
Flevoland 20 juni 2012
De PVV in Flevoland wil dat de provincie woensdag in openbaarheid vergadert over het voorstel van Almere om de Floriade in 2022 te organiseren. De provincie wil het onderwerp in beslotenheid met de commissie bespreken. Als Almere op 3 juli het voorstel inlevert bij de Nederlandse Tuinbouwraad wordt de informatie openbaar gemaakt. Statenlid Chris Jansen van de PVV vindt dat er nu al open en transparant richting burgers over de voorgenomen bijdrage van de provincie aan het evenement moet worden gesproken. Een woordvoerder van de provincie kon niet aangeven wanneer Provinciale Staten een besluit neemt. De gemeenteraad van Almere vergadert morgenavond over de Floriade. Het college van b en w wil dit ook in beslotenheid doen.
Almere 19 juni 2012
Oppositiepartijen in Almere balen ervan dat er zo geheimzinnig wordt gedaan over het voorstel voor de Floriade. Almere is één van de vier overgebleven kandidaten om deze tuinbouwtentoonstelling te organiseren in 2022. Het college van b en w heeft het voorstel klaar. Het wil dat donderdag in beslotenheid met de gemeenteraad bespreken, omdat er concurrentiegevoelige informatie instaat. Oppositiepartijen vinden dat het college nu al aan de burger duidelijk moet maken hoeveel het in de Floriade wil investeren en welke risico's er worden gelopen. Coalitiepartij VVD steunt de oppositie hierin.
Almere 21 mei 2012
De eigenaar van Kasteel Almere gaat ervan uit dat het gebied rond het onafgebouwde kasteel geen onderdeel is van het plan voor de Floriade in Almere. De eigenaar Gravin BV laat weten een maand geleden de gemeente een voorstel te hebben gedaan, maar daar niets op te hebben vernomen. Wat het voorstel inhoudt, wil de woordvoerder niet zeggen. Gravin BV heeft verder geen andere plannen met de locatie langs de A6. Almere is één van de vier overgebleven kandidaten om de Floriade in 2022 te organiseren. Het voorstel moet voor 1 juli worden ingeleverd bij de Nederlandse Tuinbouwraad.
Almere 17 februari 2012
De Almeerse gemeenteraad heeft wethouder Adri Duivesteijn toestemming gegeven door te gaan met het plan om de Floriade van 2022 naar de stad te halen. Wel wil de raad dat er meer duidelijkheid komt over de kosten. De schatting is dat het tussen de 180 en 230 miljoen euro gaat kosten om de wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren. Maar welk gedeelte daarvan voor rekening van de gemeente komt, is volgens wethouder Adri Duivesteijn nog niet bekend. Ook hoeveel geld de Floriade oplevert voor Almere is punt van studie. Pas als die duidelijkheid er is gaat de gemeenteraad besluiten of Almere de kandidatuur moet doorzetten. Naast Almere zijn 3 andere gemeenten in de race voor de Floriade 2022.
Almere 31 januari 2012
Kasteel Almere wordt mogelijk afgebouwd. De gemeente en eigenaar Gravin BV gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die de organisatie van de Floriade in 2022 biedt. Wethouder Adri Duivesteijn hoopt op een afbouw van het kasteel, dat nu al ruim elf jaar onafgebouwd langs de A6 staat. Een woordvoerder van Gravin BV laat weten hiervoor open te staan, maar wil er wel financieel wijzer van worden. De onderhandelingen hierover gaan donderdag van start. Almere is één van de vier overgebleven kandidaten om de wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren. Almere wil de Floriade realiseren bij het Weerwater inclusief het gebied rond het kasteel.
Almere 30 januari 2012
Het gebied rondom het Weerwater in Almere moet de locatie voor de Floriade 2022 worden. Maandag werd bekend dat Almere één van de vier overgebleven kandidaten is die kans maakt om de wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren. Het Weerwatergebied ligt midden in de stad en is goed bereikbaar. Ook zou de locatie volgens de gemeente veel bezoekers aan het centrum opleveren. Oosterwold is als tweede locatie genoemd, maar de Nationale Tuinbouwraad heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de Weerwaterzone. Als dat gebied wordt gekozen wil wethouder Adri Duivesteijn ook het gebied rondom het kasteel ontwikkelen.
Flevoland 30 januari 2012
Almere is één van de vier overgebleven kandidaten die kans maakt om de Floriade 2022 te organiseren. Naast Almere zijn Amsterdam, Groningen en Boskoop geselecteerd. Zij moeten voor 1 juli 2012 hun definitieve uitgewerkte plannen inleveren bij de Nederlandse Tuinbouwraad. Eind september maakt de raad dan bekend waar de tentoonstelling in 2022 daadwerkelijk wordt gehouden. Binnen Flevoland is veel steun voor het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de tien jaar wordt gehouden. Alle andere gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven hebben te kennen gegeven de kandidatuur van Almere te steunen. Een particulier initiatief om een Floriade in Lelystad te houden is afgewezen door de Tuinbouwraad.
Flevoland 23 januari 2012
Zowel de gemeente Almere als de Coöperatie Flevoland in Lelystad hebben er goede hoop op, dat zij de Floriade 2022 mogen organiseren. Na een bezoek van een selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad zijn beide kandidaten positief over hun eigen kansen. In totaal hebben zich acht regio's in Nederland kandidaat gesteld om deze internationale tuinbouwtentoonstelling binnen te halen. Op 1 februari kiest de raad drie kandidaten, die een uitgewerkt plan mogen maken. In oktober moet dan duidelijk worden wie de Floriade 2022 daadwerkelijk mag organiseren.
Lelystad 22 december 2011
Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad moet uiterlijk 11 januari duidelijk maken op welke wijze de gemeente bij de Floriade 2022 betrokken is. Dat heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad bepaald. Almere wil de internationale tuinbouwtentoonstelling organiseren en het college van Lelystad steunt die kandidatuur. De raad voelt zich buitenspel gezet en wil volledig geïnformeerd worden over eventuele verplichtingen en financiële gevolgen. Om daarna met alle benodigde informatie een besluit te kunnen nemen.
Flevoland 1 december 2011
Almere moet het voor de organisatie van de Floriade in 2022 opnemen tegen vijf andere regio's en één particuliere instantie. Bij de Nederlandse Tuinbouwraad zijn, behalve Almere, de aanmeldingen binnen van Boskoop en het Rivierenland. De regio's Noord-Holland Noord, Groningen en Amsterdam hebben laten weten dat hun aanmeldingen onderweg zijn. Dat geldt ook voor die van de Coöperatie Flevoland 2022 uit Lelystad. Donderdag sluit de termijn waarop kandidaten zich kunnen aanmelden om deze internationale tuinbouwtentoonstelling over tien jaar te organiseren. In oktober wordt bekend waar de Floriade wordt gehouden.
Almere 29 november 2011
Met het aanbieden van het pre-bidbook aan de Nederlandse Tuinbouwraad stelt de gemeente Almere zich woensdag officieel kandidaat voor de organisatie van de Floriade 2022. Binnen Flevoland is veel steun voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de tien jaar wordt gehouden. Alle andere gemeenten en de provincie hebben te kennen gegeven de kandidatuur van Almere te ondersteunen. Ook het Almeerse bedrijfsleven doet dat. In oktober volgend jaar maakt de Tuinbouwraad bekend waar de tentoonstelling wordt gehouden. Er zijn verschillende regio's die de Floriade willen organiseren, zoals Bergen op Zoom, Geldermalsen en Boskoop.
Almere 15 november 2011
De Almeerse gemeenteraad heeft maandagavond unaniem 180.000 euro beschikbaar gesteld om een zogeheten bidbook te maken voor de tuinbouwtentoonstelling Floriade 2022. In totaal moet Almere hier 380.000 euro voor uitgeven. Dat geld wordt pas besteed als Almere zich van de Tuinbouwraad kandidaat mag stellen en ook echt een bidbook gaat maken. Dat hoort de stad begin volgend jaar. De PVV, SP en GroenLinks waren eerder kritisch over de Floriade. Ze werden over de streep getrokken door de toezegging van wethouder Duivesteijn dat de gemeenteraad nog alles over het bidbook te zeggen krijgt.
Almere 31 oktober 2011
Het college van burgemeester en wethouders in Almere heeft een bedrag van 380.000 euro gereserveerd voor het doen van een voorstel voor de Floriade 2022. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in een Nederlandse plaats wordt gehouden. Als de gemeente Almere zich kandidaat wil stellen voor de Floriade 2022, moet er in 2012 een bidbook worden opgesteld. Het bidbook bestaat onder meer uit een visie, een financiële onderbouwing en marketingcampagne. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over een eventuele kandidaatstelling van Almere voor de Floriade 2022.
Almere 6 oktober 2011
Een meerderheid van de PvdA, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SP en fractie Sinke in de Almeerse gemeenteraad ziet grote kansen in de Floriade. Deze internationale tuinbouwtentoonstelling wordt eens in de tien jaar in Nederland gehouden. Het college van B&W overweegt Almere kandidaat te stellen voor het jaar 2022. Leefbaar Almere en GroenLinks zijn nog niet overtuigd. Zij willen eerst weten wat de organisatie van het evenement kost. Ook de PVV heeft nog twijfels over de Floriade. Over een paar weken wordt het duidelijk of Almere zich kandidaat stelt voor de organisatie van Floriade.
Almere 5 oktober 2011
Het bedrijfsleven verwacht een duidelijk positieve impuls voor het ondernemersklimaat als Almere zich kandidaat stelt voor de Floriade 2022. Dat blijkt uit een rapport van de Kamer van Koophandel. Almere onderzoekt de mogelijkheid om de internationale tuinbouwtentoonstelling te organiseren. Dat betekent de aanleg van een groot evenemententerrein, waar gedurende zes maanden lang miljoenen bezoekers op af komen. Dit kan een economische impuls opleveren, maar het financiële risico is ook groot. De gemeente Haarlemmermeer leed 8 miljoen verlies bij de organisatie in 2002. Volgens de KvK zijn de vooruitzichten voor Almere een stuk rooskleuriger.
Lelystad 4 oktober 2011
De grote internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade moet in 2022 in Lelystad worden gehouden. Dat plan heeft de Coöperatie Flevoland 2022 dinsdagavond aan leden van de gemeenteraad gepresenteerd. Het voorstel is opvallend, omdat de gemeente Almere al geruime tijd bezig is om het grootschalige evenement ook in 2022 binnen te halen. Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad is om die reden niet blij met de plannen van de Coöperatie Flevoland 2022. Hij denkt dat Flevoland een grotere kans maakt om de Floriade te organiseren als Lelystad zich schaart achter de plannen van Almere.
Almere 14 juli 2011
Als Almere de Floriade in 2022 mag organiseren, levert dat grote maatschappelijke winst op. Ook al zou het de gemeente zelf geld kunnen kosten. Dat zegt Theo Versnel, die onderzoek deed naar de Floriade in Haarlemmermeer 2002. Hij reageert op het bericht dat Almere een studie doet naar kandidaatstelling voor de Floriade 2022. Haarlemmermeer leed destijds 8 miljoen euro verlies, maar het leverde ook veel op. Zo werd de infrastructuur verbeterd, de naamsbekendheid van de gemeente vergroot en wisten toeristen en nieuwe bedrijven de regio beter te vinden.
Almere 13 juli 2011
Almere gaat onderzoeken of het mogelijk is om de Floriade van 2022 in de stad te krijgen. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de 10 jaar in een Nederlandse plaats wordt gehouden. Als uit het onderzoek blijkt dat er voldoende animo is voor een Floriade in Almere zal het gemeentebestuur in oktober met een voorstel naar de gemeenteraad komen. Dan volgt nog een lang traject, waarna uiteindelijk het evenement door de organisatie aan de stad gegund moet worden.
Nieuwe huisartsenpraktijk oplossing patiëntenstop
zorggroep Almere heeft een walgelijke machtspositie, ook bij ziekenhuiskeuze probeert men door te drammen.
Almeerder Angelo de Witt wint Oscar
Een Nederlander, Angelo de Witt uit Almere heeft een Oscar gewonnen. Hij wordt alleen bij de locale omroep genoemd. Een fantastische prestatie. Waar is de publieke omroep of rtl? Geeft wel aan hoe ...
Joshua Tijdens van SV Lelystad naar VVOG
Mooie stap ! Nog even alles geven voor de promotie en daarna ook veel succes gewenst.
Geen posters plakken voor verkiezingen
De arm van pecholt reikt zelfs tot in Almere om de populisten tegen te werken.
Petitie 'Ban de vossenjacht' gelanceerd
Ik zou willen dat ik eens een vos in de achtertuin zie i.p.v. die vernielzuchtige kindertjes van de buren die niet in eigen tuin mogen spelen en daarom dat hier stiekem doen als wij weg zijn. Daarn...
Nieuwe winkel openen: 'Je moet het gewoon doen'
Blond Amsterdam wordt nergens anders in Dronten verkocht? Heeft deze mevrouw echt goed vooronderzoek gedaan?
Centrale meldkamer politie komt in Hilversum
zou fijn(er) zijn als de persoon in de meldkamer de regio een beetje kent....
Drie maanden cel voor inrijden op agent
3 maanden straf voor zoiets ergs? Welke rechter was dit weer???
Petitie 'Ban de vossenjacht' gelanceerd
Ik ben van mening dat de "natuur" in Nederland helemaal ontregeld is en een ieder voor "eigen parochie predikt". De jager wil jagen, de natuurbeschermer is daar op tegen en een ...
"Bus komt eraan, blijf even staan"
Pieter, Syntus gaat weer naar blauw. Eens met Kees, de bus heeft gewoon overal voorrang, punt. Er zijn overal stoplichten bij overgangen. Als je niet weet hoe een stoplicht werkt, neem dan aub gewo...
© omroep flevolandsitemap | disclaimer