advertentie

Dossier: Schaliegasboringen

Noordoostpolder 10 november 2017
Schaliegasbedrijf Cuadrilla wil nog steeds een proefboring doen in Noordoostpolder. Dat bleek vrijdag voor de Raad van State.  De minister van Economische Zaken weigerde eerder een vergunning van Cuadrilla te verlengen voor het opsporen van schaliegas in zowel de Noordoostpolder als in Noord-Brabant. Het boren naar schaliegas is tot in 2023 verboden in Nederland en het is nog niet duidelijk of dat verbod daarna wordt opgeheven. Cuadrilla wil dat de vergunning verlengd wordt zodat ze na 2023 met het opsporen van schaliegas kan beginnen. De plannen voor het boren hebben in het verleden tot veel verzet geleid in Noordoostpolder.  De Raad van State doet binnen enkele weken een uitspraak.
Noordoostpolder 23 januari 2017
Actiecomité Tegengas in Noordoostpolder gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter dat minister Henk Kamp van Economische Zaken de vergunning voor proefboringen naar schaliegas niet zomaar mocht weigeren. Vorige week ging de minister zelf ook al in beroep . Nu sluit Tegengas zich daarbij aan. Het comité vertegenwoordigt burgers en bedrijven, waaronder LTO. Die burgers en bedrijven willen geen boringen naar schaliegas omdat die volgens hen schade aan het milieu en de bodem veroorzaken. Het Britse bedrijf Cuadrilla wil onder meer in Noordoostpolder proefboren naar schaliegas. Cuadrilla had daarvoor een vergunning, maar die moest verlengd worden. De minister weigerde dat. Volgens de rechter was er geen goede reden om verlenging van de vergunning van het Britse bedrijf te weigeren.
Noordoostpolder 17 januari 2017
Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter dat hij de vergunning voor proefboringen naar schaliegas niet zomaar mocht weigeren.  Het Britse bedrijf Cuadrilla spande de zaak aan. Het wil onder meer in de Noordoostpolder proefboren naar schaliegas. Cuadrilla had daarvoor een vergunning, maar die moest verlengd worden. De minister weigerde dat. Maatschappelijke onrust Volgens de rechter was er geen goede reden om verlenging van de vergunning van het Britse bedrijf te weigeren. Kamp wilde geen verlenging vanwege de maatschappelijke discussie en de onrust over de winning van schaliegas. Schaliegas is omstreden omdat de winning schade aan het milieu en de bodem kan veroorzaken. Het kabinet heeft besloten de komende jaren geen commerciële boringen naar schaliegas toe te staan.
Flevoland 3 januari 2017
Het CDA in Flevoland wil dat de provincie in actie komt om te voorkomen dat het Britse bedrijf Cuadrilla alsnog in de Noordoostpolder naar schaliegas mag boren. De rechtbank in Rotterdam bepaalde onlangs dat minister Kamp van Economische Zaken een vergunning voor het boren naar schaliegas in Flevoland in 2015 niet zomaar had mogen weigeren. Die weigering was voor Cuadrilla reden om naar de rechter te stappen. De rechter heeft nu bepaald dat er nieuw onderzoek naar de vergunning moet worden gedaan. De minister heeft hiervoor zes weken de tijd gekregen. Het CDA wil weten of de provincie sinds de uitspraak begin december al contact met de minister heeft gehad en hoe Kamp wil voorkomen dat hij Cuadrilla alsnog een vergunning moet geven. Ook wil het CDA iedereen wakker schudden. Volgens fractievoorzitter Chris Schotman denken veel mensen dat boringen naar schaliegas tot 2020 van de baan zijn.  Volgens het CDA loopt Flevoland voorop met duurzame energie en moeten er daarom geen onveilige schaliegasboringen binnen de provinciegrenzen worden gedaan.
Noordoostpolder 1 december 2016
Minister Kamp van Economische Zaken mocht niet zomaar de vergunning voor proefboringen naar schaliegas weigeren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De minister moet de zaak nog een keer bestuderen en met een nieuw besluit komen.  De zaak was aangespannen door het Britse Cuadrilla. Dit bedrijf wil onder andere in de Noordoostpolder proefboren naar schaliegas. Cuadrilla had daarvoor een vergunning, maar die vergunning moest verlengd worden. En dat wilde de minister niet. Zijn besluit moet nu over, oordeelt de rechtbank. Volgens de Mijnbouwwet mag de minister de verlenging van de vergunning niet weigeren als er is voldaan aan alle voorwaarden. En dat heeft Cuadrilla gedaan volgens de rechtbank. Proefboringen naar schaliegas stuitten op veel weerstand bij de bevolking en lokale politiek in Flevoland. Hierop besloot Minister Kamp vorig jaar tot 2020 geen schaliegasboringen toe te staan. Binnen zes weken wordt duidelijk of dit besluit stand houdt of dat hij toch de vergunning voor proefboren moet verlengen.
Emmeloord 12 oktober 2016
De actiegroep Tegengas uit Noordoostpolder is toegelaten als partij in een rechtszaak tussen het ministerie van Economische Zaken en Cuadrilla. Cuadrilla wil proefboringen doen naar schaliegas in de bodem van Noordoostpolder. Het ministerie heeft een vergunning ingetrokken; daar procedeert Cuadrilla nu tegen. Tegengas mag in die zaak woensdag het woord voeren voor de rechtbank.
Noordoostpolder 7 juli 2016
'Boren naar schaliegas in Noordoostpolder levert te veel economische schade op'. De actiegroep Tegengas  is blij met de uitkomst van het onderzoek van CE Delft. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de actiegroep. De resultaten hiervan zijn donderdagavond bekendgemaakt. Negatieve economische effecten Het onderzoeksbureau stelt dat zowel beperkte als forse negatieve effecten mogelijk zijn bij commerciële schaliegaswinning. Hierbij is gekeken naar waardedaling van huizen, wegblijven van toeristen en omzetverlies bij de agrarische sector. Volgens de onderzoekers kan de schade in de periode 2023 - 2053 variëren van 80 miljoen euro tot 1,1 miljard plus een verlies van 40 tot 300 miljoen euro voor woningeigenaren. Bij proefboringen is de verwachte economische schade beperkter. Die schade varieert van 23 tot 345 miljoen plus 37 tot 149 miljoen verlies voor woningeigenaren. Exacte inschatting van effecten is er niet De onderzoekers vinden het lastig exacte schattingen te maken, omdat er nog veel onzekerheden zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk te bepalen hoeveel commotie er ontstaat als gevolg van milieu-effecten en mogelijke calamiteiten. Bovendien zijn er nog geen vergelijkbare situaties met commerciële schaliegaswinning in Europa. Proefboringen in Noordoostpolder niet uitgesloten De Tweede Kamer heeft besloten dat er tot 2024 niet naar schaliegas geboord mag worden. Maar proefboringen in Noordoostpolder kunnen vanaf volgend jaar wel tot de mogelijkheden behoren. De actiegroep Tegengas, die bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven en inwoners in Noordoostpolder, is hier fel op tegen. Zij hopen met dit onderzoek de politiek in Den Haag ervan te overtuigen af te zien van schaliegasboringen.
Noordoostpolder 6 juni 2016
De gemeente Noordoostpolder wil een bedrag van 15.000 euro vrijmaken voor onderzoek naar schaliegaswinning. De gemeente wil weten wat de effecten zijn op de economie en het imago van gebieden waar naar schaliegas wordt geboord. De gemeente is fel tegen boringen naar schaliegas, een aardgas dat wordt gewonnen door chemicaliën in een steenlaag te spuiten. Er is veel weerstand omdat het slecht zou zijn voor het milieu. De Tweede Kamer besloot eerder dat er tot 2024 niet naar schaliegas geboord mag worden. Ondanks dit besluit gaat het onderzoek naar de boringen wel door. Een proefboring in Noordoostpolder zou hier deel van uit kunnen maken. Om een eventuele proefboring tegen te houden wil de gemeente dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de effecten van zo'n boring. Tijdens de raadsvergadering van volgende maand beslist de gemeenteraad of Noordoostpolder 15.000 euro mag steken in een dergelijk onderzoek.
Flevoland 12 maart 2016
De discussie over schaliegasboringen wordt in de verkiezingscampagne van 2017 beslist. Dat zegt voorzitter Henk Tiesinga van het platform Tegengas in het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat zaterdag wordt uitgezonden. Tegengas zet de lobby voort tegen de winning van schaliegas, waarvoor ook delen van de Noordoostpolder in beeld zijn. Die lobby is er op gericht dat politieke partijen zich in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer-verkiezingen uitspreken tegen schaliegas, aldus Tiesinga. Hij stelt vast dat VVD-minister Kamp met zijn partij vrijwel alleen staat met het standpunt om de optie-schaliegas open te houden.
Noordoostpolder 8 maart 2016
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen. De Noordoostpolder is in beeld geweest als locatie voor proefboringen naar schaliegas. De Flevolandse actiegroep Tegengas is blij met het uitstel van boringen naar schaliegas. Wel hoopt voorzitter Henk Tiesinga dat van uitstel afstel komt. Het kabinet besloot eerder al deze kabinetsperiode geen schaliegas te winnen. Ook is de komende vijf jaar geen commerciële opsporing en winning van het gas toegestaan. Het winnen van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan.
Flevoland 28 januari 2016
De statenfracties van het CDA en de PvdA maken zich zorgen om eventuele schaliegaswinning in Flevoland. In een onlangs gepresenteerd Energierapport sluit minister Henk Kamp het boren naar schaliegas niet uit. Statenlid Johan van Slooten van het CDA roept Gedeputeerde Staten op om stelling te nemen tegen schaliegaswinning in Flevoland. Volgens gedeputeerde Arie Stuivenberg is het provinciebestuur tegen schaliegasboringen en blijft hij over dit onderwerp in gesprek met de minister.
Noordoostpolder 19 januari 2016
De gemeente Noordoostpolder is teleurgesteld in minister Kamp, omdat die de mogelijkheid van schaliegaswinning laat bestaan. Maandag verscheen het Energierapport en daaruit blijkt dat de minister de winning niet uitsluit. Wethouder Andries Poppe van Noordoostpolder vindt de keuze van Kamp onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Hij verwijt de minister geen luisterend oor te hebben voor wat gemeenten zelf willen. Tijdens een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorig jaar bleek dat driekwart van de gemeenten tegen schaliegaswinnig is. De minister heeft aangegeven dit jaar de dialoog aan te willen gaan. Maar als hij vasthoudt aan proefboringen naar schaliegas in 2018, is er van een echte dialoog geen sprake, aldus Poppe.
Noordoostpolder 18 januari 2016
Minister Kamp van Economische Zaken sluit niet uit dat er in de toekomst toch naar schaliegas geboord gaat worden in de Noordoostpolder. Dat blijkt uit het Energierapport 2015 dat hij maandag aan de Tweede Kamer presenteerde. Dat de deur op een kier blijft staan vindt de werkgroep 'Tegengas' uiteraard niet leuk. Toch is de groep die de afgelopen jaren actievoerde tegen boren in Noordoostpolder positief omdat de voorwaarden waaronder het zou moeten gaan gebeuren strenger zijn. Bovendien lijkt boren op korte termijn nu bij de minister van de baan.
Noordoostpolder 10 oktober 2015
Het gemeentebestuur van Noordoostpolder heeft een opmerkelijke rol gespeeld in het schaliegasdebat, door zich al in een vroeg stadium tegen proefboringen te keren. Dat zegt Remco de Boer, schrijver van het boek "Tussen hoogmoed en hysterie", in de zaterdageditie van het programma Over Flevoland Gesproken . In zijn boek dat komende week verschijnt, reconstrueert De Boer het verzet tegen schaliegas. Hij stelt vast dat de gemeente officieel nog geen standpunt innam op het moment dat gasbedrijf Cuadrilla begin 2013 zijn plannen ontvouwde voor proefboringen in Marknesse en Luttelgeest. Maar in 2011 vroeg wethouder Poppe in een brief aan de minister van Economische Zaken om onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat er geen risico's kleven aan proefboringen. De Boer noemt dat een verkapt "nee", omdat dergelijk bewijs niet te leveren is.
Noordoostpolder 7 oktober 2015
Vier vertegenwoordigers van de actiegroep Tegengas uit Noordoostpolder bezoeken woensdag vier politieke partijen in Den Haag. Doel van hun reis is om de commerciële boring naar schaliegas van de politieke agenda te krijgen. Er staan de hele dag ontmoetingen gepland. Andere politieke partijen worden later benaderd. Noordoostpolder was tot voor kort in beeld als locatie voor proefboringen naar schaliegas, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat beleid uitgesteld.
Flevoland 10 augustus 2015
Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla, dat proefboringen wil doen in Noordoostpolder, gaat in beroep tegen een besluit van minister Kamp van Economische Zaken. De minister maakte vorige maand bekend dat de opsporingsvergunning voor schaliegas in de Noordoostpolder en Brabant niet wordt verlengd. Dat is tegen het zere been van het bedrijf. Dat dient daarom een bezwaarschrift in bij het ministerie in een poging om het besluit ongedaan te maken. Naast het besluit over de opsporingsvergunning besloot het kabinet vorige maand ook dat er de komende vijf jaar geen commerciële opsporing en winning van schaliegas komt in Nederland. Eind dit jaar besluit het kabinet of schaliegaswinning in Nederland een optie voor de toekomst blijft.
Noordoostpolder 10 juli 2015
Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder zegt geweldig blij te zijn dat er de komende vijf jaar geen schaliegas mag worden gewonnen in Nederland. Minister Kamp van Economische Zaken maakte dat verbod vrijdagmiddag bekend. Volgens Van der Werff wordt ook de vergunning voor proefboringen in Noordoostpolder niet verlengd. De burgemeester vindt het een teken dat het kabinet goed heeft geluisterd naar de onrust in de samenleving. Eind dit jaar zal het kabinet een besluit nemen of schaliegaswinning in Nederland een optie blijft. Als er daarna proefboringen worden gedaan, gebeurt dat in opdracht van de overheid en niet van bedrijven. Burgemeester Van der Werff verwacht dat de komende jaren zulke grote stappen worden gezet op het gebied van duurzame energie dat over vijf jaar de discussie over schaliegas is opgedroogd.
Dronten 10 juni 2015
De gemeente Dronten heeft tijdens het VNG-congres in Apeldoorn vorige week tegen de motie van Noordoostpolder en Boxtel gestemd over schaliegas. Dat zei wethouder Ton van Amerongen woensdagavond tijdens een commissievergadering. De gemeente Dronten was het niet eens met de strekking van de motie. Volgens de wethouder stond daarin dat er helemaal nooit geboord moet worden naar schaliegas. Dronten vindt dat er niet geboord moet worden naar schaliegas zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen. Raadslid Paul Vermast van GroenLinks liet weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de gemeente om tegen de motie van de buren te stemmen. Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stemde bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten in met de motie.
Noordoostpolder 3 juni 2015
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet zich uitspreken tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland. Een motie van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel die hiertoe opriep, is tijdens het VNG-congres aangenomen. Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten stemde woensdagmiddag in Apeldoorn voor de motie. Het bestuur van de VNG had zijn leden vorige week nog afgeraden om voor de motie te stemmen. Het bestuur vindt dat beter met het Rijk gesproken kan worden over alle energievraagstukken die in Nederland spelen. Het wilde voorkomen dat er geïsoleerde discussies zouden plaatsvinden over afzonderlijke energiebronnen. -
Flevoland 28 mei 2015
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontraadt haar leden om een motie aan te nemen over schaliegas. De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben alle andere Nederlandse gemeenten gevraagd om volgende week op het jaarcongres van de VNG een 'nee' te laten horen tegen de winning van schaliegas. Het bestuur van de VNG vindt dat beter met het rijk gesproken kan worden over de totale energieopgave van het land. Het wil voorkomen dat er geïsoleerde discussies plaatsvinden over afzonderlijke energiebronnen.
1 2 3 4 5 6
© omroep flevolandsitemap | disclaimer