Dossier: Sluisstoringen

Flevoland 5 januari 2018
Alle bruggen in Flevoland worden sinds vrijdag weer bediend. Woensdag en donderdag was dat niet het geval door de storm en harde wind. De sluizen worden nog niet bediend. Daar zit namelijk nog een noodkering voor. Dat is een schot dat de sluisdeuren beschermt. Het is nog niet duidelijk wanneer de schotten worden weggehaald. Dat heeft met de hoogte van het water te maken.
Flevoland 4 januari 2018
Alle provinciale bruggen en sluizen in Flevoland worden nog niet bediend. Reden is de storm van woensdag en het slechte weer dat voor donderdagmiddag wordt verwacht. Volgens en woordvoerder van de provincie zitten vanwege het hoge water op alle sluizen een noodkering. Dit is een schot dat de sluisdeuren beschermt. Hierdoor  kunnen boten niet worden geschut en voorbij de sluizen varen. Ook de Ketelbrug in de A6 is wordt volgens Rijkswaterstaat nog niet bediend. Voor alle bruggen en sluizen geldt dat het niet bekend is wanneer ze weer in bedrijf worden genomen.
Dronten 3 januari 2018
De sluisdeuren van de Roggebotsluis bij Dronten werken niet. De storing is verholpen maar de sluis kan niet bediend worden in verband met de hoge waterstand en de storm. Vanochtend bleven de sluisdeuren open staan omdat er storing was vanwege een stroomdip.  Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de storing verholpen maar de sluisdeuren blijven voorlopig dicht.  De brug over de Roggebotsluis wordt overigens niet bediend vanwege de harde wind . Ook andere provinciale bruggen en de Ketelbrug blijven zolang het stormt dicht.
Flevoland 11 december 2017
Bruggen en sluizen in Flevoland zijn maandag urenlang niet bediend. Door een technische storing werkte de bedieningscentrale het niet meer. De bedieningscentrale bevindt zich in het provinciehuis in Lelystad en regelt alle bruggen en sluizen in heel Flevoland. Monteurs moesten uit Arnhem komen om de storing te verhelpen. Vanwege 'code rood' waren die wat langer onderweg dan gebruikelijk. Volgens de provincie werkte alles maandagavond rond 20:30 uur weer naar behoren.
Kraggenburg 20 november 2017
De Voorstersluis bij Kraggenburg is gestremd. Dat meldt de provincie. Er is een technische storing. Het is nog niet bekend wanneer het probleem verholpen is.
Urk 5 november 2017
De werkzaamheden aan de Urkersluis zijn al enkele maanden aan de gang, maar vanaf maandag gaat het verkeer er ook weer last van krijgen. Maandag wordt nog een halve rijbaan afgezet, maar dinsdag tot en met donderdag is de brug afgesloten voor alle verkeer.  Automobilisten moeten omrijden via de naastgelegen Arie de Witburg. De fietsersbrug naast de Urkersluis blijft wel open. Als de afsluiting van donderdag voorbij is, blijft op de brug overdag iedere werkdag een halve rijbaan gesloten. Van 20 tot en met 24 november is de brug weer de hele week compleet afgesloten, dan ook voor het scheepvaartverkeer. Afsluitingen Urkersluis - 6-11: halve rijbaan afgesloten van 08:00 tot 16:00 - 7 t/m 9-11: volledig afgesloten, dag en nacht - 10-11: halve rijbaan afgesloten van 08:00 tot 16:00 - 13-11 t/m 17-11: halve rijbaan afgesloten van 08:00 tot 16:00  - 20 t/m 24-11: volledig afgesloten ook voor scheepvaart, dag en nacht De reparaties aan de brug zijn nodig na een ongeluk in september. Toen liet een brugwachter op afstand het waterpeil stijgen met een lang schip onder de brug. Het schip werd gedeeltelijk platgedrukt onder de brug, maar ook het brugdek raakte hierbij zwaar beschadigd. De schipper kon net op tijd van boord springen. Eind november moet na tests duidelijk worden wanneer de brug weer helemaal in gebruik kan worden genomen. Het ongeluk van september is een enorme schadepost geworden voor de provincie Flevoland. Hoeveel alle werkzaamheden hebben gekost is op dit moment nog niet duidelijk.
Flevoland 24 oktober 2017
De provincie heeft meer tijd nodig om te reageren op 19 protesten die zijn ingediend tegen het besluit om een lengtebeperking in te voeren voor binnenvaartschepen. Door die lengtebeperking zou het veiliger moeten worden in de Flevolandse sluizen. Het dalende brugdek kan een schip dan niet meer plat drukken.  Begin september kwam een schip klem te zitten onder de brug bij de Urkersluis. Een paar jaar geleden werd daar ook al een schip geplet. De ongelukken leidden tot enorme schadeposten. Is er een alternatief voor lengtebeperking? Tegen het besluit van de lengtebeperking zijn 19 zienswijzen ingediend. In een aantal daarvan, afkomstig uit de scheepvaartsector en van gemeenten, worden andere oplossing aangedragen. De provincie wil die nu ook onderzoeken en kijken of ze praktisch en uitvoerbaar zijn. Moeten schippers met te lange schepen straks omvaren?  Een onafhankelijk bureau rekent de economische gevolgen door van het principebesluit dat er nu ligt. Daarin staat dat sommige schepen straks te lang zijn om door de sluizen te varen. Dit heeft financiële consequenties voor de schippers. Wanneer de provincie klaar is met onderzoeken en doorrekenen is nog niet bekend. Tot die tijd blijft alles bij het oude.
Urk 18 oktober 2017
De brug bij de Urkersluis op Urk gaat volgende week tijdelijk open. Dat laat de provincie weten. De brug is eigenlijk tot half december dicht, omdat die beschadigd raakte bij een ongeluk . In september kwam een binnenvaartschip klem te zitten onder het brugdek.  Om bedrijven die last hebben van de sluiting tegemoet te komen kan de provincie de brug in sommige gevallen tijdelijk openen. Dat doet ze volgende week woensdag voor het eerst. In dit geval speciaal voor ABC Arkenbouw. Het bedrijf wil met een schip door de sluis. Omdat het brugdek niet bediend kan worden, zet de provincie een hijskraan in die het onderdeel optilt.  De provincie heeft het werk zo gepland, dat Urkers er tijdens de kost geen last van hebben. Veel Urkers gaan tijdens de lunch vaak naar huis om te eten, en maken dan gebruik van de brug. Daarom wordt het verkeer woensdag vanaf 14.30 uur omgeleid, tot uiterlijk 02.00 uur, via de A. de Witbrug. De fietsbrug blijft wel toegankelijk. De werkzaamheden met de hijskraan gaan rond 18.00 uur van start.
Flevoland 10 oktober 2017
Er zijn 18 zienswijzen ingediend tegen het besluit van de provincie Flevoland om een lengtebeperking in te voeren voor binnenvaartschepen die door sluizen willen varen. Wie de bezwaarmakers zijn, wil de provincie niet zeggen.  Begin september raakte een schip beklemd  onder de brug van de Urkersluis. Het ongeluk gebeurde omdat de persoon die de sluis vanuit het provinciehuis in Lelystad bediende dit schip  verwarde met een ander schip. Het schip dat de sluis wilde passeren was langer dan de centralist dacht. Bij het stijgen van het water in de sluis had de brug omhoog gemoeten. De schipper kon net op tijd van boord springen.  De provincie Flevoland denkt dat kortere schepen voor minder ongelukken zorgen in de sluizen. De belangenvereniging voor binnenvaartschippers, BLN-Schuttevaer, vindt het voorstel om een lengtebeperking in te voeren  onaanvaardbaar . Dat besluit zou voor zowel schippers als bedrijven die gebruikmaken van de scheepvaart grote financiële gevolgen hebben. Gedeputeerde Staten bekijkt wat ze met de zienswijzen gaan doen. Eind november is daar meer duidelijkheid over. Schriftelijke vragen De statenfractie van de SGP stelde onlangs vragen over het ongeluk in de Urkersluis. In de beantwoording daarvan stelt de provincie dat het plan om tenminste 2,5 meter vrije ruimte tussen de sluisdeuren te laten een compromis is tussen veiligheid en economische belangen. Als de richtlijnen van Rijkswaterstaat en het waterschap gevolgd zouden worden, moest de lengtebeperking volgens de provincie 4,5 meter zijn. De provincie vindt dat de scheepvaart hierdoor te veel zou worden getroffen. Dit zou namelijk betekenen dat een groot aantal binnenvaartschepen Flevoland niet meer binnen zou kunnen varen. Om die reden volgens Gedeputeerde Staten gekozen voor een lengtebeperking met slechts 2,5 meter.  De PVV in Almere heeft onlangs ook vragen gesteld over de lengtebeperking.
Urk 5 oktober 2017
Een fout van de bedieningscentrale is de oorzaak van het ongeluk bij de Urkersluis , begin september. Dat concludeert de provincie na een maand onderzoek. Een binnenvaartschip kwam bij het stijgen van het water klem te zitten onder het brugdek. Zowel het schip als de brug raakte beschadigd. De schipper kon net op tijd van boord springen. De brug is pas half december weer gerepareerd. Verward met ander schip Het ongeluk in de Urkersluis gebeurde doordat op de bediencentrale van de provincie het binnenvarende schip werd verward met een ander schip, dat er op lijkt. Dat schip is alleen enkele meters korter. Bij het langere schip dat vast kwam te zitten, had het brugdek omhoog gemoeten terwijl het water steeg. Volgens de provincie zijn de procedures niet goed doorlopen, anders was dit ongeluk niet gebeurd. Schipper wist de oorzaak al De uitkomsten van het onderzoek komen exact overeen met de verklaring van schipper Frits Hoekstra . Hoekstra had nog geprobeerd om via de marifoon contact te krijgen met de bedieningscentrale. Dat lukte niet, waarna hij snel van boord moest springen. De kwestie leidde tot vragen van de SGP . De provincie reageerde daarop met een verbeterplan voor het marifoonsysteem in de centrale bedieningsruimte voor sluizen en bruggen in het provinciehuis. Zo moet het voor bedienend personeel mogelijk worden om via de marifoon met meerdere schippers tegelijk te spreken. Verder wordt bij alle bruggen en sluizen hetzelfde type noodknop geplaatst.
Flevoland 4 oktober 2017
De provincie wil het marifoonsysteem in de centrale bedieningsruimte voor sluizen en bruggen in het provinciehuis verbeteren. Zo moet het voor bedienend personeel mogelijk worden om via de marifoon met meerdere schippers tegelijk te spreken. Verder wordt bij alle bruggen en sluizen hetzelfde type noodknop geplaatst. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de provinciale SGP stelde na het ongeval met een schip in de Urkersluis , vorige maand. Een schip kwam toen klem te zitten onder de brug bij de sluis. De brug raakte beschadigd en kan pas in december weer volledig worden gebruikt. Toen de schipper doorkreeg dat het mis ging, zou hij via de marifoon contact hebben gezocht met de centrale bediening in Lelystad, maar dat lukte niet. Het is niet bekend of de bediening vorige maand ten tijde van het ongeval al met een andere schipper in gesprek was.  Sensoren weggehaald Branchevereniging voor de binnenvaart Schuttevaer pleitte na het ongeval voor technische aanpassingen. Door het plaatsen van sensoren in de sluis zou bijvoorbeeld kunnen worden voorkomen dat een brugdek daalt terwijl daar nog een schip onder ligt. In de beantwoording van de SGP-vragen schrijft de provincie dat in het verleden op alle bruggen in de Noordoostpolder sensoren hebben gezeten. Wanneer die sensoren een object onder de brug detecteerden, kon de brug niet sluiten of ging hij uit voorzorg weer open. Maar volgens de provincie greep dit systeem vaak ten onrechte in, vermoedelijk omdat er vogels voor de sensor langsvlogen. Ze zijn daarom weer weggehaald. Onderzoek loopt nog Vragen van de SGP over de precieze toedracht van het laatste sluisongeval worden nog niet beantwoord. Volgens de provincie loopt het onderzoek nog en zullen pas over een paar weken de uitkomsten bekend zijn.
Urk 15 september 2017
De schade aan de brug over de Urkersluis blijkt groter dan gedacht. De brug raakte twee weken geleden zwaar beschadigd toen een binnenvaartschip klem kwam te zitten onder het brugdek. De reparatie duurt langer en de brug kan pas in december weer open en dicht voor schepen. Eerst was er sprake van november. Complexe klus De afgelopen weken heeft de provincie een aannemer ingeschakeld om onderzoek te doen naar de schade aan de brug. Een tandwiel van de hefinstallatie blijkt dusdanig beschadigd te zijn, dat het volledig moet worden vervangen. De leveringstijd van dit onderdeel bedraagt tenminste 12 weken. Dat betekent dat de reparatiewerkzaamheden op zijn vroegst medio december worden afgerond, in plaats van begin november zoals eerder werd ingeschat.  Autoverkeer krijgt voorrang De provincie heeft in overleg met gemeenten Urk en Noordoostpolder besloten de brug weer omlaag te laten. De brug kan zowel staand als liggend gerepareerd worden, maar de provincie acht het onveilig en dus onverantwoord om de brug over de Urkersluis ruim drie maanden buiten gebruik te stellen voor wegverkeer en hulpdiensten, in geval van calamiteiten. De afgelopen dagen was alleen de Arie de Witbrug beschikbaar voor verkeer. Autoverkeer kan vanaf aanstaande woensdag weer gebruik maken van de brug over de Urkersluis.  Hinder scheepvaart De keuze van de provincie betekent dat een deel van de scheepvaart wordt belemmerd, omdat de brug tijdens de reparatiewerkzaamheden niet bediend kan worden en daardoor alleen kleinere schepen door de sluis kunnen. Schippers en bedrijven die hierdoor het meest worden geraakt, zijn door de provincie geïnformeerd. Planning Het neerlaten van de omhoog staande brugklep vindt komende dinsdag 19 september plaats. Die dag is de sluis gestremd voor de scheepvaart. Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk: bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Na de werkzaamheden is de brug weer beschikbaar voor het verkeer. Vanaf dat moment geldt een lengte- en hoogtebeperking voor schepen die door de sluis willen varen.
Urk 13 september 2017
De reparatie van de schade aan de Urkersluis gaat tot begin november duren. Dat meldt de provincie.  De reparatie is nodig na een  ongeval op vrijdag 1 september , waarbij een vrachtschip onder de brug vast kwam te zitten. Volgens de provincie was het een aanvaring, de schipper geeft de provincie de schuld , die de sluis op afstand bedient. De gemeente Urk heeft naar aanleiding van dit ongeval bij de provincie gepleit voor de terugkeer van een brugwachter .     De provincie laat weten dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval nog niet is afgerond.
Noordoostpolder 11 september 2017
Het brugdek van de Friese Sluis in de Noordoostpolder net onder Lemmer wordt in de maanden september en oktober aangepakt.   Op maandag 11 september is de sluis dicht voor scheepsverkeer. Een dag later kunnen schepen die hoger zijn dan 6,2 meter alleen door de sluis tussen 07.00 - 08.00, 12.00 - 13.00 en 17.00 - 18.00 uur. Schepen die lager zijn kunnen de hele dag door de sluis varen.  Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober is de Friese Sluis dicht, omdat ze het brugdek aan het herstellen zijn.
Urk 8 september 2017
De gemeente Urk heeft de provincie Flevoland in een brief gevraagd om te stoppen met het op afstand bedienen van de Urkersluis. Volgens de gemeente is het belangrijk dat er weer een brugwachter komt.  De gemeente heeft de brief geschreven, omdat er vorige week een schip klem kwam te zitten onder de brug van de sluis. De brug ging volgens de schipper niet omhoog toen de sluis vol liep. Die liep hierdoor flinke schade op. Samen met Bedrijvenkring Urk (BKU) heeft de gemeente ook gezegd het niet eens te zijn met plannen voor de inperking van de scheepslengte. Op dit moment mogen schepen tot maximaal 49,5 meter door de sluis varen. Na een eventuele inperking van de provincie is die lengte 47 meter. De gemeente en BKU zijn bang dat de beperking slecht is voor de bedrijven rondom de sluis.  Herstelwerkzaamheden Door de botsing zijn de scharnieren van de brug verbogen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Het wegverkeer moet omrijden via de Arie de Witbrug.
Flevoland 5 september 2017
De provincie Flevoland moet ongelukken als in de Urkersluis niet aangrijpen om een lengtebeperking in te voeren voor schepen die door sluizen mogen. Dat zegt Koninklijke BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging voor binnenvaartschippers. Volgens Schuttevaer ligt er op dit moment een voorstel van de provincie voor een lengtebeperking voor schepen.  Afgelopen vrijdag raakte een schip beklemd tussen het dek van de brug bij de Urkersluis. Dat ongeluk zou niet mogelijk zijn als het schip korter was geweest. Het brugdek hoeft dan namelijk tijdens het schutten niet omhoog als het water stijgt, omdat het schip precies in de sluis past. Via het cameratoezicht bij de bediening op afstand is dat moeilijk in te schatten. Grote financiële gevolgen De vereniging vindt het onaanvaardbaar dat schippers nu het slachtoffer dreigen te worden van het feit dat sluizen en bruggen op afstand worden bediend. De lengtebeperking zou voor zowel schippers als bedrijven die gebruikmaken van de scheepvaart grote financiële gevolgen hebben. Sluiswachter terug, of een elektronisch oog De belangenvereniging ziet dan liever een sluiswachter op locatie terug. Die kan ter plekke de boel beter inschatten. Maar tegelijkertijd begrijpt Schuttevaer dat dit duur is. De vereniging zegt dat er ook aan extra veiligheidsmaatregelen geacht kan worden, zoals een elektrisch oog dat ziet of een schip al voorbij de brug is. Zo kan worden voorkomen dat er al water de sluis in loopt. Tegen het voorgenomen besluit over de maximale lengte van schepen kunnen nog tot volgende maand zienswijzen worden ingediend.
Urk 5 september 2017
De kapotte brug bij de Urkersluis kan ter plekke worden gerepareerd. Dat blijkt volgens de provincie uit een inventarisatie van de schade. De brug raakte afgelopen weekend tijdens het schutten van de sluis beschadigd. Een schip kwam met het stijgende water in de sluis omhoog, terwijl het brugdek door nog onbekende oorzaak gesloten bleef. Het schip kwam hierdoor tegen de onderkant van het brugdek aan.  Volgens de provincie zijn de scharnieren van de brug 'helemaal verbogen', maar hoeft het brugdek niet voor reparatie naar een andere locatie te worden afgevoerd. De aannemer verwacht begin volgende week aan de herstelwerkzaamheden te kunnen beginnen.  In afwachting daarvan is het brugdek overeind gezet. Omdat de brug open staat, wordt alle wegverkeer via de Arie de Witbrug omgeleid. Volgens de provincie blijft de sluis grotendeels open voor de scheepvaart, tot de reparatie van start gaat.
Kraggenburg 4 september 2017
De Voorstersluis bij Kraggenburg is niet langer gestremd voor de scheepvaart. Dat meldt de provincie. Schepen konden van maandag 18.40 uur tot dinsdagmiddag 15.30 uur niet van de sluis gebruik maken.
Urk 4 september 2017
Het ongeluk bij de Urkersluis vrijdag is veroorzaakt door een fout van de bediening en niet door een aanvaring. Dat zegt de betrokken schipper Frits Hoekstra. De provincie sprak over een aanvaring met een neergaande brug, maar volgens de Friese schipper werd zijn boot geplet omdat de brug juist niet omhoog ging. Van boord gesprongen Vrijdag voer Frits Hoekstra met zijn schip Voorwaarts de sluis in. Hij voelde al nattigheid toen hij zag dat het waterpeil begon te stijgen, maar de brug omlaag bleef. Via de marifoon probeerde hij contact te zoeken met de bedieningscentrale, maar dat lukte niet. Toen is hij op de wal gesprongen. "Ik dacht dan zien ze op de camera wel dat er iets mis is." Hoekstra had zijn schip zo ver mogelijk laten doorvaren, zodat zijn kajuit niet werd geplet. Uiteindelijk is de laatste drie meter van het schip geraakt. "De hekken aan de achterkant en de roeiboot zijn kapot, maar op zich valt de schade nog mee." Hoekstra raakte niet gewond, en is ook niet heel erg geschrokken. "Ik heb al heel wat meegemaakt, maar ik wil het liever niet elke week beleven." "Inschattingsfout" Hoekstra vaart voor grondbedrijf Eeltink uit Emmeloord. Vrijdag had hij zand gebracht naar Emmeloord en hij was met een leeg schip op de terugweg. Een collega vaart met een boot die iets kleiner is maar wel veel lijkt op de 43 meter lange Voorwaarts van Hoekstra. Na het ongeluk zou een medewerker van de provincie tegen Hoekstra hebben gezegd dat zij het schip hadden aangezien voor die kleinere broer. Die past namelijk wel in de sluis, zonder dat de brug omhoog hoeft. Provincie houdt kaken nog op elkaar De provincie Flevoland is bezig met een onderzoek naar het ongeluk. Totdat duidelijk is wat er is gebeurd en alle partijen hierover zijn ingelicht, wil de provincie niet veel over de kwestie kwijt. Een woordvoerder meldt dat de term 'aanvaring' alleen was gekozen om aan te geven dat twee dingen tegen elkaar aan waren gekomen. "We hebben niet bedoeld dat de schipper ergens tegen aan is gevaren. Ik snap dat de schipper het daar niet mee eens is", aldus de woordvoerder. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend. "Maar als het verhaal van de schipper overeenkomt met wat wij zien in de log-gegevens en op de videobeelden, dan zijn we snel klaar." Te weinig capaciteit Eigenaar Eeltink van het gelijknamige grondbedrijf in Emmeloord wijt het ongeluk aan onderbezetting bij de bediening. "Door grote projecten als de A6 en de uitbreiding van het vliegveld is het veel te druk." Hij wil dat de provincie meer mensen inzet voor de bediening.  Urkersluis voorlopig gestremd Ondertussen is de Urkersluis niet te gebruiken en zijn medewerkers van de provincie aan het kijken hoe groot de schade aan de brug is. In het slechtste geval moet het brugdek eruit getild worden en is de brug twee weken dicht voor het wegverkeer. Dat moet nu omrijden via de naastgelegen Arie de Witbrug. Scheepvaart is voorlopig nog mogelijk, tot de reparaties aan de brug echt van start gaan.
Urk 2 september 2017
De brug bij de Urkersluis is in ieder geval tot maandag niet te gebruiken. Dat meldt de provincie. In tegenstelling tot zaterdag is het scheepvaartverkeer zondag niet gestremd, omdat de brug openstaat. Het wegverkeer moet nog steeds omrijden via de Arie de Witbrug. Maandag moet duidelijk worden hoelang de reparatiewerkzaamheden gaan duren.  ​Volgens de provincie raakte het brugdek vrijdag beschadigd toen het tijdens het sluiten op het achterdek van een schip terechtkwam. Daarbij raakte een scharnier verbogen. De brug wordt op afstand bediend. Het is nog onduidelijk of de brug te snel dicht is gegaan of dat het schip bijvoorbeeld te langzaam heeft gevaren. Dat wordt nog onderzocht.  Sinds zaterdagochtend 07:00 uur wordt er gekeken welke reparaties uitgevoerd moeten worden. "De schade is behoorlijk groot", zegt een woordvoerder van de provincie. Maar de exacte schade is nog niet bekend. De Urkersluis was pas sinds donderdagavond 19.00 uur weer open, nadat hij een dag dicht was geweest door een storing.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer