advertentie

Dossier: Lelystad Airport

Lelystad 11 januari 2018
Stichting Red de Veluwe heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het niet correct toepassen van de procedures bij het besluit om Lelystad Airport uit te breiden. Volgens de actiegroep zijn bij het maken van de Milieu Effect Rapportage niet alle gevolgen voor omwonenden meegenomen. In het rapport is alleen de hinder van het vliegverkeer binnen een straal van 30 kilometer direct rond Lelystad Airport in kaart gebracht.  Volgens Red de Veluwe hadden de vliegroutes buiten die straal ook meegenomen moeten worden. Omdat dat niet is gebeurd heeft het Rijk volgens de actiegroep gehandeld in strijd met richtlijnen van de Europese Commissie. Stichting Hoog Overijssel steunt de klacht, maar is geen mede-indiener. Significante milieu-effecten In oktober zei een aantal  hoogleraren en mer-experts  tegen Omroep Flevoland ook dat de effecten van de lage vliegroutes alsnog in een milieu-effectrapportage onderzocht zou moeten worden. Volgens professor Hans Vedder van de Universiteit Groningen schrijft de Europese mer-richtlijn voor dat alle 'significante milieu-effecten' van een project worden onderzocht. Het is volgens hem aannemelijk dat die zich ook voordoen bij de lage routes over het 'Oude Land'. Toenmalig staatssecretaris Dijksma zei destijds dat de effecten zo beperkt waren dat geen aanvullend onderzoek voor de routes buiten Flevoland nodig was. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat op dit moment onderzoeken of dit klopt. Overigens zei Vedder ook dat het voor de hand ligt om een procedure voor te leggen aan de civiele rechter in Den Haag en in een later stadium mogelijk aan het Europees Hof. Red de Veluwe heeft gekozen voor een andere procedure met een klacht bij de Europese Commissie.
Lelystad 8 januari 2018
Schiphol-directeur Jos Nijhuis is het met critici eens dat 'we' ons moeten afvragen of er per se gevlogen moet worden, als er ook andere vormen van duurzamer vervoer bestaan. Tegelijk vindt hij dat Lelystad Airport gewoon volgend jaar open moet gaan, aangezien die afspraak al negen jaar geleden is gemaakt.  Dat zei Nijhuis maandag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Royal Schiphol Group.  Hij constateert dat het politieke sentiment rondom luchtvaart in Nederland is veranderd. De magie van vliegen lijkt verdwenen, maar tegelijk willen steeds meer mensen vliegen. Ook wordt Schiphol niet langer gezien als motor van de Nederlandse economie en lijkt het succesvolle poldermodel met afspraken maken niet meer te voldoen. Duurzaamheid is het sleutelwoord Als antwoord op deze ontwikkelingen vindt de Schiphol-directeur het logisch dat duurzaamheid het sleutelwoord voor de toekomst hoort te zijn. Ook als dat betekent dat er dan minder wordt gevlogen. Daar hoort ook bij dat er duidelijke afspraken komen en dat aan gemaakte afspraken wordt vastgehouden. Nijhuis is in het geval van de milieu-effectrapportages van Schiphol en Lelystad Airport voor zorgvuldigheid: 'maar de uitbreiding van het vliegveld is wel gewoon nodig en wat ons betreft in 2019'. Hij roept het kabinet op om het dossier luchtvaart met nieuw beleid voor iedereen duidelijk ,duurzaam en minder complex te maken. Nijhuis, die in de loop van dit jaar vertrekt bij Schiphol, wilde zijn toespraak niet nader toelichten.
Lelystad 8 januari 2018
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) stuurt binnenkort een reeks aangepaste vliegroutes voor Lelystad Airport naar minister Cora van Nieuwenhuizen. De aanpassingen volgen uit een consultatie op internet van afgelopen najaar, waarin verbeteringen konden worden voorgesteld om overlast te verminderen. LVNL-directeur Michiel van Dorst wil nog niet zeggen wat de aanpassingen inhouden en waar de overlast minder wordt. Samenwerking militaire en civiele luchtverkeersleiding Van Dorst zei dit maandagmiddag bij de officiële start van de samenwerking van de civiele en militaire luchtverkeersleiders. Sinds 7 december werken de militaire verkeersleiders in dezelfde centrale controleruimte als de verkeersleiders voor al het burgerverkeer. Door de militairen over te plaatsen van Nieuw-Milligen naar Schiphol-Oost moet de onderlinge communicatie soepeler verlopen. Militairen handelen vliegverkeer af De samenwerking is een eerste stap. De volgende is dat de militairen al het naderend verkeer naar Lelystad Airport afhandelen. Dat is praktischer, omdat de vliegtuigen over en door militaire gebieden op de Veluwe vliegen, zegt luitenant generaal Dennis Luyt van het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK). Op de verkeerstoren in Lelystad zitten straks verkeersleiders van LVNL. Luyt vindt het niet vreemd dat militairen straks voor Lelystad Airport vakantievluchten afhandelen. Dat gebeurt nu ook al bij Eindhoven Airport. Nieuwe luchtverkeersleiders Voordat Lelystad Airport open kan, moeten LVNL en CLSK nog wel nieuwe verkeersleiders werven en opleiden. Volgens Van Dorst en Luyt gaat dat lukken voor april 2019, de geplande openingsdatum. Van Dorst is evenmin bezorgd dat onrust binnen LVNL over werkzaamheden gevolgen heeft voor Lelystad. In 2015 lag de uitwerking van vliegroutes door een arbeidsconflict wel een jaar stil.
Lelystad 6 januari 2018
De grote witte letters die samen de woorden 'Lelystad Airport' vormen zijn zaterdag teruggebracht.  De letters waren als stunt meegenomen door oudejaarsverenigingen uit Friesland en Drenthe.  Lelystad Airport is niet blij met de oudejaarsstunt maar doet geen aangifte van diefstal nu de letters zonder beschadigingen zijn teruggebracht.
Lelystad 5 januari 2018
De ChristenUnie denkt dat het niet mogelijk is om Lelystad Airport in 2019 te openen, zoals de bedoeling is. Volgens Kamerlid Eppo Bruins ligt uitstel met een jaar voor de hand. Dat zegt Bruins tegen het AD en NOS. De partij zegt nu nog geen keihard 'nee', zo laat een woordvoerder aan Omroep Flevoland weten. Bruins spreekt in het AD over een 'winstwaarschuwing': het kabinet zal met een goed verhaal moeten komen, wil Lelystad Airport op 1 april 2019 open kunnen gaan. Bruins is er niet van overtuigd dat in maart alle problemen met het vliegveld zijn opgelost zodat opening in 2019 mogelijk is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamer toegezegd dat zij in februari alle fouten in de milieu-onderzoeken heeft hersteld en daarna de Commissie voor de Milieu-Effectrapportage laat oordelen of dit goed is gebeurd. Dat wordt in maart bekend. Definitief oordeel in maart Bruins gaf in het Kamerdebat van 19 december weliswaar aan  grote twijfels te hebben  over de haalbaarheid van 2019, maar hij zei toen tegen Omroep Flevoland met een definitief oordeel te komen nadat in maart alle nadere informatie op tafel ligt. Bruins herhaalt dat nu in het AD, maar voegt er aan toe:  "Ik kan me voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt". Openen in 2020 Bruins geeft in de krant aan mogelijkheden te zien om de luchthaven in 2020 te openen met betere vliegroutes dan er nu zijn voorgesteld. Bruins verwijst naar het plan van aanpak voor de herindeling van het luchtruim: daarin schrijft de minister dat de herindeling niet eerder kan dan in 2023, maar tegelijk zijn in 2020 de eerste resultaten bekend. Geen vertrouwen in overheid Lelystad moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar er is veel te doen over de gevolgen voor het milieu en de geluidsoverlast. Ook zijn er rekenfouten gemaakt . Bruins: "Mensen hebben het gevoel dat dit met stoom en kokend water er doorheen wordt gedrukt. Het vertrouwen in de overheid is hierdoor onder het nulpunt gedaald. Het is nodig dat er nu een zorgvuldig proces op gang komt om dat vertrouwen te herwinnen." Weinig nieuws De Lelystadse wethouder Jop Fackeldey ziet weinig nieuws in de opmerkingen van Bruins. Volgens de wethouder heeft Bruins in december al aangegeven eerst te willen wachten op all informatie, voordat hij een besluit neemt. Fackeldey is daarom wel verbaasd over het moment zo kort na het debat waarop Bruins nu zijn uitspraken doet. VVD en CDA in de Tweede Kamer willen niet vooruitlopen op een besluit en wachten totdat de Commissie voor de mer advies heeft uitgebracht over de milieu-onderzoeken van het vliegveld. De ChristenUnie in Lelystad en Provinciale Staten betreurt het dat er door de uitspraken van Bruins weer onduidelijkheid is over de openingsdatum. De fracties hebben Bruins uitgenodigd om komende woensdag in Lelystad te komen praten.
Flevoland 3 januari 2018
Vanuit Gelderland en Overijssel is kritisch gereageerd op de uitspraak die Leen Verbeek dinsdag deed over protesten van buurprovincies tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. De Flevolandse commissaris van de Koning noemde die protesten tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ‘de gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen’. Overijssel De Overijsselse commissaris van de Koning, Boele Staal, zegt dat protesten vanuit de bevolking niet afgedaan mogen worden als bijna rituele rimpelingen. "Er zijn immers fouten gemaakt in het proces, de milieueffect rapportage bijvoorbeeld. Fouten die hersteld moeten worden." Staal betreurt de uitspraak van Verbeek. De commissaris van Overijssel zegt er goed op toe te zien dat de minister het vertrouwen van de bevolking in het dossier Lelystad Airport weer gaat terugwinnen. “Het gaat om zorgvuldigheid, geen vluggertje.” Ook in de rest van politiek Overijssel wordt met onbegrip gereageerd op de toespraak van Verbeek. Volgens het CDA is de uitspraak "zeer onhandig" en getuigt deze van "weinig empathisch vermogen". D66 vindt de uitspraak "erg jammer en niet passend bij een CdK." De fractievoorzitter begrijpt dat de commissaris een lans wil breken voor de toekomst van Flevoland, "maar dat doe je niet zo." "Een Commissaris van de Koning hoort boven de partijen te staan." Volgens Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren wordt door de uitspraak "pijnlijk duidelijk dat de mening van buurprovincies er eigenlijk niet toe doen en dat economische belangen in Nederland toch nog altijd boven de belangen van natuur gaan." Gelderland Ook de Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, zegt dat er geen sprake is van rituele rimpelingen. Hij spreekt over oprechte zorgen van burgers die héél serieus genomen moeten worden. Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft volgens Cornielje gemerkt dat burgers door de besluitvorming rond Lelystad Airport minder vertrouwen in de overheid hebben gekregen. Dat vertrouwen moet volgens Cornielje worden hersteld. De toespraak van Leen Verbeek
Lelystad 3 januari 2018
De verdwenen grote witte letters die aan de omheining bij Lelystad Airport hingen, worden zaterdag teruggebracht. Twee oudejaarsverenigingen die de metershoge letters hadden meegenomen komen ze dan terughangen.   Vereniging Tied Za t uit het Drentse Zorgvlied heeft in de nacht van 10 op 11 december de witte letters van het frame verwijderd en de letters 'stop' op het frame teruggehangen. Daardoor stond er er 'LelySTOP Airport'. Later in de maand haalde oudejaarsvereniging De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop meer letters en het zelfs hele frame weg. Daardoor was de naam van het vliegveld helemaal niet meer zichtbaar op het hekwerk. Beide verenigingen wilden op een ludieke manier aandacht vragen voor de aanvliegroutes van Lelystad Airport. Die zouden zowel in Drenthe als Friesland voor overlast zorgen.  Een woordvoerder van Lelystad Airport laat weten blij te zijn dat de letters weer terugkeren. Hoewel het vliegveld niet achter de stunt staat, gaat ze geen stappen ondernemen, zoals een aangifte bij de politie "We zien het als een ludieke actie", zo laat een woordvoerder weten.
Flevoland 2 januari 2018
Protesten uit Gelderland en Overijssel zullen er niet toe leiden dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Dat denkt Leen Verbeek, de Flevolandse commissaris van de Koning. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech dinsdag bestempelde hij de protesten uit buurprovincies als ‘bijna rituele rimpelingen.’ Banenmotor Verbeek wees er vervolgens op dat ook regio’s buiten Flevoland kunnen profiteren van de ‘banenmotor’ die Lelystad Airport gaat zijn. "In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit naar mijn mening niet uitstellen." Geen onderbuikgevoel Verbeek zegt dat zijn uitspraken niet zijn gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar op gesprekken met bijvoorbeeld kamerleden, het ministerie, Schiphol en het bedrijfsleven. “Dat brengt mij tot zo’n uitspraak. Natuurlijk moet er huiswerk gedaan worden, natuurlijk moet er wat gebeuren. Maar ik denk dat wij daar op een positieve manier uit gaan komen.” Kritische reacties De opmerking van Verbeek valt overigens niet in goede aarde bij politici in Gelderland en Overijssel. Er wordt met onbegrip en verontwaardiging gereageerd.  
Lelystad 21 december 2017
De Tweede Kamer heeft donderdagavond met 79 tegen en 70 stemmen voor een motie van de SP verworpen, die het kabinet oproept Lelystad Airport niet eerder te openen dan na herindeling van het luchtruim. Over de motie werd hoofdelijk gestemd. De vier regeringsfracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden al vooraf duidelijk gemaakt niet met de SP mee te gaan. D66 en ChristenUnie zeiden dinsdag tijdens het Kamerdebat dat zij eerst willen zien of alle fouten in de milieu-onderzoeken in maart juist gecorrigeerd, voordat zij besluiten over uitstel. Ook DENK stemde tegen de motie. In de kou Indiener SP-Kamerlid Cem Lacin verweet de coalitie op Twitter dat die de actiegroepen in de kou laat staan en dat D66 een oproep van het eigen partijcongres negeert. De actiegroepen zelf zijn ook teleurgesteld dat er niet naar hun zorgen is geluisterd. Andere moties wel aangenomen De Kamer stemde wel voor een motie van GroenLinks om de Commissie voor de Milieu Effectrapportage advies te vragen over de eindsituatie van Lelystad Airport bij 45.000 vliegbewegingen. GroenLinks betwijfelt of dat nu al kan, omdat de vliegroutes nog niet definitief zijn vastgesteld. Ook een motie van CDA en VVD is aangenomen, die het kabinet oproept met de betrokken provincies afspraken te maken hoe de overlast van het vliegverkeer kan worden geminimaliseerd. Geen onderzoek vogels Een motie van de oppositie om nieuw onderzoek te doen naar de risico’s van vogels rond het vliegveld werd verworpen.
Lelystad 20 december 2017
De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen zich er op dit moment nog over niet uitspreken of Lelystad Airport open moet gaan op 1 april 2019. De partijen wachten totdat naar verwachting in maart duidelijk is of die datum haalbaar is of niet. Daarmee blijft er nog enkele maanden onduidelijkheid. De Tweede Kamer sprak dinsdagavond ruim vier uur over Lelystad Airport en de fouten die er zijn gemaakt in de milieu-effectrapportage (mer). Vliegtuigen van en naar Lelystad zorgen voor meer overlast dan in 2014 in de mer is vermeld. Hierdoor is grote onrust ontstaan onder inwoners van Overijssel, Gelderland en Friesland. GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren, PvdA, SGP, PVV en 50 Plus vinden dat de opening moet worden uitgesteld. Zij willen dat eerst het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en er routes komen die voor zo min mogelijk overlast zorgen. De SP brengt hiervoor een eerder ingediende motie in stemming. Vasthouden aan oorspronkelijke openingsdatum De regeringspartijen VVD en CDA willen vasthouden aan 2019. Zij vertrouwen er op dat minister Cora van Nieuwenhuizen de fouten herstelt en in maart heeft laten controleren of dat ook goed is gedaan. D66 en ChristenUnie willen daar op wachten en pas dan besluiten over de openingsdatum.  De ChristenUnie wil dat de regio bij alle vervolgstappen nauw wordt betrokken. Het CDA drong aan op een grotere rol voor de provinciale besturen. Minister Van Nieuwenhuizen zei zelf aan 1 april 2019 te willen vasthouden en zich hier ,,100 procent'' voor te zullen inzetten. Volgens haar moet Lelystad worden uitgebreid om Schiphol te ontlasten. De minister zegt dat zorgvuldigheid van het grootste belang is, maar dat hoeft 2019 niet in de weg te staan.  Correcties mer laten controleren door derde adviesbureau Het ministerie laat tot half maart alle correcties extra controleren. De minister zal moties van D66 en GroenLinks overnemen om een derde adviesbureau hier naar te laten kijken. De partijen willen dit, omdat ze er niet op vertrouwen dat twee andere bureaus dat goed doen. Zij hebben eerder de fouten over het hoofd gezien. Ook worden er 15 tot 20 mensen extra ingezet om het project Lelystad Airport vlot te trekken. De Kamer stemt donderdag over de moties. Beschamend Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel vindt het Tweede Kamerdebat van gisteravond beschamend . Hij is boos dat de minister heeft gezegd gewoon te gaan beginnen met vliegen en dat daarna pas wordt bekeken hoe het verder moet. De actiegroep vindt dat het luchtruim eerst opnieuw ingedeeld moet worden.  In het oosten van het land is het al enige tijd rumoerig. Als het luchtruim niet eerst opnieuw ingedeeld wordt, dan komen vliegtuigen daar straks over op 1.800 meter hoogte. Dat is volgens bewoners veel te laag. Daarnaast is er angst dat de herindeling niets aan de 'lage' vlieghoogte verandert.
Lelystad 19 december 2017
Twee actiegroepen hebben dinsdagmiddag petities overhandigd aan de Tweede Kamer. Stichting Lelystad Airport Moet Door overhandigde ruim 10.000 handtekeningen om ervoor te zorgen dat het vliegveld gewoon in 2019 opent. De stichting vreest dat uitstel de Flevolandse economie zeker vijf jaar op slot zet. De burgemeesters van Elburg en Oldebroek willen juist het tegenovergestelde. Zij zijn bang voor geluidsoverlast en willen dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld voordat het vliegveld in Lelystad opent. Er was veel media-aandacht voor het overhandigen van de petities.  De Kamerleden kregen de petities enkele uren voordat ze in debat gaan met minister Cora van Nieuwenhuizen over de fouten in de milieu-onderzoeken. Dat debat staat gepland om 20.45 uur. Het is live te volgen via omroepflevoland.nl
Lelystad 19 december 2017
De Nationale Ombudsman velt een keihard oordeel over de rol van de overheid bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Tijdens een interview bij EenVandaag zegt Ombudsman Reinier van Zutphen dat de overheid de burgers niet serieus heeft genomen. Bovendien heeft ze de burgers te laat en onvoldoende betrokken bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Ingesleten gewoonte Van Zutphen spreekt van een "kennelijk ingesleten gewoonte" bij de overheid om mensen te laat te informeren en te weinig inspraak te bieden bij grote besluiten. Van Zutphen vindt dat minister Cora van Nieuwenhuizen werk moet maken van het herstel van vertrouwen, anders is volgens hem "de kans op verdubbeling van de ellende groot".  Van Zutphen zegt de afgelopen maanden diverse klachten te hebben ontvangen van bewoners rond de voorgenomen vliegroutes van en naar Lelystad. "De kern van de klachten van de mensen die ons schrijven is: we zijn niet serieus genomen." De Ombudsman zegt daarop: "Wil je als overheid betrouwbaar zijn, dan zul je je op een andere manier tot je burgers moeten richten dan in dit geval is gebeurd."  Verkeerde been Volgens de Ombudsman heeft het ministerie omwonenden op het verkeerde been gezet met informatiebijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn gehouden. "Mensen hebben gedacht: ik mag nog inspreken en daarna worden besluiten genomen. Terwijl het karakter van die bijeenkomsten veel meer is geweest: het informeren over besluiten die al zijn gevallen. Dat voelt voor burgers heel ongemakkelijk."  Van Zutphen vraagt in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen aandacht voor de zorgen van omwonenden. Ook wil hij weten hoe de bewindsvrouw zelf het inspraakproces beoordeelt. Van Zutphen zegt goed te blijven volgen of de klachten van burgers alsnog serieus worden genomen en een onderzoek te beginnen, waar nodig.  Kloof  Volgens de Ombudsman is de kiem voor de huidige protesten jaren geleden al gezaaid toen besloten werd tot uitbreiding van Lelystad Airport. De overheid had burgers destijds al veel intensiever moeten informeren en mee laten spreken over de besluitvorming, vindt Van Zutphen. Hij ziet parallellen met andere grote (infrastructurele) projecten waar burgers in opstand kwamen, zoals windmolenparken, CO2-opslag en gaswinning. "De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dat geldt voor alle ambtenaren, maar zeker voor bestuurders. Als je dat op je lijstje had gezet voor je het besluit nam, had je geweten: dit moet ik niet op deze manier doen." Volgens Van Zutphen is het risico "heel groot" dat de kloof tussen burgers en overheid op deze manier wordt vergroot. “Mensen verliezen niet alleen het vertrouwen in het project Lelystad, maar ook in de overheid als geheel.”  Naar signaal  Dat Rijk, provincies en gemeenten tegenover elkaar staan in het dossier vergroot de verwarring bij burgers, constateert Van Zutphen. EenVandaag constateerde uit onderzoek onder 32 gemeenten dat de meerderheid niet te spreken is over de routes en zich niet gehoord voelt. Zij verzetten zich tegen met name de lage hoogte waarop vliegtuigen moeten vliegen om niet met het vliegverkeer van Schiphol in aanraking te komen en dringen aan op uitstel van de opening van het vliegveld op 1 april 2019. De een zegt dit, de ander dat ​Intussen voeren de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad campagne vóór het vasthouden aan de plannen. "Ik vind het een heel naar signaal van de overheid dat zij laten merken aan burgers dat ze het zelf niet met elkaar eens zijn”, aldus Van Zutphen. "Dat is ook een reden voor een burger om te zeggen: maar dan vertrouw ik het niet. Als de één dit zegt en de ander dat, waar ben ik dan aan toe?" Het interview met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen wordt vanavond uitgezonden in EenVandaag op NPO 1.
Lelystad 19 december 2017
Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt waarschijnlijk pas in maart een definitief besluit over de vliegroutes en de opening van Lelystad Airport. Dat blijkt uit een brief die zij maandagavond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Of het besluit voor of na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart valt, blijkt niet uit de brief. De minister stuurt de brief naar de Kamer aan de vooravond van het debat over de fouten in de milieu-onderzoeken. Dat debat is twee weken geleden aangevraagd door GroenLinks. De minister gaat in de brief in op de fouten en hoe die volgens haar worden hersteld. Wat is er dan mis met de milieu-onderzoeken? Actiegroep HoogOverijssel heeft in oktober aangetoond dat er in 2014 diverse fouten zijn gemaakt in de milieu-effectrapportage (mer). Vertrekkende en dalende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport veroorzaken over een groter gebied geluidsoverlast dan in de mer was berekend. Dat komt doordat in de mer ten onrechte is aangegeven dat de toestellen nauwelijks gas zouden geven als ze lange tijd op lage hoogte moeten vliegen. Die situatie doet zich bij Lelystad voor omdat vliegtuigen niet hoog mogen vliegen, omdat ze anders het Schiphol-verkeer in de weg zitten. Geluidsniveau Boeing Ook heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) bij de veelgebruikte Boeing 737 het geluidsniveau te laag berekend. Verder is het aantal vliegtuigen dat de zuidelijke routes gebruikt groter dan in de mer staat. In de mer van 2014 wordt ook niets gemeld over de risico's van ultrafijn stof voor de gezondheid. Ten onrechte, stelt de Friese huisarts-in-ruste Leonhard Beijderwellen. Hij heeft een literatuurstudie gemaakt van risico's van de laagvliegroutes op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast. Beijderwellen heeft de indruk dat in 2014 onderzoeken over de gevaren van ultrafijn stof en geluid zijn genegeerd en dat er een te rooskleurig beeld wordt geschetst. Fouten zouden zijn hersteld In de brief aan de Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen maandagavond dat de fouten met de geluidsberekeningen in de mer zijn hersteld. Zij laat die nogmaals controleren. Ook worden de milieu-effecten van de lage routes over het Oude Land verwerkt in de aangepaste mer. Naar verwachting begin februari of waar mogelijk eerder moeten de aanpassingen gereed zijn. De Commissie voor de Milieu-Effectrapportage krijgt dan zes weken de tijd om die te beoordelen. De minister ontvangt het advies dus ongeveer half maart. Zij moet dan besluiten over aanpassingen aan de vliegroutes en over het Luchthavenbesluit. Pas dan wordt duidelijk of Lelystad Airport in april 2019 open kan. Verbazing over brief HoogOverijssel twitterde maandagavond al verbaasd dat de minister 'de hete aardappel inderdaad verder voor zich uitschuift. Ze tilt het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen'. Anderen zijn verrast dat het ministerie de berekeningen laat controleren door adviesbureaus die bij de eerdere foute berekeningen waren betrokken. Wat gaat de Kamer in het debat doen? Een aantal fracties in de Kamer met GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren voorop zal van de minister willen weten hoe zij de fouten herstelt. De partijen hebben eerder al aangedrongen op een geheel nieuwe milieu-effectrapportage en zullen hiervoor naar verwachting moties indienen. Ook dringt bijna de helft van de Kamer aan op uitstel van de opening van Lelystad Airport, totdat er na herindeling van het luchtruim vliegroutes zijn ontworpen die de overlast zo veel mogelijk beperken. Volledige herindeling is niet voor 2023 gereed, zo schreef de minister maandagavond aan de Kamer. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houdt vast aan opening in 2019, maar de partijen staan onder grote druk van regionale afdelingen om hun standpunt te veranderen. Zo heeft het D66-congres zich in november uitgesproken voor uitstel. Kamer krijgt petities De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat krijgt 's middags twee petities aangeboden. De gemeenten Elburg en Oldebroek vrezen grote overlast. Zij zijn tegen opening in 2019 en dringen aan op herindeling van het vliegveld.  De stichting Lelystad Airport Moet Door biedt handtekeningen aan voor de opening in 2019, omdat zij vreest dat uitstel de Flevolandse economie zeker vijf jaar op slot zet. Het Kamerdebat staat gepland om 20.45 uur. Het is live te volgen via omroepflevoland.nl
Lelystad 18 december 2017
Minister Cora van Nieuwenhuizen wil voor het najaar van 2018 een plan van aanpak klaar hebben voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Daarbij worden alle belanghebbenden betrokken en zal de minister er op toezien dat inspraak goed wordt geregeld. Dat schrijft de minister maandagavond in brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over de uitbreiding van Lelystad Airport. De minister heeft de brief eerder op de dag besproken met de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Drenthe. Welk voordeel heeft een herindeling van het luchtruim? Op herindeling wordt vanuit enkele provincies en de Tweede Kamer aangedrongen, vanwege zorgen over de lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Bovendien kan het vliegveld niet doorgroeien zonder herindeling van het luchtruim. Van Nieuwenhuizen herhaalt het standpunt van haar voorganger, staatssecretaris Dijksma, dat een volledige herindeling niet eerder gereed is dan in 2023. Dit heeft te maken met een nieuw computersysteem dat de civiele en militaire luchtverkeersleiding in 2022 krijgen. Tot die tijd wil de minister alleen tussentijdse verbeteringen doorvoeren, zeker als het om Lelystad Airport gaat. Wie mogen er meepraten over de herindeling? De minister zegt grote waarde te hechten aan draagvlak voor de plannen. Tot komend najaar wil ze een actief inspraakproces opzetten met alle gebruikers van het luchtruim, luchthavens, provincies en andere belanghebbenden. De minister neemt een recent voorstel van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport over om de inspraak te organiseren zoals Rijkswaterstaat dat bij grote projecten doet. Tussen 2019-2021 worden de voorstellen uitgewerkt tot een voorkeursvariant, waarbij opnieuw belanghebbenden kunnen meepraten. Vanaf 2022 volgt invoering van het vernieuwde luchtruim voor burger- en militair verkeer, dat simpeler moet zijn, meer capaciteit schept en geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen zo veel mogelijk beperkt. Ook moet er ruimte blijven voor de kleine luchtvaart. De herindeling is een complexe zaak. Daarom wil de minister er een stuurgroep en een risicomanager op zetten, die elke twee maanden de voortgang van de herindeling controleren.
Lelystad 18 december 2017
De gemeenteraad van Lelystad wil dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad in 2019 doorgaat. Op GroenLinks na hebben alle fracties in een extra raadsvergadering maandagavond een motie met deze boodschap aangenomen. De partijen vinden het belangrijk dat het college van burgemeester en wethouders krachtig doorgaat met initiatieven om uitstel van de opening van Lelystad Airport te voorkomen. De afgelopen periode hebben voor- en tegenstanders flink van zich laten horen. De Tweede Kamer vergadert dinsdag in een extra debat over het vliegveld. De gemeenteraad van Lelystad wil met de aangenomen motie de leden van de Tweede Kamer laten weten dat uitstel tot 2023, als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, onverstandig is. Waarom moet de opening in 2019 doorgaan? Lelystad wijst erop dat burgers en bedrijven moeten kunnen uitgaan van een betrouwbare overheid. Door de opening uit te stellen, wordt het vertrouwen van betrokken partijen geschaad. De verdere ontwikkeling van Schiphol wordt belemmerd. Ook rond het vliegveld Lelystad ontstaat schade, zo vrezen de partijen. Ondernemingen die zich er willen vestigen zullen afhaken. Bovendien brengt het een slag toe aan de groei van de werkgelegenheid. Ook Metropoolregio Amsterdam onderstreept belang opening Aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer hebben de verschillende partijen uit de Metropoolregio Amsterdam ook van zich laten horen. Zij benadrukken in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen ook het belang van een tijdige opening van Lelystad Airport. De Metropoolregio is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.
Dronten 18 december 2017
De gemeente Dronten stapt voorlopig uit het overleg over Lelystad Airport aan de zogeheten Alderstafel. Het college van b en w schrijft dit in een brief aan kabinetsadviseur Hans Alders, die vorige week is verstuurd. Burgemeester Aat de Jonge zei in oktober al dat Dronten zich zou beraden op haar positie aan de Alderstafel. Volgens hem heeft Dronten nauwelijks baat gehad bij het overleg. In de brief aan Alders herhaalt het college dit. Alleen het voorstel voor een hogere aanvlieghoogte boven Dronten zou zijn overgenomen. "De winst voor onze gemeente valt geheel in het niet wanneer deze wordt afgezet tegen alle nadelige gevolgen die de uitbreiding van Lelystad Airport voor onze leefomgeving zal hebben". Het college meldt overigens niet dat in 2014 na druk van Dronten de vliegroutes boven Biddinghuizen zijn verlegd tot naast het dorp. Niet zorgvuldig Dronten herhaalt ook het standpunt van de gemeenteraad van oktober dat Lelystad Airport niet eerder operationeel mag zijn dan na herindeling van het luchtruim. Het college stelt vast dat de besluitvorming rond Lelystad Airport in 2015 niet zorgvuldig is geweest, vooral doordat tegen het Luchthavenbesluit van de staatssecretaris geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk was. Daarna zijn er nog diverse zaken over ernstige milieuoverlast, onjuistheden in de milieu effectrapportage en veiligheidsrisico's aan het licht gekomen.  Het college is ook bang dat gemaakte afspraken over het aantal vliegbewegingen, nachtvluchten en ontzien van woonkernen worden aangepast. Alders heeft eerder al op deze zorgen van Dronten gereageerd door te stellen dat hiervan geen sprake is.
Zeewolde 17 december 2017
Ook de gemeenteraad van Zeewolde wil dat vliegveld Lelystad later open gaat dan gepland. Een motie van Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie, BurgerBelang en PvdA/GroenLinks kreeg tijdens de laatste raadsvergadering voldoende steun. De partijen willen wachten op de nieuwe indeling van het luchtruim voor vliegverkeer. Ook willen ze inspraak in de nieuw te plannen vliegroutes. Langs bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde komen toestellen op 600 meter overvliegen in de huidige plannen.  Eerder stuurde de gemeente Dronten een brief naar de Tweede Kamer. Daarin pleitte de voltallige raad voor uitstel van de opening van de luchthaven tot na 2019.
Lelystad 16 december 2017
Een sportvliegtuigje heeft vrijdagavond enige tijd rondjes gevlogen in de omgeving van Lelystad Airport, omdat het problemen had met het landingsgestel. In het toestel zaten vier mensen. Het vliegtuigje is zonder problemen geland.  Volgens de brandweer kregen de inzittenden niet de juiste melding dat het landingsgestel uit was gegaan. Toen zijn de hulpdiensten ingeschakeld. Het is een toestel van Wings over Holland, van type Diamond. Het was vertrokken uit Pontoise, ten noordwesten van Parijs.
Lelystad 15 december 2017
D66 moet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport stemmen. Dat zegt D66'er Jan Terlouw , oud-minister van Economische Zaken in de NRC . Volgende week stemt de Tweede Kamer over een motie van de SP, waarin de partij vraagt om uitstel.  Het probleem rond het vliegveld zijn de vliegroutes. Vooral bewoners van Oost-Nederland zijn bang voor overlast. De SP wil nu dat het luchtruim eerst opnieuw wordt ingedeeld. Dat zou betekenen dat het vliegveld niet in april 2019 open kan, maar mogelijk pas vier jaar later in 2023. Steun van regeringspartij D66 is cruciaal. Leden van de partij hebben op het congres tegen de uitbreiding gestemd, maar het is niet zeker of de Tweede Kamer-fractie dat standpunt overneemt.  Terlouw wil helemaal geen uitbreiding van Lelystad Airport. Hij zegt in NRC dat het hele vliegverkeer moet worden hervormd. Het is volgens hem nu te goedkoop. "Dat je voor een tientje naar Barcelona kunt vliegen is toch idioot? Dat is goedkoper dan met de bus naar Breda."
Flevoland 13 december 2017
Provinciale Staten van Flevoland zijn tégen de uitstel van de opening van Lelystad Airport. Vertraging is volgens een meerderheid van de fracties onwenselijk, want voor Flevoland zijn de belangen bij de luchthaven te groot. Volgens CDA-fractievoorzitter Chris Schotman staat de komst van 400 full-time banen bij vertraging op de tocht en is onzeker of die er later nog wel komen. De Flevolandse politiek staat lijnrecht tegenover politici in omliggende provincies. Die bepleiten juist uitstel van opening in 2019, omdat er eerst vliegroutes moeten worden bedacht die voor zo min mogelijk overlast zorgen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27
Projectontwikkelaar trekt plan Tiny Houses in na kritiek
Weer een gemiste kans voor Lelystad
Raadslid Hans Zaal stapt over van Leefbaar naar de VVD
Oeps, toch niet zo een kiezersmagneet deze dame. Ik heb het dus over mevrouw van de Watering. Maar eigenlijk wisten we dat toch al gezien haar draaikonterij.
Raadslid Hans Zaal stapt over van Leefbaar naar de VVD
Haar motivering om van Leuc naar Leefbaar te gaan was toch dat het daar zo democratisch en harmonieus was?
Projectontwikkelaar trekt plan Tiny Houses in na kritiek
Best veel geld voor zo een klein huisje
Raad van State buigt zich over Hotel Noordoostpolder
Wat een reactie van mensen die niet moeten zeuren , nou die en dat soort geluiden kloppen presies dat komt van de bevolking zelf uit hun hart De regels worden op alle manieren geschonden . En ...
Hoge woonlasten voor huiseigenaren
Dit is werk van de PvdA. Die willen zo graag de flopiade zodat vriendjes en vriendinnetjes van de wethouder er een leuk slaatje uit kunnen slaan. Moet toch betaald worden dus hup de gemeentelijke l...
PVV wil statushouders uit de wijk
Dat maakt zeker wel uit! Verzamelgebouw klinkt niet erg menswaardig en respectvol. Naastenliefde betekent respectvol en gelijkwaardig met elkaar omgaan. Maar naastenliefde en PVV is geen goede comb...
PVV wil statushouders uit de wijk
Inderdaad, goed leesbaar. Je ziet in een oogopslag dat het van geen kant deugt. Rechts radicaal gedram. Nu maar hopen dat de Urkers als Gristenen met het hart op de goede plaats ook goed lezen en d...
Raadslid Hans Zaal stapt over van Leefbaar naar de VVD
Spelen ze ook muziek bij deze stoelendans
Rapport: eilandjescultuur bij de gemeente
De gemeente Almere werkt blijkbaar op dezelfde wijze als de Almeerse Omroep Stichting? Hoe kan een politieke waakhond nu blaffen wanneer je onder gelijke roedel valt? Ook daar een kleingezelschap...
© omroep flevolandsitemap | disclaimer