advertentie

Dossier: Windmolenpark NOP

Emmeloord 8 november 2017
Bij Emmeloord wordt woensdag het hoogspanningsstation Zuidervaart officieel in gebruik genomen. Het station is het laatste onderdeel van de nieuwe infrastructuur die nodig is door de komst van het Windpark Noordoostpolder. De 86 molens in dit park bij de Westermeerdijk wekken 1,4 miljard kilowattuur per jaar op, genoeg om 400.000 huishoudens van stroom te voorzien. Om die productie op het landelijke net te krijgen, moest netbeheerder Tennet onder meer een ondergrondse kabel van 25 kilometer aanleggen en twee hoogspanningsstations bouwen. Zonnepanelen Eerder kwam een schakelstation aan de Westermeerdijk al in bedrijf. Ook is het bestaande station bij Ens uitgebreid. Met de opening van het hoogspanningsstation bij Emmeloord is de laatste schakel in het netwerk klaar. Bij de bouw van het station aan de Nagelerweg is extra zorg besteed aan duurzaamheid. Het is het eerste in Nederland dat zichzelf met zonnepanelen van energie voorziet. Ook is volgens Tennet gelet op de inpassing in het landschap, onder meer door de aanleg van een paddenpoel. Het is de bedoeling van de netbeheerder dat het duurzame karakter van het station bij Emmeloord het voorbeeld wordt voor alle hoogspanningsstations in Nederland.
Noordoostpolder 19 juni 2017
Het Windpark Noordoostpolder is maandag officieel geopend. Het park levert bij voldoende wind 1,4 miljard kilowatt uur per jaar op, genoeg stroom voor 400.000 huishoudens. 86 windmolens Het park bestaat uit drie delen: - NOP Agrowind met 26 molens op de Noordermeerdijk en Westermeerdijk  - Westermeerwind met 48 turbines in het water - Innogy, een dochterbedrijf van RWE, heeft 12 molens op het land Bij de opening was ook oud-minister Maria van der Hoeven aanwezig. Zij zette jaren geleden de bouw van het windpark in gang. Nederland liep ver achter bij de Europese afspraken over de opwekking van duurzame energie. Het windpark werd één van de eerste projecten onder de crisis- en herstelwet. Dat zorgde ervoor dat de procedures verkort werden.
Noordoostpolder 3 juni 2017
Windpark NOP Agrowind is vrijdag officieel geopend. Het windpark van 26 windmolens ligt langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in Noordoostpolder. De molens draaiden al een poosje en zijn onderdeel van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens. De 26 turbines kunnen jaarlijks zo'n 180.000 huishoudens van stroom voorzien. Bij de opening daalden er twee abseilers met fakkels af en er waren steltlopers. Op het feest kwamen zo'n 350 gasten af.
Noordoostpolder 22 mei 2017
De rechtbank in Lelystad gaat zich minimaal zes weken buigen over de vraag of een dertigtal boeren uit Noordoostpolder wel een overeenkomst hebben met Westermeerwind BV. Dat is van belang om te bepalen welke rechten die boeren hebben om deel te kunnen nemen in het buitendijkse windpark bij Noordoostpolder. De boeren gaan er vanuit dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over deelname en de hoogte van de vergoedingen. Volgens ontwikkelaar Westermeerwind BV is dat niet het geval. Participatie in het windpark vertegenwoordigt een waarde van tientallen miljoenen euro's.  De rechtszaak in Lelystad werd druk bezocht. Veel aanhangers van beide partijen waren aanwezig. De boeren stonden in het jaar 2000 nog schouder aan schouder om het windpark te realiseren.
Noordoostpolder 18 mei 2017
Zo'n 30 boeren uit Noordoostpolder hebben Westermeerwind BV voor de rechter gedaagd. De boeren vinden dat zij op basis van afspraken in het verleden recht hebben op een belangrijk aandeel in het buitendijkse windpark in Noordoostpolder. Dat deel zou een waarde van enkele tientallen miljoen euro vertegenwoordigen. Volgens de boeren probeert Westermeerwind, de ontwikkelaar van het buitendijkse deel, onder die afspraken uit te komen.  De boeren beroepen zich op een convenant uit 2002. Zij hebben destijds hun rechten opgegeven om een solitaire windmolen op hun eigen erf te bouwen, omdat de gemeente dat wilde. In ruil daarvoor zouden ze mogen participeren. Het buitendijkse windpark is nu klaar, maar deelname en de hoogte van de vergoedingen zijn nog steeds niet geregeld.  Westermeerwind laat weten dat zij zich aan alle in het verleden gemaakte afspraken zal houden en is zich van geen kwaad bewust. Ze willen de participatie voor het einde van het jaar definitief geregeld hebben. Ook inwoners van Noordoostpolder kunnen dan intekenen. Maandag dient de zaak bij de rechtbank in Lelystad.
Noordoostpolder 14 december 2016
Lampjes op windmolens mogen onder voorwaarden minder fel worden gezet en zelfs permanent branden. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  De flikkerende lampjes, die op de molens van 150 meter en hoger zitten om vliegtuigen en helikopters te waarschuwen, zijn omwonenden een doorn in het oog. Zo hebben omwonenden van het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde en Windpark Noordoostpolder geklaagd over de lampjes. In Zeewolde loopt al een proef met permanent brandende lampjes . Dat is veel rustiger voor omwonenden. Nuon moet nu nog elke drie maanden een ontheffing aanvragen om de lampjes daar permanent te laten branden. Koepel Windenergie Noordoostpolder gaat kijken of de overlast van de knipperende lampjes kan worden terug gedrongen. Een woordvoerder: "We voldoen met de huidige verlichting ook aan de nieuwe voorwaarden, maar we gaan kijken of we de hinder voor omwonenden kunnen verminderen. We kijken wat er technisch mogelijk is en wat het kost en gaan dan begin volgend jaar bij elkaar zitten om de aanpassingsmogelijkheden door te nemen."
Noordoostpolder 15 oktober 2016
Bij de windmolens op het IJsselmeer is zaterdag een grote rampenoefening gehouden. Aan de actie deden de posten Urk en Lemmer van de KNRM mee. Dat laat Siemens weten, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de molens.  De veiligheidsoefening bij Windpark Westermeerwind in Noordoostpolder werd uitgevoerd door drie teams. Zij voeren elk apart met een schip naar de windturbines om drie rampscenario's te doorlopen. Dat gebeurde voor de kust bij Lemmer. Zo werd er geoefend hoe een onderhoudsmedewerker bij een calamiteit uit de top van de turbine moet worden gered. Het doel van de oefening was om werkgerelateerde incidenten en ongevallen te voorkomen. Volgens Siemens is de oefening goed verlopen.  Windpark Westermeerwind dat bestaat uit 48 molens, werd in juni geopend door minister Kamp. Het park wekt een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens.
Noordoostpolder 10 oktober 2016
Noordoostpolder doet voorlopig niets tegen de hinder van windmolenverlichting. Het ministerie van Infrastructuur is aan zet, zo antwoordde wethouder Wiemer Haagsma maandagavond op vragen van ONS. De fractie stoort zich aan de knipperende lichten op de molens van Westermeerwind. Die waarschuwen het vliegverkeer voor de hoogte van de molens. De verlichting is in de wijde omtrek zichtbaar en is sommige omwonenden een doorn in het oog. Ook bewoners van de Friese IJsselmeerkust klagen over de 'lichtvervuiling' en zijn een petitie gestart.  Wanstaltig Wethouder Haagsma vindt de lampjes zelf ook "een wanstaltig gezicht", maar benadrukt dat er pas iets aan gedaan kan worden als een beleidsadvies vanuit het Rijk definitief wordt vastgesteld. Dat adviesstuk zou maatwerk mogelijk maken. Een proef met maatwerk bij het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde wees bijvoorbeeld uit dat de omgeving het licht minder storend vindt als de lampen constant branden, in plaats van knipperen.
Noordoostpolder 10 oktober 2016
De partij ONS Noordoostpolder wil dat de gemeente in actie komt tegen de verlichting in de molens van windpark Westermeerwind. Volgens de partij is de knipperende verlichting tot in de verre omgeving hinderlijk. Fractievoorzitter Berthoo Lammers stelt hierover maandagavond in de gemeenteraadsvergadering vragen aan burgemeester en wethouders. Hoogste punt van de mast De verlichting is enkele bewoners van Noordoostpolder een doorn in het oog. Daar zijn nu ook klachten bijgekomen van bewoners van de Friese IJsselmeerkust. Vorige maand zijn bewonersclubs in Zuidwest-Friesland een petitie tegen de 'lichtvervuiling' begonnen. De rode en witte lichten zitten op het hoogste punt van de mast, op 135 meter. Ze moeten het vliegverkeer waarschuwen voor de molens, die inclusief de wieken 196 meter hoog zijn.  Meer omhoog richten ONS Noordoostpolder stelde de kwestie al eerder aan de orde. Volgens de partij stellen burgemeester en wethouders zich te passief op. Lammers vindt dat de gemeente in gesprek moet met de provincie en met de exploitanten van het windpark. Volgens hem kan de hinder worden beperkt door het licht meer omhoog te richten, waardoor het zich minder horizontaal verspreidt.
Noordoostpolder 27 september 2016
Bewoners van de Friese IJsselmeerkust zijn een petitie begonnen tegen de verlichting van windmolens in de Noordoostpolder. De rode en witte lichten moeten vliegverkeer attent maken op de molens maar worden door bewoners als zeer storend ervaren. De lampjes knipperen 's avonds waardoor bewoners het gevoel hebben dat hun omgeving is veranderd in een 'industriegebied'. De lampen van 86 turbines van Windpark Noordoostpolder zouden tot op een afstand van vijftig kilometer te zien zijn. Piebe Piebenga van de Nederlandse vereniging voor omwonenden van windmolens (NLVOW) vraagt zich af hoeveel nut de verlichting 's nachts heeft. Volgens hem zijn militaire vliegtuigen en hulpdiensten uitgerust met nachtzichtapparatuur. "Dus voor wie zijn die lichten er dan?"  De petitie is een initiatief van Dorpsbelang Nijemirdum, Dorpsbelang Sondel en de NLVOW. De bezwaarmakers willen klachten verzamelen en daarmee naar de provincie en Rijksoverheid stappen. Ze vragen zich of er geen alternatief gevonden kan worden voor de verlichting.
Noordoostpolder 1 augustus 2016
Windpark Noordoostpolder wordt op zijn vroegst volgend voorjaar officieel geopend. De energiebedrijven NOP Agrowind en RWE zijn op dit moment nog druk bezig om de tips van de molens te vervangen. Tips zijn de uiteinden van de wieken. Vorig jaar brak er zo'n uiteinde, van 80 bij 100 centimeter, af. Fabrikant Enercon besloot daarop om op alle 38 binnendijkse turbines nieuwe tips te zetten. Die werkzaamheden gaan nog 6 tot 9 maanden duren. De molens die klaar zijn, draaien overigens al. Als het hele park af is, volgt er een officiële opening.
Noordoostpolder 21 juni 2016
Minister Kamp van Economische Zaken heeft dinsdagmiddag windmolenpark Westermeerwind geopend. Hij deed dat door symbolisch een grote stekker in een stopcontact te steken. Kamp opende het windmolenpark vanaf de Westermeerdijk samen met de twee initiatiefnemers, de agrariërs Tjitte de Groot en Piet Meulendijks.  Het windpark bestaat uit 48 molens die in het IJsselmeer staan, zo'n 700 meter uit de kust ten westen van de Noordoostpolder. Westermeerwind is het grootste near shore park van Nederland. Het windpark wekt een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens. Hoeveel de windmolens exact opwekken en welke molens in gebruik zijn is te volgen via de app van Westerweerwind .  Westermeerwind vormt samen met Windpark NOP en Windpark Zuidwester het windpark Noordoostpolder. In totaal worden 86 turbines gebouwd. De molens van Westermeerwind liggen als enige buitendijks, de andere parken worden op land gebouwd. Samen kunnen de windparken jaarlijks 1.4 miljard kilowattuur elektriciteit opwekken. Genoeg om ruim 400.000 huishoudens van stroom te voorzien.
Noordoostpolder 21 juni 2016
Eén op de drie treinen rijdt op stroom uit Noordoostpolder. Dat zegt directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind .  Meestal wordt de productie van een windmolenpark omgerekend in huishoudens. Zo kan Windpark Westermeerwind elektriciteit leveren aan 160.000 huishoudens. Maar omdat de stroom wordt verkocht aan Eneco die ook elektriciteit levert aan de NS , kun je ook rekenen per trein.  Het park met 48 windmolens langs de Westermeer- en Noordermeerdijk in het IJsselmeer wordt dinsdagmiddag officieel geopend.
Noordoostpolder 21 april 2016
Omwonenden die overlast van Windpark Noordoostpolder ervaren, kunnen daarmee aankloppen bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek . De omgevingsdienst is door de gemeente aangewezen om controles uit te voeren. Zo moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat omwonenden last hebben van geluid, slagschaduwen en lichtschittering. Om de naleving van de geluidsnormen te controleren is een speciaal model ontwikkeld, waar rekening wordt gehouden met windsnelheid, het aantal uren dat de molen draait en het vermogen van de molens.
Noordoostpolder 4 april 2016
De 38 binnendijkse windmolens die Enercon in Noordoostpolder bouwt, krijgen nieuwe tips. Tips zijn de uiteindes van de wieken. Eind november brak bij één windturbine een tip van een meter bij 80 centimeter af. Uit onderzoek bleek dat de wand te dun was en dat er scheurtjes in het rotorblad zaten. Fabrikant Enercon heeft nu besloten de uiteindes te vervangen van alle molens aan de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk. Dat gebeurt in twee fases: de komende weken worden de wieken ingekort, zodat de molens tijdelijk kunnen draaien. Later dit jaar worden de tips van de wieken definitief vervangen door nieuwe. De turbines die nog niet af zijn, krijgen direct aangepaste rotorbladen. De maatregelen worden getroffen om de veiligheid te garanderen en de windmolens aan de vergunningen te laten voldoen, zo laat Enercon weten. Wie er voor de kosten opdraait wil de fabrikant niet zeggen.
Creil 31 maart 2016
Een omwonende van Windpark Noordoostpolder bij Creil is naar de bestuursrechter gestapt omdat ze wil dat de gemeente Noordoostpolder geluidsmetingen gaat verrichten. Herma Coumou woont aan de Noordermeerweg en heeft dag en nacht, binnen- en buitenshuis last van een brommend geluid. Ze wil dat de gemeente gaat bekijken of de geluidsnormen van de 26 windturbines worden overschreden. Die metingen kosten de gemeente 130.000 euro. Ambtenaren hebben afgelopen jaar geen bijzondere geluiden gehoord en de gemeente heeft daarom geen aanwijzingen dat de normen worden overschreden. De bestuursrechter doet over anderhalve maand uitspraak in deze zaak.
Noordoostpolder 23 maart 2016
Het bedrijf Ventolines uit Emmeloord gaat meewerken aan de bouw van vijf grote windmolens, zo'n vijf kilometer voor de oostkust van Amerika. Ventolines zal advies geven en de plaatsing van de vijf turbines coördineren. Volgens directeur Anne de Groot wordt dit eerste kleinschalige offshore windpark tussen New York en Boston vooral opgezet om de hedendaagse mogelijkheden van windmolens op zee te demonstreren. In de Verenigde Staten is volgens De Groot nog weinig ervaring met regelgeving en logistiek rond de bouw van offshore windparken. Maar wanneer het eerste park aan de oostkust straks draait, verwacht hij dat er snel grotere parken bij zullen komen. In Flevoland is Ventolines momenteel ook betrokken bij de bouw van het Windpark Noordoostpolder.
Noordoostpolder 1 maart 2016
De bouw van de 48 turbines van het windpark Westermeerwind voor de kust van Noordoostpolder is klaar. De laatste molen is geïnstalleerd. De komende tijd wordt het windpark uitgebreid getest, waarna hoofdaannemer Siemens ook de laatste turbines overdraagt aan de beheerder Windpark Westermeerwind. De 48 molens kunnen in totaal voor zo'n 160.000 huishoudens stroom opwekken. Het gaat om het grootste windpark van Nederland in het water. De eerste funderingspaal werd een jaar geleden in de bodem van het IJsselmeer geheid. In september werd de eerste complete windturbine geïnstalleerd op zijn fundering en nu, een half jaar later, de laatste. Foto: Westermeerwind
Noordoostpolder 25 februari 2016
Het bedrijf Deutsche Windtechnik BV neemt het onderhoud van windmolenpark Westermeerwind over van Ballast Nedam. Het gaat om de tweejaarlijkse controle van de fundaties van de windmolens.  Westermeerwind is het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder en bestaat uit 48 turbines.   De rest van het onderhoud blijft in handen van Siemens, dat werkt vanuit een kantoor in Lemmer.
Noordoostpolder 12 januari 2016
De gemeente Noordoostpolder vindt het niet nodig om zelf te controleren of het windpark van Agrowind aan de Noorder- en Westermeerdijk aan alle eisen voldoet. Dat is geregeld in de door de gemeente verleende vergunning. De eigenaar van de windmolens is zelf verantwoordelijk voor het naleven daarvan. In het windpark is momenteel een onderzoek bezig naar de veiligheid van de 26 molens. Dit was nodig omdat eind november een stuk van een rotorblad afscheurde en op de grond terechtkwam. Elf molens vertonen scheurtjes of andere afwijkingen. Het is niet uitgesloten dat ook deze molens een veiligheidsrisico vormen. Volgens wethouder Wiemer Haagsma zijn er momenteel vier bedrijven bezig met onderzoek naar het windpark. Het heeft volgens hem weinig zin als de gemeente zich daar ook nog eens op werpt. Bovendien denkt hij dat fabrikant Enercon en eigenaar Agrowind zelf ook alle belang hebben bij een veilig en goed functionerend windpark.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
Laagvliegen toegestaan voor militaire oefening
En juist daarom heet het een OEFENING!!
Darter Co Stompé annuleert rentree
Gezien het tijdstip van uw reactie kwam u net van de dartbaan af....
Laagvliegen toegestaan voor militaire oefening
Niet overal staan lampies op. En dan ben je die apache en chinook al weer vergeten zeker die in de hoogspanningskabels hebben gehangen. Resp. Culemborg en Zaltbommel
Leefbaar Almere wil fonds voor lokale media
Goed idee! En probeer wat te sprokkelen van de 800 miljoen die de publieke staatsomroep per jaar kost.
Hart voor Urk wil straten vernoemen naar De Ruyter en Maurits
... en een Trompstraat, een Flerikstraat en niet te vergeten de Knieluslaan....
'Lelystad Airport niet afdoende om Schiphol te ontlasten'
Voor al het andere is geen geld en (nog belangrijker) geen energie. Voor elk zonne- en windpark dient er een fossiel kraantje te zijn dat opengedraaid kan worden als de wind ongunstig is en de inst...
Laagvliegen toegestaan voor militaire oefening
Als er niet geoefend wordt heeft men ook commentaar. Het is maar een paar dagen.
Laagvliegen toegestaan voor militaire oefening
Joh, gelijk klagen, brieven sturen en demonstraties organiseren
Hart voor Urk wil straten vernoemen naar De Ruyter en Maurits
Echt een Hart voor Nederland.
Hart voor Urk wil straten vernoemen naar De Ruyter en Maurits
Precies. In die tijd was er maar één handelsverdrag: wat jij hebt wil ik hebben, dus ik pak het gewoon. En het mensbeeld was ook vrij simpel: jij bent niet zoals ik, dus je bent geen mens.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer