Dossier: Betoncentrale Vijfhoek

Almere 13 december 2017
Recyclebedrijf De Vijfhoek uit Almere wil op industrieterrein De Vaart een andere betoncentrale bouwen dan het eigenlijk van plan was. Hiervoor hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden. Een verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad Almere is dan ook niet nodig.  Prijsvraag De Vijfhoek wilde eigenlijk een betonmortelcentrale bouwen om betonpuin uit Almere te gebruiken in nieuw beton. Met dat idee had het recyclebedrijf een prijsvraag van de gemeente gewonnen waar een bedrag van drie miljoen euro mee gemoeid was. De gemeente had geld voor bedrijven beschikbaar die afvalstoffen van de gemeente konden gebruiken om nieuwe grondstoffen te maken. De nieuwe betonmolen van De Vijfhoek werd zo hoog, dat er van het bestemmingsplan afgeweken moest worden en een verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad nodig was.  Gemeenteraad twijfelt Een deel van de gemeenteraad twijfelde over die verklaring omdat Vijfhoek ook een vergunning had aangevraagd voor een overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen een overslag op die plek en vroeg zich af of een 'ja' tegen de nieuwe centrale automatisch ook een 'ja' was voor de komst van de overslaghaven.  Nieuwe vergunningsaanvraag Recyclebedrijf De Vijfhoek wil niet het risico lopen dat het project vertraging oploopt. Het bedrijf heeft de vergunningaanvraag dan ook ingetrokken en een nieuwe aanvraag bij de Omgevingsdienst ingediend. Ditmaal is geen goedkeuring nodig van de gemeenteraad, omdat er niet wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente Almere laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat zij verwacht dat de Omgevingsdienst, namens de provincie, begin volgend jaar de bouw van deze betoncentrale zal goedkeuren.
Almere 2 december 2017
De provincie is er niet gelukkig mee dat het college van Almere wil toestaan dat er een overslagstation komt bij gemaal De Blocq van Kuffeler. Dat zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman van recreatie en toerisme in de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken.  In de buurt van de geplande haven moet één van de toegangen komen naar het nationaal park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van worden. Rijsberman ziet daarom graag dat er een toeristische ontwikkeling tot stand komt in het gebied rond het gemaal. Hij kondigt aan dat de provincie daarover in gesprek gaat met de gemeente Almere. Ook omwonenden en een deel van de Almeerse gemeenteraad zijn kritisch over de plannen voor een overslagstation van recyclingbedrijf Vijfhoek bij De Blocq van Kuffeler.
Almere 20 oktober 2017
Werkzaamheden bij recyclebedrijf De Vijfhoek in Almere zijn deze week stilgelegd op last van de provincie en gemeente. Dit na een tip van omwonenden die zagen dat er al gebouwd werd, terwijl de vergunning nog niet rond is. De Vijfhoek wil een  betonmortelcentrale bouwen om betonpuin uit Almere te kunnen gebruiken in nieuw beton.  Uitvoerder Toezichthouders zagen dat de uitvoerder van het bedrijf Pouw bezig was met funderingswerkzaamheden voor de nieuwe betoncentrale. Daarop is gevraagd de bouw te stoppen en heeft de uitvoerder het werk neergelegd. Wel mag het bedrijf deze week nog opruimwerkzaamheden uitvoeren. Mocht er toch weer gebouwd worden, dan treedt de provincie op en krijgt de uitvoerder een boete.  Vergunning Volgens de gemeente dacht de uitvoerder dat er een vergunning was verleend. Daarom zijn de gemeente en provincie ook niet geïnformeerd dat er met de bouw van een betoncentrale werd gestart.  Overslagkade  Afgezien van een nieuwe betonmortelcentrale, wil De Vijfhoek ook een overslagkade bij de Blocq van Kuffeler bouwen. Dit stuit om verschillende redenen op verzet van omwonenden en politici in Almere. Zo zouden de plannen van De Vijfhoek duurzaam zijn, maar uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat dit niet het geval is.  Zienswijzen   Om de nieuwe betoncentrale te bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De vergunningsaanvraag daarvoor lag tot woensdag ter inzage. Volgens de gemeente Almere zijn er meerdere zienswijzen ingediend. Later moet de gemeenteraad beslissen of er een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Zo ja, dan buigt de provincie zich ook nog over de kwestie. De gemeente laat weten dat de vergunningsaanvraag voor de overslagkade pas kan worden ingediend als de vergunning voor de betoncentrale is verleend.  Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler Eén van de bezwaren op de vergunningsaanvraag is afkomstig van de Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler. Dat laat woordvoerder Pia Barentsen weten. De vereniging is onder meer bezorgd over de gevolgen van een overslagkade en het effect op de natuur. Daarnaast zijn de omwonenden kritisch over de manier waarop het college van b en w met de kwestie omgaat. Barentsen zou daarom graag met alle betrokkenen om tafel willen.
Almere 5 oktober 2017
Een deel van de Almeerse gemeenteraad heeft moeite om de bouw van een nieuwe betonmortelcentrale bij Vijfhoek op bedrijventerrein De Vaart los te zien van de mogelijke komst van een overslagkade bij De Blocq van Kuffeler. Dat bleek donderdagavond tijdens een vervolgoverleg van de Almeerse raad over het plan van Vijfhoek. PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie denken dat de betoncentrale niet duurzaam kan zijn zonder aan- en afvoer van materialen via het water, maar tegelijk voelen de fracties niets voor een overslagkade te midden van kwetsbare natuur- en recreatiegebieden bij Blocq van Kuffeler. Vervanging of uitbreiding? De PvdA wil dat VVD-wethouder Mark Pol helder aangeeft of Vijfhoek de betoncentrale slechts vervangt of dat er sprake is van uitbreiding van de activiteiten. Dat zou tot gevolg hebben dat er meer transporten nodig zijn om grondstoffen aan te voeren en beton af te voeren. Daarmee wordt de centrale volgens GroenLinks niet zo duurzaam als Vijfhoek wil doen geloven. De ChristenUnie vindt dat de gemeente aan Vijfhoek duidelijk moet maken dat de raad ook 'nee' kan zeggen tegen de overslagkade. De fractie vroeg zich af of Vijfhoek dan niet beter kan verhuizen naar een andere locatie, bijvoorbeeld bij Flevokust in Lelystad.   Loswal Volgens Pol vervangt Vijfhoek de centrale omdat de huidige 22 jaar oud is. De nieuwe is duurzamer en past binnen de milieuregels voor het gebied. Tot 18 oktober ligt de vergunning voor inspraak ter inzage, waarna de raad later een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Vijfhoek is zich volgens de wethouder er van bewust dat de procedure voor een loswal nog helemaal doorlopen moet worden, inclusief een milieu-effectrapportage. Daarbij bestaat het risico dat de gemeenteraad 'nee' zegt tegen de kade, zoals ook in 2012 is gebeurd . Ook de provincie moet over de kade beslissen. Niettemin heeft Vijfhoek de aanvraag voor de betoncentrale doorgezet, zegt Pol. Daarover moet de gemeenteraad later nog wel een verklaring van geen bezwaar afgeven. Verschillende discussies VVD, CDA, D66 en PVV delen de visie van de wethouder dat betoncentrale en overslagkade twee verschillende discussies zijn . De raad kan op een later moment bespreken welke activiteiten in het gebied rond De Blocq van Kuffeler gewenst zijn. Pol merkt daarbij op dat niet moet worden vergeten dat dit stukje Almere in het verleden bewust is aangewezen voor bedrijven in de zwaarste milieucategorieën. Dat vraagt om de 'morele plicht' naar ondernemers en inwoners om die afspraken na te komen. De raad ging donderdagavond niet meer in op onthullingen van Omroep Flevoland , dat de betoncentrale van Vijfhoek niet zo duurzaam is als het bedrijf en de gemeente doen voorkomen.
Almere 28 september 2017
Recyclebedrijf Vijfhoek verdient een antwoord op de vraag of het een nieuwe betoncentrale in Almere mag bouwen. Dat zei wethouder Frits Huis donderdagavond tijdens de politieke markt. De vergunningaanvraag voor het bouwen van een betoncentrale was op de agenda gezet door GroenLinks, de SP, de PvdA en Leefbaar Almere. Die partijen willen weten of de aanvraag voor de betoncentrale en de aangekondigde vergunningaanvraag voor een overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler met elkaar samenhangen.  "Overslag noodzakelijk voor Vijfhoek" Vijfhoek wil een betoncentrale bouwen op industrieterrein de Vaart. De bouw is niet toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan. Daarom moet de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeven. Het college van burgemeester en wethouders schreef aan de gemeenteraad dat een overslagkade noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van Vijfhoek. Diverse partijen willen daarom weten of bij een 'ja' voor de betoncentrale automatisch ook een 'ja' voor de overslagkade volgt. Een meerderheid van de gemeenteraad is namelijk tegen de komst van die overslag. Volgende week praat de raad verder Wethouder Huis herhaalde donderdagavond het standpunt van het college dat de twee vergunningaanvragen los van elkaar staan. "De belangen van Vijfhoek moeten worden meegewogen", aldus Huis. De wethouder vindt dat het bedrijf een antwoord verdient en dat de procedure niet vertraagd moet worden. Hij zei dit na een verzoek van enkele raadsleden om meer tijd voor de bestudering van de vergunning. Ze krijgen daar in ieder geval een extra week voor, want door tijdgebrek is het onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 oktober.
Almere 26 september 2017
Vernieuwend, innovatief, super duurzaam en groen. Zo noemt de gemeente Almere het plan van recyclebedrijf Vijfhoek om een betoncentrale te bouwen in Almere. De gemeente steekt drie miljoen in de bouw van de centrale omdat Vijfhoek  een prijsvraag van de gemeente heeft gewonnen. Met de prijsvraag deed de gemeente haar afvalstoffen als snoeiafval, waterplanten en betonpuin in de aanbieding. Bedrijven konden met duurzame, circulaire en innovatieve plannen komen.  Uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat de betoncentrale uit het winnende plan door de ligging niet duurzaam is. Verder betreft het zogenaamd 'toevoegen van groenafval aan beton' alleen een onderzoeksvraag, en de vervanging van grind door oud beton levert slechts in sommige gevallen CO2-reductie op. Dat betekent dat Vijfhoek alleen op papier voldoet aan de voorwaarden die aan de prijsvraag verbonden zijn.  Planten in beton "Vijfhoek gaat komen met een heel innovatief product, een nieuw soort beton waar ook groen materiaal in verwerkt is." Dat zei wethouder Rene Peeters tijdens de uitreiking van de Upcycle City prijsvraag. Volgens het collegebesluit van de gemeente voldoet Vijfhoek aan de CO2-voorwaarde van de prijsvraag doordat 'vezels afkomstig van GFT en het groenafval uit beheer van de openbare ruimte' aan het 'recyclebeton' worden toegevoegd. Dat is een opvallende stellingname omdat in het plan van Vijfhoek iets anders staat. Daar valt te lezen dat het bedrijf alleen een onderzoek zal starten naar de toevoeging van vezels aan beton.  Plantenresten toevoegen aan beton wordt door de betonsector niet gezien als een manier om CO2 te verminderen. Er zijn volgens deskundigen in de sector enkele onderzoeken gedaan naar het toevoegen van hennep en olifantengras. Dat was zonder succes. Het beton verliest door de toevoeging namelijk sterkte waardoor het niet gebruikt kan worden voor de bouw van huizen, viaducten of tunnels. Volgens de sector is het "mogelijk toepasbaar voor bepaalde niet-constructieve betonelementen". Te denken valt dan aan een vloer. Cement is de grote vervuiler Beton bestaat uit grind, zand, cement en water. Cement is de grondstof van beton die het meest vervuilend is; 75 procent van de CO2-uitstoot bij het maken van beton komt van cement. Volgens Simon Wijte, hoogleraar Bouwkunde aan de TU Delft en gespecialiseerd in duurzame bouwconstructies, kan CO2-reductie vooral behaald worden door bestaand beton te laten staan. "Een uitdaging vormt het hergebruik van betonconstructies. Dit kan door oude gebouwen te herbestemmen, of de constructie van ‘oude’ gebouwen te gebruiken voor een ‘nieuw’ gebouw", aldus de hoogleraar.  Die mening wordt gedeeld door een eigenaar van een betoncentrale in Midden-Nederland en door een ingenieur van een sloopbedrijf. "We hebben als betonsector het imago dat we milieuvervuilend werken. Dat komt door het gebruik van cement. We zetten nu in op het terugwinnen van cement uit oud beton dat niet met water gereageerd heeft", vertelt de ingenieur van het sloopbedrijf. Dit heeft volgens de ingenieur een veel groter effect op de CO2-uitstoot dan het toevoegen van oud beton in nieuw beton, zoals Vijfhoek van plan is.   Oud beton in plaats van grind Vijfhoek wil betonpuin dat uit Almere komt, gebruiken in nieuw beton. Dit kan door oud beton te breken tot kleine stukjes, betongranulaat, waarna het een deel van het grind kan vervangen. Europese regels laten dit deels toe; maximaal 30 procent van het benodigde grind mag vervangen worden door stukjes oud beton. Volgens de sector is het gebruik van betongranulaat slechts in sommige gevallen CO2-reducerend. Dat komt omdat voor het breken van beton veel energie nodig is. Daarnaast is het economisch niet rendabel om met betonpuin of granulaat te slepen omdat grind niet duur is en er voldoende van is. Een andere tekortkoming van betongranulaat is dat het slechts beperkt beschikbaar is. Volgens betonproducenten kan maximaal 10 procent van het al het grind dat nodig is voor het maken van beton vervangen worden door granulaat. Meer oud beton is simpelweg niet beschikbaar in Nederland. Theo Pouw BV, de eigenaar van de betoncentrale die Vijfhoek naar Almere wil halen, schrijft op de website dat het 'groen beton' maakt. Volgens Pouw is beton groen als het voor minstens 30 procent uit betongranulaat bestaat. Hoogleraar Bouwkunde Simon Wijte ziet het gebruik van betongranulaat als een laatste oplossing om beton duurzaam te maken. "Het gaat mij wat ver om dit nu aan te duiden als ‘groen beton’", aldus Wijte.  De ligging maakt de centrale vervuilend In Nederland staat grofweg 95 procent van de betoncentrales direct aan het water. Dit omdat de grondstoffen zo direct bij de centrale gelost kunnen worden. Dat voorkomt extra transport. De 5 procent die niet direct aan het water staat, is meestal gesitueerd direct naast de winplaats van zand en grind. Vijfhoek wil de centrale bouwen op haar terrein op industrieterrein de Vaart en de grondstoffen aanvoeren via het Markermeer.  Directeur Erik Kijlstra van Vijfhoek noemt het transport van grondstoffen naar de nieuwe centrale duurzaam omdat transport over het water minder vervuilend is dan over de weg. Hij gaat dan wel voorbij aan het feit dat voor het vervoer vanaf de overslagkade aan het Markermeer naar het terrein van Vijfhoek ongeveer 115 vrachtwagens nodig zijn per geladen schip. Dit maakt de centrale, ondanks aanvoer van grondstoffen over het water, een stuk minder duurzaam dan 95 procent van de betoncentrales in Nederland. 'Greenwashing' in de betonsector Duurzaam beton, groen beton of recyclebeton, deze termen worden door elkaar gebruikt zonder dat duidelijk is wát er precies 'duurzaam' of 'groen' is. De sector noemt dit 'greenwashing' en ziet dit als een probleem. Daarom kwam de vereniging met het keurmerk ' Bewust Beton '. De betonproducenten stellen zichzelf daarmee het doel om de uitstoot van CO2 te reduceren. Hierbij wordt vooral ingezet op het terugwinnen van cement omdat dit het meest vervuilende bestanddeel van beton is. Het vergroten van het gehalte betongranulaat is geen doel, aldus de sector. "We hebben gezegd 'laten we niet hoger dan de wettelijke 30 procent gaan', want er is niet meer sloopbeton beschikbaar. Het is zinloos om onder de noemer 'duurzaam' sloopbeton vanuit Groningen naar Gorinchem te vervoeren. Het breken van het beton en het vervoer is juist CO2-verhogend", aldus de producenten.   1 miljoen per jaar voor 1200 ton beton Theo Pouw BV is geen lid van de overkoepelende branche-organisatie VOBN en daarom ook niet aangesloten bij het keurmerk Bewust Beton. Pouw schrijft op haar website dat zij 'groen beton' maakt dat voor 30 procent uit betongranulaat bestaat. Uit de gemeente Almere komt op jaarbasis slechts 1200 ton betonpuin. Dat levert 600 ton bruikbaar granulaat op, dat in nieuw beton gebruikt kan worden. Dit is 1 procent van de jaarlijkse grindbehoefte van de betoncentrale. Als Vijfhoek dus aan 30 procent wil komen, zal er betonpuin van buiten de regio moeten komen. Dat is precies wat de sector als niet-duurzaam en milieubelastend betitelt.
Almere 25 september 2017
Het vernieuwende plan voor de bouw van een betoncentrale bij De Blocq van Kuffeler in Almere, waar de gemeente drie miljoen euro aan bijdraagt is niet nieuw en niet duurzaam. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland. De noodzakelijke bouw van een overslagkade bij het gemaal stuit op verzet van omwonenden en de gemeenteraad is tegen . Vijfhoek wil een betoncentrale en overslag bouwen De gemeente Almere gaat de komende drie jaar 1 miljoen euro per jaar uitkeren aan de bedrijven Vijfhoek, Theo Pouw BV, Millvision en Groen Gas Almere voor de bouw van een betoncentrale. De bedrijven krijgen het geld omdat zij de prijsvraag Upcycle City gewonnen hebben. De gemeente Almere deed met de prijsvraag de afvalstromen uit de stad in de aanbieding en vroeg bedrijven om met vernieuwende en duurzame ideeën te komen. Betoncentrale is niet duurzaam Recyclebedrijf Vijfhoek wil op zijn terrein aan de Pontonweg een betoncentrale bouwen waar oud beton uit de gemeente Almere gerecycled wordt. De betoncentrale is niet nieuw; de centrale staat momenteel in de Eemshaven in Groningen en is van het bedrijf Theo Pouw BV . Vijfhoek wilde de centrale in 2015 al naar Almere halen maar stuitte toen op problemen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.   Betoncentrales in Nederland staan voor zo'n 95 procent van de gevallen direct aan het water. Grondstoffen zoals zand, grind en cement, worden namelijk per schip aangevoerd en kunnen dan direct bij de centrale gelost worden. Het overladen van grondstoffen op een vrachtwagen wordt hiermee voorkomen waardoor een betoncentrale de CO2-uitstoot beperkt. Het terrein van Vijfhoek ligt niet aan het water waardoor de grondstoffen vanaf De Blocq van Kuffeler per vrachtwagen naar de centrale gebracht moeten worden. Voor het soort schip met grondstoffen dat Vijfhoek wil inzetten (schepen met ruimte voor 4.000 ton grondstof) komt dit neer op zo'n 115 vrachtwagens per schip. Hiermee is de uitstoot van CO2 door Vijfhoek een stuk hoger dan door centrales aan het water.  1 miljoen per jaar voor 1200 ton beton Op jaarbasis komt er ruim 1200 ton betonpuin uit Almere, blijkt uit de stukken die de gemeente beschikbaar stelde voor de prijsvraag. Het consortium van Vijfhoek, Pouw, Millvision en Groen Gas Almere schreef hierop in. De hoeveelheid beton is volgens mensen in de sector te verwaarlozen als het, zoals in Almere, als grondstof wordt gezien. Oud beton kan verpulverd, gezeefd en gewassen worden waarna de brokjes beton over blijven; betongranulaat. Dit kan ter vervanging van grind aan nieuw beton worden toegevoegd. 1.200 ton oud beton geeft gemiddeld 600 ton aan betonkorrels die bruikbaar is als grindvervanger. Dit komt overeen met 1 procent van de jaarlijks benodigde hoeveelheid grind van de betoncentrale van Vijfhoek.  Het vervangen van grind door betongranulaat is zeer gangbaar in Nederland. Het wordt 'groen beton' genoemd. Al kan betongranulaat nooit al het grind vervangen omdat een Europese wet dit verbiedt. Het maximale gehalte is 30 procent. Om in de buurt van dit gehalte te komen zal Vijfhoek sloopbeton uit andere delen van het land aan moeten voeren, iets dat door de sector als milieubelastend en economisch niet rendabel wordt betiteld.  Theo Pouw BV, die eigenaar is van de betoncentrale, schrijft op zijn website dat het Almeerse beton uiteindelijk voor 80-90 procent zal bestaan uit betongranulaat. Iets dat onmogelijk is omdat beton voor ongeveer de helft uit grind en dus uit granulaat kan bestaan. De Europese wetgeving meewegend kan een maximaal gehalte van slechts 15 procent behaald worden.   Het winnende plan is niet nieuw Het plan waarmee Vijfhoek, Pouw, Millvision en Groen Gas Almere de prijsvraag gewonnen hebben is niet onbekend bij de gemeente Almere. Het college was in 2015 al voornemens om Vijfhoek toestemming te geven voor de bouw van de betoncentrale van Pouw tot bleek dat het bestemmingsplan dit niet toeliet. Ook is het college voor uitbreiding van de overslagkade bij De Blocq van Kuffeler. Ook kennen de gemeente, Vijfhoek en Millvision elkaar goed; zij tekenden in april van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar. Dit Grondstoffen Collectief Almere (GCA) heeft als doel het "verwaarden van stedelijke reststromen tot nieuwe grondstoffen en duurzame toepassingen". Met "verwaarden" wordt het opwaarderen van afval tot grondstof bedoeld. Niet alleen Vijfhoek en Millvision zaten tijdens het openstaan van de prijsvraag al met de gemeente rond de tafel. Theo Pouw BV  schrijft  ruim een maand vóór de bekendmaking van de winnaar van Upcycle City al dat het bedrijf een betoncentrale gaat bouwen in Almere.  Het GCA noemt het winnende plan van Upcycle City op haar website . Daar staat: 'Samen met de Pouw groep ontwikkelt het GCA een receptuur voor nieuwe betonsoorten.' Dat de gemeente tijdens het openstaan van de prijsvraag met de latere winnaar een samenwerking aanging met eenzelfde doel als de prijsvraag is volgens deskundigen niet onrechtmatig. Niet de gemeente maar een deskundige jury beoordeelde de inzendingen, zoals dat bij een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag hoort te gaan. Er kunnen volgens hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen hoogstens vraagtekens gezet worden bij het belang van de juryvoorzitter van de prijsvraag, Arthur Bouvy. Bouvy is voorzitter van het Economic Development Board Almere dat samen met de gemeente het Grondstoffen Collectief Almere bedacht . Hierdoor was Bouvy dus op de hoogte van de plannen en wensen van de bedrijven Vijfhoek en Millvision. Daar er nog vier andere juryleden zijn kan volgens de hoogleraar, juridisch gezien, niet aan hun deskundigheid worden getwijfeld. En zijn Vijfhoek, Pouw, Millvision en Groen Gas Almere dus terecht tot winnaar uitgeroepen.  De gemeenteraad is tegen overslagkade De geplande betonmortelcentrale kan niet werken zonder de aanvoer van grondstoffen. Vijfhoek wil die aanvoeren via een overslagkade bij De Blocq van Kuffeler. Het bedrijf heeft deze wens al jaren en wordt hierin gesteund door het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad is echter tegen en hield een onderzoek naar uitbreiding van de huidige overslag aan het Markermeer tot tweemaal toe tegen.  Erik Kijlstra, directeur van Vijfhoek, zei tijdens de uitreiking van de Upcycle City dat een overslaglocatie 'onderdeel is van het plan maar niet direct de inzet'. In een samenvatting van het plan dat Vijfhoek heeft ingediend wordt de loswal ook genoemd. 'Wij willen een loswal realiseren aan het Markermeer binnen een straal van 2 kilometer vanaf het terrein van Vijfhoek', valt er te lezen.  Verantwoordelijk wethouder René Peeters zei op de vraag of de prijs voor het plan ook betekent dat de overslagkade er komt dat 'deze twee zaken volledig los van elkaar staan'. Toen de vraag nogmaals werd gesteld zei hij dat hij 'het niet helemaal kan overzien' en dat het een duurzaam plan is waar niemand tegen kan zijn, aldus de wethouder. Wethouder Mark Pol, die verantwoordelijk is voor de besteding van de 3 miljoen,  twitterde  kort na de bekendmaking van de winnaar dat de prijs 'losstaat van de discussie over de overslaghaven'. Een opmerkelijke uitspraak gezien een loswal wel degelijk onderdeel is van het plan van Vijfhoek.   Bestemmingsplan staat bouw betoncentrale niet toe Volgens het bestemmingsplan mag er geen betoncentrale gebouwd worden op het terrein van Vijfhoek aan de Pontonweg. De bouw van een centrale op die plek is niet toegestaan. Daarnaast wil Vijfhoek een puinbreekinstallatie neerzetten die 100.000 puin per jaar kan breken. Ook dit is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan en een uitzondering binnen het huidige bestemmingsplan is niet mogelijk. Daarom moet de gemeenteraad zich buigen over de aanvraag en een verklaring van geen bezwaar afgeven. De bespreking van deze verklaring is door GroenLinks, PvdA, SP en Leefbaar Almere geagendeerd en vindt plaats tijdens de politieke markt van 28 september.  Dinsdag meer over het onderzoek naar het duurzaamheidsgehalte van de geplande betoncentrale.
Almere 24 juli 2017
Recyclingbedrijf Vijfhoek in Almere wil een nieuwe betoncentrale bouwen op industrieterrein De Vaart. De huidige regels laten dit niet toe omdat de centrale ruim 37 meter hoog gaat worden. Het recyclingbedrijf heeft de gemeente Almere gevraagd om een uitzondering te maken zodat de centrale er toch kan komen. Het college van b&w is voor Het college van burgemeester en wethouders staat achter de aanvraag van Vijfhoek. Volgens de gemeente is het recyclingbedrijf betrokken bij diverse initiatieven om afval op een duurzame manier te verwerken. Ook werd het bedrijf vorige onlangs één van de twee winnaars van de competitie Upcycling City Almere . Een wedstrijd van de gemeente Almere waarin bedrijven werden uitgedaagd om restproducten her te gebruiken. Vijfhoek won met een innovatief plan om beton te hergebruiken in de bouw en op straat.  De gemeenteraad is aan zet De provincie Flevoland, die over het bestemmingsplan op het bedrijventerrein gaat, is bereid om van het huidige plan af te wijken. Om dit te kunnen doen moet de gemeenteraad van Almere wel toestemming geven. Er zijn minimaal 8 raadsleden nodig om het onderwerp op de agenda te zetten. Volgens omwonende Pia Barentsen, die zich al jaren verzet tegen uitbreiding van Vijfhoek, zijn die raadsleden al gevonden. Zij gaan eind september met het college in gesprek. Betonmortelcentrale Vijfhoek wil op haar terrein aan de Pontonweg een betonmortelcentrale bouwen van 37 meter hoog. Deze centrale staat nu in de Eemshaven in Groningen maar is daar niet meer nodig. In de centrale wordt van zand, grind en cement betonmortel gemaakt dat na toevoeging van water beton wordt. Op het terrein van Vijfhoek staat nu al zo'n centrale maar deze is klein en verouderd en moet daarom vervangen worden, schrijft het bedrijf in de vergunningaanvraag .
Almere 10 april 2017
De PvdA in Almere is tegen de bouw van een overslaglocatie bij De Blocq van Kuffeler. Recyclingbedrijf Vijfhoek wil de overslaglocatie daar bouwen. De PvdA vindt het niet wenselijk om een overslaglocatie neer te zetten bij twee natuurgebieden, de Lepelaarplassen en het Wilgenbos. Het recyclingbedrijf wil er met schepen afval aanvoeren dat vervolgens per vrachtwagen naar het bedrijf op industrieterrein de Vaart wordt vervoerd. Omwonenden zijn fel tegen het plan. Zij praten maandagavond met raadsleden uit verschillende fracties over dit onderwerp. Ook PvdA-wethouder Tjeerd Herrema liet al weten tegen de overslaglocatie te zijn.
Almere 6 april 2017
Een overleg tussen recyclingbedrijf Vijfhoek en de groep Ban de Puinbak in Almere heeft donderdagavond de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Vijfhoek wil bij gemaal Blocq van Kuffeler aan het Markermeer een overslagstation voor materialen bouwen om het bedrijf te laten groeien. Omwonenden, het Flevo-landschap en de jachthaven willen de overslag daar niet. Volgens hen tasten de plannen de omgeving te veel aan. Het gesprek heeft Ban de Puinbak niet op andere gedachten weten te brengen. De economische groei die Vijfhoek zou doormaken, weegt niet op tegen de schade die het gebied Oostvaardersdiep bij de Blocq van Kuffeler oploopt. Volgens woordvoerder Pia Barentsen van Ban de Puinbak krijgt het bedrijf er vijf tot tien medewerkers bij. Als de gemeente Almere de recreatieve ontwikkelingen rond de Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en Markerwadden goed aanpakt, levert dat volgens haar veel meer banen op. Directeur Erik Kijlstra van Vijfhoek vindt dat het gesprek, ondanks de uitkomst, wel constructief is verlopen. Afgesproken is dat de partijen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Over zes weken volgt een tweede gesprek.
Almere 6 april 2017
Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) vindt het vreemd dat recyclingbedrijf Vijfhoek aan de Silokade bij De Blocq van Kuffeler een overslaglocatie wil bouwen. Daar moet afval aangevoerd worden met schepen, dat dan per vrachtwagen naar het bedrijf op industrieterrein de Vaart wordt vervoerd. Omwonenden zijn fel tegen het plan en worden donderdagavond geïnformeerd door het bedrijf. Tjeerd Herrema is de eerste van het college van burgemeester en wethouders die zich openbaar uitspreekt tegen het plan. Onlangs informeerde het college de gemeenteraad over het initiatief. Uit de toon van de raadsbrief valt op te maken dat het dagelijks bestuur van de gemeente geen tegenstander is van de overslaglocatie. Wethouder Herrema zegt nu: “Het is een vreemde functie voor een natuur- en recreatiegebied. We hebben als college afgesproken dat we daar juist toerisme en recreatie gaan versterken. Daar past wat mij betreft geen overslaghaven met torens en een kraan bij.” Almere gaat niet over de vergunning voor de bouw op de locatie aan het Markermeer. Daar is de provincie voor verantwoordelijk. Wel moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenking’ afgeven. Wat de wethouder betreft komt die verklaring er niet.
1
Geen vliegroute over Creil, maar er langs
Hadden ze toen gelijk maar de Markerwaard doorgezet.....
Files door meerdere ongelukken op de A6
Dat heeft weinig daarmee te maken, tenzij jij daar bewijs van hebt. Want ook voor die minimale verhoging waren er ongelukken. En kijk eens naar onze oosterburen, daar werkt het toch ook prima die (...
Files door meerdere ongelukken op de A6
Het was ook al een racebaan toen je 120 mocht rijden.
Hoogleraar: 'Burgers vroeg betrekken bij grote projecten"
".. en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn..". Gelegenheidspolitiek dus. Goede voorlichting op basis van feiten en het weglaten wc-eendachtige propaganda door gesubsidiëerd...
Files door meerdere ongelukken op de A6
De snelheid is niet boeiend. Het gedrag van de bestuurders is vaak de oorzaak van dit soort ongevallen. Te dicht op elkaar, afgeleid, misschien last van de laagstaande zon (afhankelijk van de richt...
Almeerder opgepakt voor hacken van privé-archieven
Een hacker heeft toch nooit contacten met de buitenwereld behalve de deur open doen voor de pizza koerier?
Leefbaar Zeewolde vindt aanpassen vliegroutes 'onacceptabel'
Bedankt veluwe!
Minister van Nieuwenhuizen past vliegroutes aan
Ik ben hier sinds kort mee bezig omdat mijn zoon zijn zinnen heeft gezet op een huis in oosterwold. Dit hele gebied is in ontwikkeling. Als ik zo de vliegroutes zie dan lijkt het erop dat oosterwol...
Geen vliegroute over Creil, maar er langs
Waarom gaan de routes niet over het IJsselmeer?
Files door meerdere ongelukken op de A6
Sinds het 130 is, is de A6 een racebaan geworden. Gewoon weer terug naar 120 en streng controleren.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer