advertentie

Dossier: Crisis Dronten

Dronten 3 januari 2018
Ambtenaren van de gemeente Dronten geven de gemeentelijke organisatie een dikke voldoende. Dat blijkt uit een intern tevredenheidsonderzoek, zo laat de gemeente weten. Burgemeester Aat de Jonge maakte de resultaten woensdagavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het medewerkersonderzoek is vervroegd gehouden na berichten dat er een angstcultuur op het gemeentehuis zou heersen. De ambtenaren geven het cijfer 6,9 voor werkplezier en dat ligt volgens de gemeente iets onder het landelijk gemiddelde. Medewerkers waarderen de sociale veiligheid met een 7,2. Werkdruk scoorde met 5,1 het laagste cijfer.  Burgemeester Aat de Jonge zegt opgelucht te zijn na het analyseren van het rapport. In november bracht Omroep Flevoland naar buiten dat de bestuurscultuur in Dronten totaal verziekt wordt door burgemeester De Jonge. Een groot aantal bronnen hebben dat onafhankelijk van elkaar verteld. Er is volgens hen sprake van een onveilige cultuur, waar mensen tegen elkaar worden uitgespeeld en waar verdeeldheid wordt gezaaid. Ook regelt de burgemeester alles op zijn eigen manier en duldt hij geen tegenspraak.  De burgemeester gaf woensdag aan dat de commotie rond zijn opgevoerde bestuursstijl hem heeft geraakt. Aan het onderzoek van de gemeente deed 81 procent van de ambtenaren mee.
Flevoland 13 december 2017
Commissaris van de Koning Leen Verbeek erkent dat er problemen zijn binnen het gemeentebestuur van Dronten. De commissaris heeft daar zelf onderzoek naar gedaan, zo vertelde hij Provinciale Staten woensdag. Volgens Verbeek zijn de problemen in Dronten van dien aard dat hij niet persoonlijk hoeft in te grijpen. De gemeenteraad van Dronten kan dit zelf wel oplossen, zo zegt de CdK.   Bestuurscultuur totaal verziekt   Omroep Flevoland meldde vorige maand dat de bestuurscultuur in Dronten totaal verziekt wordt door burgemeester Aat de Jonge . De Omroep maakte dit op uit gesprekken met een groot aantal bronnen die jarenlang op het gemeentehuis werkten en direct met de burgemeester te maken hadden. Zij vertelden, onafhankelijk van elkaar, dat Aat de Jonge verantwoordelijk is voor een onveilige cultuur, waar mensen tegen elkaar worden uitgespeeld en waar verdeeldheid wordt gezaaid. Ook regelt de burgemeester alles op zijn eigen manier en duldt hij geen tegenspraak.  Twee wethouders stapten op Een maand eerder, in oktober, stapten twee CDA-wethouders uit het college van burgemeester en wethouders. Zij hadden geen vertrouwen meer in de samenwerking binnen college en er werd gesproken over een gebrek aan bestuurlijke geborgenheid.   Rol commissaris  Omdat de commissaris van de Koning toezicht houdt op gemeenten, heeft de provinciale PVV hem meerdere keren bevraagd over de situatie in Dronten. De fractie hoopte dat Leen Verbeek persoonlijk actie zou ondernemen om de problemen op te lossen. Verbeek is dat niet van plan. Volgens de CdK moet de gemeenteraad dat zelf doen. Maar volgens de gemeenteraad van Dronten is er helemaal geen bestuurscrisis in Dronten. Er is dan ook geen aanleiding voor een onderzoek.
Dronten 27 november 2017
Het CDA in Dronten krijgt een andere lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Beoogd lijsttrekker Jan Klopman heeft besloten zich terug te trekken en is ook niet meer beschikbaar voor de gemeenteraad, zo laat hij aan Omroep Flevoland weten. Klopman was tot 24 oktober fractievoorzitter. Hij besloot die plaats op te geven na de collegecrisis, waarbij twee CDA-wethouders onverwachts hun ontslag indienden . De felle kritiek van alle andere fracties op het optreden van het CDA viel Klopman zwaar, omdat hij zich persoonlijk aangevallen voelde. Destijds hield hij zijn positie als lijsttrekker nog in beraad, maar daar ziet hij nu van af. De leden van het CDA Dronten moeten zich maandagavond uitspreken over de nieuwe lijsttrekker. Kandidaat is Brenda Berghorst-Ruitenberg. Zij is sinds maart 2015 raadslid en was daarvoor burgerraadslid. Op de tweede plaats staat de huidige fractievoorzitter Siert Jan Lap, op plaats drie Dinand Ekkel. Opvallend is de kandidaatstelling van Dirk Minne Vis op plaats 30. Hij diende in oktober zijn ontslag in als wethouder, omdat hij binnen het college van b en w geen vertrouwen meer in zijn functioneren bespeurde. Ook beschuldigde hij de andere wethouders van stemmingmakerij . Aan de kwestie ging een periode van kritiek van de gemeenteraad op Vis vooraf.
Dronten 17 november 2017
De fractievoorzitters van VVD, Leefbaar Dronten, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA vinden dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten. Ook zijn zij van mening dat er geen aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. Aanleiding: kritiek op de burgemeester De fractievoorzitters zeggen dit nadat meerdere bronnen aan Omroep Flevoland vertelden dat de bestuurscultuur in Dronten totaal wordt verziekt door burgemeester Aat de Jonge. De betrokken personen wilden niet bij naam genoemd worden, omdat ze bang zijn voor negatieve gevolgen als ze openlijk hun kritiek uiten. Twee CDA-wethouders stapten op omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de onderlinge samenwerking in het college van b en w.  Afstand van beschadigende berichtgeving De fractievoorzitters schrijven in een verklaring dat ze afstand doen van de aantijgingen: ''We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand.''
Dronten 17 november 2017
Oud-wethouder Dirk Minne Vis van Dronten wil niet inhoudelijk reageren op de kritiek van burgemeester Aat de Jonge en de gemeenteraad over de manier waarop Vis het dossier 'ongeoorloofd grondgebruik' heeft achtergelaten. Vis zegt hierover 'Ik heb over dit collegebeleid diverse keren gerapporteerd aan de raad. Nu ben ik er niet meer bij dus ik hoef hier nu ook niet op te reageren.'  Over de rol van De Jonge, die zelf onderdeel was van het college dat hij nu aanvalt op slechte communicatie, wil Vis alleen maar kwijt dat hij de indruk krijgt dat de burgemeester 'onderwerpen van zich af wil duwen'.   De voormalige wethouder voelt pijn als hij kijkt naar de huidige politieke situatie in Dronten. 'Dronten verdient beter dan wat er nu gebeurt. Het doet me pijn dat Dronten zich nog verder isoleert.' Vis omschrijft de politieke situatie in zijn gemeente als volgt: 'het is bij de wilde konijnen af, met excuses aan de wilde konijnen.'
Dronten 16 november 2017
De gemeenteraad van Dronten is geschrokken van de huidige staat van het dossier 'ongeoorloofd grondgebruik'. Dat dossier heeft burgemeester Aat de Jonge overgenomen van de opgestapte wethouder Dirk Minne Vis. Het dossier gaat bijvoorbeeld over het inpikken van gemeentegrond door inwoners van Dronten. De Jonge informeerde de raadsleden donderdagavond over een zoekgeraakte klacht en politici stelden vragen over weggemoffelde verzoeken om openbaarheid en vernietigde dossiers. De burgemeester wil voor de jaarwisseling alles hebben uitgezocht.  'Dit nieuwe college stelt vast dat de communicatie volstrekt onvoldoende is geweest. U zult de komende periode vaker herkennen dat het daaraan ontbroken heeft', aldus de burgemeester.
Dronten 9 november 2017
De gemeenteraad van Dronten gaat voorlopig geen onderzoek doen naar de verziekte bestuurscultuur . Een meerderheid van de raad vindt zo’n onderzoek overbodig, omdat problemen al gemeld kunnen worden bij interne vertrouwenspersonen van de gemeente. Volgens D66, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, PvdA, VVD en GroenLinks is dat voldoende. De gemeenteraad moet volgens hen op dit moment een pas op de plaats maken. Bronnen De fracties willen wel graag in contact komen met de verschillende bronnen die aan Omroep Flevoland melden dat er onder burgemeester Aat de Jonge een verziekte bestuurscultuur heerst.   De bewuste bronnen, met wie Omroep Flevoland uitgebreid sprak, willen echter anoniem blijven omdat ze vrezen voor negatieve gevolgen als ze hun identiteit bekend maken. Ze hebben Omroep Flevoland dan ook laten weten dat ze niet op de uitnodiging van de 6 fracties ingaan. Raadsenquête Een deel van de bronnen wil wel uit de anonimiteit treden als de raad een officiële raadsenquête instelt waarbij de betrokkenen onder ede worden gehoord. De gemeenteraad zegt hierover te gaan nadenken. Omdat er veel waarde wordt gehecht aan een gezamenlijke beslissing, wordt daarbij ook het CDA betrokken. Deze partij ligt sinds een paar weken erg slecht bij collega-raadsleden, maar voor dit onderwerp wordt de dialoog gezocht.
Dronten 9 november 2017
Meerdere bronnen die aan Omroep Flevoland hebben gemeld dat de bestuurscultuur in Dronten wordt verziekt door burgemeester Aat de Jonge, zijn bereid uit de anonimiteit te treden. Raadsenquête De personen, die Omroep Flevoland uitgebreid heeft gesproken, willen dat alleen doen als de gemeenteraad een officiële raadsenquête instelt. Daarbij moet dan gegarandeerd worden dat uitspraken die ze doen geen negatieve gevolgen voor ze hebben. Bij een raadsenquête worden de betrokkenen onder ede gehoord.  Bang Andere bronnen met wie Omroep Flevoland sprak zeggen dat ze sowieso anoniem willen blijven, omdat ze bang zijn voor de gevolgen wanneer ze hun identiteit bekend maken.  Oproep Woensdag deden de fractievoorzitters van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Dronten en GroenLinks een oproep aan de bronnen van Omroep Flevoland om zich voor 1 december bij de raad kenbaar te maken. Volgens de partijen is dat de enige manier om iets met hun signalen over de bestuurscultuur in Dronten te doen. De bronnen van Omroep Flevoland geven allen aan dat ze dat sowieso niet vrijblijvend gaan doen, omdat de raad hen op die manier geen enkele veiligheid kan garanderen. Bij een raadsenquête wil een aantal personen dus wel uit de anonimiteit treden.
Flevoland 8 november 2017
De Flevolandse PVV legt zich niet neer bij de beslissing van commissaris van de Koning Leen Verbeek om zich niet te mengen in de problemen van de gemeente Dronten. Volgens de Partij voor de Vrijheid hoort Verbeek vanuit zijn functie toezicht te houden op het functioneren van een gemeentebestuur. Nu uit de beantwoording van vragen blijkt dat de commissaris dat niet van plan is, gaat de partij extra schriftelijke vragen stellen. Onrust Er is al langere tijd sprake van onrust in Dronten. Eerder dit jaar ontving Omroep Flevoland een anonieme brief waarin melding werd gemaakt van een angstcultuur in het gemeentehuis.  Drie weken geleden stapten twee wethouders uit het college , vanwege een gebrek aan bestuurlijke geborgenheid en onderlinge verstoorde verhoudingen. Daarnaast sprak Omroep Flevoland de afgelopen tijd een groot aantal bronnen die anoniem willen blijven . Zij gaven allen aan dat burgemeester Aat de Jonge de bestuurscultuur verziekt. Toezichthouder Omdat de provincie toezichthouder is, vroeg de PVV aan commissaris Leen Verbeek om maatregelen te treffen. Verbeek deed dat eerder ook bij de gemeente Urk , toen hij er aan twijfelde of de gemeente wel goed omging met grote projecten. De commissaris is toen in gesprek gegaan met het college van B en W en met de gemeenteraad.  Volgens Verbeek zijn de situaties van Urk en Dronten niet met elkaar te vergelijken, omdat ze totaal verschillend van karakter zijn. De commissaris is niet van plan zich met Dronten te bemoeien, omdat hij het als een interne aangelegenheid beschouwt. Hij blijft bij dit standpunt, ook wanneer de PVV de kwestie opnieuw aankaart.
Dronten 7 november 2017
De bronnen die aan Omroep Flevoland hebben gemeld dat de bestuurscultuur in Dronten wordt verziekt door burgemeester Aat de Jonge, moeten uit de anonimiteit stappen. Dat zeggen zes van de acht fracties in de Drontense gemeenteraad in een gezamenlijke verklaring.  Omroep Flevoland sprak onlangs met een groot aantal bronnen die onafhankelijk van elkaar zeggen dat De Jonge een kwalijke rol speelt binnen de organisatie.Die bronnen willen anoniem blijven, bang voor mogelijke gevolgen. De fractievoorzitters van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Dronten en GroenLinks zeggen de signalen ernstig te nemen, maar vinden het belangrijk dat de meldingen uit de anonimiteit worden gehaald 'om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen.' De partijen willen daarom dat de bronnen van Omroep Flevoland zich voor 1 december bekend maken en hun verhaal met de raad of een onafhankelijke autoriteit of persoon delen.  Daarnaast zeggen de fracties in gesprek te gaan met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de ondernemingsraad: "Wij zullen hen in deze gesprekken kritisch bevragen over de organisatiecultuur." Het CDA en de SP pleiten voor extern onderzoek.
Dronten 6 november 2017
Burgemeester Aat de Jonge wordt er verdrietig van dat criticasters van hem anoniem zijn en blijven. Dat laat de burgemeester weten in een open brief op Facebook . De Jonge schrijft dat hij in gesprek wil met personen die teleurgesteld in hem zijn of in de gemeente. "Daarom heb ik de, mij bekende, teleurgestelde politici uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze spannende periode goed doorkomen, mogelijk er sterker van worden". De Jonge schrijft dat hij wil leren van fouten die hij maakt.  Er is al geruime tijd ruis rond burgemeester Aat de Jonge. Door zijn toedoen zou de bestuurscultuur in Dronten totaal verziekt worden. Een groot aantal bronnen die anoniem willen blijven hebben dat aan Omroep Flevoland verteld.  De Jonge schrijft in de open brief: "Er werken zoveel enthousiaste en gemotiveerde mensen, korter of langer, in het gemeentehuis. Daar sta ik voor. Daar ben ik trots op. Dronten is zo’n mooie gemeente. Daar willen we toch samen zuinig op zijn?"
Dronten 5 november 2017
De bestuurscultuur in Dronten wordt totaal verziekt door burgemeester Aat de Jonge. Dat zegt een groot aantal bronnen, die onafhankelijk van elkaar hun verhaal hebben verteld aan Omroep Flevoland. Het gaat om mensen die jarenlang bij de gemeente hebben gewerkt en direct met de burgemeester te maken hadden, vanuit een politiek-bestuurlijke of leidinggevende functie binnen de gemeente.  De betrokken personen willen geen van allen bij naam genoemd worden, omdat ze bang zijn voor negatieve gevolgen als ze openlijk hun kritiek op De Jonge uiten. Kwalijke rol Het beeld dat de bronnen los van elkaar schetsen, is opvallend consistent. Volgens de geïnterviewden speelt Aat de Jonge als bestuurder een kwalijke rol binnen de organisatie. Dit zou schadelijk zijn voor individuele personen die erbij betrokken zijn, maar ook slecht zijn voor het functioneren van de gemeente Dronten als geheel. Mensen tegen elkaar uitspelen Als burgemeester zou De Jonge moeten verbinden en tegenstellingen moeten overbruggen. Maar volgens de bronnen die Omroep Flevoland sprak doet hij juist het omgekeerde. Hij speelt mensen om hem heen tegen elkaar uit en zaait verdeeldheid. Ook spreekt hij kwaad over personen als ze er niet bij zijn. Daarnaast regelt De Jonge alles op zijn eigen manier en duldt hij volgens de geïnterviewden geen tegenspraak. Als dat wel gebeurt, volgen er ontslagen of wordt er op een andere manier afgerekend. Zijn humeur wordt als zeer grillig ervaren, waardoor naaste medewerkers nooit weten waar ze aan toe zijn. Onveiligheid Dit alles zorgt voor een verziekte bestuurscultuur, waarbinnen veel onveiligheid wordt ervaren. Het college van B en W functioneert bovendien volgens de bronnen niet als een team en dat heeft een negatief effect op het dagelijks bestuur van de gemeente.   Slim De geïnterviewde personen zeggen allen dat de burgemeester erg slim is en dat hij zijn aanpak goed weet te maskeren. Hierdoor is het vaak onmogelijk om de vinger op de manipulatieve bestuursstijl te leggen. Meerdere bronnen maken overigens een onderscheid tussen De Jonge als bestuurder op het gemeentehuis en De Jonge als burgervader voor de inwoners van de gemeente. Die laatste rol zou hij, in tegenstelling tot de eerste, wel goed vervullen. Angstcultuur Het is niet de eerste keer dat er over mogelijke misstanden in Dronten wordt gesproken. In mei dit jaar ontving Omroep Flevoland een anonieme brief van een schrijver die zei namens het personeel te spreken. In die verklaring werd melding gemaakt van een angstcultuur in het gemeentehuis . Pogingen om de problemen intern aan de kaak te stellen zouden slecht ontvangen zijn. Extern onderzoek Burgemeester Aat de Jonge herkende zich toen niet in die kritiek. Maar uit stukken waar Omroep Flevoland een maand later de hand op wist te leggen, bleek dat het college van B en W wel degelijk op de hoogte was van de interne problemen. In een verslag van de ondernemingsraad stond bijvoorbeeld dat de relatie tussen het college van burgemeester en wethouders en de directie genormaliseerd moet worden. 'De nieuwe gemeentesecretaris, die lid is van de directie, moet het vertrouwen van het college terugwinnen', zo viel te lezen in het verslag. 'Dan kan het bestuur weer besturen en de directie en ieder ander in de organisatie weer gewoon zijn werk doen'. Onderlinge verstoorde verhoudingen De bestuurscultuur werd opnieuw actueel toen de wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan ruim twee weken geleden uit het college stapten . Dit deden ze vanwege het ontbreken van bestuurlijke geborgenheid en onderlinge verstoorde verhoudingen. De CDA-fractie in de gemeenteraad stelde daarop voor om een extern onderzoek te laten verrichten naar de gemeentelijke organisatie en cultuur. De SP stemde daar mee in, maar de rest van de raad wees het voorstel resoluut van de hand. Reactie burgemeester Omroep Flevoland heeft burgemeester Aat de Jonge om een reactie op het verhaal van anonieme bronnen gevraagd. In een schriftelijke reactie laat de gemeente het volgende weten: 'De burgemeester heeft kennis genomen van de beelden en ervaringen die er bij uw anonieme bronnen leven. De burgemeester is van harte bereid om met hen in gesprek te gaan.  Waar het gaat om de organisatie, wacht het college de uitkomsten van het medewerkersonderzoek af. Waar het gaat om politiek bestuurlijk draagvlak, voelt het college zich gesteund door de gemeenteraad'.
Dronten 4 november 2017
Burgemeester Aat de Jonge van Dronten heeft voor het uitbreken van de crisis in het college, twee weken geleden, gezegd dat toenmalig CDA-wethouder Dirk Minne Vis "niet geschikt" was voor zijn functie. Dat stelt CDA-raadslid Jan Klopman in het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat zaterdag wordt uitgezonden. De burgemeester zou die uitlating over wethouder Vis hebben gedaan tegen een oppositiefractie in de raad. Klopman neemt hem die woorden zeer kwalijk: "Dat kan gewoon niet", aldus Klopman, die na de crisis het fractievoorzitterschap neerlegde. Klopman erkent in de tv-uitzending dat de relatie tussen het CDA, de grootste partij van Dronten, en burgemeester De Jonge problematisch is. Hij stelt vast dat de burgemeester zijn eigen koers vaart, bijvoorbeeld met zijn dreigement om de Alderstafel over Lelystad Airport de rug toe te keren. Volgens Klopman handelt hij daarmee tegen het beleid van de gemeenteraad.
Dronten 1 november 2017
De PVV in Provinciale Staten wil weten of Commissaris van de Koning Leen Verbeek zich gaat bemoeien met de bestuurscrisis in Dronten. De partij vermoedt dat er structureel iets mis is in Dronten omdat er eerder ook al berichten waren dat er in het gemeentehuis een angstcultuur zou heersen. De PVV wil weten of de Commissaris ingrijpt als de problemen inderdaad structureel zijn.  PVV-fractievoorzitter Chris Jansen vindt het vreemd dat de gemeenteraad van Dronten geen onderzoek vraagt naar de cultuur op het gemeentehuis. Volgens Jansen heeft het er alle schijn van dat er een angstcultuur heerst. Het zou volgens hem kunnen dat Dronten het in de doofpot wil stoppen. Een anonieme klokkenluider stuurde in mei een anonieme brief naar Omroep Flevoland waarin de angstcultuur werd aangekaart.  Een paar weken geleden ontstond een bestuurscrisis toen de twee CDA-wethouders uit het college van burgemeester en wethouders stapten. De twee overgebleven wethouders en de burgemeester gaan zonder het CDA verder tot aan de verkiezingen volgend jaar.
Dronten 24 oktober 2017
Fractievoorzitter Jan Klopman van het CDA in Dronten stapt op. Volgens Klopman is hij na het opstappen van twee CDA-wethouders en de forse kritiek van andere partijen op het CDA niet de persoon die de fractie langer moet leiden. Raadslid Siert Jan Lap neemt het fractievoorzitterschap over, in elk geval tot de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Jan Klopman blijft wel raadslid. Hij is ook lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of dat zo blijft, wil Klopman van de ledenvergadering af laten hangen. Deze vergadering vindt op 6 november plaats. Bestuurscrisis Twee CDA-wethouders in Dronten stapten woensdag op, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de onderlinge samenwerking in het college. Tijdens een spoeddebat over de ontstane bestuurscrisis kreeg het CDA donderdagavond harde verwijten van alle andere partijen in de raad. Collegepartijen VVD en Leefbaar Dronten zegden het vertrouwen in de coalitie met het CDA op. Zij vonden het ongeloofwaardig dat twee wethouders geen vertrouwen meer in het college hadden, terwijl de fractie aangaf het overgebleven college wel te steunen. De grootste fractie staat daardoor alleen in de raad. Signalen Tijdens de persconferentie zei Klopman dat hij wel signalen had gehad dat Vis en Verlaan problemen hadden in het college, maar tot vorige week dinsdagavond wist hij niet dat zij zouden opstappen. Dat het CDA het verwijt kreeg een rookgordijn op te werpen door om een onderzoek te vragen naar de vermeende angstcultuur in het gemeentehuis, begrepen Klopman en Lap niet. Zij blijven er bij dat hiernaar een onderzoek zou moeten worden gedaan en begrijpen niet dat de andere fracties hier niets voor voelen. Lap ziet het als zijn eerste taak om de verbinding te zoeken met de andere fracties om de verschillen van mening te bespreken. Prioriteit Mocht Klopman afzien van het lijsttrekkerschap, dan is het nog niet zeker dat Lap dit gaat doen. De kersverse fractievoorzitter geeft aan dat hij de prioriteit het liefst legt bij zijn gezin en winkel.
Dronten 20 oktober 2017
De gemeenteraadsfractie van het CDA in Dronten komt maandag of dinsdag bij elkaar om de gebeurtenissen van de afgelopen week te bespreken. Dat laat de fractie aan Omroep Flevoland weten. Twee CDA-wethouders in Dronten stapten afgelopen woensdag op. Ze gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de onderlinge samenwerking in het college. Fractievoorzitter Jan Klopman vroeg om een extern onderzoek naar de onrust en vermeende angstcultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Tijdens een spoeddebat over de ontstane bestuurscrisis kreeg het CDA donderdagavond harde verwijten van alle andere partijen in de raad. De VVD en Leefbaar Dronten zegden het vertrouwen in de coalitie met het CDA op. De grootste fractie staat daardoor alleen in de raad. Een motie voor een onderzoek kreeg alleen steun van de SP. Het CDA zegt uiterlijk dinsdag aan het einde van de dag met een verklaring te komen. Een woordvoerder kan niet zeggen of Klopman zich beraadt op zijn positie. De fractievoorzitter was na het debat van donderdagavond zeer aangeslagen.
Dronten 19 oktober 2017
Bij het spoeddebat over de collegecrisis in Dronten zijn donderdagavond veel en harde verwijten richting het CDA gemaakt. De overige partijen nemen het CDA het zeer kwalijk dat deze crisis is ontstaan. VVD en Leefbaar Dronten hebben het vertrouwen in de coalitie met het CDA opgezegd.   Afgelopen woensdag stapten de twee CDA-wethouders, Dirk Minne Vis en Nico Verlaan, uit het college van b en w . Ze gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de onderlinge samenwerking in het college. Het opstappen verraste de overgebleven wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad enorm. Volgens de fracties had het CDA het probleem moeten zien aankomen en andere partijen daarover tijdig moeten informeren. Door dit niet te doen, heeft het CDA Dronten keihard laten vallen, zo oordeelden verschillende partijen.  Geen verantwoording Vooral het plotselinge vertrek van Dirk Minne Vis viel in slechte aarde. Hij lag de afgelopen tijd zwaar onder vuur vanwege het onjuist informeren van raadsleden over payrolling. Het was de bedoeling dat Vis zich hiervoor donderdagavond in de raad zou verantwoorden, maar omdat hij een dag eerder opstapte, kon dat niet meer. De CDA-fractie zei donderdag zelf ook overvallen te zijn door het opstappen van de CDA-wethouders. Fractievoorzitter Jan Klopman zei meerdere keren dat hij het college en de bestaande coalitie wil blijven steunen. Collegepartijen VVD en Leefbaar Dronten wilden daar niets van weten. Volgens hen is de breuk met het CDA onherstelbaar. Ook de PvdA zei het ongeloofwaardig te vinden dat twee CDA-wethouders geen vertrouwen hebben in het college, maar de CDA-fractie wel.  Onderzoek komt er niet Volgens het CDA is er binnen het college sprake van verstoorde verhoudingen, terwijl binnen de gemeentelijke organisatie onzekerheid wordt ervaren. Anonieme brieven zeggen dat in het gemeentehuis een angstcultuur heerst. Het CDA diende daarom een motie in, waarin werd gevraagd een onderzoek te doen naar de gemeentelijke organisatie en cultuur. De motie sprak over een 'extern onderzoek' en zei niet dat dit door Commissaris van de Koning Leen Verbeek gedaan zou moeten worden, zoals Klopman woensdag nog aangaf.  Alleen de SP ging met het CDA mee. De VVD vindt dat het overgebleven college moet gaat kijken wat er aan de hand is. Mocht er daarna aanleiding zijn voor een onderzoek dan zijn de liberalen daar niet op tegen.  Onbereikbaar CDA-fractievoorzitter Jan Klopman is vandaag onbereikbaar. Een eerdere geplande afspraak voor een interview in het programma Over Flevoland Gesproken zegde hij twee uur voor de opname af. Ook de partijvoorzitter van de afdeling Dronten was onbereikbaar.
Dronten 19 oktober 2017
Volgens burgemeester Aat de Jonge van Dronten is er absoluut geen sprake van wantrouwen binnen het college van burgemeester en wethouders. De Jonge reageerde vanochtend op het plotselinge vertrek van twee CDA-wethouders Vis en Verlaan. De wethouders stapten op, omdat ze zich niet meer thuis voelden in het college. Aat de Jonge betreurt hun vertrek, maar volgens hem is het aftreden puur hun eigen afweging geweest. 'Bewering wethouder Vis niet waar' De positie van wethouder Dirk Minne Vis was al wankel, nadat hij de raad verkeerd had geïnformeerd over de inhuur van personeel door de gemeente. Donderdagavond zou hij hierover met de raad in debat gaan. Wethouder Vis zou dinsdag het college om steun hebben gevraagd voorafgaand aan het debat over zijn positie donderdagavond. Hij zegt hierop geen antwoord te hebben gekregen. Burgemeester De Jonge zegt dat de bewering van Vis niet klopt: "Deze vraag is niet gesteld in het college. Vis heeft nooit om steun gevraagd." Vrijwel zeker geen nieuwe wethouders De portefeuilles van de opgestapte wethouders worden vrijwel zeker overgenomen door de overgebleven wethouders Van Amerongen en Van Bergen. Ook de burgemeester is bereid taken over te nemen als de gemeenteraad hiermee instemt. CDA-fractievoorzitter Jan Klopman wil vooruitlopend op de raadsvergadering van donderdagavond niet zeggen of zijn partij opvolgers voor Vis en Verlaan aanbiedt. De reactie van De Jonge lijkt er op te wijzen dat hiermee geen rekening wordt gehouden.  CDA wil onderzoek naar organisatie Klopman zei gisteren dat hij vindt dat Commissaris van de Koning Leen Verbeek onderzoek moet doen naar de gemeentelijke organisatie. Hij vindt het opvallend dat in de afgelopen tien jaar de gehele directie, twee gemeentesecretarissen en vier CDA-wethouders zijn vertrokken. Klopman verwijst daarmee ook naar anonieme brieven en berichten dat er in de organisatie sprake is van een angstcultuur.  De Jonge stelt dat angst voor veranderingen in de organisatie wellicht hun weerslag heeft gehad op medewerkers, maar hij herkent zich niet in de term 'angstcultuur'.
Dronten 18 oktober 2017
"Het CDA laat Dronten vallen." Dat is de reactie van zes politieke partijen op het nieuws dat CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan opstappen. De verklaring is door alle fracties getekend, behalve door het CDA en de SP.  In een korte verklaring spreken de zes partijen hun vertrouwen uit in het huidige college van b en w. Dat bestaat vanaf nu alleen nog uit Peter van Bergen (Leefbaar Dronten), Ton van Amerongen (VVD) en burgemeester Aat de Jonge. In een nadere reactie zeggen GroenLinks en Leefbaar Dronten volkomen verrast te zijn over het ontslag van de CDA-wethouders. Fractievoorzitter Jan Ammerlaan van Leefbaar verwijt het CDA 'gebrek aan zelfreflectie'. Hij vindt dat de partij bij zichzelf te rade moet gaan wat er is gebeurd.  Dat de SP niet onder de verklaring staat, komt volgens fractievoorzitter Jan den Boer dat hij om praktische redenen niet bij over overleg van zijn zes collega's kon zijn. Inhoudelijk steunt de SP de verklaring wel. 'Persoonlijk drama' Ook het overgebleven college reageert op het opstappen van de CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan. Het college zegt in eerste reactie stil te staan bij het "persoonlijk drama dat dit voor de vertrokken wethouders moet zijn." Over de positie van Vis staat in de verklaring : 'We herkennen het afnemende vertrouwen tussen Dirk Minne Vis en de gemeenteraad. Dit heeft zich vertaald naar hoe we elkaar aan de collegetafel aanspreken." 'Wij verstaan de woorden' Over de kritiek van Verlaan over de manier van aansturing en rollen binnen het college schrijft het college. "'Het college verstaat de woorden van Nico Verlaan over de verschillen in bestuursstijl." Het college zegt verder niet wat het van de kritiek van Verlaan vindt. Pas morgenochtend wil het college verder op de zaak ingaan.  De gemeenteraad van Dronten houdt donderdagavond een spoeddebat over de crisis.
Dronten 18 oktober 2017
Fractievoorzitter Jan Klopman van het CDA in Dronten vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar wat er aan de hand is binnen de gemeentelijke organisatie en het college. Commissaris van de Koning Leen Verbeek is volgens hem de aangewezen persoon om dat onderzoek te leiden. ' Onafhankelijk besloten' Klopman zegt dit na het besluit van zijn wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan om ontslag in te dienen. Beide wethouders zeggen dat hun besluit los van elkaar staat. Al geven beiden wel aan dat verschillen van mening en de sfeer in het college van b en w de doorslag hebben gegeven om op te stappen. Niet het eerste vertrek Klopman vindt het opvallend dat in een periode van tien jaar in Dronten de complete ambtelijke directie is opgestapt, managers zijn vertrokken, twee CDA-wethouders zijn vertrokken (Erik Langeweg en Piet Bleeker) en met Vis en Verlaan nu weer twee CDA-wethouders hun ontslag hebben ingediend. Een college valt niet voor niets, dat kan niet alleen aan het CDA liggen, zegt Klopman. Commissaris van de Koning Leen Verbeek zou moeten kijken hoe de organisatie in elkaar zit. Angstcultuur De fractievoorzitter verwijst hierbij ook naar een anonieme brief die eerder dit jaar bij de raad en media is bezorgd. Daarin wordt gesproken over een angstcultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Burgemeester Aat de Jonge zei toen dat hij het geschetste beeld niet herkende.  Geen actie In een reactie zegt een woordvoerder van CdK Verbeek dat die op dit moment geen actie onderneemt. Hij zal pas een onderzoek instellen als een meerderheid van de gemeenteraad hier om vraagt.
Hemingway komt tot leven in Lelystad-Haven
En nu is het dicht?
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Jan Terlouw heeft dit maanden geleden al aangekondigd.Net als De P.v.d.A met Sharon Dijksma en recent Eppo Bruins v.d C.U. Feit: sinds de bouw van flutvliegveld L'stad stijgt de werkloosheid in...
Darter Co Stompé annuleert rentree
Geen tijd??? Laat me niet lachen! Gewoon niet goed genoeg!
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Daar zal hij ook echt van schrikken.
Tiny houses wellicht in Emmeloord
Als je zo'n hokkie koopt voor minimaal € 125.000 heb je geld teveel of je bent niet goed wijs. In de USA kost zo'n hokkie ongeveer $10.000 kant en klaar geplaatst.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Eerst maar eens zien of hij daar dan ook blijft wonen, hè? Misschien moet iemand hem dat eens vragen.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Juist. Bij dit soort politici gaat het niet om wat ze zeggen en suggereren, maar om wat ze niet zeggen. En inderdaad, de bewoners rondom Schiphol roeren zich inmiddels ook, en dat zijn veel meer po...
Politie ontmantelt 'wietwoningen'
Snel legaliseren, dan kan de politie weer echt aan het werk.
Pechtold (D66) voor uitstel opening Lelystad Airport
Pechtold, die riep voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer toch ook dat de provincies Flevoland en Zeeland wel opgeheven mochten worden, omdat ze niets te doen hebben? Horen we hem daar nog over?...
Burgemeester: geen toestemming om woning binnen te treden
Dus als je niet betaald mag je gewoon blijven zitten? Dan kan iedereen wel stoppen met zijn hypotheek te betalen. Ik vind het compleet kansloos dat mensen dit "toppie" vinden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer