advertentie

Geschiedenisquiz winnaars

De Maand van de Geschiedenis is voorbij en daarmee is ook de quiz beëindigd.

De prijswinnaars zijn op 1 november bij Omroep Flevoland  bekend gemaakt in het radioprogramma “Aernout in de ochtend” en hebben persoonlijk bericht ontvangen.

De prijzen zijn gegaan naar:
1e prijs: iPad mini                                           Joost Kampmeijer
2e prijs: Canon Ixus compact camera         Janneke van Wieren
3e prijs: Kobo e-reader                                  W. Kers
 
Slechts 15% van de deelnemers had alle vragen goed beantwoord.53% van de deelnemers had 11 van de 12 vragen goed.
 
Het grootste struikelblok is vraag 9 gebleken, want deze vraag was door veel deelnemers foutief beantwoord.

De goede antwoorden staan hieronder. De quiz was gemaakt door het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken met als doel aandacht te vragen voor unieke geschiedenis van Flevoland.

 

vragen en antwoorden

1). Prehistorische cultuur

Voordat de Flevopolders bestonden, was dit gebied zee. Maar daarvoor was er ook land. Zo'n 6000 jaar geleden woonden er al mensen in Flevoland.
Dat blijkt uit alle voorwerpen en botten die op diverse plekken gevonden zijn waaronder het beroemde skelet Michelle dat in 2010 werd opgegraven.


Hoe heet de prehistorische cultuur die vernoemd is naar een belangrijke Flevolandse archeologische vindplaats?

A). Urkercultuur

B). Enscultuur

C). Tollecultuur

D). Swifterbantcultuur

 

2). Naam Flevoland

De naam Flevoland vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd.

Waar is deze naam van afgeleid?

A). Afgeleid van Fluïdum (vloeistof)

B). Afgeleid van Flevum (Romeins fort ten noorden van de Rijn)

C). Afgeleid van Lacus Flevo (lacus = meer)

D). Afgeleid van Titus Flavius (Romeinse keizer)

 

3). Economisch belang Zuiderzee

De Zuiderzee heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie. In de Gouden Eeuw voeren de schepen van de VOC en WIC af en aan naar de havens aan de Zuiderzee.
Ook de Hanzesteden in het binnenland floreerden.


Welke stad groeit in de 17e eeuw dankzij de goede bereikbaarheid via de Zuiderzee uit tot belangrijkste handelsstad van Nederland?

A). Hoorn

B). Zwolle

C). Enkhuizen

D). Amsterdam

 

4). Ontruiming Schokland

Voormalig eiland Schokland staat sinds 1995 op de monumentenlijst van het Werelderfgoed.
Dat hadden de voormalige bewoners destijds nooit kunnen bedenken. Ze waren dagelijks aan het overleven in hun gevecht tegen het water en de armoede. Uiteindelijk grijpt de regering in en besluit dat de bewoners het eiland moeten verlaten.


In welk jaar wordt het eiland ontruimd en moeten ruim zeshonderd Schokkers verhuizen naar de vaste wal?

A). 1847

B). 1859

C). 1902

D). 1912

 

5). Plannenmakers

De Zuiderzee bracht welvaart maar ook rampspoed als gevolg van stormen en overstromingen. Diverse wetenschappers ontwierpen plannen om de Noordzee van de Zuiderzee te scheiden. Reeds in de 17e eeuw werd een ontwerp gemaakt om door middel van dammen “het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrijven”.

Wie was de bedenker van dit eerste plan?

A). Hendrik Stevin

B). Paulus Faddegon

C). Joost Leeghwater

D). Simon Stieltjes

 

6). Zuiderzeewerken

Het duurde tot 1918 totdat de regering akkoord ging met het ambitieuze plan van Cornelis Lely voor de afsluiting van de Zuiderzee en droogleggen van het land.
In 1920 startte men met de Zuiderzeewerken die driekwart eeuw zouden duren.


Wat was de belangrijkste aanleiding voor het realiseren van het plan van Lely (de Zuiderzeewerken)?

A). Een persoonlijk verzoek van Koningin Wilhelmina

B). Een scheepsramp in 1917 waarbij 53 vissers verdronken

C). Dreiging van een zeeslag met Engeland

D). De watersnoodramp van 1916

 

7). Afsluitdijk

De Afsluitdijk is wereldwijd bekend. Nog steeds oogst de dijk (eigenlijk een dam) bewondering voor het vakmanschap waarmee het gedurfde project met eenvoudige middelen werd uitgevoerd.
Het bevestigde de bekwaamheid van Nederland op het gebied van waterbouwwerken. De dijk trekt jaarlijks zo’n 30.000 meest internationale bezoekers.


Wanneer was de dijk gereed?

A). 1922

B). 1932

C). 1942

D). 1952

 

8). Ontginning Noordoostpolder

In oorlogstijd (september 1942) werd de Noordoostpolder droog verklaard. Voor de ontwatering moesten greppels worden gegraven. Daarvoor werden machines ingezet maar ook heel veel menskracht. Mannen die kilometers lange greppels moesten graven.
De woonomstandigheden van deze arbeiders waren slecht; ze huisden in tochtige barakken. Daarnaast maakten de arbeiders werkweken van meer dan vijftig uur, tegen een uurloon van 42 cent.


Waarom werden hiervoor mensen in plaats van machines ingezet?

A). Handarbeid was goedkoper

B). Er was te weinig brandstof voor de machines

C). Greppels graven was een taakstraf van de Duitsers

D). De arbeiders wilden zelf omdat ze hoopten kostbaarheden te vinden in de zeebodem

 

9). Eerste gewas Zuidelijk Flevoland

Na de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland volgde de ontginning van Zuidelijk Flevoland. In 1968 vielen de eerste stukken land droog.  

Wat was het eerste gewas dat werd ingezaaid na de drooglegging?

A). Koolzaad

B). Gras

C). Graan

D). Riet

 

10). Scheepswrakken

De vele vergane schepen uit de Zuiderzee vormen een belangrijk Flevolands erfgoed. Scheepswrakken vormen een waardevolle informatiebron van onschatbare waarde. Een goed bewaard scheepswrak (met lading) gunt ons een blik in de techniek van scheepsbouw en in het leven van de opvarenden aan boord. De provincie Flevoland is één van de grootste “droge” scheepskerkhoven ter wereld: het is één grote scheepsarcheologische schatkamer.
Om meer bekendheid te geven aan dit natte verleden van Flevoland zijn in 2005 een groot aantal scheepswrakken in het landschap gemarkeerd door een blauw-witte paal met een rood scheepje in top.


Hoeveel scheepswrakken zijn er inmiddels in Flevoland aangetroffen?

A). 135

B). 235

C). 335

D). 435

 

11). Almere

Op 30 november 1976  kregen de eerste 24 gezinnen in Almere de huissleutel uitgereikt door minister Westerterp.

In welk deel van Almere was dat?

A). Almere Haven

B). Almere Stad

C). Almere Buiten

D). Almere Hout


12). De nieuwe provincie

Niet iedereen was het er mee eens dat de nieuwe polders een twaalfde provincie moest worden. Er zouden te weinig mensen wonen in slechts 6 gemeenten.
Maar desondanks werd de “oprichting” van Flevoland doorgezet. Een unieke provincie die helemaal op de tekentafel is ontworpen.
Flevoland geldt vaak als een voorbeeld voor de maakbare samenleving.


Wanneer was de oprichting van de provincie officieel een feit?

A). 1 januari 1979

B). 1 januari 1981

C). 1 januari 1986

D). 1 januari 1989

© omroep flevolandsitemap | disclaimer