Noordoostpolder 23 oktober 2017
Gemeenteraadslid Teun Nijdam uit Noordoostpolder stopt na de verkiezingen in maart met de politiek. Hij vindt het na 24 jaar mooi geweest en geeft het stokje graag door aan de nieuwe generatie, zo laat hij in een persbericht weten. Zijn Partij van vrije Poldermensen (PvvP) heeft hij nog niet geïnformeerd, vertelde Nijdam.  De bijna 69-jarige Nijdam kondigde eind 2013 ook al aan dat hij wilde stoppen, toen als raadslid bij de PvdA. Die partij zette hem vervolgens uit de fractie, nadat Nijdam had aangekondigd dat hij ondanks zijn aangekondigde vertrek toch doorging. De PvvP had hem namelijk gevraagd lijsttrekker te worden bij de verkiezingen van 2014. Tot aan de verkiezingen zat hij als Fractie Nijdam in de raad. Nijdam heeft zich de laatste jaren vooral beziggehouden met de zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarop gemeente en Rijk volgens hem ernstig tekort zijn geschoten. Ook was hij zeer kritisch over de centrumplannen voor Emmeloord, die volgens hem nooit succesvol zullen worden. Wel erkent Nijdam dat hij daar ruim tien jaar geleden anders over dacht. Over zijn invloed op de lokale politiek is het vertrekkend raadslid bescheiden: "In je eentje kun je weinig bereiken in de politiek, je moet het samen doen."
Urk 23 oktober 2017
Visserijorganisatie VisNed is blij met het verdrag om meer aandacht te vragen voor vissers bij de Brexit-onderhandelingen. Vijfenzestig visserijgemeenten uit zeven verschillende landen ondertekenden dit verdrag maandagmiddag in het Spaanse Santiago de Compostella. Het initiatief voor dit verdrag komt van de gemeente Urk.  ''Ik vind het een geweldige zaak'', zegt Pim Visser van Visned. Ook hij reisde naar Spanje om het verdrag te steunen. Visser vreest dat de Urker Noordzeevissers zwaar getroffen kunnen worden door de Brexit. De kans bestaat dat Groot-Brittannië na de Brexit de toegang tot de Britse viswateren flink beperkt.  Volgens VisNed is de visserij binnen landelijke economieën vaak klein, maar plaatselijk wel heel belangrijk. Samenwerking van de Europese visserijplaatsen is volgens hem dan ook een noodzakelijk iets. ''Dat zij de krachten bundelen is echt geweldig.''
Emmeloord 23 oktober 2017
Omwonenden van de Europalaan in Emmeloord zijn nog absoluut niet tevreden over een voorlopig plan van de gemeente Noordoostpolder om het gebied opnieuw in te richten. Tijdens een informatiebijeenkomst maandagavond in het gemeentehuis lieten zij zich kritisch uit over het idee om een zogeheten 'verblijfsgebied' te maken bij de Jumbo. ' Shared space' De voornaamste kritiekpunten gingen over parkeren en veiligheid. De gemeente wil de kruising van de Europalaan met de Scandinaviëlaan op de schop nemen en er een 'shared space' van maken. Dit houdt in dat auto's, fietsers en voetgangers gelijk zijn en er geen verkeerssturende maatregelen meer zijn. Gedacht wordt aan een plein zonder gescheiden rijstroken voor de verschillende verkeersdeelnemers, geen haaientanden en geen verkeersborden. Een aantal bewoners vreest dat het hierdoor juist veel onveiliger wordt. In eerdere bijeenkomsten, waarin omwonenden is gevraagd hun ideeën te geven over de vaak onveilige verkeerssituaties bij de Europalaan, is onder meer aangegeven dat parkeerders geregeld voor gevaar zorgen. Sommige aanwezigen vonden dat in het plan van de gemeente te weinig rekening is gehouden met dit probleem. Ze zagen de door hun aangedragen oplossingen niet terug in de presentatie. Aanpassingen Er wordt nu een werkgroep gevormd bestaande uit deskundigen en bewoners die samen gaan bekijken hoe het plan van de gemeente naar ieders tevredenheid kan worden verbeterd. De hoop is dat midden volgend jaar de herinrichting kan beginnen. Voor het project is 550.000 euro beschikbaar.
Flevoland 23 oktober 2017
De gemeente Urk krijgt in de toekomst misschien een stuk grond erbij. Dat gaat dan ten koste van de gemeente Noordoostpolder. Die zal dan juist ietsje kleiner worden. De twee gemeenten zijn op dit moment in overleg over de grenscorrectie, zo valt te lezen in stukken over de begroting van de gemeente Urk.  Volgens de gemeente is het stuk grond nodig om ‘invulling te geven aan de groeiambitie’ van het dorp. De lokale krant Het Urkerland weet te melden dat grond gebruikt zal worden om “het gewenste nieuwe bedrijventerrein tussen Domineesweg en de toekomstige servicehaven Flevoport mogelijk te maken.”  Als Urk de grond daadwerkelijk koopt dan zal dat zo’n 1 miljoen euro kosten. De helft van het bedrag is eerder al gereserveerd. Op 9 november wordt het onderwerp besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Emmeloord 23 oktober 2017
Er zijn in 2008 grote fouten gemaakt bij de aanleg van de golfbaan bij Emmeloord. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat in opdracht van de gemeente Noordoostpolder is gemaakt. Zo wordt onder meer het water niet goed afgevoerd, waardoor de baan op sommige plekken een grote blubberbende is. "Op sommige plaatsen staat het water tot bijna de top van het gras. Als je daarin loopt zak je helemaal in de modder weg", zegt een bezoeker van de baan. Politiek De SP maakt zich boos over het feit dat verantwoordelijk wethouder Wiemer Haagsma het bewuste onderzoeksrapport niet meteen naar de gemeenteraadsfracties heeft gestuurd. Dat gebeurde pas nadat er nadrukkelijk om het rapport werd gevraagd. "Dit is de zoveelste keer dat we niet alle relevante stukken krijgen", klaagt SP-fractieleider Tjitske Hoekstra. "Het moet toch niet zo zijn dat we bij elke zaak als een Sherlock Holmes alle relevante stukken moeten opsporen." 'Ernstige fouten' Over de kwestie rond de golfbaan heeft ze geen goed woord over: "Er is onder toezicht van de gemeente gewerkt, dus die is verantwoordelijk. Ondanks dat er voldoende signalen waren dat het niet goed ging, is men toch gewoon doorgegaan met bouwen. Dit zijn zeer ernstig verwijtbare fouten en de gemeente komt nu opeens met een lijk uit de kast." De totale kosten voor renovatie bedragen 421.000 euro . Op 6 november besluit de gemeenteraad of die renovatie doorgaat.
Lelystad 23 oktober 2017
Bestuursvoorzitter Willem de Boer en bestuurslid Loek Winter van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam staan op de 10e en 11e plaats van grootverdieners in de zorg. Dat blijkt uit een Top 50 , die RTL Nieuws heeft samengesteld. Winter en De Boer verdienen volgens RTL per jaar elk 282.984 euro. Absolute topverdiener is hun collega Jos Aartsen van het UMC Groningen, die bijna 311.000 euro per jaar verdient.  De zorgbestuurders verdienen meer dan wat de Wet Normering Topinkomens (WNT) toestaat. Deze regeling schrijft voor dat een bestuurder niet meer mag verdienen dan een minister. Dat was vorig jaar 179.000 euro. Wel geldt er een overgangsregeling voor contracten die voor 2013 zijn afgesloten. Die regeling vervalt in 2023. Jaarverslagen Uit de jaarverslagen blijkt dat De Boer en Winter twee keer 141.492 euro verdienen. Eenmaal voor hun rol als bestuurders bij de MC Ziekenhuizen en eenmaal voor diezelfde rol bij het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis.  Opgeteld komt het inkomen op de 282.984 euro die RTL Nieuws opvoert. Bij elk ziekenhuis staan zij voor 0,75 fte op de loonlijst. De jaarverslagen melden dat de bezoldiging van de twee bestuursleden het maximum van de WNT overschrijdt, maar dat dit op grond van het overgangsrecht is toegestaan. Overigens was Loek Winter vorig jaar nog bestuursvoorzitter. Die functie heeft De Boer dit jaar van hem overgenomen. Flevoziekenhuis Bestuursvoorzitter Anita Arts van het Almeerse Flevoziekenhuis komt niet voor in de Top 50 van RTL. Volgens het jaarverslag verdiende zij vorig jaar 221.178 euro voor een fulltime functie. De vijftig grootverdieners zitten allemaal boven dat bedrag.  In het verleden scoorde ook de directeur van de Zorggroep Almere hoog in de inkomenslijstjes. De huidige bestuursvoorzitter Hartemink verdient tegenwoordig minder dan de norm.
Urk wil stuk grond van Noordoostpolder kopen
Leegstand en verpaupering van een overbodig bedrijventerrein is een beter gebruik dan landbouw?
Directie MC Ziekenhuizen in Top 50 grootverdieners
Kun je dat bewijzen, of is dat gewoon slap links gepraat? Want de ontwikkeling van de zorgkosten is zeer duidelijk. Ga naar CBS Statline, zorgkosten. 1995-2001, voor de privatisering: 10-11% duurd...
'Versierkunstenaar' exposeert eigen werk
Zag haar op tv. Mooie en kleurige stukken. En die ballen zijn mooi gevonden.
Rapport: grote fouten bij aanleg golfbaan Emmeloord
Sinds wanneer is het aanleggen van golfbanen überhaupt een overheidstaak geworden? Die vereniging kan het zelf doen, of niet. Verspilling van belastinggeld en vernietiging van het landschap zo.
Burgemeester Weerwind gaat vloggen over zijn werk
Het deugt als het goed is, en het is goed als het deugt. "Vloggen is niet zo makkelijk wat menigeen denkt!
Directie MC Ziekenhuizen in Top 50 grootverdieners
De hr Winter heeft een veel hoger inkomen dan het vermelde hij heeft nog een aantal bedrijven in de zorg waar hij mee verdient , kan weleens richting miljoen gaan
Omwonenden kritisch over plannen Europalaan
Parkeerplaats Jumbo afsluiten tegenover Scandinaviëlaan. En geen shared space gebied. Dit kan het aantal verkeersdeelnemers niet aan. Dus een aparte strookparkeren gescheiden van de rijbaan zo...
Omwonenden kritisch over plannen Europalaan
Een slecht plan het is op die plek veel te druk met aan en afrijden auto's naar de diverse winkels . Maak een plan om het versnipperde parkeren op een plein te maken .er is dar wel ruimte voor...
Rapport: grote fouten bij aanleg golfbaan Emmeloord
Is de gemeente verantwoordelijk voor de golfbaan ? Laat de leden dit met elkaar oplossen. Dit geld kan beter gebruikt worden waar het echt nodig is .
Urk wil stuk grond van Noordoostpolder kopen
Wees blij dat dat nietszeggende gebied een betere bestemming krijgt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer