Lelystad 5 oktober 2017
Iedereen die een idee heeft om de voorgenomen vliegroutes van Lelystad Airport te verbeteren, kan hiervoor tot 2 november een voorstel indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt hierover op Overheid.nl een zogenoemde internetconsultatie . Op de in juni gepresenteerde ontwerproutes is veel kritiek in Overijssel, Gelderland en Friesland, omdat de vliegtuigen lang laag moeten vliegen. Sindsdien heeft staatssecretaris Dijksma al een aantal keren de routes aangepast, maar er is nog steeds kritiek.  Voorwaarden De ideeën voor de vliegroutes moeten wel passen binnen de voorwaarden die eerder aan de routes zijn gesteld. Daaronder valt dat ze het vliegverkeer van Schiphol niet mogen hinderen, minimaal op 1800 meter over het 'oude land' vliegen en op 900 meter over Natura-2000 gebieden gaan. Ook moeten de routes woonkernen zoveel mogelijk mijden. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie wegen af of de voorstellen haalbaar zijn.
Almere 5 oktober 2017
De PVV-fractie in Almere laat onderzoeken of de gemeente Almere de financiële risico's van de Floriade goed heeft ingeschat en of het niet beter is de Floriade af te blazen. Dat maakte fractievoorzitter Toon van Dijk donderdagavond bekend tijdens de Politieke Markt.   De gemeente wil de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 houden in Almere en heeft tot nu toe 8,6 miljoen euro uitgegeven aan de Floriade. Het evenement gaat in totaal 95,7 miljoen euro kosten. Begin dit jaar was een meerderheid van de gemeenteraad van Almere tegen een onafhankelijk onderzoek naar de kosten die gepaard zouden gaan met het stoppen van de Floriade. De PVV is nu bezig om een 'gerenommeerd bureau' te selecteren en wil dat het onderzoek voor de verkiezingen klaar is. Het onderzoek wordt betaald uit het fractiebudget van de PVV.
Almere 5 oktober 2017
Een deel van de Almeerse gemeenteraad heeft moeite om de bouw van een nieuwe betonmortelcentrale bij Vijfhoek op bedrijventerrein De Vaart los te zien van de mogelijke komst van een overslagkade bij De Blocq van Kuffeler. Dat bleek donderdagavond tijdens een vervolgoverleg van de Almeerse raad over het plan van Vijfhoek. PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie denken dat de betoncentrale niet duurzaam kan zijn zonder aan- en afvoer van materialen via het water, maar tegelijk voelen de fracties niets voor een overslagkade te midden van kwetsbare natuur- en recreatiegebieden bij Blocq van Kuffeler. Vervanging of uitbreiding? De PvdA wil dat VVD-wethouder Mark Pol helder aangeeft of Vijfhoek de betoncentrale slechts vervangt of dat er sprake is van uitbreiding van de activiteiten. Dat zou tot gevolg hebben dat er meer transporten nodig zijn om grondstoffen aan te voeren en beton af te voeren. Daarmee wordt de centrale volgens GroenLinks niet zo duurzaam als Vijfhoek wil doen geloven. De ChristenUnie vindt dat de gemeente aan Vijfhoek duidelijk moet maken dat de raad ook 'nee' kan zeggen tegen de overslagkade. De fractie vroeg zich af of Vijfhoek dan niet beter kan verhuizen naar een andere locatie, bijvoorbeeld bij Flevokust in Lelystad.   Loswal Volgens Pol vervangt Vijfhoek de centrale omdat de huidige 22 jaar oud is. De nieuwe is duurzamer en past binnen de milieuregels voor het gebied. Tot 18 oktober ligt de vergunning voor inspraak ter inzage, waarna de raad later een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Vijfhoek is zich volgens de wethouder er van bewust dat de procedure voor een loswal nog helemaal doorlopen moet worden, inclusief een milieu-effectrapportage. Daarbij bestaat het risico dat de gemeenteraad 'nee' zegt tegen de kade, zoals ook in 2012 is gebeurd . Ook de provincie moet over de kade beslissen. Niettemin heeft Vijfhoek de aanvraag voor de betoncentrale doorgezet, zegt Pol. Daarover moet de gemeenteraad later nog wel een verklaring van geen bezwaar afgeven. Verschillende discussies VVD, CDA, D66 en PVV delen de visie van de wethouder dat betoncentrale en overslagkade twee verschillende discussies zijn . De raad kan op een later moment bespreken welke activiteiten in het gebied rond De Blocq van Kuffeler gewenst zijn. Pol merkt daarbij op dat niet moet worden vergeten dat dit stukje Almere in het verleden bewust is aangewezen voor bedrijven in de zwaarste milieucategorieën. Dat vraagt om de 'morele plicht' naar ondernemers en inwoners om die afspraken na te komen. De raad ging donderdagavond niet meer in op onthullingen van Omroep Flevoland , dat de betoncentrale van Vijfhoek niet zo duurzaam is als het bedrijf en de gemeente doen voorkomen.
Flevoland 5 oktober 2017
Boswachters in Flevoland zijn de komende weken extra alert op paddenstoelenplukkers in de bossen. Het Algemeen Dagblad schreef donderdag dat dit jaar in Nederland al bijna 200 mensen bij een dokter zijn beland nadat ze vermoedelijk giftige zwammen hadden gegeten. Volgens Freek Rebel van Staatsbosbeheer gaan de Flevolandse boswachters niet vaker op pad, maar letten ze tijdens hun reguliere surveillance wel extra op. Rebel noemt het onverstandig en gevaarlijk als mensen zomaar zwammen gaan plukken en opeten. Dat leidt bovendien tot een kaalslag van het bos, zegt hij. "De natuurwaarden raken dan verstoord. We zagen de afgelopen zomer al iets soortgelijks met de bramen. Als iedereen die meeneemt, heeft dat merkbare gevolgen voor het bos." Geen tassencontrole Volgens Rebel houdt Staatsbosbeheer geen tassencontrole bij de uitgang van het bos. Wel zullen mensen die het te bont maken, daarop worden aangesproken. "Veel boswachters zijn bijzonder opsporingsambtenaar. Zij mogen gretige paddenstoelenplukkers als boa een boete opleggen." Hoe hoog die boete is, kan Rebel niet onmiddellijk zeggen. Wel benadrukt hij dat boswachters ook in de weekenden surveilleren. "Ons uitgangspunt blijft dat iedereen van harte welkom is in onze bossen. Maar maak van die gastvrijheid alsjeblieft geen misbruik."
Urk 5 oktober 2017
Op het kruispunt van het Toppad, de Vlaak en de Rotholm op Urk komt een rotonde. De gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd. De rotonde kost de gemeente bijna 400.000 euro, een investering die ten koste gaat van het onderhoud van de andere wegen op Urk. De kruising wordt ondanks vele verkeersmaatregelen nog steeds als onveilig ervaren door Urkers. De afgelopen jaren zijn er weliswaar geen ongelukken gebeurd, maar verkeersdeskundigen, omwonenden en rijschoolhouders pleiten toch voor de aanleg van een rotonde. De gemeente praat al 15 jaar over een nieuwe rotonde op die plek, maar er was tot nu toe geen geld voor.
Zeewolde 5 oktober 2017
Leefbaar Zeewolde roept inwoners van het dorp op om in actie te komen tegen de bouwplannen op Strand Horst. Dat ligt aan de andere kant van het Wolderwijd, langs de A28 bij Ermelo. De politieke partij is niet blij met de plannen voor de bouw van twee hotels en een evenementenhal. Volgens Leefbaar gaat dat overlast opleveren voor de woonwijk Zeewolde Zuid. Leefbaar hoopt dat Zeewoldenaren voor 19 oktober een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst.
Urk 5 oktober 2017
De politiek op Urk is donderdagavond akkoord gegaan met de aankoop van een stuk grond voor de toekomstige woonwijk Schokkerhoek. Daarmee is 16,5 miljoen euro gemoeid.  De nieuwe woonwijk komt tussen de Domineesweg en de Urkervaart, voor bedrijventerrein Zwolsehoek. De gemeente wil daar bijna 1500 huizen bouwen. Met de komst van de nieuwe wijk wordt er ook een derde brug over de Urkervaart aangelegd. Alle partijen in de gemeenteraad van Urk hebben afgelopen zomer al ingestemd met de plannen voor de nieuwe wijk Schokkerhoek.
Urk 5 oktober 2017
Vrijwilligers van de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) van Urk hebben donderdagavond in Huis ter Heide geholpen bij de zoektocht naar de vermiste Anne Faber. De vrouw uit Utrecht wordt al bijna een week vermist. Donderdag aan het begin van de avond werd duidelijk dat haar fiets mogelijk gevonden was. Die fiets lag in een vijver in Huis ter Heide. In de vijver assisteerde de SOAD tot middernacht bij het zoeken. De brandweer is vrijdag bezig met het leegpompen van de vijver. Dinsdag werd daar vlak in de buurt al een jasje gevonden dat vermoedelijk van de vermiste vrouw is. De afgelopen dagen is er langs de vermoedelijke fietsroute van de vrouw uitgebreid gezocht.
Urk 5 oktober 2017
Een 49-jarige Urker moet twintig maanden de cel in omdat hij in april 2015 met een kapotte drankfles twee mannen heeft neergestoken. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag bepaald. Gedronken Aanleiding voor de steekpartij was een stevige ruzie over het geloof in de woning van een van de slachtoffers op de Reiger op Urk. De veroordeelde man is geboren in Somalië en moslim. De anderen zijn van Eritrese komaf en christelijk. Zij liepen verwondingen op in hun nek en gezicht. Het drietal had die avond veel gedronken. 'Noodweer' De steker verklaarde twee weken geleden bij de behandeling van de zaak dat hij handelde uit noodweer. Het hof in Leeuwarden vindt dat er sprake is van poging tot doodslag. De straf valt lager uit dan de drie jaar cel die de rechtbank vorig jaar oplegde. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep opnieuw drie jaar geëist. De Urker moet de slachtoffers ook 1200 euro en 800 euro schadevergoeding betalen.
Lelystad 5 oktober 2017
De LichtjesParade in Lelystad zoekt acteurs en dansers. Volgende week zaterdag vinden de audities plaats. Er worden zowel kinderen als volwassenen gezocht. Iedereen vanaf 8 jaar kan zich aanmelden . De LichtjesParade wordt sinds 2015 gehouden. De eerste keer was het evenement een opmaat naar de grote Kerstparade. De tweede keer kwam de organisatie met een volledig eigen programma. Volgens de LichtjesParade wordt het evenement dit jaar opnieuw uitgebreid en verder aangekleed.
Urk 5 oktober 2017
Een fout van de bedieningscentrale is de oorzaak van het ongeluk bij de Urkersluis , begin september. Dat concludeert de provincie na een maand onderzoek. Een binnenvaartschip kwam bij het stijgen van het water klem te zitten onder het brugdek. Zowel het schip als de brug raakte beschadigd. De schipper kon net op tijd van boord springen. De brug is pas half december weer gerepareerd. Verward met ander schip Het ongeluk in de Urkersluis gebeurde doordat op de bediencentrale van de provincie het binnenvarende schip werd verward met een ander schip, dat er op lijkt. Dat schip is alleen enkele meters korter. Bij het langere schip dat vast kwam te zitten, had het brugdek omhoog gemoeten terwijl het water steeg. Volgens de provincie zijn de procedures niet goed doorlopen, anders was dit ongeluk niet gebeurd. Schipper wist de oorzaak al De uitkomsten van het onderzoek komen exact overeen met de verklaring van schipper Frits Hoekstra . Hoekstra had nog geprobeerd om via de marifoon contact te krijgen met de bedieningscentrale. Dat lukte niet, waarna hij snel van boord moest springen. De kwestie leidde tot vragen van de SGP . De provincie reageerde daarop met een verbeterplan voor het marifoonsysteem in de centrale bedieningsruimte voor sluizen en bruggen in het provinciehuis. Zo moet het voor bedienend personeel mogelijk worden om via de marifoon met meerdere schippers tegelijk te spreken. Verder wordt bij alle bruggen en sluizen hetzelfde type noodknop geplaatst.
Almere 5 oktober 2017
Studentenkamers zijn momenteel het duurst in Almere en het goedkoopst in Dronten. Dat beweert  onderzoeksbureau Kences  in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Als het gaat om maandlasten per vierkante meter van de studentenkamer is Amsterdam het duurst. Uitwonende studenten betalen in Almere gemiddeld 585 euro per maand voor een kamer. Dan gaat het om huur, gas, water, licht en gemeentelijke heffingen bij elkaar opgeteld. En de huurtoeslag is er weer afgetrokken. Vermoedelijk is Almere zo duur, omdat veel studenten hun voorzieningen zoals keuken en bad niet hoeven te delen. In Dronten zou op kamers wonen op kamers het goedkoopst zijn. Studenten betalen daar 300 euro per maand. Het onderzoeksbureau heeft de studentenhuisvesting van alle Nederlandse gemeenten met een hbo-instelling of universiteit onderzocht.  Almere telt volgens het bureau 1710 uitwonende studenten, Dronten 830. Deze aantallen zijn de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel volgens het onderzoek. Van de uitwonende studenten hebben twintig Almeerders meegewerkt aan het onderzoek en dertig uit Dronten. [ https://localfocus2.appspot.com/59d73f17a56b9 ]
Biddinghuizen 5 oktober 2017
Een boer in Biddinghuizen heeft deze zomer kleine explosieven gevonden op zijn akker. De agrariër aan de Hoekwantweg heeft de politie hiervan donderdag op de hoogte gesteld.   De 10 cm lange explosieven zijn gevonden tijdens werkzaamheden op het land. De politie weet nog niet om wat voor explosieven het gaat. De boer zegt dat hij elk jaar dergelijke explosieven aantreft als hij met de tractor het land bewerkt.
Dronten 5 oktober 2017
Na een kort ziekbed is woensdagavond Cebus Korteweg overleden. Dat meldt GroenLinks in Dronten. Korteweg was burgercommissielid in Provinciale Staten, bestuursvoorzitter en oud-fractie-voorzitter van GroenLinks in Dronten. Cebus Korteweg is 63 jaar geworden. Van 2002 tot 2014 was Korteweg raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten en sindsdien voorzitter van de afdeling Dronten. Sinds 2012 was hij ook burgercommissielid voor GroenLinks in Provinciale Staten van Flevoland. Simon Miske, fractievoorzitter in Provinciale Staten , is diep getroffen door het plotseling overlijden van Korteweg: "Hij was een fijne en warme collega en werd zeer gewaardeerd in Provinciale Staten. We zullen zijn aanwezigheid, kennis en inzicht erg gaan missen”.
Almere 5 oktober 2017
De gemeente Almere zit in de maag met een auto die op een opgedoekt parkeerterrein bij station Almere Poort is achtergebleven. Het asfalt van het parkeerterrein is al grotendeels weggehaald. Speciaal voor de zwarte Citroen C4 heeft de aannemer nog een stukje wegdek moeten laten liggen.  Het oude parkeerterrein in Poort moet plaatsmaken voor nieuwbouwwijk Zandpoort. De gemeente heeft daarom aan de andere kant van het spoor een twee keer zo groot terrein aangelegd.  Waarschuwingen gemist Volgens de gemeente zijn gebruikers van de parkeerplaats van tevoren gewezen op de sluiting van het terrein. Dat gebeurde via de krant, twitter, de gemeentewebsite en met borden. Een woordvoerder constateert dat al deze berichten de eigenaar blijkbaar niet hebben bereikt.  Politie volgende week ingeschakeld Als de auto er volgende week nog staat, wordt de politie ingeschakeld. Als die de eigenaar ook niet kan vinden, wordt de auto volgens de gemeente ergens opgeslagen.
Almere 5 oktober 2017
Er mag een coffeeshop komen in de havenkom bij het Meridiaanpad in Almere Buiten. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het gaat om een tijdelijke plek voor maximaal zes jaar. Het wordt een drijvende coffeeshop, op een ponton. De beoogde exploitant is Fumar BV. De gemeente Almere is al bijna tien jaar op zoek naar een geschikte plek voor een coffeeshop. Een groot deel van Buiten valt af omdat het woonwijken zijn of omdat er een school te dichtbij ligt. De havenkom van de Meridiaan zou wel geschikt zijn als tijdelijke locatie. De twee ROC's in dit stadsdeel hebben al laten weten bezorgd te zijn. Zij zijn bang dat hun leerlingen nu makkelijker softdrugs zullen gaan gebruiken. Nog niet definitief Het besluit om deze plek beschikbaar te stellen is nog niet definitief. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp willen B en W eerst de omgeving goed informeren en mogelijke reacties in het definitieve besluit verwerken. Op 16 oktober is er voor inwoners en ondernemers in Almere Buiten een informatieavond in het stadhuis.
Almere 5 oktober 2017
Een extra investering van vier miljoen euro in de stad en 16 miljoen euro in de spaarpot. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Almere voor de begroting van 2018. De investering moet vooral naar Almere Haven gaan. Zo moet het centrum van het oude stadsdeel opgeknapt worden en gaat de Playground naast de sporthal op de schop. Ongeveer 12.000 zieke essen in de stad worden vervangen en sociale wijkteams worden versterkt door extra personeel om de werkdruk te verlichten. Waar komt het geld vandaan? De gemeente Almere heeft vorig jaar 20 miljoen euro verdiend aan de verkoop van de grond. 16 miljoen euro gaat naar de gemeentelijke spaarrekening. De economie trekt weer aan en dat heeft volgens wethouder Mark Pol positieve gevolgen voor de grondexploitatie. Zo verwacht hij dat er 2000 nieuwe woningen in 2018 worden gebouwd. Ook is het aantal uitkeringsgerechtigden stabiel gebleven.  Wethouder wil dat Almere gaat sparen Mark Pol verwacht het komende jaar miljoenen euro's te krijgen vanwege de verkoop van grond. Volgens de wethouder werd er de afgelopen jaren vaak een greep gedaan in de reserves om tegenvallers om te vangen. Nu kan de spaarpot weer aangevuld worden.  De stad heeft onderhoud nodig Almere is veertig jaar oud. Daardoor krijgt het nieuwe stadsbestuur dat na de verkiezingen van volgend jaar gevormd wordt met vervangingskosten te maken, zoals nieuwe bestrating of extra onderhoud. Daarom vindt Pol dat het nu zaak is om zoveel mogelijk te sparen. De gemeenteraad praat de komende weken over de begroting.
Lelystad 5 oktober 2017
De dijk van Lelystad naar Enkhuizen wordt afgesloten in de nacht van vrijdag op zaterdag.  De provincie verricht onderhoud aan de dijk, zoals het maaien van bermen, het vegen van vluchtstroken en het herstellen van kapotte lantaarnpalen. Bovendien is Rijkswaterstaat op hetzelfde moment bezig met onderhoud aan de Houtribsluizen. De afsluiting is van 21:00 uur vrijdagavond tot 6:00 uur zaterdagochtend.
Emmeloord 5 oktober 2017
De Flevopost wordt vanaf volgend jaar niet meer in Emmeloord gedrukt. Dit heeft de nieuwe eigenaar, NDC Mediagroep, besloten. Vanaf januari rolt de krant in Leeuwarden van de pers. Drukkerij Hoekstra in Emmeloord drukte altijd de 15 regionale kranten en vier à vijf magazines van Uitgeverij Boom. Deze uitgeverij is overgenomen door NDC Mediagroep. Dit concern was al de eigenaar van titels als de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en De Noordoostpolder. Al deze titels worden al in de eigen drukkerij in Leeuwarden gedrukt. Die titels van Boom verhuizen mee naar die drukker, als het contract met Hoekstra volgend jaar is uitgediend. Drukkerij Hoekstra begon ooit in Balk en bestaat al zo'n 135 jaar. Wat de gevolgen van dit besluit zijn voor het personeel van de drukker is niet bekend. Directeur Gert Sjoerdstra wil daar niet over speculeren. Over drie tot vier weken hoopt hij meer te weten. "Met onze lange geschiedenis staan we voor continuïteit, en daarmee gaan we ook de toekomst in."
Almere 5 oktober 2017
De gemeente Almere wist sinds november 2016 dat er een datalek was op een computer bij Burgerzaken. Ook zijn er maatregelen genomen, maar die bleken onvoldoende. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de PVV. Die partij had er vragen over gesteld nadat Omroep Flevoland het datalek aan het licht had gebracht . Het was mogelijk om door op 'pijltje terug' te klikken, persoonlijke informatie van eerdere bezoekers in te zien. De gemeente kende het probleem en dacht dat het was opgelost met het sneller inschakelen van een screensaver. Volgens een woordvoerder van de gemeente was dit een lapmiddel en had het computerprogramma aangepast moeten worden. "Men was zich niet bewust dat hier sprake was van een datalek." Het datalek bestaat al sinds de computers eind 2014 in gebruik zijn genomen door de gemeente, zegt de woordvoerder. Inmiddels is het programma wel aangepast, schrijft de gemeente aan de PVV. Verder wordt gekeken of er niet te veel persoonlijke informatie wordt gevraagd bij het maken van een afspraak bij de afdeling Burgerzaken.
Almere 5 oktober 2017
Er is nog steeds geen duidelijkheid over het voortbestaan van het ROC TOP in Almere. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Zij hebben er bij het ministerie van Onderwijs op aangedrongen om snel meer duidelijkheid te geven over de mbo-opleidingen in de stad. De Almeerse gemeenteraad riep minister Bussemaker vorig jaar al op om ROC TOP te behouden en niet te laten opgaan in het grotere ROC van Flevoland. De raad vindt het belangrijk dat studenten kunnen kiezen tussen verschillende opleidingen. Een onafhankelijke commissie had geadviseerd dat ROC TOP het aantal leerlingen zou bevriezen omdat het opleidingen-aanbod teveel overlapt met dat van het ROC van Flevoland. De gemeenteraad vroeg beide scholen om in een constructief gesprek een oplossing te zoeken. Daar zijn ze nog niet in geslaagd, hebben de scholen de gemeente Almere nu laten weten.
Dronten 5 oktober 2017
Het lukt theater De Meerpaal in Dronten maar niet om financieel gezond te worden, en daarom springt de gemeente eenmalig bij met een bedrag van ruim 40.000 euro. Daarmee is het tekort van het theater over het afgelopen jaar gedekt.  4,5 miljoen De Meerpaal krijgt jaarlijks bijna 4,5 miljoen euro subsidie voor evenementen en activiteiten, maar de gemeente geeft sinds 2012 géén geld meer voor het theater. Sindsdien zijn er financiële tekorten.  Structurele oplossing De gemeente schiet het theater nu eenmalig te hulp, maar voor de toekomst moet er een structurele oplossing voor de tekorten worden gevonden. Wethouder Ton van Amerongen en directeur Anke Weeda van De Meerpaal zijn daarover in gesprek. Aan welke oplossingen ze denken, wil geen van beide partijen kwijt. Waarschijnlijk wordt er in december meer bekend.
Lelystad 5 oktober 2017
Staatsbosbeheer heeft als proef een radar ingezet om onderzoek te doen naar ganzen in de Oostvaardersplassen. Met het systeem wordt kennis verzameld over de aantallen ganzen en de vliegbewegingen die ze maken van en naar het natuurgebied. Zo wordt duidelijk waar de vogels eten en waar ze vervolgens hun ontlasting achterlaten. De wisselwerking die op deze manier ontstaat met andere gebieden heeft effect op de flora en fauna in de Oostvaardersplassen. In de Oostvaardersplassen verblijven duizenden ganzen. Welke soorten en in welke aantallen er zijn, wordt tot nu toe overdag op het oog en vanuit de lucht gemonitord. 's Nachts is het vanwege de duisternis moeilijk een goed beeld te krijgen. Daarom wordt nu als proef de radar ingezet. Dit systeem verzamelt twee weken lang 24 uur per dag informatie. Een radar is nog niet eerder op deze manier ingezet en het is nog niet zeker of het de gewenste informatie op gaat leveren. Als de proef slaagt wil Staatsbosbeheer de radar voor een heel seizoen neerzetten in het natuurgebied.   Met de opgedane kennis kan beter worden bepaald of het beleid over het beheer van de Oostvaardersplassen al dan niet moet worden aangepast.
Almere 5 oktober 2017
Het leer-/werkbedrijf 'Weet hoe je leeft!' opent vrijdag een opleidingswinkel in Almere Buiten.  In deze winkel kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leren hoe het is om in een winkel te werken. Ze leren bijvoorbeeld rekenen, afwegen, verpakken en hoe ze klanten kunnen helpen. De winkel is gevestigd aan de Linnaeusweg.
Almere 5 oktober 2017
De bouw van 28 nieuwe appartementen van zorginstelling Triade en Woningstichting GoedeStede is donderdag van start gegaan in Almere Poort.  In het complex komt een woongroep van bewoners van 20 tot 50 jaar met een licht verstandelijke beperking. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement en Triade ondersteunt hen in het zo zelfstandig mogelijk wonen. Naar verwachting zal de toren met appartementen in het voorjaar van 2018 klaar zijn. In september kunnen de bewoners dan hun intrek nemen in de nieuwe appartementen.
Dronten 5 oktober 2017
De gemeente Dronten biedt zichzelf aan als locatie voor een oefencentrum van de Veiligheidsregio Flevoland. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft Dronten de ideale omgeving voor zo'n trainingscentrum.  In een brief waarin de gemeente zich officieel kandidaat stelt worden als positieve punten de ligging van Dronten genoemd en het feit dat de gemeente over een aantal geschikte locaties beschikt voor dit nieuwe trainingscentrum. De veiligheidsregio Flevoland wil zo'n centraal oefencentrum, omdat er steeds meer van brandweerpersoneel wordt verwacht. Zeker met de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Lange tijd leek het erop dat er bij het vliegveld Lelystad een nieuwe kazerne met daarbij een oefencentrum zou komen. Dronten was hier fel tegenstander van, uit angst voor hogere kosten en dat de eigen brandweerkazerne zou sluiten. Uiteindelijk besloot Schiphol om de brandweerzorg op het vliegveld zelf te gaan regelen en moet Flevoland zelf op zoek naar een locatie voor het oefencentrum.
Dronten 5 oktober 2017
De gemeente Dronten heeft vandaag de eerste stappen gezet om inwoners die dat nodig hebben een beschutte werkplek 'op maat' te kunnen bieden. Dat zijn werkplekken voor mensen die het anders niet redden op de arbeidsmarkt.  Donderdag is de eerste overeenkomst afgesloten met IMpact, een organisatie voor maatschappelijk werk. Mensen leren arbeidsvaardigheden en worden aan werk geholpen. Om zo veel mogelijk mensen te helpen, wil de gemeente overeenkomsten sluiten met bedrijven en organisaties die dat maatwerk kunnen bieden.  Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten gemeenten zorgen voor 'beschut werk'. De Participatiewet is voor iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt.
Flevoland 5 oktober 2017
Vanwege de harde wind zijn er op verschillende plekken in Flevoland bomen op de weg gewaaid. Onder meer op de Oostranddreef in Lelystad en op verschillende plekken in Noordoostpolder moest de brandweer in actie komen om bomen en takken weg te halen. Op de Amsterdamweg in Emmeloord moest een omgevallen boom met een lier van de weg worden gesleept. Kapotte vrachtauto Vanwege de harde wind was de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen urenlang  dicht  voor vrachtwagens en aanhangers. Sinds 13:45 uur geldt daar alleen nog een snelheidsbeperking. Op de Ketelbrug raakte een Poolse vrachtwagen beschadigd door de harde wind. De vrachtwagen strandde net voorbij de brug. Het zeil van de vrachtwagen was kapot gewaaid. De rechterrijstrook op A6 werd in verband hiermee afgesloten. Code geel De waarschuwing code geel voor Flevoland is niet langer van kracht, maar geldt nog wel voor het IJsselmeergebied. Dit betekent dat er zware windstoten tussen de 75 en de 100 kilometer per uur kunnen voorkomen. In verband met de harde wind werd de Ketelbrug tot 15 uur niet bediend. Ramsgeul gestremd In verband met de harde wind en de hoge waterstand was ook de Ramsgeul bij de Ramspolbrug bij Ens tijdelijk gestremd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat was bang dat de oevers beschadigd zouden raken door voorbijvarende schepen. Rond 14:30 was de waterstand weer zodanig gezakt dat de schepen weer door de geul konden varen.
Lelystad 5 oktober 2017
Jaco Burgers van biologisch akkerbouwbedrijf ERF bij Lelystad is ervan overtuigd dat over een aantal jaar onkruid helemaal met robots gewied kan worden. "We werken nu al veel met camera's en software bij onze wiedmachines. Die kunnen de planten herkennen en het onkruid effectief weghalen, maar dit is nog maar het begin", aldus Burgers.  De wiedmachines kunnen nu nog niet alles. Bij sommige gewassen zijn ze helemaal niet inzetbaar en is nog steeds veel menselijke arbeid nodig. "Dit met de hand schoffelen is echt noodzakelijk bij biologische landbouw. Juist dicht rond de gewassen kan de machine vaak niet goed komen. Ik denk dat we over 20 jaar echt langs de akker kunnen blijven staan en de robots al het werk doen", zegt Burgers. De hele eerste week van oktober schenkt Omroep Flevoland speciale aandacht aan de agrariërs in de provincie.
Lelystad 5 oktober 2017
De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen (N302) is weer open voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. Er geldt nog wel een snelheidsbeperking van maximaal 70 kilometer per uur in plaats van 100 in verband met het onstuimige weer  Om dezelfde reden gaat ook de Ketelbrug op de A6 niet open.  Er gold donderdag code geel in Flevoland. Dat betekende dat er zware windstoten tussen de 75 en de 100 kilometer per uur konden voorkomen. De provincie Flevoland sluit de dijk af voor vrachtwagens en aanhangers als het rond windkracht 8 is. De wind is inmiddels afgenomen.  De provincie heeft sinds begin september nieuwe regels voor de dijk bij harde wind. Bij windkracht 7 mag er niet meer worden ingehaald en gaat de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur. Bij windkracht 8 gaat de weg dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. Als het nog harder gaat waaien, wordt de weg zelfs afgesloten voor alle verkeer. Dat is het geval bij windkracht negen. Bij die windkracht is er officieel sprake van een storm.
Flevoland 5 oktober 2017
Dit weekend is er weer van alles te beleven in Flevoland! Zo kun je over verschillende markten struinen, is er een zwemdisco in Almere en is het de dag van ouderen in Lelystad en Dronten. Het hele weekend Fotopuzzeltocht op Stadslandgoed de Kemphaan Buitencentrum Almeerderhout - Kemphaanlaan 4, Almere Loofhuttenfeest 2017 Punter 44-02, Lelystad Najaarsmarkt Almere Buiten Almere Buiten, Almere Weekend van de Wetenschap Flevoland Zondag Theater Artemis & BonteHond (coproductie) - Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt (8+) Corrosia Theater, Expo & Film, Markt 43, 1354 AP Almere Haven, Almere 15:00 tot 16:00
Emmeloord 5 oktober 2017
Een afvalcontainer met bouwafval is afgelopen nacht uitgebrand in Emmeloord. De bouwbak stond vlakbij de skatebaan, op de parkeerplaats bij de Aeres-school (voorheen Groenhorst College). Het is de vierde brand deze week in Emmeloord. Eerder ging het om een bestelbus en een textiel- en een papiercontainer. Rond middernacht kreeg de brandweer een melding van brand aan de Scandinaviëlaan. Die wist de brand snel te blussen. De politie gaat uit van brandstichting.  Op het terrein van de laatste brand wordt gewerkt aan de uitbreiding van het voormalige Groenhorst College en er komen ook huizen voor mensen met een beperking van stichting Philadelphia. Waarschijnlijk was het bouwafval daarvan afkomstig. Voor deze nieuwbouw moeten de skatebaan en de biljartvereniging wijken.
Flevoland 5 oktober 2017
Acht wilde zwijntjes die werden gevonden in de Wieringermeerpolder krijgen een nieuw onderkomen. Volgende week verhuizen de beestjes naar Natuurpark Lelystad. De zwijntjes werden gespot toen ze de weg bij het Robbenoordbos in de Wieringermeerpolder wilden oversteken. Het is niet duidelijk waar de dieren vandaan komen. Volgens RTV Noord Holland droegen ze geen oormerken. De zwijntjes werden tijdelijk ondergebracht in een boerderij.  Na hun verhuizing kunnen de zwijntjes weer in alle vrijheid in het wild leven.
Lelystad 5 oktober 2017
De politie heeft in de Lelystadse wijk Botter een jongen aangehouden omdat hij een stroomstootwapen, oftewel een taser, op zak had. Een oplettende burger hoorde een raar knetterend geluid en waarschuwde de politie.  Agenten kwamen op de melding af en vonden twee jongens op een speelveld. Eén van hen had inderdaad een taser in de binnenzak. Hij werd aangehouden en moest de cel in. Later werd hij verhoord door de recherche.  De politie Lelystad waarschuwt op Facebook voor het bezit van stroomstootwapens. "We weten dat in Lelystad deze wapens regelmatig in omloop zijn onder jongeren en daarom willen we elke bezitter hiervoor waarschuwen. Deze wapens zijn namelijk hartstikke verboden. Wanneer een taser bij je wordt aangetroffen kun je hiervoor opgepakt worden, en kan je zelfs een strafblad krijgen."
Almere 5 oktober 2017
Grote drukte op de Flevolandse wegen donderdagochtend. Vanwege ongevallen en het onstuimige weer stonden er files op de A6, A27, de Hogering (N702) en de Waterlandseweg (N305).  A6 Even voor achten gebeurden er twee ongevallen op de A6. Even na de Hollandse brug botsten een aantal auto's op elkaar. Daardoor was er een tijdlang maar één rijstrook beschikbaar. Daardoor ontstond er een lange file vanaf Almere Buiten Oost richting Muiderberg.  Ook op de Almeerse wegen die aansluiten op de snelweg kwam het verkeer stil te staan. Er was geen doorkomen aan op de Hogering (N702), de Waterlandseweg (N305) en de Poortdreef.  A27  Ook op de A27 was het druk en stond er file. Automobilisten stonden stil voor de Stichtse Brug. Daardoor stond het ook vast op de Waterlandseweg (N305) en de aansluiting met de A27.   Drukste ochtendspits  Volgens de ANWB was het de drukste ochtendspits van het jaar. Kort na 08.00 stond er 754 kilometer file. Normaal is dat rond de 300 kilometer op een donderdagochtend. Oorzaak is het onstuimige weer. Door de regen houden automobilisten meer afstand, maar gebeuren er ook meer ongelukken.
Dronten 5 oktober 2017
Fietsenhandelaar Cees Beers uit Dronten heeft van de Raad van State ongelijk gekregen in zijn langslepende conflict met de gemeente. De gemeente Dronten heeft terecht besloten dat hij geen fietsenwinkel mag beginnen aan de Amstel, op het industrieterrein Business Zone Delta. De gemeente staat op het standpunt dat detailhandel aan de Amstel niet is toegestaan omdat er te weinig parkeerruimte is. Volgens Beers mogen andere ondernemers dat wel. Hij probeerde via de Raad van State alsnog een vergunning te krijgen voor een fietsenzaak. Deze zomer bepaalde de rechtbank in Utrecht al dat Beers helemaal geen fietsenzaak heeft en dus ook niet dezelfde rechten heeft als andere fietsenzaken in de gemeente Dronten. De Raad van State oordeelde nu dat die uitspraak van de rechtbank gehandhaafd moet worden.
Flevoland 5 oktober 2017
Basisschoolleraren uit Flevoland hebben donderdag gestaakt. In Den Haag hebben ze deelgenomen aan een landelijke manifestatie.  Vanwege de staking waren de meeste basisscholen in Flevoland dicht . De meesters en juffen legden het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Ze eisen 1,4 miljard euro, waarvan minimaal 900 miljoen euro voor de salarissen. De rest is nodig om de werkdruk te verlichten met bijvoorbeeld onderwijsassistenten en kleinere klassen.  De politiek wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Ingewijden meldden aan RTL Nieuws dat daar nog eens bijna 500 miljoen euro extra bij komt voor de verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs. Ondanks deze berichten zijn de protesten donderdag doorgegaan. Niet overal gestaakt Niet bij alle scholen werd gestaakt. Bijvoorbeeld op de Dr. Maarten Lutherschool op Urk. Directeur Harm Schuttel ziet niets in staken, maar meer in overleg. Schuttel vindt wel dat er meer geld moet komen en dat de werkdruk hoog is.  Acties om kinderen op te vangen Op verschillende plaatsen in de provincie sprongen instellingen in op de staking. Zo konden kinderen gratis een leerzame dag beleven in Veiligheidsmuseum PIT. Kinderen mochten voor 2 euro zwemmen in het Bosbad in Emmeloord. Ouders konden er ook voor kiezen om hun kinderen naar de Meerpaal in Dronten te brengen. Daar was van alles te doen zoals workshops en een bioscoopfilm.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer