Bezwaarmakers vangen weer bot bij RvS

Urk 19 juni 2013
Omwonenden, het Kritisch Platform Windenergie en actiegroep Urk Briest hebben wederom bot gevangen bij de Raad van State.

Deze keer werd de ontheffing die het windpark Noordoostpolder krijgt voor de Flora- en Faunawet, mogelijke geluidhinder en de slagschaduw van de molens aangevochten. De Raad van State oordeelt dat de bezwaren ongegrond of niet -ontvankelijk zijn. Deze uitspraak is de laatste in een lange reeks over het windpark Noordoostpolder.

Alle bezwaren die de afgelopen jaren zijn ingediend, zijn afgewezen door de Raad van State.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer