Acht reacties op dijk Flevokust

Lelystad 28 augustus 2013
Om Flevokust te realiseren moet de  IJsselmeerdijk worden verlegd
Het Waterschap Zuiderzeeland heeft acht zienswijzen binnengekregen over de dijkverlegging bij het geplande bedrijventerrein Flevokust bij Lelystad. Bij de Maxima Centrale moet de bestaande IJsselmeerdijk worden verlegd om een buitendijkse haven mogelijk te maken.

Veel indieners vragen zich in hun bezwaar bezorgd af, of de verlegging van de dijk wel veilig kan. Ook zijn er vraagtekens over de constructie van de nieuwe dijk zoals het waterschap die voorstelt.

Het is nog onzeker of de dijk wel verlegd moet worden. In oktober beslist de gemeente Lelystad of het bedrijventerrein Flevokust er komt. Tot nu toe is er geen bedrijf gevonden dat in een containerhaven wil investeren.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer