Staten staan unaniem achter Flevokust

Flevoland 16 april 2014
Provinciale Staten
Ontwerp Flevokust met buitendijkse haven
Provinciale Staten staan unaniem achter het voorstel om verder te gaan met het project Flevokust bij Lelystad. De Staten gaan akkoord met een verdere uitwerking van een variant voor een buitendijkse haven met een binnendijks bedrijventerrein.

Volgens de partijen komt deze variant vrijwel geheel tegemoet aan de bezwaren die er tegen eerdere versies van Flevokust waren. Zo zijn de financiele risico's beperkter en is ophogen met omstreden bouwstoffen niet nodig.

Wel zei de SGP scherp in de gaten te houden dat er voor de woonwijk Flevogolfresort geen geluidsoverlast ontstaat. De provincie beslist in juli over een nadere uitwerking van het plan Flevokust.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer