NOP wil onderzoek naar nut sportbedrijf

Noordoostpolder 7 mei 2014
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Noordoostpolder wil onderzoeken of er een sportbedrijf in de gemeente moet komen. Dat staat in het coalitieakkoord 2014-2018. Volgens het college kan een sportbedrijf mogelijk ertoe bijdragen dat eerder vastgestelde bezuinigingen op sport alsnog worden gerealiseerd.

Het college wil verder het structurele tekort van 1 miljoen euro op de meerjarenbegroting oplossen. Volgens het coalitieakkoord betekent dit dat er uitsluitend ruimte voor nieuw beleid is bij meevallers of door bezuinigingen.

Een eerder vastgestelde bezuiniging op de wethouders wordt in het bestuursakkoord teruggedraaid. De coalitiepartners willen sterk betrokken blijven bij de samenleving. Volgens hen past een bezuiniging op het gemeentebestuur daar niet bij. Dit besluit kost jaarlijks 40.000 euro extra.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer