Niemand weet hoe Marker Wadden eruit gaan zien

Flevoland 10 juni 2014
Ondanks uitgebreide artist impressions en animaties is het nog onduidelijk hoe de Marker Wadden er precies uit komen te zien. Het nieuwe natuurgebied langs de Houtribdijk moet met behulp van nieuwe technieken worden aangelegd. Het is de bedoeling dat er met slib, klei en zand uit het Markermeer eilanden worden gebouwd en tegelijkertijd onder water hoogteverschillen worden gecreëerd. Natuurmonumenten, de initiatiefnemer van het project, zegt dat het aan de bouwer is om met een goed voorstel te komen. Zo zijn er voor geïnteresseerde aannemers ter inspiratie plaatjes van een lagune, atol en delta in het Markermeer beschikbaar.

Kritiek
De innovatieve manier van bouwen, zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen bij emeritus hoogleraar Bart Schultz. Hij is civiel ingenieur en heeft over de hele wereld advies gegeven over bouwen in het water. Volgens de Lelystedeling is de slechtst mogelijke plek gekozen voor de Marker Wadden. Het is daar volgens hem relatief diep en het waait geregeld te hard om een eiland aan te leggen zonder stevige fundering. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten gaan er vanuit dat een dam of rif nodig is, maar volgens de hoogleraar hebben ze het verstevigen van de bodem waarop de constructie moet komen, niet meegenomen in hun plan. Zou hier wel voor worden gekozen dan wordt het project vele malen duurder dan nu is begroot. Ook gaan ze er volgens Schultz ten onrechte vanuit dat het eiland groeit door afzetting van slib. Volgens de hoogleraar is dit onzin.

Eerste fase
Het is de bedoeling dat de Marker Wadden in fases worden aangelegd. De aanbestedingsprocedure voor de eerste fase is deze week gesloten. Voor maximaal 33 miljoen euro moet een natuureiland van ongeveer 250 hectare worden aangelegd. Daar moeten aanlegplekken voor zo'n 25 boten komen, een bezoekerscentrum en wandelmogelijkheden. Het zal waarschijnlijk nog ruim een jaar duren voordat er een aannemer is gekozen. Het is de bedoeling dat de Marker Wadden uiteindelijk een gebied van 10.000 hectare zullen beslaan.

Deze week besteedt Omroep Flevoland aandacht aan het Markermeer en de Marker Wadden.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer