Lelystad tegen boringen schaliegas

Lelystad 11 juni 2014
De gemeente Lelystad sluit zich aan bij de 150 andere gemeenten in het land die 'nee' zeggen tegen boringen naar schaliegas op hun grondgebied. Het college van b en w heeft een manifest ondertekend, dat door een aantal gemeenten is opgesteld.

Volgens Lelystad past het winnen van schaliegas niet bij de gemeentelijke doelstelling om in 2025 energieneutraal te willen zijn. Schaliegas is een fossiele brandstof, terwijl Lelystad het gebruik van schone energie nastreeft.

Onder Lelystads grondgebied zit schaliegas bij de Oostvaardersplassen en het Markermeer. Dat zijn beschermde Natura 2000-gebieden waar op dit moment niet mag worden geboord. Lelystad zal dit desnoods met alle wettelijke en juridische middelen proberen tegen te houden.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer