Ontwikkelingen Berechja blijven geheim

Urk 12 juni 2014
Het college van burgemeester en wethouders op Urk wil in het openbaar geen duidelijkheid verschaffen over de problemen rondom het Berechja College. Burgemeester Pieter van Maaren wil de kwestie geheim houden. Twee moties van het CDA en Unie Gemeentebelangen die pleiten voor meer openheid en een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken haalden het niet. De burgemeester wilde alleen kwijt dat het college het voortbestaan van de school als doel heeft.

Het Berechja College zit in financieel zwaar weer. Er is een garantie nodig van 1 miljoen euro van de gemeente en het ministerie. Komt deze garantie er niet dan zal de school moeten sluiten. De financiële problemen zijn ontstaan na de nieuwbouw van het MBO maritiem aan de Lange Riet. In dat gebouw zou ook een kenniscentrum voor de visserij gehuisvest moeten worden. Naar aanleiding van de financiële problemen is er ruzie ontstaan tussen de gemeente en het Berechja College over de verantwoordelijkheid van de problemen.

Uit een geheim stuk dat vorige week in handen kwam van Omroep Flevoland blijkt dat er tussen de gemeente en het Berechja College weinig heldere afspraken zijn gemaakt. De partijen hebben meerdere gesprekken over de nieuwbouw van de school gevoerd, maar dat niet zwart op wit gezet. Unie Gemeentebelangen en het CDA gaan er vanuit dat als de problemen zijn opgelost er alsnog een onderzoek komt naar de gang van zaken.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer