Inspectie noemt Baken Park Lyceum zeer zwak

Almere 3 juli 2014
De Onderwijsinspectie heeft de vwo-afdeling van het Baken Park Lyceum in Almere beoordeeld als zeer zwak.

Volgens de inspectie scoren de vwo-leerlingen slecht op de eindexamens. Al zeven jaar ligt de score onder het landelijk gemiddelde. Ook blijven er te veel leerlingen zitten, wordt er veel gespijbeld en vallen er te veel lessen uit.

De vwo-opleiding stond al enkele jaren onder verscherpt toezicht, omdat al in 2010 zaken niet op orde waren. Bij een inspectiebezoek in december van vorig jaar was de situatie niet verbeterd. Ook is er geen uitzicht op snelle verbetering.

De school vindt dat het rapport van de onderwijsinspectie te vroeg komt. In 2012 is een nieuw bestuur aangesteld. De opleiding zit nog in een verbetertraject en één jaar is te kort om de scores op eindexamens op te krikken. Dit schooljaar zou het al veel beter zijn gegaan, meent het bestuur van het Baken Park Lyceum.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer