Flevoland tekent manifest tegen schaliegas

Flevoland 9 juli 2014
Schaliegasboring
De provincie tekent na de zomer een manifest van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel, dat zich uitspreekt tegen boringen naar schaliegas. Het Flevolandse college van Gedeputeerde Staten geeft hiermee gehoor aan een motie die Provinciale Staten in juni hebben aangenomen.

Flevoland vindt de risico's van boringen te groot. In een aparte zienswijze op een notitie van het kabinet roept de provincie op tot meer onderzoek naar de effecten van boringen op de leefomgeving, dijken en drinkwatergebieden. Ook moet er een discussie komen over de maatschappelijke noodzaak van schaliegas.

Tot die tijd mogen er geen boorvergunningen worden verstrekt, zo vindt de provincie.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer