5 vragen over het nieuwe pachtsysteem

Flevoland 29 juli 2014
De Land- en Tuinbouworganisatie, LTO, luidt de noodklok vanwege flink stijgende pachtprijzen. Dit komt doordat de Rijksoverheid landbouwgrond sinds kort verpacht aan de hoogste bieder. Zogeheten ‘geliberaliseerde pacht’. Vijf vragen over dit onderwerp.

1. Wat is pachten?
Het land dat boeren gebruiken om hun gewassen op te verbouwen is lang niet altijd in hun eigen bezit. Ze huren, oftewel pachten, de grond van iemand anders. In dit geval de Rijksoverheid.

De traditionele vorm van pachten kent een looptijd van minimaal 6 jaar. De prijs die de eigenaar van de grond mag vragen is aan een maximum gebonden. Voor Flevoland is dat op dit moment 941 euro per hectare.

De eigenaar van de grond kan de pachtovereenkomst uiterlijk één jaar voor het einde daarvan opzeggen. Gebeurt dat niet, dan wordt de pachtovereenkomst automatisch met 6 jaar verlengd.

2. Wat is geliberaliseerde pacht?
Geliberaliseerde pacht is een stuk flexibeler dan reguliere pacht. De looptijd kan bijvoorbeeld zelf worden bepaald. Als deze minder dan 6 jaar is geldt er géén wettelijke maximumprijs. De hoogste bieder wint en mag de kavel pachten.

De pachtovereenkomst eindigt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengd.

Geliberaliseerde pacht levert de Rijksoverheid meer geld op dan normale pacht.

3. Waar is de LTO bang voor?
Doordat er geen maximumprijs geldt kunnen boeren flink op kosten gejaagd worden. Bij een proef vorig jaar bood de hoogste bieder maar liefst 2.365 euro per hectare.

Het gaat om kortlopende overeenkomsten. Boeren weten dus niet of ze een stuk grond over 5 jaar nog steeds kunnen gebruiken.

Daardoor zullen boeren geen investeringen meer doen in de grond. Dat zorgt er volgens LTO voor dat de kwaliteit van de grond er op achteruit gaat.

4. Waarom maakt het waterschap zich zorgen?
Het Waterschap Zuiderzeeland vreest ook dat de kwaliteit van de landbouwgrond achteruitgaat. Dit doordat boeren de grond veel intensiever moeten gebruiken. Dat brengt nadelige gevolgen met zich mee voor de waterhuishouding.

Stikstoffen, fosfaten en bestrijdingsmiddelen zullen sneller van het land wegspoelen en in het oppervlaktewater terechtkomen.

5. Om hoeveel landbouwgrond gaat het?
Geliberaliseerde pacht vindt nog niet op grote schaal plaats. Na een kleine proef vorig jaar is besloten om 300 hectare (zo’n 300 voetbalvelden) op deze manier te verhuren. Een groot deel van deze 300 hectare ligt in Flevoland, een klein gedeelte betreft landbouwgrond in Noord-Holland.

Volgens LTO krijgen 14 boeren in Flevoland op dit moment te maken met de gevolgen van de geliberaliseerde pacht. Dit worden er in de toekomst meer omdat geliberaliseerde pacht vaker voor gaat komen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer