Eerste kandidaten melden zich voor waterschapsverkiezingen

Flevoland 26 augustus 2014
Ruim 40 belangstellenden lieten zich dinsdagavond in Emmeloord informeren over de waterschapsverkiezingen. Het grootste deel van de aanwezigen gaf aan serieuze plannen te hebben om zich verkiesbaar te stellen.

Waterschap Zuiderzeeland presenteerde dinsdagavond de taken en bevoegdheden van een waterschap en de uitdagingen voor Flevoland de komende jaren.

De verkiezingen voor het waterschap worden tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden, in maart 2015. Dit moet tot een hogere opkomst leiden voor de waterschapsverkiezingen, die van oudsher de minste stemmers trekken.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer