Uitbreiding koeienstal leidt tot conflict

Rutten 28 augustus 2014
De bestuursrechter in Lelystad moet beslissen hoe het verder moet met een ligboxenstal in Rutten. Een boer wil zijn stal aan het Ruttensepad uitbreiden en heeft daarvoor van de gemeente een vergunning gekregen, maar een omwonende komt in opstand.

Volgens de bewoner komt de stal door de uitbreiding te dicht bij een erfsloot. Daardoor vreest hij voor overlast van loeiende koeien, omdat die dieren in de stal gemolken gaan worden. De boer zegt dat de stal geïsoleerd wordt en dat daardoor juist sprake zal zijn van minder overlast, dan wanneer gebruikt wordt gemaakt van de huidige stal.

Volgens de boer heeft hij alle omwonenden verteld over zijn plannen voordat hij de boerderij kocht. Er zou enthousiast zijn gereageerd, ook door de bewuste bewoner. Die was niet op de zitting aanwezig. Dat vond de rechter opmerkelijk. De uitspraak is over uiterlijk twee weken.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer