Proef met waterpeil in IJsselmeer

Flevoland 16 september 2014
Proef met waterpeil in IJsselmeer
De provincie gaat de komende twee jaar een proef doen met het waterpeil in het IJssel- en Markermeer om de risico's van verschillende waterhoogtes beter in kaart te brengen.

Dat staat in het Deltaplan waterveiligheid, dat het kabinet dinsdag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De verwachting is dat het waterpeil in de rivieren en meren de komende jaren door weersinvloeden geregeld stijgt. Daarom is er een plan opgesteld om de veiligheid langs de rivieren met maatregelen te garanderen.

De proeven door de provincie moeten uitwijzen hoe het waterpeil in het IJsselmeer het beste kan worden beheerd, zodat veiligheidsrisico's voor buitendijkse ontwikkelingen beter kunnen worden ingeschat. De gegevens zijn nodig, voordat kan worden besloten hoe de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk moet worden aangepast. Overigens heeft de provincie al enkele onderzoeken naar buitendijkse gebieden gereed.

De Deltaprogramma bevestigt dat het IJsselmeer in elk geval de belangrijkste buffer met zoetwater moet blijven.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer