Waterbeheer geregeld in waterakkoord

Urk 29 september 2014
Van Links naar rechts: Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat), Hetty Klavers (Dijkgraaf) en Bert Gijsberts (gedeptueerde)
Het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland hebben samen het Waterakkoord voor Flevoland vastgesteld. In dat akkoord staan afspraken over hoe het waterbeheer binnen en buiten de polders wordt geregeld.

Naast afspraken over het dagelijkse waterbeheer staan er in het akkoord ook afspraken over wat er gedaan moet worden bij waterschaarste.

Zo wordt bij extreem droog weer bijvoorbeeld water uit de Hoge Vaart afgevoerd naar de Randmeren.


Foto: Fotostudio Wierd
© omroep flevolandsitemap | disclaimer