Belangrijke informatie ontbreekt in MER Flevokust

Lelystad 23 oktober 2014
De commissie die de gevolgen voor het milieu van haven- en industrieterrein Flevokust onderzocht, concludeert dat belangrijke informatie ontbreekt. Dat staat in de toetsing van de zogeheten Milieueffectrapportage. Deze is door de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland opgesteld.

De commissie vindt dat onduidelijk is wat de effecten zijn op de natuur in het noorden van Lelystad. Daarbij gaat het vooral om de luchtkwaliteit en de gevolgen voor dieren in de directe omgeving.

Ook het effect van een golfbreker in het IJsselmeer wordt onvoldoende onderbouwd, vindt de commissie.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer