Praamweg dicht voor aanleg drempels

Lelystad 9 november 2014
Staatsbosbeheer is bezig met de herinrichting van het Oostvaardersveld bij Lelystad. Hieronder vallen ook werkzaamheden rondom de Praamweg. De weg wordt afgesloten met ingang van maandag 10 november tot 8 december.

Bij de herinrichting van het Oostvaardersveld zijn verschillende wandelroutes aangelegd. Deze wandelroutes kruisen ook de Praamweg. Daarom wil Staatsbosbeheer enkele maatregelen nemen om de oversteek voor mensen en dieren veiliger te maken. Er zullen tussen de Knardijk en de Kleine Praambult drempels aangelegd worden.

Voor dit project ontvangt Staatsbosbeheer subsidie van de Europese Unie en Provincie Flevoland.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer