"Gemeenten klaar voor zorgtaken"

Flevoland 7 december 2014
"Gemeenten klaar voor zorgtaken"
De gemeenten in Flevoland zeggen er klaar voor te zijn om vanaf 1 januari zorgtaken over te nemen van het Rijk en de provincie. De verandering in het zorgstelsel moet ervoor zorgen dat de zorg beter aansluit bij de mensen die dat nodig hebben. Dat gaat gepaard met flinke bezuinigingen. De overheid zegt dat dat gerealiseerd moet worden door meer instellingen met elkaar te laten samenwerken, meer in te zetten op preventie en meer van de burger zelf te vragen.

Transities
De nieuwe zorgtaken zijn in te delen in drie zogenoemde transities. De gemeenten worden verantwoordelijk voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft. Ook moeten gemeenten iedereen die werkloos thuis zit of deels arbeidsongeschikt is aan het werk helpen. En tot slot is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat gaat onder meer over thuishulp, dagbesteding en hulpmiddelen zoals een traplift of scootmobiel.

Zorg over de zorg
Hoewel de gemeenten zeggen klaar te zijn, weet niemand of de overdacht van zorgtaken vlekkeloos zal verlopen. Meerdere gemeenten geven aan niet zeker te zijn of ze wel alle gegevens van het Rijk hebben gekregen. Het zou kunnen dat niet iedereen die zorg nodig heeft ook in beeld is. En het is de vraag of de nieuwe werkwijzen van de zorginstellingen ook het gewenste resultaat geven. Daarom hebben alle gemeenten geld gereserveerd als buffer. Het jaar 2015 wordt dan ook gezien als overgangsjaar.

Urk in het nauw
Waar de meeste gemeenten de komende jaren te maken krijgen met bezuinigingen tot 25%, krijgt de gemeente Urk een veel grotere klap. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet de gemeente de komende jaren 57% inleveren. Bij het verdelen van het budget is namelijk gekeken naar criteria als het aantal eenoudergezinnen, werklozen en allochtonen. Omdat Urk die groepen weinig binnen de gemeentegrenzen heeft, moet er veel ingeleverd worden. Wethouder Freek Brouwer probeert de staatssecretaris nog op andere gedachten te brengen omdat hij bang is dat belangrijke voorzieningen moeten worden afgebroken. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat de Urkers eventuele problemen samen zullen oplossen.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer