Flevoland telt relatief veel zorgjongeren

Flevoland 9 december 2014
Jongeren in Flevoland hebben relatief vaak zorg nodig. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van elke honderd jongeren in Flevoland hebben er bijna vier een zogenoemde AWBZ-indicatie of begeleiding via jeugdzorg. Landelijk zijn dat twee à drie jongeren.

Bij de AWBZ gaat het onder andere om gehandicapte jongeren en jongeren die langdurig psychiatrische zorg nodig hebben. De jeugdzorg heeft vooral betrekking op opgroei- en opvoedingsproblemen.

Overigens is het aantal zorgjongeren in Flevoland heeft het afgelopen jaar wel gedaald met bijna vier procent.© omroep flevolandsitemap | disclaimer