Provincie: geen extra geld voor Schokland

Schokland 17 december 2014
De provincie Flevoland wil geen extra geld toezeggen voor behoud van de Werelderfgoedstatus van Schokland. Wel wordt er gekeken of dat gerealiseerd kan worden met andere betrokken partijen, zoals het Rijk.

De grond bij Schokland verdroogt, waardoor bodemschatten verloren dreigen te gaan. Er is een flinke som geld nodig om het gebied te vernatten. De provincie wil een deel daarvan betalen, maar volgens burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder is er meer nodig. Hij vreest dat Schokland zonder een extra bijdrage de Werelderfgoedstatus verliest.

Wel is Van der Werff blij met de uitspraken van de provincie dat zij het belang van een Werelderfgoedstatus inziet en alsnog kijken naar andere manieren om deze status te behouden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer