Provincie wil buitendijkse haven aanleggen

Lelystad 17 december 2014
Provincie wil buitendijkse haven aanleggen
Provinciale Staten hebben woensdagavond ingestemd met het voorstel om bij Lelystad een buitendijkse containerhaven aan te leggen. De haven is onderdeel van het plan Flevokust.

Nadat de gemeenteraad van Lelystad een jaar geleden tegen Flevokust stemde, nam de provincie het initiatief om de ontwikkeling van de haven over te nemen. De Staten vinden de haven van groot belang voor de economische versterking van Flevoland.
In een besloten gedeelte is een meerderheid van de Staten ook akkoord gegaan met de financiële onderbouwing van de plannen.

De gemeente Lelystad beslist begin volgend jaar of zij een binnendijks bedrijventerrein zelf ontwikkelt, of ook dit overlaat aan de provincie. Een motie om de gemeente aan te sporen tot spoed haalde het niet.

De Partij voor de Dieren vroeg met een motie om een zogeheten nulmeting om vast te stellen of Flevokust gevolgen heeft voor de gewassen van biologische boeren in het gebied. Een meerderheid vond zo'n onderzoek nu nog niet nodig.

Het zogeheten Inpassingsplan voor Flevokust ligt vanaf 5 januari gedurende zes weken ter inzage. Bezwaarmakers kunnen vervolgens naar de Raad van State.© omroep flevolandsitemap | disclaimer