Agrarische natuurverenigingen trekken samen op

Flevoland 30 december 2014
Zes agrarische natuurverenigingen in Flevoland vormen samen het Flevolands Agrarisch Collectief. Het gaat om Rivierduingebied, Langs de Vaart, Schokkerambacht, Rondom Het Greppelveld, Kop van de Nop en Akkerwaard.

De zes organisaties blijven wel bestaan maar door nieuwe regelgeving kunnen ze als collectief meer subsidie krijgen. De natuurverenigingen krijgen ook meer taken.

Het Flevolands Agrarisch Collectief blijft zich bezighouden met duurzaam agrarisch natuurbeheer, zoals de ontwikkeling van akkerranden. In de toekomst wil het collectief ook thema's aankaarten zoals waterkwaliteit en landbouwbeleid.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer