Onderzoek naar nut en noodzaak Knardijk

Flevoland 22 januari 2015
Knardijk
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland en de provincie zijn een onderzoek gestart naar de nut en noodzaak van de Knardijk. Deze heeft als doel Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van elkaar te scheiden bij een dijkdoorbraak.

Mocht één van de polders onverhoopt vollopen, dan voorkomt de dijk dat de ander ook onder water komt te staan. Het onderzoek is nodig omdat de Knardijk niet meer voldoet aan de normen.

Om de waterkering wel aan de normen te laten voldoen is een miljoeneninvestering nodig. Oorspronkelijk was de Knardijk de zuidelijke buitendijk van Oostelijk Flevoland.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer