SP Lelystad stapt uit overleggroep transitie

Lelystad 26 januari 2015
De SP in Lelystad doet niet langer mee aan de 'begeleidingsgroep transities sociaal domein'. De partij is van mening dat de groep niet transparant functioneert.

De begeleidingsgroep bestaat uit raadsleden en fractie-assistenten en houdt in de gaten hoe de gemeente Lelystad om gaat met nieuwe taken van het Rijk. Het gaat dan om taken op het gebied van de jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.

Volgens de SP vergadert de groep in beslotenheid over de onderwerpen en heeft zij een besluit genomen, terwijl alleen de gemeenteraad een besluit mag nemen. De SP spreekt van 'achterkamertjespolitiek' en vindt het voortbestaan van de begeleidingsgroep niet langer nodig.

Voorzitter Jack Schoone van de begeleidingsgroep ontkent dat er in beslotenheid wordt vergaderd en dat er al besluiten zijn genomen. Er is alleen een discussie geweest over het toelaten van de WMO Cliëntenraad tot de groep. Volgens Schoone blijft de groep bestaan zolang dit nodig is.

Schoone merkt op dat de SP een aantal keren verstek heeft laten gaan, omdat één van de deelnemende SP-raadsleden het overleg niet kon combineren met een vergadering van Provinciale Staten.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer