Triade en Vitree willen samenwerken

Flevoland 3 februari 2015
De zorginstellingen Triade en Vitree willen intensiever samenwerken. Aan de medezeggenschapsraden van beide organisaties wordt gevraagd om in te stemmen met onderzoek naar een bestuurlijke fusie.

Vitree biedt jeugdzorg en pleegzorg, Triade levert ook jeugdzorg en daarnaast zorg voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. De organisaties stellen dat ze een bepaalde omvang nodig hebben om de zorg die ze bieden betaalbaar te houden. Daarnaast zou een cliënt die meerdere vormen van zorg nodig heeft makkelijker kunnen doorstromen.

Als de medezeggenschapsraden instemmen met het onderzoek, wordt daar een half jaar voor uitgetrokken.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer