Meer varkens dan mensen in Noordoostpolder

Noordoostpolder 5 februari 2015
Meer varkens dan mensen in Noordoostpolder
In Noordoostpolder leefden vorig jaar meer varkens dan mensen. In vijf van de zes Flevolandse gemeenten werden bovendien meer kippen gehouden dan er inwoners waren. Dat blijkt uit CBS-cijfers over het aantal landbouwdieren per gemeente die NRC donderdag heeft gepubliceerd.

In Zeewolde overstijgt het aantal runderen het aantal inwoners. Hoewel in deze gemeente ook een aantal grote pluimveebedrijven gevestigd zijn, worden verreweg de meeste Flevolandse kippen in Noordoostpolder en Urk gehouden. Opgeteld waren dat er vorig jaar ruim 1,1 miljoen.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten ook een schaalvergroting in de landbouw zien. Het aantal bedrijven neemt jaarlijks af, de bedrijven die overblijven houden per stuk wel steeds meer dieren. In Flevoland nam het gemiddeld aantal dieren per bedrijf de afgelopen vijf jaar met ruim duizend toe.

Lees hier het artikel.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer