Raad van State wil meer gegevens over bypass IJssel

Dronten 11 februari 2015
De Raad van State geeft de provincie Flevoland, Kampen en het Ministerie van Economische Zaken nog 3 maanden de tijd om de vergunningen aan te passen voor een bypass van de IJssel. Tot die tijd kan de hoogwatergeul Reevediep niet worden aangelegd.

Door de bypass tussen het Drontermeer en Kampen wordt een deel vernietigd van het leefgebied van beschermde vogels als de grote karekiet en de roerdomp. Volgens de Raad van State mag dat alleen als wordt aangetoond dat de bypass van groot openbaar belang is. Hier krijgen de overheden nu twaalf weken de tijd voor, daarna wordt er opnieuw naar de vergunningen gekeken.

De hoogwatergeul ten zuiden van Kampen, moet de IJssel met het IJsselmeer verbinden en voert bij hoogwater extra water af. Gevolg hiervan is dat de Vossemeerdijk bij Dronten verhoogd zou moeten worden.

De Raad van State heeft de bouw van een nieuw dorp met de naam Reeve ook afgewezen. In dat dorp hadden 1.300 woningen en 1.100 ligplaatsen voor boten moeten komen maar volgens de Raad van State is er op dit moment geen behoefte is aan nieuwbouw.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer