Plasterk: geld vragen voor flyeren mag

Dronten 6 maart 2015
Minister Ronald Plasterk ziet geen aanleiding om met de gemeente Dronten in gesprek te gaan over kosten om te mogen flyeren. Dronten vraagt bijna 40 euro aan politieke partijen om flyers uit te delen voor de komende verkiezingen. De Flevolandse 50-plus stelde daarover vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Plasterk schrijft dat Dronten vier winkelcentra en een aantal omliggende straten in de APV heeft aangewezen als plaatsen waar niet geflyerd mag worden. Voor het verbod kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen maar de leges daarvoor zijn ruim 38 euro.

Volgens Plasterk mag een dergelijk verbod in de APV worden opgenomen als het relevant is voor de openbare orde. Dat is volgens Dronten het geval omdat het zwerfvuil en overlast moet tegengaan.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer