Prijs Hersenstichting voor stuurgroep NAH

Flevoland 17 april 2015
De stuurgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Flevoland krijgt een stimuleringsprijs van 10.000 euro van de Hersenstichting.

De stuurgroep krijgt de prijs voor de manier waarop zij verschillende zorgverleners laat samenwerken aan het herstel van mensen met ernstig hersenletsel.

De NAH heeft daarvoor een zogenoemde Zorgstandaard ontwikkeld, waarin is beschreven hoe patiënten en hun naasten zorg kunnen krijgen na het ontstaan van hersenletsel.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer