Ook college Waterschap Zuiderzeeland rond

Flevoland 1 mei 2015
In navolging van de provincie heeft ook het Waterschap Zuiderzeeland bekend gemaakt dat er een bestuursakkoord is.

Verschillende combinaties van partijen leveren samen 4 bestuurders. De VVD, Algemene Waterschapspartij en 50Plus belanden in de oppositie.

De namen van beoogde heemraden worden openbaar gemaakt nadat ze een integriteitsonderzoek hebben ondergaan. Het nieuwe college zal dan op 26 mei geïnstalleerd worden. Dan wordt ook duidelijk welke afspraken de partijen gemaakt hebben voor de komende jaren.

De 4 heemraden (bestuurders) worden geleverd door:
1: Water, Wonen en Natuur + fractie Natuurterreinen
2: Werk aan Water + fractie Ongebouwd
3: Een combinatie van CDA, Christenunie, SGP
4: Fractie Bedrijfsgebouwd
© omroep flevolandsitemap | disclaimer