Masterplan Floriade: opvallende zaken

Almere 12 mei 2015
Masterplan Floriade: opvallende zaken
Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan voor de Floriade klaar. Hierin staat hoe de wereldtuinbouwtentoonstelling bij het Weerwater in 2022 wordt vormgegeven. Een overzicht van de opvallendste punten:


Go Greener

Tot 2020 ligt de nadruk op de beeldvorming en de bekendmaking van het evenement. Daarvoor krijgt de Floriade een nieuw motto: Go Greener (het oude was Living the Good Life). De gemeente wil iedereen aansporen na te denken over de toekomstige groene stad. Hoe kan de stad het beste gecombineerd worden met land- en tuinbouw?

De Floriade is interessant voor Amsterdam. Denk aan hotelovernachtingen en bezoekjes aan de stad. Almere en Amsterdam hebben daarom besloten de Floriade internationaal te promoten als 'Floriade 2022 Growing Green Cities - Amsterdam Almere'

Het is de bedoeling het terrein een status aparte te geven, een speciale zone met regels over belasting, import, werk- en verblijfsvergunningen.

Het Floriadeterrein is 60 hectare groot. Het wordt de tegenhanger van het stadscentrum aan de andere kant van het Weerwater. De thema's Feeding, Greening, Healthying en Energizing the city krijgen ieder een eigen plek op het terrein. De thema's hebben te maken met de voedselproductie en de leefbaarheid in de stad, en energiebesparende maatregelen.

Er komt een drie kilometer lange boulevard. Verder wordt er een arboretum aangelegd. Dat is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Met de aanleg wordt in de tweede helft van dit jaar begonnen. Verder wil de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) dat er een moderne kas komt van 4.000 vierkante meter en 10.000 vierkante meter aan overdekte tentoonstellingsruimtes.

De Aeres Groep (Groenhorstcollege en CAH Vilentum) gaat een campus voor groen onderwijs realiseren. Het idee is om als onderdeel hiervan een hbo-locatie op het terrein te realiseren.

Op initiatief van de Aeres Groep en de provincie komt er een innovatiewerkplaats waar bedrijven en instellingen onderzoek doen en uitvindingen demonstreren. De werkplaats wisselt kennis uit met het nabijgelegen nieuwe 'groene recyclingperron'. De innovatiewerkplaats wordt op de Floriade het Flevolandse paviljoen.

De komst van de Floriade gaat ten koste van een deel van het bos. Vooral delen aan de oostzijde blijven behouden. Onder andere de oudste boom van Almere, de beginboom, een eik die in 2022 vijftig jaar oud is. Hiermee blijft ook het uitzicht voor bewoners 'groen'.

Na afloop van het evenement wil Almere dat er een groene stadswijk wordt neergezet.

Huidige ondernemers

De toekomst van stadscamping Waterhout is nog niet duidelijk. De gemeente is met de eigenaren in gesprek om afspraken hierover te maken. Inzet is dat het hart van de camping tijdens het evenement op de huidige locatie blijft. Het zou dan gaan om de 'ring' van de camping (2,5 hectare van de 4,5 hectare). Na de Floriade zou de camping dan weer 4,5 hectare groot kunnen worden. Maar op langere termijn zijn ook andere locaties denkbaar.

Haddock Watersport heeft een jachthaven met circa 500 ligplaatsen en past in het plan. Voor ontwikkeling van de haven zoekt de ondernemer naar samenwerkingsmogelijkheden met marktpartijen

Restaurant Atlantis moet weg door de aanleg van een fietsbrug over de A6. Met de eigenaar wordt nog gezocht naar een andere locatie.

Bereikbaarheid

Er is behoefte aan 4.700 parkeerplaatsen en 450 parkeerplaatsen voor personeel.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de 1.000 parkeerplaatsen in het centrum. Vanaf het centrum rijden onder andere bussen naar het terrein.
Mogelijke parkeeroverlast in wijken wordt bestreden met de invoering van tijdelijke blauwe zones.

Het stadscentrum moet makkelijk vanaf de Floriade bereikbaar zijn en andersom. Te denken valt aan watertaxi's, een pontje of een vloot van elektrische waterfietsen. Mogelijk wil een private initiatiefnemers ook een kabelbaan realiseren.

In elk geval komt er een nieuwe brug vanaf het Lumierepark naar het terrein. Hierdoor wordt het zogeheten Rondje Weerwater gerealiseerd. Dat zijn de fiets- en wandelroutes rondom de waterplas.

Financiën

De Floriade kost bijna 92 miljoen euro. Dat is 15 miljoen meer dan eerder was begroot.

Het ministerie van Economische zaken heeft in een brief een overheidsbijdrage van 5 tot 10 miljoen euro toegezegd. Eerder was al bekend dat de gemeente Almere en de provincie ieder 10 miljoen euro bijdragen. Almere heeft 7 miljoen voor tegenvallers weggelegd.

De gemeente gaat uit van zo'n 2 miljoen bezoekers. Ouderen zijn de grootste doelgroep. De vergrijzing neemt toe en ouderen zijn over het algemeen in de Floriade geïnteresseerd. Bezoekers betalen een gemiddeld tarief van 23 euro per kaartje (mix van het volwassen- en kindertarief)

De economische spin-off is door bureau Buiten becijferd op 370 - 410 miljoen euro. Hiervan komt zo'n 40 procent terecht in Almere: 150 - 165 miljoen euro aan bestedingen in het stadscentrum en op het Floriadeterrein.

De Floriade levert ook banen op, vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om minimaal 1.000 mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Denkbare banen zijn enquêteurs, horecamedewerkers en verkeersregelaars. Zo'n 500 mensen moeten na afloop aan een blijvende baan zijn geholpen.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer