Nieuw college wil economie versterken

Flevoland 13 mei 2015
Nieuw college wil economie versterken
Nieuw college wil economie versterken
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wil de komende vier jaar inzetten op verbreding en versterking van de economie. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat VVD, CDA, D66 en SP woensdagmiddag hebben gepresenteerd.

Zo wil het college extra fondsen en subsidies aanboren voor het midden- en kleinbedrijf. Het vorige college richtte zich meer op economische topsectoren, zoals composieten, agro en food en gezondheid. Daarvoor blijft de aandacht bestaan.
Ook logistiek en de havenontwikkelingen bij Lelystad en Urk moeten de Flevolandse economie een oppepper geven.

Het nieuwe college trekt 1,8 miljoen euro uit voor een speciaal fonds, waaruit projecten worden betaald die de leefbaarheid in het landelijk gebied versterken. Speciale aandacht krijgt ook het openbaar vervoer, vooral op het platteland. Hiervoor wil de provincie alternatieve vervoersconcepten onderzoeken.

De provincie wil de komende vier jaar een nieuw plan opstellen, waarin wordt vastgelegd hoe Flevoland zich op langere termijn moet ontwikkelen. Omdat ruimte schaars begint te worden, moeten gemeenten hun plannen vooral binnen bestaand stedelijk gebied realiseren.

Opcenten
De motorrijtuigenbelasting gaat tot 2019 jaarlijks met één procent omhoog in plaats van met twee procent. De partijen spreken daarin over lastenverlichting voor de inwoners, maar feitelijk gaan de opcenten op de motorrijtuigenbelasting dus nog steeds omhoog.
De beperkte verhoging kost de provincie vijf miljoen euro. Dat bedrag wordt nu uit een reservepotje gehaald.

In totaal trekt de provincie de komende periode 11,9 miljoen euro uit voor incidentele uitgaven. Daarvan is bijna acht miljoen bedoeld voor versterking van de economie, maar ook twee miljoen voor verbetering van de fietspaden. Op uitgaven voor sociale projecten en de samenleving wordt de komende periode niet verder bezuinigd.

Het nieuwe college bestaat uit vier gedeputeerden. Jaap Lodders (VVD) houdt de portefeuille Mobiliteit, maar krijgt er Ruimtelijke Ordening en de schaalsprong Almere bij. Jan Nico Appelman (CDA) houdt Economische Zaken, inclusief de havens Lelystad en Urk en Landbouw en Visserij. Arie Stuivenberg (SP) wordt verantwoordelijk voor Financiën, Openbaar Vervoer, Klimaat en Energie, vitaal platteland en natuur en landschap. Michiel Rijsberman (D66) krijgt recreatie en toerisme, kunst en cultuur, Europa en het IJmeer en Markermeer.Lees hieronder het coalitieakkoord
© omroep flevolandsitemap | disclaimer