Komst 'kleine' Flevokust lijkt waarschijnlijk

Lelystad 19 mei 2015
De gemeenteraad van Lelystad heeft ook dinsdagavond geen besluit kunnen nemen over Flevokust. Wel is duidelijk dat een merendeel van de fracties voorstander is van het plan om een kleine variant van het bedrijventerrein te ontwikkelen.

Er ligt een afspraak dat de provincie een buitendijkse haven ontwikkelt en de gemeente Lelystad daarbij voor een binnendijks bedrijventerrein zorgt. Het oorspronkelijke idee om dat een terrein met een oppervlakte van 21 hectare te laten zijn, is al losgelaten. De raadsleden vinden de financiële risico's te groot. Een kleine variant van 7,4 hectare kan wel op voldoende steun rekenen.

Een groot struikelblok is nu nog het soort bedrijven dat zich op Flevokust kan gaan vestigen. Het gaat dan om de mate van vervuiling die deze bedrijven veroorzaken. De meeste fracties willen eerst verder praten over deze zogenoemde bedrijvenlijst voor ze definitief instemmen met de komst van een kleinere Flevokust.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer