Ook pijn voor Floriade als lage BTW-tarief verdwijnt

Flevoland 18 juni 2015
Als het kabinet besluit het lage BTW-tarief van 6 procent af te schaffen dan heeft dat ook gevolgen voor de financiën van de Floriade. In de plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling wordt het verdwijnen van het lage BTW tarief expliciet als risico genoemd.

Het belangrijkste gevolg is dat het toegangskaartjes duurder wordt. Daar moet dan namelijk geen 6 procent maar 21 procent BTW over betaald worden. Mogelijk leidt dit tot minder bezoekers.

Toch denkt de gemeente dat dit effect wel zal meevallen, omdat door andere belastingherzieningen mensen juist meer te besteden zouden krijgen. Daarnaast hebben ook alle andere evenementen met de hogere BTW te maken. Daardoor zal de concurrentie-positie van de Floriade niet verslechteren, zo zegt de gemeente.

Accountant PwC, die de plannen voor de Floriade heeft doorgerekend, merkt op dat het wel verstandig is om een bedrag apart te zetten om de nadelen van de BTW-verandering op te kunnen vangen. Volgens de gemeente is dat niet nodig, omdat er al een bedrag is gereserveerd om het risico van lagere bezoekersaantallen op te vangen.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer