Provincie: geen mening over islamserie

Flevoland 8 juli 2015
Gedeputeerde Staten hebben geen mening over de reportages over de islam, die Omroep Flevoland vorige maand heeft uitgezonden.

Dat antwoordt de provincie op schriftelijke vragen van de PVV-Statenfractie. Die vroeg zich af waarom de regionale omroep een serie uitzond over de islam, waarin volgens de PVV slechts één kant van het geloof is getoond. Volgens de PVV heeft Omroep Flevoland haar subsidie misbruikt om de ideologie van de islam te promoten.

Gedeputeerde Staten stellen dat de overheid zich niet bemoeit met de inhoud van programma's. Het college verwijst daarbij naar de Mediawet en de Grondwet, waarin de persvrijheid is vastgelegd. Over de subsidie aan de omroep zegt de provincie dat zij daar sinds 2014 niet meer over gaat. De regionale omroepen worden sindsdien gefinancierd via het Rijk.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer