Zes procent van de jongeren krijgt jeugdzorg

Flevoland 31 juli 2015
In het eerste kwartaal van dit jaar kreeg bijna zes procent van de Flevolandse jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Alleen in Drenthe en Groningen kregen meer jongeren hulp. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het merendeel van de geleverde zorg betreft jeugdhulp, waarbij jongeren en hun ouders hulp krijgen bij psychische, psychosociale of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Vooral in de leeftijdscategorieën 4 tot 18 jaar krijgen jongeren in Flevoland met jeugdzorg te maken. Voor het 4e levensjaar gebeurt dat veel minder. Wanneer jongeren na het 18e levensjaar nog jeugdzorg krijgen, heeft dat doorgaans te maken met een geleidelijke overdracht naar de volwassenenzorg.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer