Provincie aan de slag met toekomstvisie

Flevoland 10 september 2015
De provincie gaat vanaf november tot medio volgend jaar de boer op om advies te vragen over wat belangrijk is voor de toekomst van Flevoland.

Inwoners, private en maatschappelijke organisaties, de politiek en overheden mogen in zogeheten ateliers meedenken over de Omgevingsvisie Flevoland. Daarbij wordt onder meer gekeken naar economie, milieu, duurzaamheid, vitaal platteland, bereikbaarheid en cultuur.

De Omgevingsvisie wordt eind volgend jaar definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Zij vervangt het Omgevingsplan, dat na tien jaar moet worden vernieuwd. Vanaf 2017 wordt de visie in de praktijk uitgewerkt in nieuw beleid.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer