Provincie: over vijf jaar energieneutraal

Flevoland 26 september 2015
De provincie Flevoland verwacht over vijf jaar energieneutraal te zijn, als het energiegebruik voor vervoer buiten beschouwing wordt gelaten.

Tien jaar later, in 2030, is de provincie ook op dat punt energieneutraal. Dat staat in de provinciale begroting voor volgend jaar. Als windpark Noordoostpolder in gebruik wordt genomen, produceert Flevoland genoeg energie om in het gebruik van bewoners, bedrijven en organisaties te voorzien.

De provincie komt volgend jaar met een plan om nog meer windenergie te realiseren.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer