Nieuw windmolenplan ongunstig voor Lelystad

Lelystad 11 oktober 2015
Lelystad dreigt de grote verliezer te worden in het Regioplan windenergie. De gemeente wil energieneutraal zijn in 2025, maar vreest dat die ambitie in de knel komt door het plan. Bovendien verliest de gemeente duizenden euro's aan belastinginkomsten doordat het aantal windmolens in Lelystad de komende jaren afneemt.

In het Regioplan is met zogenoemde 'plaatsingszones' afgesproken waar in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland de komende jaren nieuwe windmolens gebouwd mogen worden. Een nieuwe molen is alleen toegestaan als een oude molen wordt afgebroken. In Lelystad staan veel molens die in aanmerking komen voor sanering, maar weinig plaatsingszones. Het aantal windmolens in Lelystad neemt daardoor per saldo af. Voor de gemeente betekent dat minder ozb-inkomsten en een deuk in de duurzaamheidsdoelen.

Lelystad bekijkt nog hoe kansrijk windparken op andere delen van haar grondgebied zijn, buiten het Regioplan om. Mede daarvan zal afhangen of het college van b en w het Regioplan steunt of niet.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer