Kamer: Ook beheer grote grazers naar provincie

Flevoland 13 oktober 2015
Kamer wil ook beheer grote grazers naar provincie
De Tweede Kamer is voor het overdragen van het beleid voor het beheer van de grote grazers van de Oostvaardersplassen aan de provincie Flevoland. Een Kamermeerderheid schaarde zich vanmiddag achter een voorstel daartoe van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema.

Het is nu aan staatssecretaris Sharon Dijksma om te besluiten de verantwoordelijkheid voor het natuurgebied tussen Almere en Lelystad daadwerkelijk over te hevelen naar de provincie.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de grote grazers onder het Rijk zouden blijven vallen. De rest van het natuurbeleid zou dan wel naar de provincie gaan. Flevoland heeft altijd aangegeven dat de provincie ook over het beleid van het beheer zou moeten gaan.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer